Hide Articles List

33 articles on this Page

PERSONAU A PHETHAU

MARW MR CLEDWYN OWEN.

IFfestiniog a'r cylch

Criccieth

A bermawI

Colwyn Bay

Llandudno

Pwllheli

! hantde a'r Cylch

| Lianbedrog

! Rhostryfan a'r Cylch

[No title]

I Lanrwst

Penrhyndeudraeth

Penmachno

porthmadog

Llanberis a'r Uylch ;

N juIUN AMAtlln l UiiliL

FIFIOYRAU DYPDiOiROL. I

News
Cite
Share

FIFIOYRAU DYPDiOiROL. I Perttiliynai i'r Cynghorau Dinesig a i lliiefol yn Lloegr a Ghytmru yn 1901 3,849,000 erw o dir ar gyler 26,C58,000 o bobiagaeth; neu tuia thri chwarber acer ax gyfei polb teulu o buonp- Yr oedd yr ar- wynelbedd ar g)rfer pob teulu rywibeth yn debyg ddeng mlynedd yn flaenorol. Cyn- II nwysai hyn y tir o dan ffyrdd, gei-ddi, addoldad, tai, tfyrdd haiarn, eix. Eto, yn 1901, polblogaefch y dosbaxthiadau gwledig yn Nghyimru a Lloegr ydoedd 7,470,000, neu 30 y cant. Mae poblcgaoth Cymrtu a Lloegr yn cyn- j nyddu yn ol y raddlfa. o 400,000 y flwyddyn, Miae 280,000 o'r oyfryw yn y tpeii, ne,u tbua deg & thiiugain y cant, yn ol y safon o dri oh waiter alcer ar gyfer pdb teulu o ;bramp. ,Mlae yn ajigenrheidiol yah- wanegfu y swm o 42,000 erw o dir yn flyn- i yddoj aIt y dodbaithiada-u dinesig. Patt gofier fod yr arwynelbedd o dan gropiau a ffrwythydd1 wedi lleihau mewn 17 niiVn- 000. sef o 1891 i 1908 y swm o 38,426 earn. Fe wehr mor ansgenrheidiol yw y deffroad yn nglyn a Mesur y Mian-ddaliadau, etc-. Yn y deng mlytnedd rhwng 1891 a 1901 ych- waryd y swm o 576,000 erw o dir at y dosibarthiadaiu trefol neu ddinesig; neu 17.6 y cant. Y cynnydd yn y bolblogaebh yn ystod y cyfnod yna yw 3,313,OCO, neu 15.2 y cant. Fe welir felly fod y cynnydd yn swm y tir yrn cynnydd.u yn gyfaJtebol i gynnydd y boblogaeth yn y trefi, Ond eIto mae gaJw am seifydlu llawer mwy o fan ddaliadau er cyflenwi y trefi a ifrwyithau ac ymeaiyn, etc..

CYlNOHiOfR DINiESIG ABERMAW.\

Arbrawfion gdya Meddyginiaeth…

Y MlIHUhlWo n't unlAWB

o DAN Y WmWYOUEN!

TEfiFYSG YN NGHAERNAHFON

ARAETH ARDDERCHOG G.-iN HE\…

BRADWLYS GAERNARFON ,-

CYFARFOD CHWARTEROL DINBYCH…

EAKGYTPFJ^HFr.W^ CYATREIEG…

! ULCHLIlHln -ivifl CAR fER

IFICER YN DIOLCH.

MARCHNADOEDD CYMREIG

A ROYAL FIRUITARIAN.

DYDD MAWRTH, IONAWR 25, 1910.…