Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

YSTORM DDINYSTBIOL 0 WYNT…

News
Cite
Share

YSTORM DDINYSTBIOL 0 WYNT A GWLAW. —— GALASASTRA MAVVR AR FYWYDAU AC, EIDDO. Dfriry;: rhflr. marsylion o'r ystorm en-byd gym- erodd le d-dyld: Ian diweddaf ei bod yn un o'r rhai rrrwyaf dinystriol a brofwyd yn y wlad hon ere Rawer o amfer. 0 bob cyfeiriad deibyniwyd new- vddion o'r difrod a wnaed ar elddo ar for a thir, yn cael ei ddilyn gain golliad amryw fywydau. Yn csnlyn rhoddwn ra.i o'r manylion ddaethant i law — GOGLEDD CTMl*r. Teim-wyd effaith. ffyrnig yr ystonu trwy yr oil o Ogledd CViktsi. Yr oe,,c.i olio.,i c l,r,,il yn in hub cyfeiriad. Yn .Ngwaivh Pnddfcini San- dyeroft cafodd shed fawr, tua 15 trocdfcdd n ueh- der a 40 llathen o hyd, ei thynti yn deilohion i'r llawr. J>iangfa gyfyng gafodd dau fachgenyn, y rhai oeddynt yn myned alaE o'r adeihd pan y cwympodd. Bu i leslr o'r enw <;Eivion Lass" lusgo ei I tng- orau, foreu Gwener, tra yn gnrwcrid yn 8- Tud- wall Roads. Anfonwyd: y bywydHd "Oldham" i'w ehynortbwyo. Achubodd y criw, ped- war o ddyiLon, a glan-iodd hwy'n ddyogel yn M-hwilheli. Yr oedd nifer fav-T o bob?, (haner nos nos Iau, ar y lan yn edrych ar y llanw uchol yn Rhyl; end, yn ffod-us, bu i'r gweithiau arnddiifynol yno wrth,sef yll holl ffyrnigrwydd y dymhestl. Cyf- lawnwvd niwed mawr, pa fodd byn:'g, ar ochr sir Ddinbyeh o'r Afon Glwyd, sef ar forgloddia-u y "Rhuddlan Maxsh Embankment Trustees" yn Foryd. Tynwyd y gweithiau i lawr am gryn bell- dJe,r, a gorKfwyd y tir tumewn iddynt gan y mor. Dypia y trydydd neu'r pedwerydd tro i'r arglawdd ¡ hwn gael ei olchi ymaith. Yn nhrsf Rhyl chwyth- wyd rhai o ffenestri'r siopau yn deilchinn. Er fod ystorm dydd Iau yn un o'r rhai ifyrncaf a cleimlwyd yn Mangor a Chgera arfon ers agos i haner canrif, ni chymerodd dim trychinebau gwerth eu cofnodi le, nac ar Afon Menai chwaith. Bu i amryw lestri lusgo eu bangorau gyferbyn a Ohaernarfon ac yn Mhorthdiraorwig, eithr ni wnaed dim drwg difrifol. Boreu Gwoner oanfyddid arwyddion cyfyngder ) yn n ghyf eiriad Pwynt Rhoscolyn. Aeth bywyd- fad Rhoscolvn all an, yn nghyda llusgfad o Gaer- gybi. Ar oi ymohwiliad craff methwyd a dargan- fed iliirn byd. Trodd y llusgfad "Challenger" hefyd allan i chwilio am y llestr m.ewn cyfyngder, hefyd allan i chwilio am y llestr mewn cyfyngder, ond metlhodd a clianfod unihyw olion o iioni. Ail- forrwyd chwecb o rockets i fyny o long "fawr oedd. ar gra-it^ tua milldir oddiwrth Rhoscolyn, eithr ofnir ei bod wedi suddo, gan i fywydfad Rhos- colyn febhu gweled dim oddiiwrthi wedi cyrhaedd i'r lie. DEHEUDIR CYMRU. Tra yr oedd yr ystorm yn ei Hawn rwrsg dydd lau darfu i fadwr porthynol i Gaurlas Nedd gwjm- po i'r "lock" tra yn agor y pyrth a boddwyd ef. Boddwyd tri o griw y pilot cutter "Waterspite," yn Port Talbot, sir Forganwg, drwy i'r Hester, wrth fyned: i'r harbwr, gael ei chwythu yn erbyn y pier a suddo i'r dyfnder. Yr osdd dau o'r dyn- ion o Grsniewydd, o'r enwau Henry Ray a George Gould bachgen oedd y trydydd, brodor o Guern- sey. Cafodd mi or "travelling cranes" mwyaf yn Mlirydain FawT, yr hwn a ddefnyddid yn ngwr-outhuriad Dociau Port Talbot., Morganwg, ei chwythu oddiar y pier i'r mor. ArJiosa hyn fis o ofjdiad yn rn^Jhwbiihad y gwaith. Cariwyd to "tin-stamping works" yn Llanelli ymaith, yr hwn a gwympodd ar ran arall o'r gweithfeydid gan wneud ihafoo a diny&tr anaele. LLOEGR A'R IWERDDON. Yr oedd pob cei yn Great Yarmouth wedi eu gorlifo ar bob tu. Cafodd tren yn West Clare ei chwythu oddiar y rheiliau, a niweidiwyd dau o'r teithiwyr. Syrthiodsd simnai fa-w-r ar ben to ficerdy Billing- borough, a drylliodd ef yn dost. Gwnaethpwyd niwed difrifol i dri o ddynion yn foundry y Meistri Thomas a Clement, Llanelli, trwy i'r t o synh o Cafodd piiiacxau blwyfol Lever, ger Bol- ton, eu ohwythiu i iawx ac yn Horwich, llwyr ddinystriwyd paliliwn Clwb y Beldroed. Gwlawiodd yn Southampton mewn mod-d digy- ffelyb, a nos Wencr yr oedd rhanau o'r dref wedi eu llwyr orlifo. Bu raid eau amryw o'r ysgolion. Adeilad) mawr He ceidwid ^iwartheg yn Quad- ring, swydd Lincoln, a lwyr ddifawyd, a chafodd dros ugain o'r andfeiliaid eu ciaddu dan y malur- ioa. Bu i "grand stand" ar -no cicio cysylltiol a Rheilffordd -Swydidi Lancaster a York gael ei godi gani y gwynt a'i gario ar liiiiell y rheilffordd, gan roddi cryn atalfa ar drafnidiaeth. Yr oedd canoedd o aceri ar hyd y Lower Shan- non wedi eu gwn-euthur yn foddfa, trwy i'r ar- glawdd fyrstio oherwydd uchder anarferol y llanw. Tarawyd y Golf Links Hotel yn Kildysant, swydd Clare, gan, fellten, a gwnaed y lie yn adfeilion. Ganol dydd GwenfT yr oedd y llanw yn New- haven lawor yn uwch nag y bu ers ugain mlynedd. Torodd vr afon diros y glanau mewn amryw fanau. ac mewn rhai lleoedd yr oedd y ffordd tan ddwy droedfedd o ddwfr. Y mae difrod mawr wedi ei wneud yn Dock- yard Plymouth. Rhwygwyd ymaith ran o'r "sta- ging" oedd o amgylch y Hong ryfol newydd fawr, "London," a adekxlir yno ar hyn o IxrycL Caf- odd un "dryctoak" ei ddidoi, a phem un o'r "build- ing slips" ei chwythu i mewn. Pan oedd y tren olaf o Norwich i Great Yar- mouth yn agoshau at Orsaf Buckenham nos Tau, tarawodd yn erbyn rhyw dramgwydd nerthol, yr hyn a brofodd i fod yn "signal-post" wedi ei ohwybhai i lawr. Teithiai y tren gyda chryn gyf- lymder, a rhuthrodd yn mlaen drwy ganol y xhwystr. Mewn ty yn Hiph Wycombe yr oedd gwx a gwraig a dau blentyn yn eistedd o amgyfch y tan nos Iau, pan y syrbhiodd pen y simnai i lawr i'r ystafeli nes lienwi'r lie a malurion. Cafodd y teulu ddiangfa gyfyng. Lladdwyd pedwar o d-eulu a drigent niewn ty y-n Newton Heath, Manoeinion, drwy i hen simnai dal gwympo i lawr, a bu y pumed farw y diwrnod canlynol. Pan oedd yr ystorm yn i llawn rym dydd Ian bu i simnai dal y Standard Finishing Comjrany yn School-street, Manoemion, sjTthio i lawr gydJa. chrash gan chwilfriwio ty lie preswyliai teulu o'r enw Sihawcroes ac amryw bersoniau eraill. Yr oeddynt oil wrth eu te pan ddigwyddodd y ddam- wain, ac mae bron yn wyrthiol sut y diangodd cy- maint ag un yn fyw. Oododd eu ihysgrechfeydd y gymydogaeth i fyny ar tinwaith, ond mor fawr oedd y cyffro a'r dyryswch am a fel nas gellicl gwneud llawcr at waredu y "carcharoricn" an- ffodus. Mrs Shawcroaa oedd y gyntaf i'w chael allan o'r gamedd. Cvmerwyd hi i'r Royal Infir- mary yn uniongyrohol, ond bu farw dranoeth. Aeth agoe i awr hcilbio cyn y gallwyd tynu y cyrph eraill allan, sef eiddo Sarah Ann Shaw- cross deumaw oed; Elizabeth Shiawcross, wyth oedo-wraig briod ieuanc o'r enw Sarah Ann Buckley jti nghyda merch faoh Mrs Howarth, merch briod i Mrs Shaw-lI yn feirw. Mrs Bowling a laddwyd yn ei gwely yn Osborn House, Ashton-on-Mersey, trwy gwympiad sim- nai. T Yn Cadiahead, gesr Manceamon, bu a J ames Bir- chall, oedd vn gyru oeffyl a throl. gatel ei daro i lawr a'i ladd trwy i'r ceffyl ddianc ymaith mewr. canlyniad i nifer o lechi syrthio arno. Collwyd tri o fywydau yn swydd Kerry, IwCT- rldon, lie y gwlawiwyd cawod dJrom o genllyevg. Yr oedd ffermwr o'r eIYW Thade Teahan, trigaan oed, ei wraig, dtrudd-eg a deugain oedi, ao Ellen Cshill. i i am.,tet.,hwr, yn myned gartref o KiHorclin i Rembeigb. mewn cerbyd; a phan yn myned heibio rhan noothlawn o'r ffordd llo y mae coTs ddofn. bu ?r corwynt ddymchwelyd y cerbyd a thaftu y bobl i'r gors lie boddwyd y tri. Adroddir o Olaprbtm am farwolaeth arswydius geneth fach o'r enw Nellie Walters, nawmlwydd oed. Yr oedid W a'i mam yn aros gyda. Mr H;irt- lev. o'r Civil Service, Clapham. Dododd Mrs Walters yr eneth yn ei wely am naw o'r glocli yn yr hwyr,, a ehrn hir aath hithau ar ei hoi. Tua Ivmer ?,wt wedi nnw ysgydwyd y ty gan ruthr o wynt" a syrtbiodd pimrnai daL deuniaw troedfetdd o uchder, ar y to gyda thwrf dychrynlljd, a llwyr -ddinystriwyd r ty. Lladdwyd Nellie Walters allan o law, a derbyniodd ei maim, y fath niweidiau fel y bu mid ei cbymeryd i'r rsbytty ar unwaith. Yr "oedd baban baah, geneth, yn cysgu mown cryd o fewn yohydiig droedfeddi i Nelhe, ac ni dderbyniodd y mw»d Ueiaf, h fod owwion yn cwympo o'i hamgylch ac wrth chwilio yn J mysg y llanastr, diarganfyddwyd y baban yn gwbl ddianaf. Amser a gofod a ball.,ti i ni roddi adroddiad llawn o'r holl ddifrod a'r galanastra ofnadwy wnaeth ys- torm yr wythnos ddiweddaf ar fywydau a medd- ianau, ar for a thir. Y mae yn sicr na chymerodd y fath beth l-e ers llawer o flynyddaedd.

Cor Mr Tom Stephens.

Priodas Madam Patti.

Gwellhau y Darfcdedi^aeth

Penderf7nti Achcs Wark.

!if Esgobaeth Bangor.!

It alurio Dynes yn Arswydus…

Bedyddwyr Siroedd Dinbyob,…

Gwrthwynebiad " Cydwybodcl"…

UAMWAIN OFNADWY AR r RHEILFFORDD-

Ni Wna Cyflyriau y Tro.

-------_ EIDDUNIAD LLWYDD

Figion o'r 11 Drych."J

Prif Farcfcnad cedd >r I Wythnos.

Marchnadoedd Cymreig, kc...

Principal Welsh Pairs. -

Local Tide Table.

Shipping. ------

'----------r----------_-------J""..----The…

Family Notices

Y Dadforion o Gynyrch Amaethyddol