Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I -GEORóE'S-j I Pile & Gravel I PILLS. ■ "KASN MEDDYGON AM GEORGE'S PILE AND ■ GRA. VEL PILLS. N Y wae iredciygon y wlad hon a'r America ya cu N eyrnrachryo a'u cefnogi, &c y mae, yn ineddialt y M parckenog luairs o dystiolaetlma pwrisig oddiwrta N feddygon eawog sg ydyat wedi rhoddi prawf trwy- ■ a«f! arnynt. H GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. I GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. ■ GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. I GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. I BARN FFERYLLWYR AM GEORGE'S PILLS. Mae rhan fwyaf o Fferyllwyx ein. grrlad wedi bod ■ yn gohebu ag awdwr j Peleni hyn me*r. pertkynas H i'w rhiinreddau rhyfeddel, a'r g'vrellisuatau kyaoa ■ y maemt wedi ddwyn oddiamjrylcli yn ea cymydog- H Acthau, a'u barn un ac oil ydyw ei bod yn feddygir- ■ i-th "heb ei bath." I GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. I GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. I GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. I GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. I MAK GEORGE'S YN IACHAU RHAI DDAT- I lENID GAN Y MEDDYGON YN I ANVvELLADWY. I Do. eweliliawyd miloedd, llinianryd posiiau degau I o filoedd. ac adftrwyd caaoeid a "iiat-geikid gam y I -meddygon yn anobeitliiol" i'w hiechi d cynefinel dnry I y Peleni gwerthfa-vrr nyn. Giroa y tystiolaethau a I Slderbyniwyd gan ddyfcisydd y Pelsni hya gyfrol yn I cynwys dros fi.1 o dudaleHau o blyg cyffredin. I GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. I GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. I GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. I GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. I ENWOGRWYDD I GEORGE'S PILLS WEDI AMGYLCKU Y BYD. Y m cnVogrwydd y Peleni hyn wedi myned dros 9 Jfyfandiroodd a moroedd, ac Tredi cyrhaedd gwledydd WeUenig y ddaear. Nid oes genedl "wareiddiedig dan haul y Nefoedd nad ydyrr yn brofiadol o'u "rhin- wedda-u iachaol." Y maeat am "chwarter canrif wedi bed ar y blaea yn mliiith daxpariacthau meddygin- aathol at y doluriou poenus hyn. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE GRAVE., PILLS. ARWYDDION MWYAF CYFFREDIN Y PILES A'R GRAVEL. Poem yn y oefn, gvaew, gwynt, colic, ysgafnder y *p+a, diSyg treuliad, rhwymedd, ljyngyr man, diffyg aaadl, poen yn yr arenau a'r lwynau, surni yn yr ystumog;, teimlad o bwysau yn y cefn, y lwynau, a gTfaaiod ryi- ymysgamedd. Y mai y canlynol hefyd yn fynych ddilyn y Piles a'r Gravel: -Chwv(ldi ant yn y tra,ed, Doen yn y r inorddwrdrdd, dwfr poeth. dwfr-ataliad, enynfa a f gwrtn yn agwaelod yr ymysgaroedd, gwelediad pwl ac ¡ aasglur. sychder a bias anymunol yn y gsnau, dropsi, ijiftider ysbryd, cwsg anesmwyth. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. I GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GOCHELWCH DWYLLWYR. Twyllir y claf yn fynych i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol George, pan mewn gwirionedd bi fydd yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a Jiheryglus o wneuthuria.d arall yn eu lie. Bydd en- "Wau y darpariaethau ffugiol hyn yn fynych yn cael eu clytio i fyny o eiriau "cyffelyb" i "Registered Title" pills George, gyda'r unig amcan o dwyllo yr anwyl- iadwrus. Teimlaf rwymedigaeth i adynoethi y cyf- Tyyr dwyllwaith, ac i rybuddio y cyhoedd fel na byddo iddynt dnvy anwybodaeth sjTtliio i faglau yr efel- Yeb-yr twyllodrus a darostyngol hyn. ^fofrntrch yn eglur am "George's Pilo and Gravel u'V edryclmch a ydy?r llun yr "Eryr" ar y papyr- 5111 sydd o aingyich y blwch, ac os yw enw y Perch- enog, "J. E. George," yn ysgrifenedig ar stamp y Li.vvrO',ii etl, fydd o'i amgylch. Os daw blychitui o tl and Gravel Pills i'ch meddiant nad ydyw yn aJ oil o'r prawfion hyn gwyrbyddwch eich bod cael eich twyllo. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AXD GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. Gellir cael y Feddyginiaeth hon mevm tri o ddull- 11 gwahanol, fel y canlyn — 1, "George's Pilei and Gravel Pills." Label wen. ^T°- 2, "George's Gravel Pills." Label las. No. 3, "Georgs's Pills for the Piles." Label goch. .in!ewn blychau Is lc a 2s 9c yr un (Drwy y Post la 3c a 3s Oc mewn stamps.) SIAMPL 0 FILOEDD 0 DYSTIOLAETHAU AG SYDD YN MEDDIANT Y PERCHENOG. TYSTIOLAETH YNAD HEDDWCH. Yr ydvryf wedi edrych dros "ganoevdd" o IOT ysgrif- ^wreiddiol a dderbyniwyd gan Mr J. E. George, Jlirwxin, yn dwyn tystiolaeth o berthynas i'r gwell- ddygwyd oddiamgylch drwy offerynoliaeth Ti ai1^ Gravel Pills." Y mae ysgrifeniryT y hyn yn "unfrydol" vhi tystiolaetlm am ryfeddol rinweddan" peleni A-r George. Ystyrhryf J "^ndel tystiolaetliavi a osodTyd ger fy mron yn 8y* "hollol foddiiaoi" fod Mr George drwy ei ddar- Ranfyddiad wedi bod yn foddion i liniani poeaau j p* hiosog o ddioddefwyr.—D. E. WILLLAMS, -1. for the CountisG of Brecon and Glamorgan. ¡ PERCHENOG: t J. r nEOR'lJi VI P.S., A r :I HIRWAIN, ABERDAR, AMERICAN AGENT R. D. Williams, CHEMIST, PLYMOUTH, PA. I RAILWAYS. — On SATURDAV, I ic-i, Pbnau Dav Esoarsion will bo I O 6arDarvon. and Holyhead, troiu j run to B «r^i 5.23 a-ni., Machynlleth ttaiT«■<»■. ?»•.»» e-20p>-<°- iTv' fi 15 tm„ Barnv.uth b t>5 am., Port- ro^doc 7.45 a.tn., Griccie h 7.5b a.m., Pwlibeli ?55 am axme d,y frora Holyhead 545 p m. Bangor 6.35 p.m., C,ro»rvou /.5 p.m. F,r *im»» fains ior iatorm.dia^ bt.tuma for fall parUaola-cs fares, s«o naHdbu.fl to be had at all iiiatious. —C. S. DknKISS. General CAMBRIAN RAILWAYS. VICTORIAN Era Exhibition, E*r|s Dairy Show at the Agricultural H*;l, Oaf. 20«bto23*d, R»yal Aquarium, St. Js«:ea PnriT, Tu¡.;auo's Exhit.itv,n, Baker bueet, 0. J DAY EVENING, OCTOBEK 2hT ]o37, caeap Excursion Tickets for 2 or 5 days will lie idsaad to LONDON as uurierFrom Pwllbei',4.0 p.m.; Afon Wor), 4 15 p.m. Criccieth, 4.2-t p m. P r.-ttadoo, 4.36 p.m.; Minffoi-dd, 4.40 Ponrhytideudi aeth, 4.45 p.m.; Two DaYt!I' Tickets, lis, i ivo Days' Tickets, 18s G-i; Talsarn^u, 4.50 p.m.; Hjirlsch, 5 p f.-iftah«dr and Benson, 5.10 p,U1, Two Tiekate, lis, Tickets, 173 6) D\ffryn, 5.20 p.m. Two Dayt' Tickets, 11a, Fivs Days'Tickets, 17b Bftrmoath, 5.33 p.m.; B*rmouih JtiuctioB, 5.40 p.itt. Doigeliey. 5.10 p.to. Pen- maenpnol, 5.15 p.m.; Ar hog, 6.30 p.,Yi.; L'wyo- fiwrit, 5 56 p.tn. T'owyn, 6.9 p.m.; AherJovop, 6.17 p.m. Two Dtys' licikt'ts, lis, Fivil Deys, Tickets, 16 6J. Children un J«r Three years of age, I'rae above three and uu:ier Twelve, Hali- 'price. Carriages will ran through to London (EuBton), Passengers retain as under :-T\O Vy. Paseengeis return from Loniion (Euiton) tot 9.45 p.m. on Saturday, October 23.'a, Five Days' Paesengarw ratnrn trorr LondoD (Euaton) at 8.35 a.m. on Tuesday, Ocober 26 h. Two Days' Passengers returning on .ct. 23rd for DySryu, Por'mtuoc, Pwlibeli, and mterrnediate Ststione, wm requi'ci to wait ar BariBoarn frow 10.0 a.m. mm; 5 0 p.m. uo tinted ay, October 24.h. C. S. ngN N u:,d, General Man>f, O-wesiry, Otitcot-r, 1837. 2474a CI&MBRI AN RAILWAYS. WINTER TRAIN 8BBVICF.-Th« fo''owing alterations will bo made on and from the 1st Octobkk, lSb7, and nr.til further notice. < DOWN.—The 7.43 a.m. to Et!»sniere to Abe jst- wrth, wiii run bsvwetn Oa««etry and Aloat fitne only, It?-"Ting Oswestry at8.20a.aft. Tha 30.30 a.m. Whitclsmroh to Llanyinyaech will be discontinued. The 2.15 p.m. 8pecial Express from WelsbjBOol to Abeiystwytb, Barmoutb, Ac., will ba diseonuuued. Thi 12.29 p.m. Exprecs from Whitobnrob to Aber. ystwytb, Barmoasfc, &c., will e aiscontinned. The 1.20 p.m. from Talyllyu toAberysrwytb, Barmouth, &c., in coHDtction with the 10.30 a.m. from Cardiff II.10 «■„ib. from Newport (Mow j, &o., will b) dia- continned. Tha 4.10 p.m. Welnlipocl to Abcryst- wyrh will -If diecoutitiued. A New Train willleive \lw chlrc}J at 4.0p.m. for Oswestry and Wrexbam. l'h« 5.35 p.m. WLntobnrch to Aberystwyth will be dikoontmufd. The 6 40 p.m. from Whitchurch end 9.10 p.m. tiora Weishpoo!, with counecfciois from Nortfc and South, will be oonliiined througa to AbiryBtwyb ON SATURDAYS. The 9.50 a.m. Mop", Laue to Builth Wails will teavw Moat. Lane at 10 35 a.m. and be c-ontisued on to Brecox. The 2.55 ii. to. Train from Moat Line wiil leave at 2.45 p.m., and tha intamnsiiate limes el^htly altered. Tbo 8.30 a.m. Machynlleth to Pxvliiae!: wiJJ Jeivo at 8 0 a. sa., if,nd be later throughout. Toe 10.42 a.m. Maatynllath to Pwllheli will be aiacontinaed. 13P.—The 7.30 &.tx. from Aburysitwyth to Osweatry will leave at 8.0 a.m., aad be io-tioaed tbronghaat. The 9.5 a.m. from BurmouMi and 9.35 s.m. from Aberystwyth to South Walee, Csrdiff, Newport (tioii,i, &c., v. ill be diflcoatinued. The 1.50 p.m. from Biiroo'ich, aiod 2 20 p.m. from Ab«yat*yib, to London (Euaiou aud Paddingoon), Birniioglium (New Street and Snow Hill), Man- ebo&sr (London Road), Liverpool (Linae Street), &o., vriil bo iencBtinued. The 10.10 a.m. Aberyst. wytb to Barmvcih will ha dia..ouunued. The 10 10 a.m. from Pwllheli, 11.35 a.m. from and 12.5 p m. from Awe'-Vftwvth will leave Pwllheli at 30.40 Barm; ntb, 12.20 pm, and Aberystwyth 12.40 p.m., Man. ch< tt-ii (ijwudon IUad),7.28p.Ln.,ttGd Liverpool (Lime Svratet), 7 55 p.m. Tha 11.20 a.m. from Pwllheli and 1.10 p.c&. from Aheryf-twyth to Welabpool will be diefontinued. The 4 55 p.m. Pwllheli to Barmouth r.,iil hizvo a; 5.10 p.m., nrni run to Portmadoc only. The 7.0 n.m. Brecon to Moat Lana will leave at 7.5 a,ui. urid ho aiterwii throughout. Tfie 3.30 p.m. Brt-t <%n to Builth Road will letve at 4.15 p.m., and run to Builth oiily. 'Ih.. followingFaat Tonrist Traina will mud ring the Winter Months:8.45 a.m. f) oa) Aberystwyth and S 25 a.uj. from Iiarmcnth to WMahpord and Wh.tj irjiircti. 3.25 p.m. Welsbpool tr) Aberystwyth I and Baitcouth. These Traioa conndct with L udon & North Western and Great Weetera Cc.'a Trttijus to and fíOIN all ,artF,. t-S* For full particularB see the Com p!LI:. Y'. Time Tublss". C S. DBNNISS, Geueral Managsr, Osweptry, Slumber. 1897. 2449a DANNEDD nELLIRymweled,i DR. JONES, Baneor, kX bob dydd Iau yn No. 16, Lltdwigan- road, LLANGEFNI. fn Mangor bob dydd, ond dyddiau Mawrtb a Iau. Yn Llanerchvmedd o 10 tan 1, ao Amlwch o 2 tan 5, gyca Mr Hughee, Stationer, 8, Market-street, Ebrill 21, Mai 19, Mehefi 16, a Gorphenaf 14. Yn Bethesda.Llan- berj A" Ebeaaztr ar ol ro tal W OR !IIEA A BOX, EECIiA ,i< 'PiLLS S FOR ALL I B ILL tOUS AND NERVOUS DISORDERS SUCH AS Sick Headache. Constipation. Weak Stomach. Impaired Digestion. Disordered Liver and Female Ailments. ANNUAL SALb SIX MILLION BOXES. In Boxes, 9 £ d., Is. lJd.,Rnd 2s. 9d. ep,cb,with full uirecttoris. The Is, l$d. box contains 56 pills.. Prepared only by the Proprietor— THOMAS BBBCHAM ST. HELENA, LA NO. BEECHAJTS TOOTH 11 Ll C IT PASTE. Efficacious- Ecnomical — C-leanaes the Teeth- Perfumes the jBreatia, ^ollapnfcle Tel ee, of all Drnpgistp, orlrom the Proprietor, for ls.. DO,.t paid JOHN LLOYD TOWN CRIER, —: 18, SKINNER STREET, :— ABERYSTWYTH, I ESTABLISHEJ !:>, r836. j FOR THE PROTECTION OF TRADE. | T U B B S' MERCANTILE OF FIC E, (Stnbbs' Ltd.), 42, GRESHAM STREET, LONDON, E.G. SljSBOKtHEHS, BY OSTAIKXNO TXXSL7 IHJPOEStATIOH TnaouaH THE STATUS ENQUIRY DEPARTMENT MAY AVOID MAKING BAD DEBTS. BVXBY TBADBH 8H0V3^D SHAD fiTUBBS' WiiEKLY GAZETTE, With which is issaed a Snpplemsnt containing LISTS OF CREDITORS OHDSB ALL THE IKPOBTANT PArIeURNS. THE COMMERCIAL REGISTERS contain more than NINE MILTliION Entries DEBTS RECOVERED PROMPTLY AND REMITTED TO HUnSCRIHERS ON TUESDAY anu FRIDAY in each week. D RANCHES at Cbarlos-ofr. Chambers, CARDIFF, Swanr-ea Arcade, SWANSEA; Aberdeen, Bir- miiifeham, liisokhurn, Brtinford, Brighton, Bristol, Seltaat, OU1, Croydon, Dnblin, Dundee, Edin- burgh, Exeter, Glasgow, Holi. Leeds, Loicester- Liverpocl, London (VVesti End), Manchfcster, New- oastle, Norwich, WotfeingbHixi, Plymouth, Ports mouth, Sheffield, Southampton. Soa-OryicKb. — High-et., NEWPORT (MON.) Camtoridgo, DerSy, DaoitrieE, Gioacester, Graen oek, Grimsby, Ji&iif&s. Han ley, Hadderstield Invernoss, Ipswioh.LiLaeriok. Londonderry, Midd icabjro', SorShamptou, Oxiozd, Pert];, Preston Readiuvj;, Ht,ookton-on- ?e-&a, .vmiieriiuid, Torquay Walsall, V^&terccrd, Woiverhair,pton, Woroeater York. Tbsm8— £ 1 ?s, 22 2a, 43 3s, iC5 5a, according to requirements. Pbobpsotps forwarded on application to an of abiv.T uffioea. ALLIANCE ASSURANCE COMPANY. ESTABLISHED 1824. Capital FIVE MILLIONS. Funds—FOUR MILLIONS. THE RIGHT Hos. LORD ROTHSCHILD, Chaieuau ROBERT LEWIS, CHIEF SECBETARY. CHIEF OFrxcaBabiholomew LAND, LONDON. LIFE. POLICIES Indisputable and World-free. Non JL forfeitara and Reinstatement plans Liberal. Expenditaro Low. Bcuusew Large. Security espe- cially strong. Large Aooamulations and Capital. FIRE. Iusuranoes expeditionaly emoted. Moderate lUtes. hurveyj wbera needed free. Lossea Hettled promptly. BRANCHES at—among other places- LIVERPOOL: 30, Exohauge-etraet, East; O. MORGAN Owns, Stlcretary. WREXHAM: 28, High-street; JvHn FRANCIS, Secretary. ProjpectURes, &o., may be obtained from any o he Crwpany's Branchea or Agents. 146871. FOR ACHES AND PAINS. E LLIIIAN'S ELIMINATES PAIN. ■JgLLIMAN'S ELIMINATES PAIN. -tfj E L L I M A N )B'n BaN SaB B 8 c B a \i! "OLLIMAN'S ELL.MAVS A ^EW SiZE. i'j E LLIMAN'S I ELLIMAN'S OiD. JgLLIMAN'S 02 jgLLIMAN'S jgLLIMAN'S JJLLIMAN'S ELLIMAN'S I A NEW SIZE. EM BROCATION. 6Em awS a B a 0 Rhenmatic Pains, Lumbago, Sprains, Bruises, SliphtCutS in healthy persons, Sore Throat from Cold, Chest Colds, Neuralgia. from Cold, Chilblains before broken, Corns when painful, Tired Feet, Stiffness from severe exercise, &c., are pains all relieved by a prompt and free use of •Elliman's Universal Embrocation. FOR ACHES AND PAINS. JJLLIMAN'S UNIVERSAL EMBROCATION. Bottles, Bid., Is. litl., 2a. Oct., and 4s. Jars, lis., 22ft, Jars sold direct only for P.O. Prepared only by ELLIMAN, SONS, & CO., SLOUGH, ENGLAND. NO STABLE IS COMPLETE WITHOUT B SPRAINa 8- B B B HMa CURBS,SPLT-N-TS ELLIMAN'S when forming when forminer. SPRUNG SINEWS, CAPPED TTOCKS, OVER-RE ACHES. BRUISES and CUTS, BROKEN ICNEES, SORE SHOULDERS, SORE THROATS, SORE BACKS. SPRAINS, CUTS, BRUISES IN DOGS, &c. Mr. Izak I. Van bel yon, — — — — J)ordreeht, South Africa, writes #» I I have two horses which rfe H_ TTOre quite useless, but aff.or using' only three of your bottles they have now quite recovorcd. -Sept. 14, ISW." Bottles, Is., 28" 2s. Cd., 3s. 6d. Jars, 10s. 6d., 20a. mi EM BROCATION. ffrepared only by XLLTMAN, SONS, t 00., Slough, England. INSURANCE AGAINST ACCIDENTS OF ALL TrIDS. 1 ACCIDENTS AND JJISKASE. T^MPIOYERS' IABILITY AND IF-A 1.11 JIIDELITY Q.UASANIEB. RAILWAY V ASS KNURRS' ASSUUAKOE CUMPANY. Cafi tal £ 1,000 000. L'-saas Paid £ 3,800,000. 64, C 0 R ii II I L L, L O N D O N. 2289p A. VIAN, seeretary. DONALD CAMERON. I flEKIHAKT TAILOB, CATHEDRAL BUILDINGS, BAN G OR, Kesppctfully invites the attention of Sportsman and Tourists to his Present Choice btocli of Higliland Tweeds and Homespun Cloths, Standard Patterns, and Invisible Shades so veil-known to every Sportsman f¡, Hillside and Cover, for Mcor and RivÐr, Kni^ker-bocker Stockings, Hand-knitted, In Plain Coloura, Heather Mixtures and tG-airlocli Checks Als0^>i0 GiaaQncO Hcsa, Rdgistered Design Spafcs, Gaiters, Leggings, and Anklets; m- ii shooting Caps, Tweed Hats, and Helmets, Wadars, Fishing Stockings and Brogues, Waterproof Coats, Capes, and Rugs, Leather Trunks, Portmanteaus, Bags and Straps. Agent for Dr. Jaeger's Pure Wool Manufactures. ROBE AND CAP Makek "BY Appointment TO THE Universit* Ca&LaaK ;ark NORTH Wales PATTERNS AND PRICE LIST FREE. Cartridges! BEOWN, ELUEI GREEN, SCHULTZ, E.C. NOBEL'S PATENT BALLISTITE AND ALL DESCRIPTIONS OF SPORTING REQUISITES. Josiah Hughes & Co., HIGH STREET, BANGOR 14919B New Spring Goods. GRIFFITH & C0MPY., THE BEE HIVE, BANG OB. ARE NOW SHOWING NEW GOODS IN ALL DEPARTMENTS. COSTUMES, DRESSES. MANTLES, CAPES and JACKETS. HIGH-CLASS MILLINERY at popular prices. HOUSEHOLD LINENS & CALICOES, the best makes only, at the lowest possible prices. SHEETS AND SHEETINGS. TOILET COVERS AND COUNTERPANES. NOTTINGHAM & SWISS LACE CURTAINS from 1/- per pair. INSPECTION IS INVITED. 14816w D I c K s = JL/ 1 0 —— A IL I M BOOTS AND SHOES KEEP PACE WITH THE TIMES, Always Improving, Always Progressing. Immense Consignments already to hand of Z;) Autumn and Winter Boots STRONG & DAMP-RESISTING. PLEASING IN STYLE. DURABLE IN WEAR. LADIES' AND GENT'S DRESS SHOES. A SPECIAL DISPLAY THIS SEASON. FOOTBALL BOOTS, SEIOOTING BOOTS, LEGGINGS, GAITERS, SPATS. Leading Firm in the Principality for Good and Fashionable Boots and Shoes. LOCAL BRANCHES — 217, HIGH STEEET, BANGOR. 7, Bridge-st., and 3, Palace-st., Carnarvon, 30, Market-street, Holyhead. High-st., Pwllheli. 14786 NEW SEASON GOODS Established 1813. M. A. CROOKS, HIGH CLASS BOOT AND tiHOE MAKERS, ARE NOW SHOWING THEIR NEW SELECTION OF SPRING AND SUMMER GOODS. LADIES", GENTLEMEN'S AND CHILDREN'S BOOTS AND SHOES IN BLACK, TAN, WHITE, and OTHER SHADES. f AGENTb CRICKET, TENNIS, CYCLING AND GOLF AGENXS FOB HE FOB CELEBRATED S Hc DR. JAEGER'S Keepers by experienced workmen. sanitary BOOTS AND B00TS&sn0Es Special Attention to Measures. bhoeb. 222, HIQ-H STBEST, BAlSiGOB, AND UXBBIBGKE-SOUABB, MEN AI BRIDGJB. 17350 r: J IT B I LEE PELENAU JONES, TREMADOG :JONES' TREMADOG PILTS) SE|l £ ™ffiS?EGB BTD^S..0 sydd wedf SEFYLL fel nad oes braidd Deulu yn Nchymru na chlvwilnf L p'11*3 Chyfandireedd Ew*pp weddau at wallhau pob u ecm e;i a'r dolnr cyffredin a chyndyn hwnw v CrvdPvmttn Afu ao y G~83c? a Manwerthir gan bob Checnist drwy y bvd jrVVer' tllr ^SQ yr hod WlialesalsHocjaa jnan. Os methireu y,yr S«So.. 4s 6i CAMBRIAN PILL DEPO'X-, feinadog, jsorth wajss. Nid 039 Ha; na Box cyfsn <I'r Pill; hfn i';q c%3 HOLLO WAY'S PILLS & OMTMENT M E DDI GiNI AKTH AU KHYFEDiXtL Y PELENAO A bnrant y Ghr&sd, a gywican bob yn yr AFU. YR YSTUMOA. YR ASESATJ. A'R PE&FEDDIGli. CI7f^u Ac Cyfansoddiadsa Lleag a Nychol, ac yn amiihriairdwy Btetcn Hclyd y maent yS dra gjsrtotawr. ym°a°d ar FbJyWod ° bob 0 £ ,;iran' 1 biaE5-6 Vhobl ms,ra os& YR "OINTMENT" ydd faddygioueth anffaeledig i Goosau Orwg Srastiaa Drw-g, Haa Ar.-laolliol, Sriviitt, a Ohorawyd "fin np« Tfr r vn»6nwo§,* am feddyginlaothu y Troedwat a'r Cryd Cvai^a'i. IflDOESEI GYFAHTAL AM AlfllWYLDEJiAli YN Y &KEST, AT OOOLSS Y'i Y SWDD nhob math n A^ IHDRA' P2SWCH, A.NWYD, CHWY DDI AD AO YN Y GWBQY, v mae yn eweithr^T, f!fU y° y Croen, md 083 ei gyflelyb; ac sr fe-ymaiau aaystvrytb a chr-baeftiyd OXFOKD s-vryn.—Gwnc'athuredigyii umg ya aofydliil XHOiiAa Hollo*^y, YS, » 4! 60 111 29«^f l WedclaI 5S.3,OXFORD-SfaEET), LLUNDilN, ac sr warth ar. l3 i s. 2s, y b0CB nea a gellir eu cael gaa bob Ffcryilydd drwy yr h»U fvi cynghcr ddiai bob dydd yn y cyfeiriad sicbod rawng a yo y bar^i ■w wag llythyr. LOENE HOUSE LIBRARY. NEW CATALOQUE NOW READY. 13844 J-TJ1INHLLL 11" ■ = —NR. RT^TT ]1;11; ""J":w"I. i'lL VALLANCE BROS., High-class Tailors and Ladies' Costumiers, And at 300, High-street. BANGOR, betoIIda. SPECIALITIEfcj: SHETLAND OVERCOATINGS 451- to Measure, SCOTCH TWEED & SERGE SUITINGS — 52/6 STYLISH TROUSERINGS.14/6 Also SMART AUTUMN NOVELTIES in Ladies' Capes, Jackets, and Mcintosh es. 14312 '■ '■ ■ iii' 11 FOR -r ir presses. THOMAS MANTLES. MILLINEBY, London House, FANCY DRAPERY. BANGOR. etc., &e. K^iR LEA AND h n Ife 1 i\' signat-are JL ( is now Printed in Blue Ink diagonally across the OUTSIDE WRAPPER ot every Bottle of the ORIGINAL WOBCESTEBSHIBB SAUCE. IMITATIONS. THE "NORTH (;;iR-jSIC/, STEAM PRINTING ESTABLISHMENT THE NORTH WALES CHRONICLE COMPANY, LIMITED- Execute, on remont-ble termB, LITHOGRAPHIC, COPPERPLATE, LETTERPRESS PRINTING ash EOOKBINDlb At their spaciotu establishmeiite, CAXTOA HOUSE, HIGH STREET, BANGOR, AND OAXTON HOUSE, MOSTYN STREET, LLANDUDNO. PRINTING OF ALL Di- SCSlPTIONS i) ca, I, I urn el CompaniftB, Pubiic Companies, Solioitors; Aucttonwtt exdcatod with promptitude. k?roflpecrase8 j inventories j Placards Articles of A seodft [ Circulars I Inroissg Catalogues. | Business h Address Card*7 { Bii'. bead^ Ac.