Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

BANGOR.

News
Cite
Share

BANGOR. Y riak, Mr Pli-ed. atson, trydydd mab Mr R. H Wilson, Gathedral Buildings, Bangoi*, newydd gael ei benodi yn ei-Uiwr i Ardalydd MOll, Dea.llir fod aelcdau Oymdeithas Gwasana^thydd- Ion y Si-opau, Bangor, yn bwriadu cvmeryd gwib- da.ith i Benmon mewn agerlong ar y 15eg o Avr.sit. Yn "Nliv y Cyffredin, nos Lun, cyflwynodd Mr E. Pry oe- Jones y ddeiseb a arwyddwyd "an E,glwv ;v one t, 11 yr 11angor a manau eraill yn Ngogledd Cymru yi tfa.fr y Mestir Addyfg. Mae y Parch R. Mlne, M.A., B.C.L., o (roleg Oriel a Great Amwdi, Herts., yr hwn a .erys yn Mangor ar hyn o bry-d, wedi anrhegu Lh-fngell vr Kglwys Gadeiriol gyda. chopi o waith gwerthfawr yn d teitl1 "Mon^tstic Seals of the 13th Century. Mae y gangen o G.G.G.I. a ffurfiwyd yn ddi- weddar yn v ddinas, ni gredwn, yn gwneud cynydd boddhaol. ac yn ymdrechu gwneud yr ystafell He'r vrngy-'n rfyddant yn Mangor ^cxiaf mol' a-tdynol a chvfleus ag sydd hosibl at y pwTpas. Dvwedir y bydd i'r sereinoni o "agor yn ffurfiol" gymeryd lie yn mis Hvdref. Yn y ^yrtadleuaeth saethu yn Bisley am Wobr y Brenin, tynid dvddordeb penaf pobi Bangor at ber- fformiadau y Quartermaster-Sergeant John Williams a'r Sergeant-Major Jones, o Gwmniau Bangor o r 1st Cheshire and Carnarvon-hire Royal Garrison Artil- lery Volunteers. Yn ymdrechfa gyntaf yr ornest bu i Williams scorio 77 o bwyntiau. a Jones 73. Darfu i enillvdd y gamp scorio i03 o bwyntiau. Achub Rhao- Boddi.—Yii ddiweddar bu Mr Gil- lard, arolygydd Ymdrochla Siliwcn, "'Il foddK>n i estyn tynorthw-y amserol1: i ymdrochydd mewn cvfyrtgder. Ymddengys fod Owen, merch .rs Owen, City Hotel, yn ymdrochi yn v lie; ac iddi, wedi nofio o gampas am beth amser, fyned i sefyllfa. ddiymadferth. Gwelwyd hyn gan Mr Gillard, ac ar unwaitb neidiodd i'r dwfr a dygodd y foneddiges ieuanc i'r lan yn ddiogel. Y ma.e y gwr hwn wedi bod vn .oddion i achub llawer rhag boddi yn flaen- orol i hyn. Ooteg yr Annibynwyr.—Mewn cyfarfod o Bwyll- gor GweiiYydddl 'Coleg Arbnibynol Bala-Bamigor, yr Y s-n-ri fenyd'd a .gyflwynodd adroddiad yr is- bwyllgor a benodwyd i ystyried cynygiad i sierhau 7 tir newydd i godi adeilad newydd i'r eoleg. Pen- derfvnwyd pwrcasu dau dy Henfryn a Bryn Gwyladyn Miin-or Dehaf-ax- brydles o drigain mk'nedd, am 1595p. Penderfynwyd yn mheHach i Henfryn fod yn drig.od y prifathraw, a bod i drefn- iadau gael eu gwneud i droi a chyfad<la?ui Bryn Gwylad er cario yn mlaen waith y sefydliad, ac i fod vn barod, os vn bosibl, erbyn mis Hydref. Penderfynwyd i roddi rhybudd i berchenog y coleg nresenol y bydd i'r dentat-lae-th ddarfod yn mis Cbwefror. PIEdongau ar v Fenai.—-Mae v ple^erlongau a ganlyn yn a.wr ar Afon Menai gei- Bangor a. Beau- inaris "Rhoda, Mr F. S. Schwabe "Nesfca," 0. R. Oox "Forsa," Mr O. Livingtoin*; "Elaine," Mr A. Nicholls "Nona," Mr J. Brennand "Were Wolf," Mr S. K. Muspratt "-arwhat," s.y., Mr J. P. Hall; "Zella," s.y., Mr S. T. Chadwick; Marjorie," Mr R. Bennett; "Geneth," Mr Russell Allien; "Joan." Mr Thornton Jones "Fortuna," Mr D. Moseley; "Faith," Mr R. E. Br;ercliffe; "Lightnine." Mr Davidson: "Nirvana." R.y.. a "Thtta," Mr Holbrook Gaskell, ieu. "Mosquito," Mr Rupert MaRon; "LaUa Rooklh," .1.1' Olay "Oartotta," Mr R. Joynson "Norseman," Mr R. Piatt; "Laranda." s.y., Mr J. R. Hoare; "Cestria," s.y., Mr J. Johnson Houghton, a'r "Gala Mara.

CAERNARFON.

DOLGELLAU.

LLAXAELHAIARN.I

LLANFAIR CAEREINION.

TREGARTH.

Y Brenin.--I

-__----__-__---Boddiad lyn…

XIanion Cyffredinol.

Llythyr Cariad.

Advertising

Cyngaws yn erbyn Undeb y Glowyr.…

Meiriadog a'r Ddadl ar Fedydd…

Advertising

I BETHESDA.

Family Notices

Advertising