Hide Articles List

31 articles on this Page

--DAN SYLW.

News
Cite
Share

DAN SYLW. DYLAN WAD MERCHED. Erioed ni bu y rhyw deg yn giveithredu dy- laiiwad dyfnach ac eangach nag yn awr—yn wir, jnollid t,, bio nad oes derfynau iddo, ac et-o ohwen- vcthant gyichccdd craill yu barliaus. Y dydd Or biaen bu yr Esgob Wclldon, Deon Man- ceinion, yn Iracthu ei leu ar y pen hwn, a rhoos iynegiunt i eiriuu doethineb a synwyr. Meddai: -Arillaw,d,d yw sylweddoli gymaint ootid dylcd y wlad i foneddigesau coddynt wcdi blaenori jyd&g addysg eu rhyw. Cofiai adoèg' pan ed- rychid a.r broscwudeb menehod mown prifysgol gydog arswyd; ond newidiodd y farn ibono, ac iiid oedd nob yn awr yn gwarafun i i-ercbed ddadbhgu eu d-eall i'r pwynt eithaf. Cyng- ihorai hwy i ddcwis yn gynar ar eu hoes efryd- Ki-eth gyd.:iav\s a'u thwaeth, ac yinroddi i ragori ynddo. Hydorai na che-isienc yindebvgu 1 ddyni-.i!. Dviia'r camg'ymcriad mwyaf alicnt wnoud. Yr oedd merohed dynol wacthed a dvn- itJil prcrchedaidd. Yr oedd o fewn eu c-yrha-ydd urddas a defnyddioldeb a. Ilhinweddau nal oedd- yni. yn bosibi i neb arall, a dylBut yrngyrh-aedd &t DlGYSEGRU Y SABBOTH. Nis gaJI unQyn wadu nad yw'r Sabbotih yn Jl&j oysegredig yn awr yn ngolwg milocdd nng ydoodd rai bly,nydd.au yn ol. Y imae beunydd yn dod yn debycach i ddydd gwyl i ymblcseru y.dd, I)yd<i Llun, yn Nghaernarfon, dirwy- iwyd pedwar o fechgyn am ch-warcu cardiau am ftrian ar brydnawn Sul. Ceir yn y dr-ef lien- afol luaws o addoldai a phob braint a ma.ntais J ddyrchaffu y werin, ao eto coir yno ugeiniau nad yw yr eglwvsi yn meddu yr un hudoiiaeth iddynt na dn!,tnwzikl arnynt. Wrth goiio llafur dyiai yr oesau fu y ruae'r ag'vvedd iion ar fywyd yn dra g-esynus, ao yn galw ar bob un i ddyblu eu divvydnvydd i sierihau gwolliant. y BEL DROED. Dydd Sul, tracthodd y Panc-li R. Rowlands. Llannvst, oi farn yn ddiflcesgni ar v ohwareu lrx-n. Kid oes an-gn. nod nac e.<;u..miaJ ar y geinan. ac ni wnawn ond eu dyfynu Nid ooild ganddo wrthwynebiad i'r bel droed fel adloniant aohlysurol i blant, und pan g-tid dy nion mewn ced wedi medda i cymaint fix y ohwarou nea esgeuluso eu teuluoedd a'u Daw yr oedd yn bryd i'r pwlpud brogethu iddyjit am eu ffolineh. Ceid gwyr IUlcwn oed ac ieuoiictyd bob Sadwrn yn rhuthro wrth y canoedd i gae y bel drood, ac yn syllu fel pe ■w<-4i eu swynhudo ar beth-ar nifor o ddyn- IOII YU cjcio pel, ysgafiydd. Y^mddangtosai yn jtiiyfedd i feddwl deallus fod dynion mewjn oed yn cael pleser yn y fatih arddangotiad plen- tynaidd—<!ynion yn cicio pel cliwyddedig. Tuedd ddiamihcuol y gencdlaeth bresenol j'd- ooud rliedeg ar ol y eyagod—pleserau g-%Ve)g ">n pobJ ddiieddwl. E-r fed y dynic.n hyn yn ar- ddangos y fatJi egni a chyffro ar ddydd Sad- wrn wrth wacddi i galonogi rhyw wron neu 61.1.Ji etc ar y Sabboth ceid hwy yn ddiog ao yn eu g'wely yn darllen y papyr rcddai lianes gornostau pel (Jroed. Priodol yw cyliooddi nefyd y ceir gwyr blaen- Ila-w-a Phrif-gw.ristabl Lerpwl yn eu plith—yn datgan fod y gornestau ar 'nawn Sa.<iwrn yn foddion i gadw llaworoedd rhag mcddwi a'i gianlyniadau. MARWOLAETHAU GWEITIIWYR. Yn ei adroddiad am 1900, 1901, a 1902, sydd Hewvdd ei gyhooddi, dywed Dr. Tatham fod cyfarialedd y marwolacthau yn mysg gwcitihwyr y wlad wedi lleihau 16 y cant. Y moo'r llcihad yn onhluh chwarelwyr yji 33 y cant, ea- fod nifer y damwemiau angeuol yn uwch na'r cyffredin. Ond yn nglyn a darllawyr a tihaif- arnwyr y ceir v manylion invvyaf dyddorol. D«tig^'S Dr. Tatham fed nifer y marwolaethau yn mysg darllawyr yn 38 y cant yn uwch na ohyf-artaledd yr holl farwolaethau; yn mysg t&f- amwyr 81 y cant yn uwoh na'r si-foii; tc yn mysg gweisiÓn iafarnau 100 y cant. iYR HAINT AR BYTATWS. Y mae yr haint ar bytatws wedi ei resrni tan Archeb y Pryfed a'r Plaau Dinystriol, 1908, ao y fniae yn ofynol i holl ddalwyr tir hysbysu y Bwrdd Amaethyddia.eth, 4, Whitehall Plaoe, .Hundain, I-Naii fyddo eu tatws yn hciiitus. Y mao adiosion yn bai-od wedi eu hvsbysu o I>aiica.ster, Sir Gaer, Sir Derby, Leicester, Salop, Stafford, Warwick, Worcester, Meirionydd, Morgianwg. a Dumfries. Anfonir pamphlfdyn yn rhad drwy'r llythyr-dy yn desgriiio yr haint, ac yn rhoddi awgrymiadau pa fodd i'w rwystro, ond nr/on at yr Ysgrifenydd, Bwrdcl Amaeth- yddiaeth a Physgotfeydd, 4, Wihitetha-Il Place.

---4 Doethineb yr Archddiacon…

Marwolaeth "Ffestinfab."

[No title]

Llith Die Jones.

- Cloch Eglwys Caerv/ys.

[No title]

DONDIO'R CRYDD.

AMDDIFFYN PECHOD.

C ALON-DYNER W CI I.

CYFIAWNDER.

DYLEDSWYDD YR EGLWYS.

GWROLDEB MORSOL.

Y CRYDD YN 'GETIIWR.

TRETIIU 11EN LANCIAU.

-SAFIO SAITII-A-CIIWECII.

PWY I'W TRETHU?

AWGRYM Y CRYDD.

--------Ffawd y Ferch o'r…

YSGOL GANOLRADD TREFFYNON.

Cymdeithas Ala won Gwerin…

Streic Gotwm.

Cynhadledd Bresbyteraidd.…

-J Digwyddiad Cyffrous ar…

"'-Hunanladdiad yn Dilyn Llofruddiaeth.

Dadgysylltiad yr Egiwys.

Bwrdd y LIenor

BLAENAU FFESTINIOG.

PENMACHNO A'R CWM.

Advertising

Advertising