Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TEILWNC 0 SYLW PAWB. X20 Y CANT 0 LOG. Qivenllian Thomas," 1,630 tons Dead Weight. Iolo Morganwg" Steamship Co., Limited, 1,900 tons Dead Weight. "Anne ThomasSteamship Co., Limited, 2,100 tons Dead Weight. "Kate Thomas," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. lvygiiistay," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. Walter Thomas." Steamship Co., Limited, 3,200 tons Dead Weight. Seventh Steamer to be Registered a Limited Company, AGERLONG- NEWYDD. 1. CYMERWYD i fyny y Shares yn "in hagerlong, Wynn- stay," mor gyflym, fel yr ydym wedi coiitractio am un avail, i fod yn barod i'r m6c yn Mai nesaf, 1881. Cost yr agerlong ydyw :j5,100p. 2 Bydd yr agerlong hon gwneiitliuriad goreu gan y llong-adeiladwyi- enwog, Messrs. PALMER & Co., Jarvow-on- TYlle. Y mae o bwys mawr i'r Shareholder a pwy yw adeilad- wyr y llong, gan fod gwiv werth llong, fel gwir worth ty, yn ynnldibvnu ar yr adeiladaeth. Enw yr agerlong hon fydd "WALTER. THOMAS." 2 G.illwn addaw gyda yr hyder mwyaf y tal yr agerlong lion tuag 20p y cant, efallai ychwaneg. Tra y mae llongau livvyliau i raildau mawr out of dale, ac yn talu ond ycliydig neu lUlim llug, y mae agerlongau y.u tain yn well nag erioed I-Tyd yn nod yn yr aniseroed.l isel ar fasnacli, yr oeild ager- longau Caordydd'yn talu tuag -20p. y cant yn fiynyddol, fel l-lieol. T.ilasom Shareholders yr haner blwyddyn diweddaf, yn diweddn lllngfyr -25j.in, 1SS'2, yn ol 24p 10s. ycant 4. Hydd y llyfran yn ago red yn y swyddfa bob amser i'r Shareholders eu havcliwilio, a'r Policy of Insurance bob amser' i'w woled, or sicrhau na bydd yr un golied trwy longddrylliad. 5. Bydd Y Shares yn lOOp. yr un, ac i'w tain t'el y eanlyn:— P. H. c 2 0 0 wrth anfon am Share. 48 0 0 Mai laf, 18S4. 12 10 0 yn mlien cliwe' mis 12 10 0 yn mhen mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. Felly, telir y Share i fyny yn mhen dwy flynedd. Ond telir enilliony Ilong (clwidend) ar yr oil Share o'r amser cyntaf, sef Mai, 1S84. Bydd hyn yn ei gwneyd yn rhwydd i bawb sydd âg ychydig arian ganddynt i ymuno. 6. Sylwer mai y ffordd arferol mewn Firms ereill yw talu am y llong tra y mae yn cael ei hadeiladu, a'r gweddill, os bydd gweddill, yn mlien chwe' mis wedi hyny, ond nid ydym ni yn gofyn i neb dalti ond yr Application Money hyd nes bydd y llong wedi ei gorphen, ac yn barod i'r mor. 7. Dealler nad ydym yn chargio dim commission ar adeilad- aeth y llong, yr hyn yw yr arferiad cyffredin, Yr un faint a gostia y llong i'r Shareholders ag sydd raid i ni dalu i'r adtiHadwyr,sef35,100p Bydd hyn yn fantais fawr i'r Share- holders i ddechreu. Y tal wedi hyn i ni fydd 2p. 10s. y cant ar yr holl enillion holl enillion y brokerage, &c yn myned i'r Shareholders. Dymunwn alw sylw arbenig y Shareholders at y telerau hyn, a'u cymharu a theIerauftnns ereill. 8. Bydd i'r 116g gael ei ddosranu ar ol pob mordaith, fel y gwybyddo y Shareholders, o fis i fis, pa beth yw enillion y Hong. 9 Bydd y Ilong ar egwyddor y Limited Liability Company, a ni ein hunain fydd y Shareholders mwyaf ynddi. MANTEISION PELLACH. 1. Ceir pob manylion yn y Prospectus, neu trwy ysgrifenu atom ni, megys enwau Yl adeiladwyr, pris y llong, holl wneuthuriad y llong, &c Ac., yr liyn ni cheir yn gyffredin mewn Prospectuses o'r fath. Yr ydym am i bawb wybod yr holl fanylhm. 2. Mantais fawr arall yw fod y tal am y management mor isel, tra nad ydym yn codi dim fel commission ar adeiladaeth y llong. Gwyr pawb sydd yn hyddysg yn y petliau hyn y fantais fawr sydd yn y cysylitiad hwn. 3. Gan y bydd y Hong wedi ei hinsiwrio yn ei llawn wertli yn erbyn llongdilrylliad a phob damweiniau, ae hefyd unrliyw esgeulusdra o du y Cadben, nid oes raid i neb ofni colli ei arian Esgeulusir weithiau wneyd hyn; ond fel sicrwydd i'r cylranddalwyr, dangosir y Policy bob amser yn y swyddfa. 4 Yr ydym yn brofiadol hotlolo longwriaetli yn ei holl gysylltiadau, ac yn adnabyddus â'l' holl brif borthladdoedd ae y mae amryw o'r prif farsiandwyr yn Lloegr ac ar y Cyfandir wedi cyineryd rhanau yn ein llongau, ac yn anfon eirchion bob dydd am Shares yn y Walter Thomas." 5 Y mae croesaw i bawb ymholi am ein cymeviad yn Nghaerdydd, neu yn y National Provincial Bank of England, Bute Docks, Cardiff, Bridgend, a Dolgellau. 6. Os dymuna neb am Share neu Shares, yggrifened atom ni i'r cyfeiriad isod. Ysgrijener yn fuan er sicrhau Shares 7. Mewn canlyniad i amryw lythyrau, dymunwn ddyweyd nad oes nn cysylitiad o gwbl rhwng ein jinn ni, EVAN THOMAS, RADCLIFFE & Co., a firm y Messrs. & THOMAS. Y maent yn ddwy firm hollol waliacol. EVAN THOMAS, RADCLIFFE & CO., BUTE CHAMBERS, CARDIFF. LLYTHYR CYMELTADWYAETH. Yr wyf yn adwaen y Cadben EVAN THOMAS a Mr RADCLIFFE yudda, ae ymaa gonyf bob hyder yn eu medrustwydd a'u goneatrwydd. Nid ydynt yn bobl i addaw yr hyn nad allant gyflawni. Y mae lluaws o'm cyfeillion yn Shareholders ganddynt, ac yn cael perfi\iith foddlonrwydd. Arwyddwyd, J. CYNDDYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. SPECIAL NOTICE. TEA FOB CASH. BY the New Parcel Post 4 lbs and upwards will be sent per return of Post to all parts of tha United Kingdom, carriage paid. SUPERIOR BLENDS. Is 8d, 2s, 2s 3d, and 2s 6d per lb. P. O. Orders to be made payable at the Gray's Inn Road to JOSHUA THOMAS, Wholesale Tea Dealer, Lamb's Conduit Street, London, W.C. CERDDOIIIAETH NEWYDD DR. JOSEPH PARRY (PHIF ATHRAWCOLEG CRRDDOROLCYMRU, ABERTAWY.) CYHOEDDEDIG AC AR WERTII GAN J. PARRY & SON, 9, CASTLE-ST., SWANSEA- Cydganau hawdd addas i Gorau Ieuainc. 1 Ar Lan lorddonen Ddofn. Hen Nodiant, 2g. 2 We e yr wyf yn sefyll wrth y ddrws. Y ddau nod. iant, 2g. 3 Mi a Godaf ae a af at fy Nhad. Y ddau nodiant, 2g. 4 Ysbryd yw Duw. Y ddau nodiant, 2g. 5 Yr Udgorn a gan. Y ddau nodiant, 2g. 6 Hiraeth-gan y Gohebydd." Y ddau nodiant, 3e. 7 Moliant i'r lesu. Y ddau nodiant, 3e. 8 Teilwng yw'r Oen. Y ddau nodiant, 2g. 9 Molwch yr Arglwydd. Y ddau nodiant, 4c. 10 Requiem (ar ol Ieuan Gwyllt). Y ddau nodiant, 4c. 11 Bydd Drugarog. Hen nodiant, 3c. 12 Loyal Hearts. Y ddau nodiant, 3c. 13 Reapers' Chorus, (Joseph). Rhif 1, Hen nodiant, 2g. 14 Ddwy flwydd yn ol (Joseph). H. N., ljc. 2 15 Quartette-Nid myfi all esbonio (Joseph). H. N., Gc. 16 Joseph a ganfu ei Frodyr (Joseph). H. N., 2g. 17 Molwcl) yr Arglwydd (Joseph). Hen nodiant, 2g. 18 Wele y Breuddwydiwr (Joseph). Hen nodiant, lfc. 19 Daeth Joseph i'r ty (Joseph). Hen nodiant, l|c. 20 Myfi ydyw Joseph eich brawd. H. N., 6e. 21 Mae'r haul yn machlud, T.T. B.B., H. N., 2g.; Sl.lc. 22 Taenwn flodau ar y galon. H. N., 2g. Sol-ffa, Ie. 23 Rhown fanerau ar y muriau. H. N., Ie. Sol-tta, ic. Darnau cymedrol anhawdd, ac addas i gys- tadleuaeth Gorawl a Chyngerddau. 24 Yr lor, S.S.A.T.B. H. N., 40.; S-ffa, 2g. 25 Er plygain amser, T.T.B.B. H. N., 3c.; S- £ fa, ljc. 26 Yr Engyl fyrdd. H. N.,3c.; S-ffn, He. 27 Llawenhaed y Nefoedd. H. N., 4c.; S-ffa, 2g. 28 Y Cynfab trag'wyddol. H. N., 4c.; S-ffa, 2g. 29 Mor ogoneddus yw dy waith, S.A.T.B. Hen nod- iant, 4c. Sol-ffa, 2g. 30 Yn enw Harri. H. N., 3c.; S-ffa, He. 2 31 Hurrah!—Wedding Waltz. H. N., 4c.; Sol-ffa, 2g. 32 I'r gad! i'r gad T.T. B. B. H. N.,4c.; Sol-Sa, 2g. 33 Chwibanu odlau. H. N., 4c. S-ffa, 2g. 34 Cenwch y Clychau. H. N. 3c.; S-ffa, l £ c. 35 Molianvvn y Nefoedd. Hen nodi mt, 4c.: Sol-ffa, 2c 36 Rbyfelgan Gdrawl. Y ddau nodiant, 4c. 37 Molawd i'r Haul. Y ddau nodiant, 4e. 38 Nosgan (i leisiau gwrywod) Y ddau nodiant, 4c. 39 Hoff! Dywysog Cymru gu H. N., 4c.; S-ffa, 3c. Yr elw arferol i arweinwy; Côran. STEPHENS' Are Recommended for STOMACH Indigestion, Pain in the Sides, Nervousness, AND Jaundice, Headache, Biliousness, LIVER Impure Blood, Wind, &c. and Heartburn. PILLS I They do not cure all diseases, but those who suffer from Stomach or Liver Complaints are earnestly invited to give them a fair trial, as they are guaranteed to do good. For pains in the Head and Stomach the first dose gives relief in about fifteen minutes. Sold in boxes at Is. lid. and 2s. 9d., and can be obtained through any Chemist, or direct by post from Mr W. L, DANIEL, 64, High-street, Merthyr Tydfil. Mr R. M. DAVIES, 10, King-street, Carmarthen. Mr T. DAVIES, Chemist, Porth. Mr A. E. EVANS, Chemist, Brynmawr. Wholesale from Messrs F. NEWBEBY go SONS 1, King Edward-street, London, E.O., or S. STEPHENS, CHEMIST, MILNS- BRIDGE, HUDDERSFIELD.