Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

;Rhys Dafydd Sy'n Devfl— i

News
Cite
Share

Rhys Dafydd Sy'n Devfl— i Fod bmwd o aeiodi ar Tvadd ^gol —— wedi j derbyn rfoybudd i ymfcrawnoli xn nobyfrrfod y ] Bwrdd. v Iddo fyned papyr i un o swyddogioE y Cwrl Bach, a gofyn iddo betbr«>edd ei ftrddwi yn anfon-y fath bapyr iddo. Mai greeyxi o berth cwilyw f&ojY:o<lau-f-& hyn yr, Hy wodraetbu dynaoa Ej<od wedi rnyned fern er enill gw-yiycaaeth- Mai petit hyll iawn 'ar ran y ddwy'f<rwyn m G——■ vdlyw yr ystumrau befo'r ddyegl. Ei fod yn siwr nad yw y meistr yn gwybod. Y bydfi 'snap'sh..ó£" yn cad ei gymtTyd y teo Desaf o bonynt. Pod v V wedi el ysgwyd Si dychryn, eta trr.y gfywod fed) dian foobyn arall "Wedi marw o dan y clefyd crydcymaku. Fod p" me&dlygneaeiih wedi ei radii i'r inteh ondj ofer fa yr bolll ymi&rechrK n gyda'r ddaiu aiiif- aiL Foci yr ben d yn r;j'dymdGiTjJo yn fawr a'r moch gtan fod; y cMyd cxydcymiabvii. y;i be'ti* ag, sydd -.rndigw,,dil -ar't)obl yn ami. Fed ifhai pobl yn dweyd tasai lwc iddynt rsddi olwt o MJ»ar -wedi ei fwy do mewn pspyT Itw-T <1 a finegr ar lunges y dSiau anSaiT y buiafct-nt yn \T' 0 wella. Fod un faehgon wediTbedeg at y mock gyda orafwr mawr yn ei ddyehryru, gan feddwl malwedl myneèl "YIl e oeSd yr anifeiteaid. Mai tro gwaei otSLd i hwmr anghoiio. y par clocs yn A Am iddo gymcxyd gofal na wnaiff ei ben y tru nesd. Iddo ttderbyn y TLyt!hvr & ganiyn~ — ¡ "Anwyl Gwladys,—Maext hyf rydweh o'i' nnvyaf g-cnyf gael anfon i chwi yehydig linellau mewn I llvtbjr. pan ddadh i'm llaw, neu fesdla y buasai ya myn d i lawr fel 'slip dffvrn' buaiswn. Tvedi ei ga<?*l cyn i mi f v»1 v.t^v fy ngimiBiaw. U^'saliais "w i Lbieicb liytihyT < .cieh bod ar fedr rhoddi yegoi nos i mi argtrddar- i iaeth, da waclhi am, hyny: yr wyf yn addrf eicb bod ch-vieq yn well canteres nag wyf fi o gant^vr. ■; Wyddocli chwi hyn, Gwladys, 'pa mor hir bynag byddo bju'il gwn, cywira yn yfcyd y tafl « vryw pan byddo yn Jtlodi allan o hono7 Felly, ;j ohterwydtt fod eicb corn u chwi Y7 ntim"i corn cairatt i, maen fantedsiol i cliwi irerlffio tll( chywiro ëid; llais cyn iddo ddcga aHan ocbi genau .i i'r gwaglts. Oof geiiyf eieh. gT\'ekvll umvaitW niewn jf cyngherdá yn cami: rocad -eicii ad yn arddterrfeeg^ a.'ch llaie yn ymgon'o o'r naill fur i'r Hall fel trydan. 'B^eddy-C'h mor ddylanw&dol o'ly braidd na Suasa-i y brain yn cysgu a'u piga yn y '■! tan pe biiawenf. yn «ioii el5"wed'. Ar ol y tro- hwnw ij 'rwyf yn tweddu i f-eddwl eieVbod yn mt-ddu ar •wel} a-wwni-gan-u na phen doet.li a phin du. Gyngr foorwdh fi yn eicb llythyr i roddi beibio i waith. ■' barddol ydyvv Wirw nas medraf ei Twneud. Gwlaays anwyl, oheruydd mae arnaf •eisio -cadw i fyny ben ''style' Die Dj^yll a'r "hen deiilu yalluog J byny. Dywtd, Hlhys fod T gwait/b barddol yn J ^amp-waat'b, ac ma's ef yn ferdd e iirdd felly, nycbanu -eieh ham 'rydydh!, Gwladys. Diaru mai rhyw swynwr ddaetb ar eicb tra-w^, a'ch cTuxhell 1 gam-farara a ywriblo y Hytihyr diweddaf. Os I Mly, bytMed i chwi a'r eeisbwl ynia sydd wrtb eioh peiielin -roddti cich penan yn nghyd er Ireio ffurfio un forii mewn dau ben.-VdwW. TT eidd- I oobihtyd bytihi, Fod oyngih-csJd mawr wedi ei gynal yn Llan- T K'adolig, yn xaba un y t-eimSd dyddordeb nid bychan. I Ilai y Sanlnt&im oedd y lie y pefflhterfynid bob- ¡ pabb, am 'max yno 'roedid yr ar oh-1 ywi awdwa'. Fod detrbyniadau y cyngbetrdd yn cyrbaedd ao foa pawb o aeJodaai y SamtiOOrim yn or- Ei fod wedi be>d.-ar ei ymiwcdiad yn rzdal P-, (hdd SuI diwOOdbi. Fod: y fr-,no itnianc bwnw yn edrycb yn dda feefo'r Yanci bat, yn nghyd hefyd a'r Iferoh ieuanc luoxio o'r un ardal }¡)(Jfd1 het Iwyvl yn yo-apcl nos Sul, yn edryob ynrb«r dda. Ei fod' wedi nwiidwl ar y cyntaf mai yn nbre' Llundain yr oedd ^witb weled cyuiaint o wahanol betbau yn y ffaerwivyrio yr adeg yraa ar y flwy- ddyn. IS fod yn ei cihyngbori i'w cadw erbyn yr haf, feall&i y dc'niti i'r tMwit yr a.rtt\\ hone, oblegid gauaf yw yn awr, jws-^iid ydynt yn y fiatawn ar hyn <5 bryd. I Y buasai >n llawer g-well pe buasai y llanc ieuanc hwnw-" axdaT y C5 yn aros tan y di-wedd, yn nghyfaeifodydd yr wyftnvos, yn lie myned nllan- ar en thanna1, a dim ond, i fyned i pjyfarfod' ei feinwen. Os na fydd diwygiadJ, -hy&i ei enw yn yinddong- os m yarhifyn neeaf. Mai tray gwa-el oedd l'r 11'1ncia' guddio esgidia^t'r forwyn IxacJi; bono o aftta'i. ? fel na ehoo& i'r^resjetb- Os dlgwydidi idd)& glywAi -y bydd y gweildb^yn gwneud y fath betb 1E."t.o: y-rbvdd eu b enwau "yn Jigbyda'u "darl'unian yn ei tfobsfn. Fod y Vorch. ienian-c bono -yn bur drwblue -y i dydainu yr oberwydd fod ei hanwylyd weiii miywd rbyw ycbydig bneb-tV'i Ei fod yn ei cbyrghori i "b&Xlia tori ei clmSon, gan y jrall d'dLtd yn ol oto. Os dicavycid i hyny dal d'afael Ty, n ynddb vn ystod nœwe;tihÜm baf. "Fod dyni*)«'ie<uainc yn d^fod fr V ° dref —r i edry^b am en cariadan o'by(L "Mai ar banes' y dydd y bydd im llanc yn cyi- ^aedd/^xrbyn aroser ciniaw y fereb kiiane. ^fai felbyn can odd y bardd — lizzie svdiJl" lances rinweddol a :glan, Ki lxjoh fel y rhosyn, yn haeddu.f-ael can "Bi ptrallt «Tfl&d yn Iliwga,r, yn. detmx y llano, "I ddiod ATI ei amCT, a gafae'. fel crane. .rl,t Ei'fodl yn o yn npoTRaf y V-— Fod ymddiddanion rbyfedd wekb digv. ydd yn y "br,n T tt3"dd o'r bTwen. Fod y feinwen van giarad Saeenfc-g ar -waetbaf y llano o b vd. Fod K wedi -gofyn yw cliwriad fel ]ivn ^GlyvTRoAh chwi em -yr accident yna a gymerodd 1e at y line yma, d'1" I'r llanc ^eb: "Do wir "oor orideT' dd-meyki! we<lyn: "Fa fydd^gwaitb i?r miedni iinvBio y -wiaggwhs -yna, *W—w" IcHto ateb-: "Kydd wir. wyddocb cb-wi.^ ^Fod W—7r~~ wedi dwevd-wedvn, yn fydyn, w?tSi "Si f<finwien 'M hyni: "Fe tydd eryn bw^e ar yi hein %vmpliaeit 'rwan hiefo yr accident yma, ydyib dtWlyn jrw*<rar i TFofl IR Tsfd: g-ohn i "W——, nan oedd y ij 7n myned wny y T"wy«r: "Tydi o yn betb d^&ar, fiiasent yti gwmeud redwe « •^yn "Trewnn trwy Traie-fbcoc'SL i Gaerprbi V1 1't i gormod o> gust ar y Board cf Trade. Fod T tren, ar oily sgwrs yna, li cyrbaiedd gorrraf Tycroeg, a,i fra.,e (Rhys) vreJii 'tCyn'd iddi, 041", 4 yr arro easiau myn'd f Lenfiefni, a ny-nut fo yn decbren canu yn eu canot fØJ byn 0 dymlt W- a K- yn wir, Y ddau gariad barddaf yn y sir Peidiwcb ag ofzi, Bbys ydwyf fi, j. yi dd'w€>dinf fldim 01 nva-e Bhj's yn donie-l, Ac yn bvsbys gyffredinol; Ttwy y sir, a thrwy y bj\ Ao yn iflblitb y mercbied oil i gyd. Aa yn iflblitb y mercbied oil i gyd. Ei fod wedi d-erbyn y llythyr ca^lynol o^.diwrm «i gyfaiil "Je-hn Jones;«• "Mr Dafydd,—Mae aroaf fine viwydd ecdsiot,rio ysgrifenu Uythyr atoeb, ar ol llan epistol isrtvm- Iwythog Ann JQJl'J yn eich papyr yr wytbnoa ddtiwedda. Wyddie itob yn y fro bon fod Ann yn ixnodru y-fgrifenn i'r popyre r blaen. Gwyddai .paw(b ei i'Od yn motiin siaratfl fel melin wynt, ond dyma, yn dtod aIm yn gvryf i ysgrifemi o'r di- j wedd. Pwy ddtyscedodd, Mr Dafydd, fod Ann j ic,n,es -Pedi tafodi y bwniad 1 Yr yfhvyf fi yn siwr D30 ddyw'cdåf,œ:hé..i. erioerl y Fath beth. Dyn rbyfedd frpdd y pan; yn. dweyd banes main yn tzho-eddus ar y Ihvy- fan, oedd wedi iiiru'd ato gyda guxti. ar «i. gwyneib a geiwu ffeind ar ei gwefus. Na buasai y Vninwr br. t-li yn cym«^ryd sylw t r petib yn gyboeddus buasad unxbyw fam wedi myii'd ato iirwn ysbr^'d priodol. Ond, Mr J'a- fydili anwyl, rcmewob cbwi gofio tar ddywedodd y bainwr wrtb1 n«b mac. Ann Tone-3 oedd y fam o d&i? yhv. YJ-ear :ne! naddo faami neb yebftnith yn medd-wl y buasai' a-n mor dyner, mor garodig1, mar da-wiel, a gostyngedig ei bysbiryd a iiii yn g^vneud y latb betii 'Y ffol tra tawo a gyfrifir yn ddoeth; Orsd. fel y mae gwaetba'r modd, "Wnaiff y Sol bytib Je-wi: rbaxd wldo gael 'dangos Tse y bl-,d& 'O eteg.in g-weigwri fydd yn*y sacli, nog in ddaw allan, bobol back 1" Yr yodr¡ch chi, "Mr DafyxM1, yn ddigon betn i wybod ktiiy. Yr •oedd y nv, yn bedteg o gwmpas yn arw yr wytfejos d'.vy^na. Metbai llawer a beth oedd y mater. "By main i ydiyw mai mwy o wynt [ oedd ynddo fo r,ag arfer. Mae ambell i epistol fel bahrn, yn ISfiavn ?'rvnt. "Dar c'hwi, ISr Dafydd, | -eweb yn mla-en gyda'r gt^aitb o wnerivl tipyn 'o drefn yr fyd y;;>a. Maddeuwt b i mi na fedrwr. ysgrife&a yn well, "f^edra i'ddim gwneud j pryddvs!, eto. ) "JOHN JONES. Mai tro obwithig iawn i'r No. gael ei yn y evu glo y dydd '!lr blaen. Foo xt began bacb yn chwertiiin yn; arw. Foci diwygiwr raoesol nodedig ei ddargan- fod -in P v dydd o'r bla.en. ni-otpcbcd ieuaino yr ardal yn tybio mai y "wraig fn ynxiffeiyn i gveu y faitb ysbryd diwyg- iack.1 yn p»T ibwn» Mai cyn'iiron y gvrr ydyvr, fod i boll enwadau cxtiyddoj yx ardai yimino i sefydlt a cbynal oen- I feidaeicb giarixefo!. Mai pl vfit dv,-yr,yn benaf, ydyw wttes liafur y gen:hia<laetib i fod. Fod y lir twd hwnw o P—— w6di profi yn adne^rjvM'oJ ci fod yn feddianiol ar ystor bel- o'r a eiwir synwyr cyffr&En. Yod, y ir.o-ddi eglkir y dangosodd y gwr y fa.th gyflawrifk; o (gariad hrawdol sydd ganddo, wedi tyiiu sylvr -cyfiredinol nos Soil diweddaf. ) Fod yn'-debyg na ddarllcnodd y brawd bwn y *au: bT j -ny o eiddo yr Athraw Tiawr: "Pa beth i" teynag olbyr ewyllysioah eu gwnetitihur o ddynion i chwi, felly gwneweb chwitlmu iddynt hwy." I Fod merebxxl ifenc M——■ yn myn'd oddicartref i garu am wytbnosau. Maii y \irefn gyffiredUn ydyw i Techgyn fyned i ymweledi a'u cariaidau, ondl fod hyn 0 yn ffasiwn 'iiewydd. Ei bOd'b.efyd yn ffasiwri wael1, hynod o "cbeap," "a segin*. Fed rhai o flaetnoriaid enwog yr hen Gorph yn aeloduu o glybiau 0- <:> JTad rbyfedd i'r clybiau fod mor Iwyddianus dan y fath nawdd a'dylanwad. Mai p-etb fed hyn gwne-ud actios a cbwynion ( "diirwegu yn, driienus droa ben. BKWYDR FA WRYPE:A,RN. AdwSenom o'r ( romi Bbys Dafydd dy nerfcb, A'tbl @àiŒI¡ o'r Glandwr, dyw o fawr o wertli; Eicb ymosodiadsu a'cb trieiau i gyd, A ddyniir yn fanus gaoi' Ealian yn jjghycL Mae genyin ben landau troliau wrth gefn A band ri J1n Sercbaid at hyny dsrachiefn Ijot faw-r o wyr gweddiwon, rhai crfiion fel mur, "Mor gedyrn eu sedliau a gwaJiiau o'ddnr. -Mae ge-iiym hen giaptaino a'u cLedd wrfcb eu clun, Oadbeni 'Ooók, Oadben Bobatcib, Wr -twu giapten i, hun Hen ianciau y €V,stell, y Oroo^a, a GlanlhTi, "Pwy feiddia-wrtheefyll fath rmgcda.(t a byn 1 1 Ar ildehau y igairawd yn bardlio ei chwip, Eton lane pai^bitt^ aratll o faT TafarrifSOrip Ac wedi lladd ai biclo a saiteb, ''Darm'e.awngymorlhJ'rhen frawd o Bensglaiiab. Rihag cwyno ax gam, y mhe-swm pabam, Yw nadi yw pryVdorideb'yn rloinwecM yn Sam.) •Cbwn «ihrait)b gyfnertbkoii Pen^bryn a Thy Briy, Yr Erw., Ty Canol, a'r ty gwertbu wis CfccbanofeJ, a GiMmrdfion, i ffyddlon -a ddaw 1 i-oi i Kihtys DaiytTd a Glandwtr "Sa' draw." (A meastr yr Horse, i'r ambiwlans foa=ce, Wrtb gwrs'ydia yr enwog TomTom?oii-Giangor& ) Daw Liwsii, a Men, a Eisi, a Jen Yn ngbyda'u cariadan yn ol efo'r tren; rw dreifio'n dd!ioedi i'-r'fan ac i'r lie, Fe yrir argardam gan William Relwe. (Tbi'&a cibieers, bwre, i 'William Relwe, Hen ddtreifar Tbagoirol i'w morol yw E' TRol enill y gwtcwest caifi ddysglaidi o 'de.) Daw boll gopar ladies y Ttfvnvdd am dro I ymlid Riiv Dafydd o gymoedd y fro; Dawr ínRrs a'r cartars yn ffyl tyrfa rfawr Er ihoddi Rhys 1>afyd)d a Glandwr i lawT. Bwrljedir ymgynoill y fyddin -yn nghyd Yn ymyl Rbosnewyd'id (mae'r ieir yn yr yd) Oawni yno ymosod ar fyeban a mawr Er mrwyn rboi Rh D-:fvdd_a Glanclwr i lawt. (Os na fydd i'r oeir drfiuishipio yr Miliwna' o wyo! fan yma a geir.N) Rhiaid i ni gael bteddweh, a llonydd a gawn, Rbioi'r terfyn i'n watdJiiio na bora na nawn; Adferir ein breintiau, oatn's dyna yw barn Y cia.ptan dihafal- JIM IWAfL, PENSARN. Ionawr 17eg, 1899. SYLIV, I [Gydki llawenydd yr l^-sbyswn fo& y pleidiau gwrtbwvnebus ucbodi wedi dod i gytunsieb, ac am- odau hcdkhvch wedi -eu cyhoedidi Fetlly terfynir y derfysg flin nebod a pliawb yn iacb,Golygydd y "OiocianydKi. "|

AMIAVCTL

-------------ItTj'R'WEN (Ger…

--------_.--------PORT® AMLWCH.

BA^GOK.

BEAUM .\ TnS.

BETHEL (Bodorgan).

CAERGYBL"

CAERNARFON. i

CANA (M.C.), RHOSTREHWFA.I

LLKN- DDA-VIELFAB.

----------------LLANERCHYMEDD.

-------LLANFAIP. P.G.

LLANFACHRAETH.

-----LLANGEFNI.

------.MYNYDD BODAFON.

TALWRN,

-----_-TPEWALCHMAl.