Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

mm ejMEiiewu mm ejMEiiewu

News
Cite
Share

mm ejMEiiewu mm ejMEiiewu Ffordd troaeddwyr sydd galed, ebai'r Gwr Doeth, y doeth a'r ffol ddywed mai ffyTdd cwn sydd galed y dyddiaa yma. tfherwydd gwelir cwn yn cael *u lladd fel cler gan fodunau yn gyson. Lladdwyd tri vr wythnos ddiweddaf rhwng Felinwen a Chaer- fyrddin, felly lleddir ar y cyfartaledd gi am bob milltir a chvmeryd yn ganiataol fod hyn yn cy- meryd' lie mewn ardaloedd cyffelyb. Lleddir mewn canlyniad rhywbeth yn debyg i W) o gwn o Lundain i Gaerfyrddin yn wythnosol. Pe bai boobl 1 gi deithio'r ffordd ar lun samwn neu ffesant, cawsai x < Dywedir fod yr .l.0J, HEN BROPHWYD MYRDDIN wedi prophwydo y byddai i'r gath a'r *cnci re(JfJ eyda glan yr afon Tywi. Y mae r creadur blaenaf vn nodedig am gnawd, a'r olaf felly am waed. Gwir yw, dyma gnawd a gwaedonide yn myned yn abfrth i erafangau'r modur a r gerbydres. Pro- phwydodd hefvd y byddai i darwx.<xfhJ^ned, 1 twr eglwys yng Nghaerfyrddin. Nodwedd pob tarw oe ca ryddid ydyw ysbeiho a gwabanu 8X5 enaid, a dyma Ddatgy*ylltiad a arwyddlun cywir o'r bwystfil ooch eto, ao wedi dechreu dringo'r grisiau'r twr eisioes; ac nid rhvfpdd fod Mr. Jones, curad Llanegwad, a Mr. Evans. curad Abergwili, y dydd o'r Waen am drwsio bedd yr hen brophwyd ag 4-naint gwerth- f awr. ARCHESGOB I GYMRU. Dyma ferw pob orochan trwy Gymru benbaladr T dyddiau presenol. Os gwahenvr yr Esgobaethau Cymreig oddiwrth Arc'nesgobaeth Caergaint, pwy VL j ArchesKob Cymru? Wei, os bydd teilyngdod /„ oael 'J Cymto tiihwnt i'r cjffredio, »™th,"r „ (yniluoe a gwron dewr di-ildio ar ieusyao y yr Anrhydoddas Arglwydd E-gob Own o'i ysgwyddau'n uwch na neb arall. GWRTHDARAWIAD. Dydd Sadwrn diweddaf, y 9fed, aeth daw fodur ceimo ei adgyweirio cyn oael yr Ni dderbyniodd y te-thwyr niwed, ond bwnwya Kan o frr cwrt yr amaethdy l lawr, a thalodd y rhan o fur cwrtyr j Gi{re Qar. 5 £ "E «f *• »-■' ° ditb i rai. YR ARDDANGOSFA FLODAU. N<" St Lloyd'Terries, «r mal.wj jnxlu rhaglen y ri'dVdd Tf" yr Dewiswyd cantorion poblogaidd o bell ao agos, ao ^"STrha^olygon fe fydd yma fwymanfc a gweledigaethau yn ail l r goreu. T DAEARFOCHYN MEWN CWRDD GWEDDI. Yn yr hen amser yr oedd daearfoch (badger) mewn hri mawr ynglyn a chrefydd meibion Israel, ao yn rtsowbw I' Arglwydd ,r oedd e, P™. fod vn offrwm at wneuthun&d y Babell, a chrwyn daearfoch lawer yn angenr0eidl01 ^L^^hwnt° y peth." S^WioW i S'lt Williams, Tycooh, yn c.dw dylediwydd deuluaidd daeth daearfochyn i'r drws ao a^afodd ^holl'dawel a diniwaid hyd yr Amen^ olaf fel bai angel y goler.n- wedi ei anfon >no. L»y wedk i'r teuiu fSwychu rhyw gymamt, ond hyder- gwSTddal yn ffyddlon wrth yr hen »Uor beth bynag. HYNAFIAETH. Decsember 20th, 1744. Allan o hen lyfr elusen Plwyf Abergw.Uy: Be it remembered that the several names within mentioned are in full for the interest of the several Benefactions due by legacies and otherwise to the Parish of AbergwiUy, and that there are no arrears of Interest due from any of the persons Ijy whom the interest of the said Benefactions are or more payable, and that the within payments are m full 5f Interest to the twentieth day of December, on* thousand seven hundred forty and fourjoxcepting twenty shilling due and owing from ^r. David Donn sec. of Pibwr). Be it also remembered that whereas the Reverend Mr. David Havard vicar of the said Parish of Abergwilly, has pretended to charge the executors of Gnsmond Philippe, Jflulr.e' deceased with the receipt of and owing to the said Parish of A berg willy with the sum of fafty-one pounds. Now it is admitted and allowed by us the Inhabitants of the said Parish that there was and is due from the said Grismond Philipps and his executors the sum of fifty pounds only and that the Interest of the said fifty pounds has been due by and truly paid to the said twentietn day of December one thousand seven hundred forty and f°Rees Price, Thos. Jones, John Nicholb, Thomas Jones, David Nicholls, William Bowen, Thos. Jones. # An account of money paid to the poor of the Parish of Abergwilly upon account of the Bene- f"ti"n.. and the Interest thereof as under-naraed i: a. d. Lady Ann Hamilton, being the Lagacy of $0, Richard Bloome, Esq., Deceased Z U 0 John Lewis, Executor of William Morgan, Clerk, B6, Deceased, the interest of six j o q y Margaret David, Chargeable cm the Estate of Thomas Lewis ab John u lu Christmas Samuel, for the lands 0» his possession oaJled Llygad-y-gatty Jennet Morgan, for the lands in bex possession being Penycnwck £ 20, John Nicholls, by the last will and Testtament of Anne William Harry The Interest of Twenty pounds, being a. Legacy left by Elizabeth Jones of Troed- g Q The interest of Ten pounds left by the wiil of Elizabeth Pryse, Deceased 0 1U « The Interest ef Three paunch left by the will of Richard Lewis ab John .030 Griffith Phillips, Esquire, the Interest of Fifty pounds money recovered by a De, cree in Chancery from Thomas Griffiths, late of Bwkbgwyn I.To LS 19 < At a Parish Meeting, held Decembef 23, 1745. « the dwelling-house of Mr. Lewis LewiB. in the Village of Abergwilly, being the day appointed for receiving and distributing tne several Lepcaes !SJOT <>o°<rf tbe a,,id Pari"h D»t"bu,ed as followeth:— £ » d Wm. Thomas. ■» i i To the overseers of Ystymgw-liy and Village to be distributed to the poor i 11 John Thos. Wm. To the oberseers of Ystymgwuly 1 Thos. Richd. To the overseers of Cricklas and Hengil. 8 « « C7 t < Balance 1 17 "8 Out of the Balance: Pd. Moses Dd. a Pd. Margaret Dd. Lawrenoe To John Georges wd of Carmarthen 0 Pd. Evan the Tanner "j To Mr. Thos. Jones of Ffosvgotta year and a halfs rent for a cot to a poor body ft 7 6 To Griff Thos. John uT To Thos. Morris to buy clothe 0 5 6 sister n 9 n To Lewis David Wm. How el • u c Bill 6 Five and six pence in Mr. Wm. Bo wen's Q g & hands 0 5 få £1 17 0 PABELL Y RECABIAID. .^a< i dSSb^ threuliwyd dydd rhagorol. Bnont yn gwledda ar ddanteithion blasu9 ar grs y llawr, gerUaw ddanteithion bla.su^»r pal W a™ Jni^ hadan. D chwelasant oil yu iaobr. dan arweiniad Er. Y CYNHAUAF. d/ddXydd ^r^Hindt1 Tyllwyd! Sfc.^Qri- f^yUridjn; Vr. MrS'^ee9' A■ hwrw i fewn gnwd toreith og o newyfd, wedi bwrw l Wnol we(k ohldo oyrch wemtn; ac y ^ma y liins, Penvcnwck Mr. i'w hydlanoedd, sef Mr. Ph-Hip., T}yomm Cwm. DanrhLw. Y mae Mrs. Jonts Allty-g, wedi bwrw ei chrym.n i fae« ei bara newydd hefvd. YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL. Llongyfarchwn wvryfen Caerfyrddin, ytfghyd a ,os f r 1:y Bucklev ^m "cldaneos Tr hyd yn Abcrgefm mai" yn hen dref Myrddin mae weiiwd^es B°*e^r hc{yd, am fod y rhai yn haeddu rha MigS Matthews, R AM &vuu" Miss Daniels, Rose Cottage; Sites Bes»i« » F B' M' Harr"' 7 Fe,mw< Jones, Bronwydd House; Miss Williams, Uwyn- pioa, a Miss Howells, y Godor. PRIODAS. Dydd Mawrth, y 6ed cyfisol, aur rwymwyd ynghyti yng Nghapel Elpol AwOoeilfyrdtLn, Mr. Howell Jones, ÐJnas, Talog. a Miss 'izzÏe priodas oedd Mr. T. Davies, Henallt, sef brawd y Davies, Cwmgwili View, ,ger Bronwydd. Y (rwas briodaaferch; y forwyn d Miss S. Jones, Dyffr/n, Meidrym, f chwaer y pr\>dfab. Gweinyddwyi gan y Parch. D. Williams, Abergwili, a Mr. Gwynne Lewis, y cofreetrydd. Dychwelasant yn 01 i Ivy Cottage, Abergwili, i'r aelwyd lie y maent yn dechreu eu gyrfa newydd. Teilynga y par ifano gamfcoliaeth bchel am eu bod wedi trefnu a meddwl byw cyn priodL, Mae llu yn priodi ond erioed wedi meddwl byw mown canlyniad. Eiddunwn i'r ddaa ddymunol yma hir oes ao aelwyd gysurus. CLADDEDIGAETH. Dydd Sadwrn, Gorphenaf yr ail, daearwyd Nma yn mynwent Ebenezer weddillion yr ymadawedi^ Mrs. E. Evans, sef anwyl briod Mr. John Eva--S, Emlyn Cottage, Heol-y-Prior, Caerfyrddin, y: 65 mlwydd oed. Yr oodd yn dwyn nodweddion uchelaf I fel mam dyner a phriod gymwya a duwiol. Gwcvi- vddwyd ar yr achlysur gan y Parch. Dyfnallt OweM, a'r Parch. D. Williams, Ebenezer. Eiddunwn ■ r teulu galarus nodded y nef yn eu dydd ohwerw. GWENYN. Dyma gynhauaf yr ednog mel eto drosodd, oddi- gerth y rhai' sydd yn ymyl y ,grug. Ni chasglant gerth y rhai' sydd yn ymyl y ,grug. Ni chasglant mwyach i'r oruwcb ystorfa, yn byte .i gosodant ef yn y gwaelod, felly gellir sy--t., I yr Yff.<.rl,Jd ac edrych am gwsmeriaid :'r mtl. N;d cut, t":n,r;cl¡J mawr o fel i'w gael, o her vydd trodi; yr hin v-or boeth, nes llosgwyd y tir, d'r meillion iwrthant i gol. Felly ceidw hyn bris y mel pr tltn. Y rhai sydd yn berohen cychod gwellt, gwell fyddai drtifio y gwenyn o honynt y dyddiau yma, o herwydd difa y mel y byddant, yn enwedig os try yr hin yn llaitu. Gofaler hefyd fod brenines ifanc yn mhob cwch, a digon o wenyn ieuainc, fel y byddant byw dros y gauaf, ac i wneyd cyohwyniad da dechreu y gwan- wyn nesaf; dyma y dirgelwch penaf efo'r gwenyn. Dyma'r adeg hefyd i rai garai gychwyn i gadw gwenyn, drwy sicrhan heidiau o lestri gwellt. Y mae rhai yn dal yr hen ffasiwn i fyny o hyd, lladd y gwenyn er cael y mel. Y-sawl sydd yn caru'r gwenyn, ymofyned yn mha le mae y cychod gwellt er safio eu bywyd rhag y pwll brwmstanaidd. Y MODDION CYHOEDDUS. Prethwyd yn yr Eglwya y Sabbath diweddaf gan v Parch. T. Thomas, y ficer. CyfciEwyd gan Miss Thomas y Ficerdy. Yn Ebenezer yn y boreu, gan y bardd-bregethwr, sef y Parch. J. Eurof Wal- ters. M.A., B.D., Abertawe, ar ran y Feibl Gym- deithas. Ac yn yr hwyr gan y Parch D. Williams. C'yfeiliwyd gan Miss Davies, Bwlch Been. j, DWEYNOG.

HWNT AC YMA

CAPEL HENDflE A'R CYLCH

PLWMP

SALEM, LLANDEILO

, AT EIN GONEBWYR.

Advertising

i ^ LLANGELER

BEULAH

Y COLOFN-FANDOOL.

.,(" THE THRIFTY HOUSEWIFE…

[No title]

"TWMLETS" COMPETITION., ----

-'__---__---__-LLANDOVERY…

LAMPETER TOWN COUNCIL. --

[No title]