Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

AIL BRA WF Y PAEGII. HENRY…

CAST LLEGHWRAIDD.

Adolygiad y Wasg.

[No title]

NO I) ION rEUSONOL.

G WEITHFAOL-MASNA CI J OIj.

[No title]

Prydain Fawr.

Ffrainc.

Smugglers Brydeiiiig.

Y G-vrrtliryfel yn Spaen

Clxwyldroad yn China.

[No title]

[No title]

ENLLIBION Y " WAder"

News
Cite
Share

< 2. Yr ail gyliuddiad yn eu herbyn oedd, ein bod wedi anfon i Washington i hysbysu y Postfeistr Cyifredinol, eu bod hwy wedi twyllo y llywodraeth, drwy anfon darlun Caradog yn y Wasg i'w derbynwyr. Prof- asom mai anwiredd maleisddrwg arnom i oedd y cyhuddiad hwn eto; ac mae ein tyst yn ddyn nas gallant hwy estyn bys at ddim anhei1 wng yn ei gymeriad, fel dinesydd a Christion. Dyma ei dystiolaetli: UTICA P. 0., July 19, 1875. Dear Sir-Your communication of this date, de- siring a statement from me in relation to my actions with a newspaper called Y Wasg, containing an en- graving in April last, is received. On the 9th of April last I forwarded a copy of said paper with engraving enclosed to the P. O. Depart- nient, and said in my letter that I presumed each copy of the whole issue contained a like engraving, and thereby subjecting the entire issue for the 10th of April to third class rate of postage: and. there- fore, I hoped the P. O. Department would give the case their attention for the benefit and protection of the postal service. Yours, very respectfully, C. H. HOPKINS, P. M. T. J. Griffiths, Esq. Er mor amlwg a chadarn ydyw yr uchod amcana gwyr y Wasg roddi y bai arnom ni, -f> herwydd mai y rhifyn pertliynol i'r swyddfa hon a anfonodd y Post-feistr i Washington. Ei rcswm dros anfon y rhif- yn hwnw oedd, am nad oedd yn eiddo i'r un person unigol, ond i'r swyddfa hon yn gyfnewid am y DRYCH. Mae yn amI wg i » bawb, pe buasai arnom ni eisiau dinoetlii gwaitli y bobl hyn yn twyllo y llywodr- aeth, na fuasem mor ddall ag anfon y Wasg i Washington, ag enw y DKYCII ami. A phaham y mae y bobl hyn yn cwyno cy- maint, o herwydd i'w trosedd a'u twyll ddyfod i'r amlwg ? Maent yn cyfaddef eu 't bod wedi tori y gyfraith a chael maddeu- ant; ond er y cwbl tuchanant a grwgnach- ant vn barhaus. Maent yn brolio fod Bwrdd eu Cyfarwyddwyr" yn cynwys (e cyfreithwyr a cliyfraith-wneuthurwyr, a braidd ar yr un anadliad dywedant, pan ofynodd Mr. Negley a oeddynt yn gwybod eu bod wedi troseddu y gyfraith, u Na wyddem ni, ar ein gwir." Cyfreithwyr a chyfraitli-wneutliurwyr heb wybod pan oeddynt yn tori y gyfraith Mae yn ym- ddangos mai Model Postmaster ydyw Mr. Negley, yn ol y dull y mae yn rhyddhau troseddwyr. Dyma hanes prawf Mr. Rob- erts o flaen Post-feistr Pittsburgh: Aeth Mr. Roberts i swyddfa y postfeistr, ac ar ol y moes-gvfarchiadau arferol, meddai Mr. Negley wrtho: Yr wyf yn deall fod y Wasg wedi cyhoeddi darlunian i'w rhoddi i'r derbynwyr.'i "Ydym," ebe Mr. R., "a hoifech chwi gael un o honynt Mr. Negley?" "Diolch i chwi," meddai y postfeistr; "ond a ddarfu i chwi eu hanfon yn eich papyr?'1 "Do, syr," ebe Mr. R., "ac fe ychwanegodd eu pwysau ein bill yn ddirfawr am yr wythnos hono." Oni wyddech chwi fod anfon pethau felly y tu fewn i newyddiadur yn droseddiad o'r gyfraith?" gofynai y postfeistr. Na wydclem ni, ar ein gwir," atebai Mr. R.; "meddyliasol11 y buasai pobpeth yn iawn tra yr oeddem yn talupostaae wrth y pwys, ac yr ystyrid y darlun megys supplement." Na, nid felly," meddai y postfeistr, dylasech anfon y dar- luniall wrthynt eu hunain. Gan i chwi anfon agos yr oil o'r darldniau i ffwrdd, ac i chwi wneyd hyny yn liollol ddifwriad o droseddily gyfraith, dywedwn wrthych y waitn lion, Dos, ac na pheclia mwyacii. £ ■■ Mae teilyngaod llenyddol a chyfreitliiol yr.ilelio(i y fftth, fel ag y dylai rhywun ei gyfieitliu i'r caesonaeg, a'i anfon i'r Post Office Department yn Washington, fel specimen o weinyddiad cyfiawnder ar dros- eddwyr yn Pittsburgh Post Office. Felly, yr oedd anwybodaeth o'r gyfraith yn ddi- gon o esgus dros ei throseddu, yn marn y model Post Master Pa mor bell y mae yr egwyddor newydd yna yn cael ei cliario yn mlaen tua Pittsburgh ? ) Mae y gwyr hyn yn dra hoff oYlnffrostio yn eu moesoldeb, eu tegwch, eu boneddig- eiddrwydd, a'u bod yn ymegnio i gyhoeddi newyddiadur o chwaeth uchel, er dyrchafu moesau eu cydgenedl; ond banier coetli- der eu chwaeth oddiwrth y geiriau clasurol a ganlyn yn eu siboleth yr wythnos ddiw- cddaf:- BA W AIDD, DYNIONACH, LLYSNAF- EDD, ASYNOD, CLEPWYP, CENEDLAETHOL, PUNIA, ASYNOD Y DRYCH, DEMAGOGIAID, HERETTCIAID, RENANIAID, HUNAN-BWFF- WYH, &c. Maddeued ein darllenwyr i ni am bardduo gwyneb y DHYCII a'r fath eir- iau am y tro hwn yn unig; ac o hyn allan ni a adawn ein henllibwyr i orphwys yn eu dinodedd haeddianol. 1111 au O*