Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

29 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

LLA2vBAJ>SIG, ANGLEGEY. IMPORTANT MLE OF TITHES. rCh}OjX MESSRS J. PRTPCHAEI) and PORTER are inteWted -WSJjLT? tf^PTTBLIC "AfT<5- j TION at the Bull Hotel, Llangefni, on THURS- DAY, Jafttfarlr 06Hij 1809,'at :'OJ>.m.p-ro:drpt, sub- ject to croiidiSons'o fb« therg an<5 then pftxtufced, ApportionM TtTHEREFrOHA::RGES, amount- ing to £ 380 Is 6d per annum; secured upon farms all in the parish of LIanbadrig^ apd which will be offered in Lots ^to suit purchasers. r"! Further delMfcd portly be is- Elled and may in the meantime be obtained of 3tessrs Carter, Vincent, and Douglas Jones, Soli- citors, or the Auctioneers, all of Bangor. 17599 THE NEWLANDS, GORS, HOLYHEAD. IMPORTANT SALE OF VALUABLE AND MODERN HOUSEHOLD FURNITURE. MR H. PARRY JONES has been favoured with instructions from H. A. Malaher, Esq., R.N. (who has left the town), TO SELL BY PUBLIC AUCTION at the above Residence, on FRIDAY, the 20th of January. 1899, the whole of the valuable HOUSEHOLD FURNITURE and Other Effects, Comprising briefly of Walnut Wood Drawing Room Suite, Dining Room Suite in Leather Mahogany Top Telescope Dining Room Table, Two Watnirt Wood Bevelled Plate Overmantles, Walnut Wood Sideboard Bevelled Plate Glass Back, Brass Rail Fenders,several Sets ofFireBrasses, Dining andDraw- ing-rooin Caxpets. Hearth Rugs, Floor Cloths, Stair Carpets, Walnut Wood Hall Stand, Wicker Chairs, Bamboo Whatnots, ditto Stools,Piano Stools,Wicker Tea Stand. Occasional Tables, Butler's Tray and Stand,Oil and Water colour Paintings and Etchings, Two Satin Walnut Bedroom Suites (comprising Wardrobes, Duchess Tables and Drawers, Marble Washstands, Pedestal Cupboards and Chairs), Cottage Bedroom Suite, Chest of Drawers (in Maho- gany and DeaJ). Painted and Polished Dressing Tables and Washstands, Toilet Glasses, Mahogany Commode, several Brass Rail and Iron Bedsteads, with Spring Mattresses, Combination Bedsteads and Mattresses, Hair and Wool Mattresses. Invalid Bedchair (with cushions). Foot Baths, Sponge Baths, Beddings, Blankets, Sheets, Counterpanes, Bed Curtains, Hangings, Window Curtains Feather Pillows and Bolsters, Cooking and Culinary Uten- sils, Scales and Weights, Toilet Ware, Dinner and Tea Services. Table Glass, Breakfast and Dinner Cruets, Sundry Crockery, Cutlery, Plate, etc., Kitchen Tables, Chairs, several Table Lamps: Lawn Mower (Ramsom's Patent), Garden Tools, Sheers; also a beautiful sweet Toned full compass trichord COTTAGE PIANOFORTE (Ebonised Case), by Cramer, of London. In splendid condition. To- gether with several other Sundry Articles too numer- ous to mention. SALE to commence at ELEVEN o'clock prompt. For further particulars apply to the Auctioneer, Old Market-place, Holyhead. 798 u DALIER SYLW. DYMUNA E. HUGHES. 4, Pen rallt-terrace, Llangefni, HYSBYSU ei fod yn rhoddi COVERS NEWYDD ar bob math o Umbrellas ar y rhybudd byraf. Prisiau, o 1'11, 2/11, Qlll. etc. Hefyd y mae E. Hughes yn Agent i P. and P. Camp- bell, Dye Works. Perth. Anfonir Goods yn Wyth- nosol i gael eu Eifo. YN COMPTON HOUSE, LLANGEFNI, Cei: rhagnroi nwyddau rhad, 'Sanau. brethyn, a frwlaneni, Goreu welwyd mewn un wlad; Am ddefnyddiau gwerth eu gwisgo, Da a chryfion, cynhes, clyd, Cofiwch alw'n fuan yno— Ceweh fargeinion gwych i gyd. BYDD i bawb, trwy brviru yn y Masnachdy ochod, en ill iddynt eu hunain CHWECH SWLLT YN MHOB PUNT. Tyfviivchj v orofynir gan Bobl Mon a lleoedd: erail' pa. fodd mae JONES, COMPTON HOUSE, yn ywerthu Nwyddau Cymreig gvmaint yn rhatach na rhawb eraill? v Y mae i'r gofyniad hwn fwy nag un atebiad. *n oyntaf, maent vn Grefftwyr o'r radd flaenaf. xn Til mae ganddvnt y "machinery" goreu a mwyaf diweddar. Yn dxydydd. maent yn alluog, trwy eu medr, i wneud bron gymaint arall o waith tnrr y "machinery" nag un "factory" trwy Gymry. Felly, maent yn gallu gwerthu gwell defnyddiau, am eu pris, nag yn un man arall. Os bydd unrhyw un yn amhau byn, mae croesaw iddynt ddyfod a ^ngraifft o'r prisiau —Brethynau, bob Lliw, o 2s i fyny; Defnyddiau Dresses Hardd, bob lliw, un Bed. o Is 2c i fyny; dau led, o Is 6ci fyny Gwlan- eni Gwynion, o 8*c. etc. eto, rhai Rhesog at Grys- au, o 9c, etc. Defnyddiau Tronsis, o Is 2c I Is 5c; Shawls, o 4s i fyny; Fflaneni Bach, o 2s i 2s 6c; Crysau Hardd, o 3s 3c Tronsis Parod, o 2s 6c, etc. Edafedd Hosanau Goreu am 4c y chwarter Hosanau Da a Lluniaidd, o 6c y par. Gwneir siwtiau i fesur ar fyr rybudd. Bydd un o'r JONES'S yn y Marchnadoedd fel y canlyn: Bangor, bob Dydd GWENER Caergybi, ar y dydd- iau canlynol: Ionawr 21ain: Chwefror 4ydd ar 18fed; Mawrth 4ydd a'r 18ted; Amlwch, Ionawr 28ain; Chwefror lleg a'r 25am; Mawrth lleg a'r 25ain. D.S.-Cymerir Gwlan yn gvfnewid am Nwyddau. a Throedir HOSANAU a'r Edafedd Goreu am o 5c i 9c. Gwahoddir pawb yn gynhes i ddyfod yno i weled a bamu drostynt eu hunain. Cofiwch y cyfeiriad—■ SHOP Y FACTORY, OOMPTON HOUSE, LLANGEFNI. OS OES ARNOCII EISIAU CYLLILL, Chaff Cuuers, Pulpers, Slicers, &C., &C., Nis gellwch wneud yn well na galw yn Shop y Foundry, LLANGEFNI. t 534 VI OfYNIR TALH. AU .L. MLAENLLAW. BENTHYCA ARIAN YN GYFRINACHOL i Amaethwyr, Masnachwyr, Lletty-gadwyr, ac oraill mewn symiau o lOp i fyny i 500p ar addaweb y Benthyciwr ei hun ar delerau is nag a godir yn arferoL Trefnir yr ad-daliad i gyfarfod gofynion y Benthycwyr. NI CHYMERER DIM BILLS OF SALE. I Mae busnes gwirioneddol a helaeth wedi ei ws-ad an y 27 mlynedd diweddaf. Mae canoedd o fenthyc- wyr wedi rhoddi tystiolaeth wirfoddol i'r modd teg a rboBymol yr ymwneir a hwy. CSetr m&nylion llawn wrth ymofyn, trwy lythyr neu jrm benonol, • GEORGE PAYNE, Aooouatant, fill Orocoeot-roAdf Rhyl 1. ALMANAC CAERGYBI, 1§99. DYMUNA Cyhoeddwyr yr uchod alw 1[ wyr ac eraill at y fifaith ddarfod iddn orfodB myned i'r wasg cyn derbyn rhcstr^cywir w eiriauB j. §ir Fon am 1899. M. I Tra yn datgan gofid fod eu dafTlenwyr^i ;di euB rhoddi i unrhyw anhwylusdodl. rlioddant r^B cywirB 'Lleoedd y cynhelir Ffeiriau Amlwch, I Ebrill 8; Hydref 2. Bodedern, Ionawr 3; C 7 Mawrth 7 Ebrill 4 ac 18; Mai 2 Mahe n Gorphenaf 4; Awst 1 a 15; Medi 5; Hydref 3 a t 17. Llanercliymedd, Ionawr 4 Chwefror 8; Mawrth 8 Ebrill 5 a 19 Mai 3 Mehefin 7 Gorph- ) I enaf 5; Awst 2 a 16; Medi 6; Hydref4al8; Tach. 1 1 a 29; Rhagfyr 6 a 13. Llanfair P.G., Ebrill 3; Mai 1; Medi 4: Tachwedd 6. Llangefni, Ionawr I I 5 Chwefror 9; Mawrth 9; Ebrill 6 a 20 Mai 4 Meheifin 8; Gorphenaf 6; Awst 3 a 17; Medi 7; Hydref 5 a 19; Tachwedd 2, 9. 16, 23, a 30; Eiwg- fyr 7 a 14. Portbaethwy, Mawrth 10; Ebrill T; Mai 16 Mehefin 9 Gorphenaf 7 Awst 4 Medi 8 Hydref 24; Tachwedd 14. LlanfecheE, Ebrill 17; Mai 13; Awst 14; Hydref 31; Rhagfyr 5. Pen- traeth, Mai 1; Awst 18. Valley, Ebrill 3; Mehefin 5; Gorphenaf 3; Medi 4. 799 TO BUILDERS. PROPOSED NEW SCHOOL FOR THE RHOS- YBOL 'SCHOOL BOARD, ANGLESEY. pERSONS desirous of Tendering for the above may examine the Plans and Speciifcations at the Master's Residence, Rhosybol, near Rliosr- godh, between the hours of Ten a.m. and Four p.m., and copies of the same at the office of Mr Richard Davies, Architect, 125, High-street, Ban- gar. Sealed Tenders (marked on the cover "Tender Rhosybol New School") are to be deliv ered to the iludersigned not later than FOUR p.m. of the 1st day of February. 1399. No pledge is given that the lowest or any Ten- der will be accepted. JAMES HUGHES, Clerk to the School Board. Trygglwyn Isaf, Amlwah, Jany. 17th, 1899. 801 AR OSOD, y BODFFORUD CAFE. Rhoddir v flaenoriaeth i Wr a Gwraig yn deall Saesneg. -Am bob ma,nylion pellach ymofyner a William Hughes. Bwlch y Fen. 794 YN EISIAU, BACHGEN i ddysgu gwaith AR- GRAPHU. Rhaid iddo fod yn medru dar- llen Cymraeg a Saesonaeg yn rhwydd.—Ymofyner, Williams, Caxton House, Amlwch, Anglesey. 795 ATLAS ASSURANCE CO. I FIBE J||[ LIFE ESTABLISHED 1808. Head Office 92, Cheapside, London. Capital Pahpcrit-ed Total As?pta 31/12/97 £ 1,200,000. £ 2,287,029 The Company has paid in claims upwards of E13,000,000 STERLING. AGENTS AT Bangor Mr W. PUGHE, National Provincia Bank of England Ltd Beaumaris mr Bethesda Mr w* LLOYD do Conway T^IOWEN ROWLAND do Holyhead' J .WILLIAMS do Llangefni Mr JT 0 4° Llanaudno Mr J. £ ™0<?0 Menai Bridge..Mr J. GRIFFITH JENKINSdo Derbigh Mr R. E. HUGHES do Derbigh Mr R. E. HUGHES do do Messrs PARRY JONES and FRANCIS, Solicitors. Llw vdiarth Esgob Mr THOS. PRICHARD. Solicitor. and Llanerchymedd f Llangefni Mr T. NICHOLLS JONES. Nanner. Cemaes.Mr O. LI HUGHES. LIVERPOOL BItANCH.-9, Titbebarn-rstrpet, J. WILBERFORCE MARBDEN, Manager.

,--AT EIN GOHEBWYR.

Nodion Amaethyddol, &c.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Cynghor i Bregethwyr Ituainc.I

Cylchwyl Lenyddol a Cheiddorol…

[No title]

Cymdeithas Amaethyddol Sir…

Cyjideithas Amaetbyddol Sir…

Y Syllideb Rwsiaidd.

-------------------Camgymeriad…

----------------Priodi o'r…

..-z-. ---. Masnach Yd yr…

-----__-___-Cael Corph Dyaes…

------------Llongwr yn Trywarm…

------._---_--HYGLODEDD I'R…

------------------AEROHIAD…

------_-Yr Eneth Hapus., I

---------__-AelwyrI y Gan.

BASIC SLAG.

RHOSYBOL.

FFYNHON TYWYN, ABERFFRAW.

IChwilio am Bros.