Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

Advertising

,--AT EIN GOHEBWYR.

Nodion Amaethyddol, &c.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Cynghor i Bregethwyr Ituainc.I

Cylchwyl Lenyddol a Cheiddorol…

[No title]

Cymdeithas Amaethyddol Sir…

Cyjideithas Amaetbyddol Sir…

News
Cite
Share

Cyjideithas Amaetbyddol Sir Feiricnydd. Oynhaliwyd cyfarfod o Bwyllgor Gwoithiel y gymdeithas uchod yn NoTgeliaiu, dydd Mawrth. Yr oedd y rhai canlynol yn bresenol: -Y Mihvr- iad Scott (yn y gadair), y Mri C. E. H. Owen, 0. Slaney Wynn«c-, Dr. John Jones (Dolgellau), R. Williams (Llanfair), R. Williams (Maesygad- fa), R. Jones-Morris (Talsarnau), R. Roberts, J. Roberts, ac R. Jones (Towyn), R. Jones-Griliith (Dolgellau), T. Le-wds (Axthog), Edward Joiies (Bala), 0. Dunliam (Dolgellau). R. Jones (DytT- ryn), R. Williams (Dyffryn), H. Kirby, D. Griiiitli (iiariech), R. S. Wayne, J. W. Roberts (Bala), W. Jones (Towyn), a Mr E. M. Robei-ts (ysgrif- enydd). Dywedodd yr Ysgrifenydd fod yr arddangosta ddiweddlaf a gynholiwyd yn Nhowyn wedi troi allan yn llwvddiant yn inhob ystyr. Y gweddill mewn Haw ar ol arddangosfa y Hala ydoedd 28p 1 4c, tra air ol arddangosfa Towyn yr oedd v gweddill wedi cynyddu i 99p 4g. Cyfranwyd yn i:osbarfch Towyn 70p tusgat gronfa y gymdelrhas Harlech, 61p 7s; Bala, 49p 105 6c; Dolgellau. 45p; yn gjwneud cyfanswm o 226p 10s 6c. Der- byniwyd yn wobrwyeai chwanegol 66p 15s. Der- byniwyd am fynediad i'r mensydd 245p 15s lie; a thadwyd mewn gwobrwyon 256p 17s. Dywedai Dr. John Jonesi fod llawer iawn o'r Uwyddiant) liwn yn; ddyledus i weithgarwch yr ysgrifenydld. Yr oedd! y ovmdteithas, er pan y mae Mr Roberts yn ysgrifenydd iddi, o hyd ar gynydd. Pasiwyd pleidlais o ddiolchgarwch i Ifx W. R. M. Wynne am ei wasanaeth fel llywydd y gym- dteithas v flwyddyn ddiweddaf, ac i Mr H. R. Heap fel Is-lywydd. Hefyd, diolchwyd i'r E. Griffith a Morris nm eu gwasanaeth fel ar- chwilwyr v cyfrifon. C Pend-erfynwvd cynhal cyfarfod nesiaf y pwyllgor I yn NolgeHau, Mawrth 18tfed, am haner awr wedi deuddeg. Hefyd, penderfynwyd cynhal yr ar- ddangosfa y flwyddyn Thon yn Dolgellau,' Medi 14eg. Yn llywydd eleni, dewiswyd—am y gwrth- odiai Mr O. R. Williams, Dodnielynllyn-ei fab, Mr Romer Williams. Yn is-lvwydd, dewiswyd Mr Henry Evans, Escuan. Ail-ddewiswyd, gyda brwdfrydedd, Mr E. M. Roberts yn ysgrifenydd. Dywedodd yr Ysgrifenyddl ei fod wedi derbyn, yn 01 y rheolau, wrthdystiad oddiwrth Mr Thos. Lloyd, Penyborrt Hotel, Talyllyn, yn orbyn rhoddi gwobr i Mr Waiter Glynn, Criccieth, am ferlyn ag oedd uwchlaw 14 dyrnfedd. Gofynwyd i Mr I Richard' Jones (meddyg anifeiliaid) fesur y merlyn cyn ei gymeryd i ffwrdd. Gwnaeth Mr Jones, a rhoddodd dystyagrif fod y merlyn uwchlaw 14eg dyrnfedd. Yst^rifenai Mr Glynn fod y merlyn wi-A paeio arddangosfeydd eraill fel un o dan 14eg dyrnfedd. Ovnygiodd Dr. John Jones eu bod yn cadw at ddyfarniad y meddyg. Eiliodd Mr H. Kirby, a phasiwyd.

Y Syllideb Rwsiaidd.

-------------------Camgymeriad…

----------------Priodi o'r…

..-z-. ---. Masnach Yd yr…

-----__-___-Cael Corph Dyaes…

------------Llongwr yn Trywarm…

------._---_--HYGLODEDD I'R…

------------------AEROHIAD…

------_-Yr Eneth Hapus., I

---------__-AelwyrI y Gan.

BASIC SLAG.

RHOSYBOL.

FFYNHON TYWYN, ABERFFRAW.

IChwilio am Bros.