Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

Advertising

,--AT EIN GOHEBWYR.

Nodion Amaethyddol, &c.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Cynghor i Bregethwyr Ituainc.I

Cylchwyl Lenyddol a Cheiddorol…

News
Cite
Share

Cylchwyl Lenyddol a Cheiddorol Elim, Llauddensant, Ion. 3, 1899. BEIRNIADAETHAU YR ENGLYNION A'R PENILLION. ENGLYNION I'R "DDEUGYLCH." Daeth pump o olwynwyr i'r rhedfa lion. Y cyntaf i wneuthur ei ymddangosiad yw Edeym, ond gan fod y brawd doniol ar gymaint o frys anghofiodd fod un path mewn englyn nad oes dim arall a wna y tro yn ei le, sef cyng-hanedd-y mae mor anhebgorol ag "asgwrn cefn" i'r "bicycle"ond "englyn" heb un sill o gynghanedd yw yr eiddo ef. a'r canlyniad yw fod Edeyrn yr olaf yn y redegfa hon. Ond na ddigaloned: nid ydyw Idwal ond rhyw lathen neu ddwy o'i flaeu. Y mae ei englyn ef fel llwdn dafad, neu rhyw greadur arall pedwar-goes, a dwy o'i aelod- au wedi eu lianafu yn anobaithioL Y mae dwy linell o bediair llineB ei englyn yn anghywir. A thra y mae ef yn tuchan gyda'r ddwy linell gloff dyma Olwynwr heibio iddo ar ffrwst gwyllt, a. bu agos iddo lwyddo i wneuthur englyn cywir; ond cafodd gcwtam creulon yn y gair cyroh, ac y mae yn rhaid i ni ei adael ar lawr yn y llaid, canys dyma y Lady Cyclist yn dod heibio yn smart i'w xyfeddu, ac wedi syllu mewn edmygedd arni, gwelwn ei bod yn rhagori ar y tri arall yn y ddwy linell gyntaf, ond fel y gwelsoch lawer gwaith farchog ogwan yn dringo yr allt yn lied drwsgl,felly hefyd y gwna y foneddiges hon gyda.'r ddwy linell olaf, a. bron allan o wynt cyn cyrliaedd y diwedd. Ac wele wr ag enw rhyfedd arno, "Ei Greithiau drig wrthwy' dro," heibio iddi dan chwibanu, ac y mae yn enill y fuddugoliaeth yn hawdd, ac er nad ydyw y llinell olaf yn bollol lan yr ydym yn sicr mai ef yw y goreu, a barnwn ef yn deilwng o'r wobr. PENILLION AR "GREADIGAETH DYN." Dau fardd a ganasint ar y testyn hwn, sef Cryn- edig ac Ifor Wyn. Y mae ysgrifenu penillion yn wraith hawdd i'r d'dau yma. Y mae y ddau yn feistr- iaid lied dda ar aoen ac odl, ond Crynedig yn gryfach ac yn fwy dyogel nag Ifor. Colla Ifor hefyd yn ngliynllun ei g;in—os oes ganddo gynllun. Nid ydyw yn symud yn ei flaen nao yn oadw ei olwg yn ddigon sefydlog ax ei destyn. Cana ef i'r adar, y blodeu, a'r coed; a chan nad oes ganddo ond ohwe' phenill y mae "Creadigaeth dyn" yn myned i gongl lfed fechan. Ond dechreua Crynedig yn urddasol, fel pe buasai yn myned i wneud pryddest ar- ddwcbog. a deil ei dir, a cheidw at ei destyn i'r di- wedd. Y mae yn eglur i unrhyw un cvfarwydd mai nid dyma. y tro cyntaf na.'r ail i Crynedig ymgystadlu a'i fod hefyd yn gynefin a gweitbiau beirdd Seisnig, ao i raddau yn ddyledus i un neu ddau ohonynt ;un rai syniadau. Ysgrifena ohweeh o benillion campus, barddonol, a hedegog, mewn iaith gref a obywir dichon y gellid owyno yn eu herbyn, eu bod yn fwy ar "Ddyn" nac yu -arbenig ar ei greadigaeth; ond ei benillion of yw y goreu, ao y mae yn haeddu v wobr. E. HEVIN JONES. Deallwn mai y buddugol ar yr englynion oedd Pelican Mon ac Ap Hirwco, Canaes, ar y penil-1 ion.

[No title]

Cymdeithas Amaethyddol Sir…

Cyjideithas Amaetbyddol Sir…

Y Syllideb Rwsiaidd.

-------------------Camgymeriad…

----------------Priodi o'r…

..-z-. ---. Masnach Yd yr…

-----__-___-Cael Corph Dyaes…

------------Llongwr yn Trywarm…

------._---_--HYGLODEDD I'R…

------------------AEROHIAD…

------_-Yr Eneth Hapus., I

---------__-AelwyrI y Gan.

BASIC SLAG.

RHOSYBOL.

FFYNHON TYWYN, ABERFFRAW.

IChwilio am Bros.