Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y Newyddiadur Cymreig n HARDDAF. GORAF A RHATAF, A GYIIOEDDIR YN WYTHNOSOL At Wasanaeth Cymry America YN CYNWYS 0 Bump i vVyth Colofn mwy o Neiv- yddion na'1' un papyr Cymreig avail a gyhoeddir yn y tolad, « CTFAILL G ORAF » yr amaethwr, y mwnwr, A PHOB DOSBARTH 0 BLANT LLAFUR. GELWIR SYLW ARBENIG At ei Erthyglau Golygyddol, y Marclinad- oedd, Adran y Gweithfeydd a Cholofn yr Amaethwr. YSGRIFENWYR GOREU Y GENEDL, 0 bob enwad, yn 907tebit yn gyson iddo, ar bynciau dyddorol ac adeiladol. TANYSGRIFIWCH YN DDIOED Drosoch eich Tiunain a thros eich cyfeillion yn Nghymru, lie y mae y DRYCII yn fwy pob- logaidd na'1' un newyddiadur Americanaidd. CYFRWNG HYSBYSIADOL Campus i adverteisio FFERMYDD, TAI A MASNACHDAI. Y mae ei gylchrediad yn fwy na dwbl cylchrediad y papyrau Cym- reig eraill gyda'u gilydd, ac yn cynyddu yn barliaus. JGP- ANFONIR COPIAU YN SAMPLATJ i un- rhyw oufeiriad nid oes eisiau i neb danys- qrifio o dan eu dwylaw, cyn cael mantais i gydmaru y DRYCII a phapyrau eraill. AGENTS Y DRYCH, G rhai a awdurdodir i dderbyn enwau ac arian am u DRYCII vn FLOYD, N. Y.—Mr. Thomas M. Thomas. GLEN ROY, IOWA.-Alr. H. O. Roberts. KINGSTON, PA.—Mr. Joseph W. Thomas. MAHANOY, PA.—Mr. Rees Tasker. TAYLORVILLE, PA,—Mr. D. F. Davies. IRWIN STATION, PA.—Mr. Adam F. Griffith PROVIDENCE, PA.—Mr. W. J. Morgan. MILWAUKEE, WIS—Mr. J. LI. Davies, 78 Fifth St. PWYSIG PN DERBYNWYR. 0 IIERWYDD y cynydd mawr sydd wedi cymeryd lie yn ein cylchrediad yn ystod y blynyddoedd diweddaf, a bod mailio yn yr hen ddull, trwy ysgrifenu enwau ar y pa- pyrau, wedi myned yn faich trwm arnom, byddwn o hyn allan yn anfon y DnvcH ymaith yn ol cynllun newydd, sef trwy bastio enw argraffedig ar bob papyr, gyda pheifiant pwrpasol at hyny. Heblaw yr enw, rhoddir hefyd rifnodau i ddangos i bob un pa /odd y saif ei gyfrif ar ein Uyfrau. Yna bydd pawb yn gwybod pa bryd 1 an- fon arian; ac arbedir i ninau y draul a'r draffcrth i anfon biliau i ddyledwyr. Rhag y byddo rhywun yn metliu deall ei gyfrif, sylwer ar yr eglurhad canlynol: Yn lie rlioddi y dydd o'r mis ar ol yr enw, dodir y rhifyn o'r DRYCH, gyda'r hwn y bydd y tanysgrifiad yn rhedeg allan. Y mae yn dclealledig fod pob rhifyn o'r DRYCII yn dwyn rliifnod neillduol—1, 2, 3, 4, &c., i fyny i 52,, sef y rhifyn olaf o'r flwyddyn; felly bydd yn hawdd i bob un weled pa bryd y bydd ei amser yn rhedeg allan, drwy gydmaru y rliifnod ar ol ei enw a'r rliif nod ar dudalen cyntafy DRYCII. Fel hyn: ROBERT OWENS. 1'76 PETER DAVIES 1'75 JOHN JONES. 14'72 DAVID THOMAS 40'71 JOHN OWEN 29'69 Dellgys y fligyrau uchod fod ROBERT OWENS wedi talu hyd y rhifyn cyntaf yn y flwyddyn 1876; y mae ef wedi cydymffurfio yn hollol a'n telerau, drwy dalu yn mlaen llaw. 31ae PETER DAVIES yn glir ar ein nyfrau hyd y rhifyn cyntaf o'r flwyddyn 1875; hyny yw, y mae yn ddyledus o ddechreu y flwyddyn bresenol. JOHN JONES sydd ddyledus o Rhif. 14 yn y flwydd- yn 1873; sef o ddechreu Ebrill 1872. Felly yr oedd yn ddyledus am dair blynedd o'r DRYCH yn Ebrill di- weddaf, a bydd yn ddyledus am dair blynedd ac wyth mis yn niwedd y flwyddyn hon—sef yn y swrn o $9.40. DAVID THOMAS sydd ddyledus o Rhif. 40, hyny yw, o ddechreu Hydrof, 1871.' Yn niwedd y flwyddyn hon bydd felly yn ein dyled am bedair blynedd a thri mis. JOIIN OWEN sydd yn ddyfnach byth yn ein dyled. I fyny i'r Rhif. 29 yn y tlwyddyn 1869 y mae ef wedi talu; felly y mae yn ddyledus i fyny i'r wythnos hon (sylwer mai Rhif. 29 yw y rhifyn presenol) am chive blynedd o'r DRYCH, 8ef yn y swm 0 $15.00. Wrth gael ei adgoft'a yn wythnosol o'i ddyledswydd, os ydyw yn ddyn gonest, bydd yn sicr o wneyd ymdrech i dalu rhyw gyrnaint yn ddioed. Wrth gwrs, ni ddis- gwyliwn iddo dalu y cyfan o'i ddyled ar unwaith; boddlonir ni os enfyn ddim ond$2.00 nen $3.00 yn fisol; 'ie, bydd$1.00 yn fisol yn dra derbyniol. CYDNABOD ART.A-N.-Wedi niabwysiadu y dull hwn, ni bydd yn angenrheidiol i ni anfon receipts am arian yn y papyrau, nac ar postal cards, os na bydd eisiau rhoddi rliyw eglurhad ar y cyfrif, neu ateb rhyw ofyniad neillduol. Pan dderbynir arian oddiwrt/i danysgrifwyr, newidir y rhifnodau ar ol eu henwau; A BYDD HYNY YN SICR- WYDD DIGONOL IDDYNT FOD EU HARlAN WEDI CYRAEDD VIA YN DDIOGEL. Ond gan na byddwn yn cywiro y rhestr ond bob dwy wythnos, na fydded neb yn anes- mwyth os byddant yn gweled y rhifnod heb ei gyfnewid ar ddau rifyn ar ol iddynt anfon y tal. Ar ol aros dwy wythnos, os bydd y rhifnod yn aros heb ei gyfnewid, anfoner ymholiad i'n swyddfa, rhag y byddo yr arian wedi myned ar goll. Ych- ydig o berygl y sydd o hyn, pa fodd byn- tt- os anfonir yr arian mewn registered let- ter ncupost ojJice order. Burke's Bank of Utica. (ARLIND-Y BURKE.) 167 HEOL GENESEE, UTICA, N. Y. [SEFYDLWYD YN 1862.] Derbynir Deposits o UN DDOLAR ac nchod, a thelir CHWECH Y CANT 0 LOG, YN GLIR ODDI- WRTH BOB TRETH. Telir llogau yn yr Ariandy hwn am bob arian a adewir yno am dri mis-yn unol a Rhcolau y Banc. Caniateir llog o'r dhvrnod y dodir yr arian i mewn hyd y diwrnod y codir hwy oddiyno. Gellir codi yr arian unrhyw amser J-Ieb Bybudd, ac Heb Golled o'r Llog. 25'74,ly FRANCIS L. BURKE, RHEOLWR. Offer Amaethyddol. HEDELTDO HTHORVR ISM. BUCKEYE," ERYDR, CULTIVATORS, HARROWS, FEED CUTTERS, HORSE POWERS, HORSE HAY FORKS-, PEIRIANAU DYRNU, PULLEYS, RAFTER HOOKS, PEIRIANAU I WNEYD CIDER, FANNING MILLS, LAWN MOWERS, PEIRIANAU HAU, Corn Drills, Moot Cutters, Grain Sowers, DOG CHURNS, PLASTER SOWERS, HORSE RAKES. HAY TEDDERS, A phob math o Offer Amaethyddol at wasanaeth yr Amaethwr, i'w cael am brisiau rhesymol yn S WYDDFA Y B UOKEYE," J. M. CHILDS & CO., 25tfl 10 A 12 FAYETTE ST., UTICA, N. Y. D iVID A. JONES, (CYFREITIIIWR CYMREIG,) ATTORNEY AT LAW, 180 CENTRE STREET, POTTSVILLE, PA. Telir sylw ffyddlon i bob busnes cyfreithiol a ym- ddiriedir i'w ofal. l'75tf CAMBRIAN HOTEL, 64 LIBERTY STREET, UTICA, N. Y. Ystablau, Sheds, Gwair, Ceirch a digonedd o le i Weddoedd, Ceffylau, &e. Dymuna Seth Lloyd roddi ar ddeall i'r Cymry yn mhob man, ei fod newydd wella yr Hotel ysblcnydd uchod, ychydig o dclrysau i'r gorllewin o'i hen dy, ac y mae yn barod yn awr i roddi pob cymwynasau angenrheidiol i wneyd ymfudwyr a theithwyr yn gy- surus. Dealled y ffarmwyr fod ganddo ystablau ar- dderchog, a chant bob peth a ddymnnant. Cedwir ar law yn barliaus y CWRW GOREU, hen a newydd, a gwirodydd o bob math. C A R T R E F l' 1 C Y MB Y. œ[D OO 212 FULTON ST., NEW YORK. PERCHENOG, MICHAEL JONES. Mae y ty uchod yn hynod gyflens i'r holl orsafoedd ac i'r Castle Garden. Ceir pob cysuron sydd yn anc- enrheidiol ar deithwyr, am y prisian mwyaf rhesvm- ol. Cyfarfyddir pawb, ond cael cyfarwyddyd drwy lythyr yn nodi y lie a'r amser. Amgauer stamp 3 cent os ewyllysir atebiad. [ Bydd yn fanteisiol i bawb godi eu tocvnau yma dros dir neu for J GEk) 1',ITIV' G-EO. EV.A.NS ( CO., NO. 105 NORTH FIFTH STREET, PHILADELPHIA, PA., GWNEUTIIURWYR POB MATH 0 ADDBmWISGOEDD! A DARPARIADAU PBRTHYNOL I Gwmniau Milwrol, Seindorfaoedd Pres, &c., &c, Sicrhawn y bydd i'r lioll wisgoedd a wnawn ffltio yn berffaith; a gwneir o'r defiiyddiau goreu, am brisiau is nag a geir yn unrhyw le arall, Anfoner am restr o'r prisiau. 10-22'75 E. O. JONES & CO., RHWYMWYR LLYFRAU 0 bob math. Paper Boxes, Blank Books, &c., Yn cael eu gwneyd ar archiad. 166 GENESEE STREET, UTICA, N. Y. (Stewart Block.) D. S.—Y gwaith o'r fath oreu, ac am y prisiau mwyaf rhesymol. 4'75 HUGH R. JONES. BENJ. A. JONES. CAMBRIAN HOUSE. S. W. Corner Montgomery a Broadway, BAN FRANCISCO, CALIF. JONES BROTHERS, PROPRIETORS. Single Rooms, per week. From$2 00 to $3 00 Lodgings, per night 50 cents Board with Lodgings, per week,$5 00 to$6 00 Board, per day$1 00 ROOMS WITH OR WITHOUT BOARD. This House has been refit ted] with new Sprint Beds and Mattresses, which makes it ONE OF THE BEST LODGING HOUSES IN THE CITY. 4474tf Y Meddyginiaeth SEISONIG NODEDIG!! Y CORDIAL BALM 0 SYRICUM A'R PELENAU CRYFIIAOL. LLESGEDD GIEUOL. Pa mor ddirgel bynag y gall yr achos fod sydd yn cynyrchu gwendid gieuol, yr hwn sydd salwch mor gyllredin, yn effeithio ar haner y boblogaeth, y mae yn ffaith dorcalonus ein bod yn dystion o gynydd dychrynllyd yr anhwyldeb, o'r gwaew yn y gwyneb hyd lwyr Ymollyngiad GIEUOL. Mae o'r pwys mwyaf i bersonau fod yn alluog i farnu drostynt eu hunain, drwy eu teimladau, pa mor bell y maent yn ngafael y gelyn bradwrus hwn i iechyd, dedwyddwch a bywyd ei liun, rhag iddo red- eg ei gwrs yn ddirwystr, fel y gellir defnyddio medd- yginiaeth yn amserol. Adnabyddir LLESGEDD GIEUOL Drwy wendid cyfEredinol yr holl gyfansoddiad, yn enwedig y gyfuudrefn gieuol, gan ddyrysu a rhwystro swyddogaetliau cyifredin natur, o ganlyniad y mae yr organau dydoliadol yn myned i annhrefn, a di- lyna rhwymedd, lleiha y lleisw, a daw o liw coch, yn cynwys gwaddodion materol, a arwydda dreuliad yr ymenydd a'r gewynau; gorguriad y galon, dirlaniad y cof; eiddilwch mown penderfyniad; anallu i roddi unrhyw fwriad mewn gweithrediad, neu sefydla y meduwl dros amser ar unrhyw wrthrych. Bodola teimlad tyner hawdd ei gynyrfu, ond hynod o gyf- newidiol, a'r meddwl yn nwyfus a chrynedig, nes bydd y person yn anwadal yn mhob peth. Mae yn wir y bydd yr arwyddlon hyn yn walianol mewn gwa hanol bersonau, yn ol ansawdd eu cyfansoddiad, a"r cryniadau gieuol natariol i organ corif pob un. Gwahaniaetha hyn yn ol gwalianiaeth y personam. Nid ydyw yr arddangosiadau gwahanol hyn, yn ar- wyddo fod yn ofynol i'r driniaeth feddygol fod yn wahanol; mae yr an meddyginiaeth yn gymwysiaaol i'r gvvan a'r cryf, i'r gwrol ac i'r gwael, gan wahan- iaethu yn unig mewn graddaa a'r amser a gymerir i wrthweithio yr anhwyldeb. Mae llesgedd gieuol mor gyfnewidiol yn ei arddangosiadau ag ydyw breuddwydion morwr mewn ilongddrylliad, yr hwn a esyd ei hun i lawr i gysgu am foment, tra yn nofio ar ddarn o'r llong, ac elfenau dinystr yn ei amgylchu; ond dychlamiad cyntaf ei natur yn y fath le ydyw cael daiar dan ei draed. r Mewn rhai achosion o'r anhwyldeb hwn bodola gloesali niawrioii a llesgedd eithafol yn mhob man, yn ffurfio cytlwr mallgryniadol yn ei lioll agweddau, gan ddangos ei hun yn anil yn fwyaf grymus yn ngiau y gwyneb. Hefyd gall y poenau hyn fod yn unrhyw barth arall o'r corll, megis y gwddf, y col- udclion, yr aelodau, gyda phoen yn ymsaethu yn dreiddiadol drwy y corif. Gellir egluro y cyttwr hwn drwy y ffatth fod ymegniadau gormodol, cynhyrflad- au eithafol ar amserau anaddas, yn cynyddu teim- ladrwydd gieuol, yr hyn a ganlynir gan farweidd-dra neu wanychiad yr egwyddor fywydawl. Gall rhai pethau ddylanwadu ar y giau mewn modd ail achos- ol, yr hyn a gynyrfa yr achosion gwreiddiol. Mae rhifrestr yr achosion yn helaeth iawn megis twym- ynau, aulladrwydd, mauwynau, mallrwydd, hen ddoluriau a enynant yn eithafol. Wedi i'r anhwyl- dei'iin hyn ddylaxuvada ar tVdr>'aHrn. y cefn, canol- bwynt y giau, dilyna gorwendid, a pliarlysir holl er- migau y corff, fel na fyddant yn alluog i gyiiawni eu swyddogaeth, a dinystrir pob cyfaddasrvvydd yn y person i gyflawni dyledswyddau ei alwedigaeth a mwynhau aedwyadwch bywyd. Gellir gwella y cyliwr hwn, er mor erchyll ydyw, drwy ddefnyddio y iiEDDYGIMAETil SKISOMfi ODEOlG Y Cot-clial Balm o Sijricum a Plwl eni Cryfhaol Lothrop. Sef cyfleiriau anghydmarol, a rhyfeddol eu gallu i wella Ajihwylderan Gieuol; ac maent yr un mor off- citliiol i wella Dafaden Wyllt, Cylymau, CornwydJ ydd, Llyfrithod, Plorynau, Tarddwreinion, Doluriau Twymynol, Marchwraint, Tan Iddwf, Pen Craclilyd, Ynigrafa yr Eilliwr, Ciefri Poeth, Ymgrafu, Dyfrwst Hallt, Pylorod o liw Cop;, Cliwyddiadau Chwarenoi, Pry fed ac Ysmotiau Duon ar y Gwyneb, Dadliwiad y Cnawd, Doluriau Ilhedegol yn y Gwddf, yn y Genau, yn y Trwyn, Dolur Coesau, a aoluriau o bob math dros yr lioli gorif; canys y mae y cyll'er hwn 3rgoreui Feddygiriiaetlm y Gwaed, A roed erioed o flaen y bobl. Dyma y cyffeiriau Newidiadol mwyaf JSfertHol a ddyfcisiwyd erioed gan ddyn. Cyfranant N E II T H I'R 0 0 II F F AC Ylv7 PR MEDDWL, Teimladrwvdd Aflach. Iselder Ysbryd, Gorphwylledd a'r Pruddglivyf. Pris $2 50. Y sypyn mwyaf $5 00. Mae pob syp- yn Cordial Balm yn cynwys Blychiad o'r Peleni Cryfhaol, y rhai hefyd a werthir ar wahan am 50c y blwch. TYSTIOLAETHAU DIWEDDAR. FBEWSBUKGH, Tachwedd 12,1874. Defnyddiais y Cordial Balm o Syricum a Pheleni Cryfhaol Lothrop, i atal a gwella arferiad diodydd cadarn a meddwdod arferol: ac yr wvf wedi eu can- fod ynfeddyginiaeth briodol yn mhob achos. Yr wyf yn eu hystyned y cyffeiriau mwyaf gwertlifawr, ac nis gall dim fy narbwyllo i fyw hebddynt. JACOB MESEEVE. TIPTON, Rhag. 3,1874. Yr ydym yn cymeryd pleser mawr i'ch hysbysu o'r oiiddioJcteb rhyfeddol a ddeilliodd o ddefnyddio eich Meddyginiaeth Seisonig, y Cordial Balm o Syricnm, a Pheleni Cryfhaol Lothrop, mewn achos 0 Lesgedd Gieuol mawr, ac Ymollyngiad Gieuol, un aelod o'r teulu, yr hwn a fu dan ddwylaw meddygon gwahanol am agos i dair blynedd, heb dderbyn dim lies; ond darfn i'ch cyffeiriau chali gynyrchu y cyfnewidiad mwyaf nerthol er claioiii; ac mae y dioddefydd yn awr yn mwynhau iechyd rhagorol. MKS. HABEIET STUEGISS. D. S.—Yr ydym yn dweyd wrth bawb a adwaenom mewn gwaeledd am iddynt roddi prawf ar eich ey- ffeiriau. GORUCIIWYL WYR CYFANWERTHOL. JOHN F. HENRY & Co., New York City. JOHNSON, HOLLOWELL & Co., Philadelphia, Pa. SETH S. HANCE, Baltimore, Md. E. MONTEUSE & Co., New Orleans, La. VAN SHAACK, STEVENSON & REID, Chicago Ill. JOHN D. PARKS, Cincinnati, Ohio. B STRONG & COBB, Cleveland, Ohio. Ar Werth gan Gyffeirwyr yn gyffredin yn rnlwb man. Gellir dal cymundeb a Dr. Lothrop, y Perchenog drwy lythyrau, a hyny yn rhad. Cyfeirier DR. G. EDGAR LOTHROP, 143 COURT STREET, BOSTON. 22'ly !'i' LL YTIIYR-L ONGA U A GER 0 L. Rhwng New York a Liverpool, gan alw yn Queens- town; ac maent mewn cytundeb i gario Llythyrgod- au Prydeinig ddwy waith yr wythnos. Wele enwau yr agerlongau: ABYSSINIA, DEMERAEA, PARTIIIA, ALGERIA, HECLA, RUSSIA, ALEPPO, JAVA, SAMARIA, ATLAS, KEDAR, SARAGOSSA, BATAVIA, MALTA, SCOTIA, BOTHNIA, MARATHON, SCYTHIA, CALABRIA, MOROCCO, SIBERIA, CHINA, OLYMPUS, SIDON, CUBA, PALMYRA, TARIFA, TRINIDAD. Bwriedir i un o'r agerlongau uchod, y rhai ydynt oil o'r radii fiaenaf, yn meddu gallu agerol cyflawn, ac wedi eu hadeiladu oil o haiarn, hwylio o Liver- pool am New Yor bob dydd Mawrth a dydd Sadwrii; ac o New York am Liverpool bob dydd Mercher a dydd Iau. Nid yw'r agerlongau a hwyliant ddydd Mercher o New York yn 'cario ond teithwyr yn y Caban yn unig. Mae agerlongau dydd Iau yn cario teithwyr yn y Caban ac yn y Steerage. Mae y teith- wyr yn y Steerage yn cael cyflawnder o ymborth wedi ei goginio yn barod, ac mae meddyg da ar fwrdd pob un. Dealler fod yr agerlongau uchod yn dra adnabydd- us, o herwydd eu flwyddiant, eu cyflyindra, eu glan- weithder a'u hawyriad da. Mae pris y cludiad bob amser mor isel a'r eiddo unrhyw linell arall. Ymholer yn nghylch y cludiad, neu unrhyw fanyl- ion mewn cysylltiad a'r fordaith yn Swyddfa y Cwmni, RHIF. 111 BROADWAY, NEW YORK, Neu gydag unrhyw un o'r Goruchwylwyr canlynol; N. Hollister & Son, Utica, N. Y. J. E. McElroy, Albany, N. Y. Geo. Brickwedde, Elmira, N. Y. John E. Walsh, Buffalo, N. Y. L. J. Ellis, Shenandoah, Pa. Opdycke Stout, Easton, Pa. Williams Bros., Wilkes-Barre, Pa. Edwards, Morgan & Co., Kingston, Pa. T. R. Peters, Hyde Park, Pa. J. J. McCormick, Pittsburgh, Pa. David Jones, Plymouth, Pa. E. P. Kingsbury, Scranton, Pa. J. E. McCarter, Sharon, Pa. Frank Dibert, Johnstown, Pa. John Williams, Catasauqua, Pa. Jos. Alexander, Jr., Carbondale, Pa. Robert McCurdy, Youngstown, Ohio. [37'74,ly Enoch Evans, Hyde Park, Pa. LLINELL GUION, RHWNG NEW YORK, QUEENSTOWN A LIV- ERPOOL, Yn cycliwyn o New York bob dydd Mawr, ac yn cario Llythyrgodau y Talaethau LTimdig. IDAHO, J» L W NEVADA, MINNESOTA, C JLORADO, WISCONSIN, JWmm iMfM NEBRASKA, MANHATTAN, W ROMTNA CLUDIAD YN Y CABAN,$80 yn aur. STEERAGE$30 o N. Y. $32 o Liverpool neu Queenstown, yn arian papyr. Anfonir Arian i Brydain, yr Iw'rddou a' fandir ar delerau rhesymol. Ymofynir a WILLIAMS & GUION, 29 Broadway, N. Y. Neu a Davis & Jones, 104 Genesee St., Utica, N. Y. H. D. Jones, Hyde Park, Pa. Thomas Ford, Pittston, Pa. Thomas Blake, Wilkes-Barre, Pa. '■' Fox Bros., Pottsville, Pa. -.II. J. Thomas, 154 Penn Ave., Pittsburg, Pa. Wiyi. Davies & Co., Plymouth, Pa. D. Phillips, Mahanoy City, Pa. John Williams, Catasauqua, Pa. H. Greenebanm & Co., Chicago, 111. ■■■•' L. J. Ellis, Shenandoah City, Pa. -j Adam F. Griffith, Irwin Station, Pa Enoch Evans, Hyde Park Pa. Ufa kadau O'R FATH OREU AM fw&l J'w cael gan STw-mormss, 22 H0TEL STEEET, Utica, N. Y. 'à\Vtst:y l:Yfi\l'eig! Y Stars and Stripes," JOHN J. LEWIS, Perchenog, 109 FRANKLIN AVE., SCRANTON, PA. Mae Mr. Lewis yn Gymro parchus o Ddeheudir Cymru, ac. wedi agor Gwesty Cymreig yn y Rhif. uchod, yr hwn sydd o fewn CAN' LLATH i Orsaf y Del. Lack. & Western R. R. Bwriada gadw ty re- spectable, lie y ceir pob ymgeledd angenrheidiol ar deithwyr, mewn dull gwir Gymroaidd'a lletygar, am y prisiau mwyaf rhesymol yn y ddinas. Ni raid i'r mwyaf moesol a rhinweddol betruso dim am gymer- iad y Ty. Colied y Cymry ar daith, gefnogi 25,ly Mn. A Mus. LEWIS. Sylwch Bawb CYFLEUSDRA I WNEYD ARIAN!! Yr un Chwareu Teg i Bawb. $890 YN CAEL EU RHANU YN OL CYNLLUN YR ART UNION. Bydd y Drawing yn cymeryd lie yn DUFFY'S HALL, PLYMOUTH, PA., NOS FERCHER, AWST 25, 1875. Y GWOBRWYON FEL Y CANLYN: Un llodd mewn greenbacks$500 2 300 3 100 4 50 5 25 6 10 7 5 Bydd y Drawing yn cymeryd lie o dan arolygiaeth y boneddigioll canlynolBenj. Hughes, Ysw' Hyde Park; yr Anrh. John J. Shonk, Plymouth; T. M. Williams, Ysw., Wilkes-Barre. Tocynau Unigol 50 cents. Llyfr yn cynwys 12 o Docynau. $5 00 Yr elw at dalu y ddyled ar gapel y Bedyddwyr Cymreig yn Plymouth. Llywyàd Y PARCH. E. JENKINS. Ysgrifenydd—■THOMAS W. DAVIES. Trysorydd-W. DIETRICK, 9-34 Cashier Plymouth Savings Bank. Chromos for$1.00. The grandest ferol MkflSk cl?ance ever offered agents. We Ka will mail to any address, post paid, fH JgSr beautiful Oil Chromos, size 9x11, H ffW mounted, on receipt of$1. Sell for 111 MW ^-ri our- Try y Chromoagen- i>l Mm cy, it is the best paying agency out. §§| MM mm Everybody loves and buys pictures r ^re ^ave work and money for ail, tjfflW Sasiiiill men and women, boys and girls, whole or spare time, day time or evening, 'at home or traveling. Inclose$1 in a letter. Chromos by re- turn mail. They sell at sight. W AlVTR D^S Sck^es6"inellthl Hi' i -LJ M world. It contains 15 sheets paper, 15 envelopes, Pen, Penholder, Pencil, Patent Yard Measure, package of Perfumery, and a piece of Jewelry; Single package with elegant prize, post paid, 25 cents. DY? OflSelling Imitation Gold Wntce in the mar- 1 ^et- This is a pure Coin Silver Hunting JWaJWfiing Cased Watch; English rolled Gold plate; sunk Second Dial; Fall Jewelled; Expansion Balance; Nickel Movements; beautifully engraved Cases; and is equal in appearance to a $old Watch that costs from $60 to ;ji;100. It sells and trades read- ily for from $25 to $60. If you wish a watch for your own use, or to make money on, try this. Price $17 only. We will send this watch C. O. D. sub- ject to examination, if you send $2 with the order, the balance of $15 you can pay the Express Co. if the watch proves satisfactory. A I I CAN" make splendid pay selling our goods. nLL We have other N ovelties which are as staple as Flour. Send stamp for our illustrated catalogue. Address F. P. GLUCK, New Bedford, Mass. 20'75,ly SLAM: BANG— A'N DULL 0 WERTHU. Best A Sugar 1O?<i New Raisins 12 New Currants 8 New Citron 40 New Prunes 14 Best Saleratus. 8 Best Starch 8 Dizon's Stove Polish. 5 Washing Crystals 3 Tip-top Molasses 60 (Good as you can buy at 65, 70 or 75) Nice Drip Syrup 75 Best Tomatoes, per can 20 Camden Sugar Corn, per can.. 20 Soaps cheaper than dirt. Kerosene Oil 15 5 gallons for 60c. Best No. 1 Mackerel per kit.2 00 10 Ibs. kits Mackerel. 85 Best Codlish (i Best Rio Coffee 25 Best New Orleans Molasses. 85 Broken Leaf Japan 40 Tio-top Green, Black and Tap. 75 Splendid Green, Black and Jap 75 Extra choice Green and Black. 1 00 The very best Japan 1 00 The very best Eng. Breakfast. 1 00 Yr ydym yn gwerthu Te o 15 i 25c y pwys yn isnag un Masnaclidy Te arall yn y ddinas. Dim Chromos a Darluniau. Yr ydym yn parhau i gerdded oddiam- gylch gydag ysglodyn mawr ar ein hysgwydd. Tal yn dda ibawb ddelio yn v masnachny hwn. 41'741y BUTLER & HAMILTON. RHYBUD"D NEILLDTUTOL DAVIES, JONES, HORN & BEGKWITH, 104 Genesee St., Utica. Dymunem hysbysu ein ewsmeriaid Iluosog fod genym gyflawnder mawr o iiittii mil 1 O-r.fafch oreu, ? i'W; a werihir am brUian >h»?"»«oL I. YR ADRAN GYFASWERTH (WHOLESALE) Mae hon yn llawn o'r nwyddan diweddaraf a' gorea O-B gwceuthuriad ein hunain. II. Galwn sylw arbenig at A9RAN MASW £ 8THIA*TI (RETAIL) Yn cynwys Dillad Parod dewisol i blant a dynioc mewn oed, wedi eu gwneyd o'r defuyddiau mwyat parhaol a ffansiol, yn bwrpasol ar gyfer ein CWSMERlAID RIIEOLAIDD. III. Dymunem hetyd alw sylw at liUI MUI1 w M R I A I m Gwneir dillad ar archiad byr, yn ol v dullweddloD mwyaf ffasiynol a chymeradwy, ac o'r defnyddiau .n goreu, CARTREFOL A TKHAMOR, Yr ydym yn ddiweddar wedi derbvn ystoc anfertb o frethynau o amrywio! fathau, fel yr ydym yn iiyd erus o allu roddi boddlonrwydd i bawb. IV. Mae genym ar law bob amser stock fawr o Gent's Furnishing Goods! I$- WIS G OEDD G i9BPUK.NrA!D.1 0.) Yn cynwys Crysau, Hosanau, Colert, Menyg, a nwyddau eraill rhy ixiosog i'w henwi. Yr ydym yn anog y Cymry yn mhob man i ddyfod i edrych ein nwydda.u a barnu drostynt eu hunain. COPIER Y rFLJEillF"- 104 GENESEE STREET. latf TIR AR WERTH. Mae Mr. JAMBS A. WHITAKEB yn cynyg ei holl eiddo yn Arvonia, Osage County, Kansas, ar weitb— yn cynwys ei ffarm ddiwyiliedig. oddeuta 600 o er wau, ac yn gysylltiedig a phentref Arvonia, oil dan yr amaethiad uchaf, gyda thy da, ysgubor, cysgod- ion, dwy ftynon o ddwfr parhaus, dwy filltir o fence perthi yn tyfu, perllan yn cynWYR dros 1.000 o goed, gyda 60 o erwan o dir coed da. Mae y ftarm hon yn un o'r rhai goreu yn Kansas ac mae yno un Cheese Factory newydd, dan uchaer lioftt, yn ailcog i wneyd caws oddiwrth 300 o wartheg. Ac heblaw yr eiddo uchod. y mae Mr. Whitaker yn cynyg ei haner cyttawc 0 bentref Arvonia, lie rr>t;e tua 1.400 o lotiau i adeiiadu arriynt, eto heb ea gwertha. Hefyd y mae ganddo 1,800 o erwau o dir newydd, yn gorwedd yn nghylchoedd agosaf y pen tref. Gellir gadael rhan hejaeth o'r arian prynu i aros heb eu talu dros hir a ser,y Mae Mr. Whitaker wedi cael fiensorseiiiifyned 1 gario yn mlaen fasnach WHOLESALE (; H' ,BY yn Chicago, a dyna y rbeswm ei fod yn rymg eiddo mor werthfawr am bristau nodedig fo isei. Mae rhywun yn siwr o gael bargen fawr. 52'74