Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

31 articles on this Page

----------Cynghor Dyogc-l-

News
Cite
Share

Cynghor Dyogc-l- Yn yr ymdrech byth-gynyddol am fodolaeth, nid oes ond ychydig amser i'w gael i dalu sylw i'n hiech- yd. Etc nid 038 dim mor bwysig yn mhob pcth bywyd na, chyfallsoddia.d iach a pha fodd i'w gadw felly. Yr ydym gan mwyaf un ai yn ymladd am ein bywoliaeth. neu ynte wedi sicrhau ein bywoliaefch t byddwn yn rhoddi ein holl amser i geisio rhwbeth j-chwanego.1, a thra wrthi felly yr ydym yn agored i adael i'r blrnyddoedd fyned heibio heb synio ond ychydig fod ein galluoedd dorphorol yn graddol wanyclra. Pa. fodd bynag, y mae dydd cyfrif yn dyiuJ. diwrnod y byddwn yn barod i roddi i fyny gjdoetli a satieoedd uchel pe gallem ond adenill y fendith f'.ryaf o bob bondith-iechyd da—yr hwn fu unwaith Y11 feddiant i ni. Gan nad ydym mwyach )"11 gallu anwybyddu ein gwendidau, yr ydym yn myfyrio ar y cyfleusderau esgevdusedig i gymeryd rhywbeth mewn pryd at ein hafiechyd, ac yn dweyd "wrthym ein liuntin mewn gofid chwervr "Pe buasem ond wedi gwrandaw cyngor eraill, yr hwn a roddwyd oddiiur brofiad chwerw! Ond, yn nghanol edn hanobaith, daw y newydd croesawol am Warner's Sctfe Cure, yr hwn na wyddys erioed iddo fethu gwella unrhyw un drodd at ddefnyddio y feddyg- iniaeth gwir effaithiol, sicr, a pharhaol hono o ddifrif. Isod fe welir copi o un o'r nifer anferth o lvthyrau sydd wedi ein cyrhaedd yn ddyddiol o bob rhan o'r byd, ac mor awvddus yw ein "patients" i eraill fan- teisio oddiwrth y feddyginiaeth fa^T a sicr hon nes t d u,,i y ni'iorl nid yn unig yn ewjilysgar ond yn awycldus i gadia-nhau y mynagiadau a. ddygir yn mlaen drosti. Y mae Mrs A. Kelty, Wodd Dalling, Norfolk, yn ysgrifauu :—"Wyth mljTiadd yn ol yr oedd fy ngwr yn bur glaf. Daeth y doctor i'w weled, a dywedodd fod ei actios yn un tra difrifol, yr hyn wedi hyny a brofodd yn wir, oblegid gorfu iddo fyned i'w wely ac aros yno, a chytunai pawb i ddweyd nas gallai fyw. Mi a sefais wrth ochr y gwely yn gwylio bob munud am iddo farw. Pan y gofynwjrd i mi a wnawn dreio Warn:ivB Safe Cure, atebais "Mae fy ngwr yn awr wedi inyncd yn rhy bell i gymeryd dim byd, a dywed pawb nas gall efe fyw; ond yr wjd yn barod i 'neud rhywheth, r.nrnywbsth, pe gallwn ond arbed ei fywyu. Y na. fi'rynd i mi a roddes botelaid o War- ner's Lfe Cur?, a bu i'r ddogn gyntaf brofi o les iddo f.r ol yehydig ddognau efe a ddaeth yn llawer gwell. Feily cfj r. gariodd yn mlaen gydag ef hyd nes y gwnaofch ef yn liolliach. Yr oedd ei gwbl iachad, ar 01 dioddefaint poenua am flwyddyn a deng mis, yn ddyledus 1101101 i Warner'? Safe Cure. Serch fod c-li blynedd wedi myned heibio. mae fy ngwr yn p;u'Ii';u mevrn iechyd rhagorol; ond nid yw byth heb y physig^\Tiaeth yn y ty, a bydd iddo ei argym- hedl yn gryf i bob un sin dioddef oddiwrth iau ddrwg. "Dylid rhoddi y cyhoeddusrwydd mwyaf i hyny, fel ag i fed yn gymhelliad i ddioddefwyr eraiU brynu a defnydcho Warner's Safe Cure, a thrwy hyny dder- b-Nm yr un budd a'm gwr i. "Mae yr adroddiad uchod yn berffaith wir yn mhob ystyr, a gall unrhyw un a amheuo y mynegiad anfon ataf fi, a bydd yn falch genyf ateb pob cwes- tiyniu."

Nodion o Fon,

Advertising

Llythyrau at y Goiygydd.

Advertising

Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru…

[No title]

Camgymeriadan Yawn Lwyà. a…

[ Y Gwyliodydd ' a'r Aelod…

----_-Eisteddfod Gaddriol…

----Flodion

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising

B c r's --1

Caergyci.

LlsJifechsll

IILlangefni..

Llargristiolus-

Ivebo (g. J-:----:-;;0.I

Penrkosllisw.I

Pensarn (Amlwch).

Ipjnygroes

.--------------r w

I ^ r .Perth .Amlw,-h.

Talwrn.

Valley.

Advertising

-------,_-----------Y Diweddar…