Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

.Mae y Grange perthynol i'r ff arm wyr yn Saltsburg, Pa., yn cyhoeddi fod$20,000 ynaros yny drysorfa; a darfu iddynt gyn- ilo llawn 23 y cant ar eu pryniadau y flwyddyn ddiweddaf. Y ffordd oreu i nodi allan goed ffrwythau ydyw tori ysnoden o zinc wyth modfedd o hyd, a haner modfedd o led, ac ysgrifener arno y manylion am y goed- en, yna plyger ddwy waith am un o'r brig- au, ysgrifener a pliwyntl, a phery yn am- lwg am 10 mlynedd. Gellir gwellau cripiadau ar geffylau yn fuan drwy gymysgu llonaid llwy de o zn bowdr blue vitriol a dwfr,a golehi y dolur yn ami. .Mae Dr. Furnasyr amaethwrhynod, yn sicrhau y cyhoedd nad oes un ymborth i'w gael cystal i ddiogelu moch rhag y colera ag afalau. Un tro pan oedd y moch yn meirw yn gyflym o'r colera, trodd hwy i'r berllan lie yr oedd digonedd o afalau, a darfu iddynt pll wella yn fuan. .Mae ffarmwyr yn colli llawer o dun- elli o wair yn flynyddol, drwy eu bod yn ei gribinio o chwith. Wrth dori gwair a pheiriant y mae yn syrthio yn ol; ac os sy- mudir y gribin yr un ffordd ag; ytoriry gwair, ceir y cwbl; ond os rhedir y gribin y ffordd arall, collir llawer o wair. .Dywed Mr. G. J. W. fody locustiaid wedi difa yr holl gropiau yn ardal Mankato, Minn; ni fydd yno gymaint a bwsiel i'w ddyrnu y fall nesaf. Ysgrifenai Mr. J. H. Parry, o Pan- gor, Wis., ar y 26ain o Gorph.: "Yr ydym wedi dechreu tori y gwenith, ac y mae yn ateb i'r disgwyliadau uchaf; ie, y mae holl ffrwytli y ddaear yn rhagorol ac yn hardd, a thelir yma heddyw $1.15 am wenith gwanwyn. Y FFORDD I ADNABOD WYAU FFRES- Gellir penderfynu oed wyau fel y canlyn: Todder tua 4 owns o halen mewn dwfr glan, yna trocher yr wy ynddo. Os bydd yr wy yn fires, neu heb fod dros ddiwrnod oed, a i lawr i waelod y dwfr; os bydd yn dri piwrnod oed, nofla yn y gwlybor; ond os bydd dros bum' diwrnod oed, daw i fyny i wyneb y dwfr; a pho hynaf yr a, uwchaf oil y nofia o'r dwfr. Y rheswm dros hyn ydyw, fod y gwlybor yn yr wy yn mwg- clartliu allan o hono drwy fan dyllau y plisg- yn wrtli iddo fyned yn hen; ac awyr yn myned i mewn i lanw y He, gan hyny nofia. DULL I LADD Y COLORADO BUG—Cy- hoeddir 3m y newyddiaduron Seisouig fod 5 pwys o goperas, a 5 pwys o slacked lime mewn 20 galwyn o ddwfr, yn effeithiol i ladd y pryfed uchod, ydynt yn ysu y pyta- tws; ae hefyd ymae y gwlybor yn wrtaith da i'r tir. Cawn i UN o Nnw, o Elizabeth, Illinois, roddi prawf ar y cyngor, ac anfon hanes y canlyniad allan drwy y Dim u.— Morgan Prosser, Braceville, III. JENNIETON, Wis., Gorph. 26—Y mae ar- goelion da yma am gropiau, er fod digon o chintz bugs wrth bob gwreiddyn i'w bwyta mewn awr, debygem; ond y maent yn ym- atal hyd yn hyn. Mae golwg arddercliog ar y ceircli a'r pytatws; nid yw y corn gys- tal. Ychydig o afalau sydd yn y gymyd- ogaeth; mae y gwair yn gampus. Llawer o lid a dig, cenfigen a malais. Cariad brawdol yn brin. Crefydd yn flodcuog.- Un o'r lie.

SEFYDLIAD CYMREIG FORESTON.

Y LLECH-CHWARELAU.

MINNESOTA AC IOWA.

....... MIL WA XIKEE A'I HELYNTION.

BWRDD Y BEIRDD.

----LLINELLAU C OFF A D WRIAETHO…

Y DIWEDDAR T. J. DAVIES, OSIlKOSIl.

YR IAITH GYMRAEG.

PENYD HYN, BLAENANERCH, D.…