Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

YK tiHOLIAU

News
Cite
Share

YK tiHOLIAU ThlCIAU TOKIAIUO GWEITHWYR UFNI ^WK"'1310 oiw. i iwilDD* rlxDWK. DADLLMADAU GWARTHUS. Ysgrifena Svr H.nry Norman, yr ymgew- yaa Khyddfrydol Cros Wolverhampton, at wxy-ydci y "Daily News." 0yv—Uarllenal yn eich colofnau am heddyw fod Syr Alfred Hickman wediys- giiienu atoch yn gwadu fod a wnelo "cwrw rtiad ddim a gorctifygu Masnach Rydd." Caniatewch i mi roi ychydag iieithiau j oedd cardiau canfasio fy ngwrthwyn- ebydd, Col- Hickman, yn dwyn v geirian hyn, i gael eu llenwi i fyny am boo pleid- leisiwr gan bob canfasiwi. Gweithia yn Ii Adran o'r gwaith Gadawaf i'r darllenwyr farnu pa hysbys- rwvdd oeddis ei eisieu. Condemniais hyn vn y papur lleol. ac ychwanegais "Buasai vn well genyf golli yr etholiad na chael hynvna ar fy nghardiau canfasio." Cvmerwvd y gweithwyr yn syth i bleid-. lei&io mewn ceir motor o nifer o r gweith- fevdd, a gofynid yn syth pan y pen gweith- wyr a ehvnrychiolwyr ereill y meistri a oeddvnt- wedi "fotio dros y Cyrnol." Yr oedd vn rhaid i bob dyn un ai (1) ddweyd unwiredd; (2) pIeidleisio dros Col,)iiil Hickman neu (3) beryglu colli ei le. Dvwedod amryw o fy hen -gefnog-,vyr wrthvf fi ac wrth eraill fod yn rhaid iddynr. Weidleisio dros Colonel Hickman-- mejn gair na feiddient Weidleisio drosof fi. Taflwyd dan ddvn wedi gwasanaeth mv.th An- rhydeddus allan o vaith yn (M: ueddar resvmau politicaidd. Canfu fy n»wraig bedwar o terse.^au wedi eu evru o'u taivam ddangos papurau ethol- iadol vn perthyn i mi. 1. f Mewn tafarn. yn ngwydd un o fv nghef- noswvr. rvnyghvyd nodyn 'l* !'™"1 i unrln'" ddvn <1 dorai irvfarfod Mr Lloyd W 1 fyny gvdag addewid am un arall 1 ddilyn. Y maeVnvf lvthvr oddiwrth gefnogydd yn Uvd wrthvl' fod pheManta. petm ewninzod weni eu rhann yn rhydd yn y do«parth. Llifai cwrw rhajl feld^fr Y mae pa-.vh ag eithiio -Syr Altred H.rkman T»wvt»d hvn vn eithaf da. ™ I BiW»n vn n-hrataaau y darllawyr y rh.i »y'n yr <« °r *"•» <■? Lv rhan f o ha rai a vsscub.r yirauth •an y Gvllideh. V map nifer y tatarnau £ mhrif he,J l *'• l^n j- raf>l lie hwvlus i holi wareiddiedi cr '^e1 w d tafarnau etholwvr y Town H.Ul W ara j .> hyY mae genvf vn fy meddiant ganoedd o lvthvrau gofid a chvdymdeimlad odd.wrth pefnojrwvr, poh un ohonvnt, vn siarad gy di'oS am y triciau a chwareuwyd vn fy erbvn Yr oedd RhMddfrvdwyr wedi^ eu taro a dvchryn. -ColfaT' f? "?e,n0«W" Jl™ 0»vr "alb yr nffWflitli vn sicr 3>ni hjn • .,1 • i anhawsder i w?"« '0l hv- v mae un yn ei wybod yn dda. Nid wvf vn rredu am funud fod y nthwynehydd. Col. Hi-kman. yn gwvb vr hvn o^dd yn mvned ymlaen. n ol fy rram am dano yr wvf vn s,cr y buasa, vn ffieiddio ▼ triciau a'i he^hol^dd. On 7^T1"n.-Tr MM. Vr-XBT NORMAN.

FFYRDD TWYI 1 ODRUS TOV^A.ID…

CYNHWRF YN NOLGELLAU. -

UORCHFYGV'R ^"FAKFOP P.RODYR.I

MR D. RHYS A DR. CYNDDYLAN…

Y GYLLIDEB A PHRYDLESOEDD

¡CADLEF ERYRI

I FYNY.

ENWI YMGE38WYR EIFION. -

BEIDDGA RWCH TORI.r

HWYL YN MhWLLHELl

-Y Y GYLLIDEB A RHENTI.

TORI FFENESTRI YN NHOWYN.

[No title]

CANLYNIAD Y VOTIO YN NHEEFZ…

Etholiad Meirion

Y SENEDD NEWYDD. --0-

LLAIS CYMiWI

YR ETHOLIAOAU - DIWEDDARAF.

Family Notices

Advertising