Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TEILWNG 0 SYLW PAWB. £ 20 Y CANT 0 LOG. Gwenllian Thomas." 1,630 ions Dead Weight. Iolo MorganwgSteamship Co., Limited, 1,900 tons Dead Weight. "Anne Thomas," Steamship Co., Limited, 2,100 tons Dead Weight. "Kate Thomas," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. "TVynnstay," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. It Walter Thomas." Steamship Co., Limited, 3,200 tons Dead Weight. Seventh Steamer to be Regislerecl a Limitell Company, AGERLONC-J- NEWYDD. 1. /YMEUWYD i fyny y Shares ynpin hagerlong, WYlln- stay," mor gyiiym, fel yr ydym wedi contractio am mi avail, i foil yn baroll i'r mor yn Mai nesaf, 1884. Cost yr ageiloug ydyw 35,100p. •2 Bydd yr agerlong lion o'r gwneutlmriad goreu gan y llong-adeiladwyr enwog, Messrs. PALMER & Co., Jarvow-on- Tyiie. Y mac o bwys mawr i'r Shareholders pwy yw adeilad- wyr y liong, gan fod gwir werth lloi.g, fel gwir werth tý, yn y mddib/nu ar yr adeiladaeth. Enw yr agerlong lion fydd "WALTER THOMAS." G,IlIwn addaw gyda yr hyder mwyaf y tal yr agerlong lid tuag 20p y cant, efallai yclrvvaueg. Tra y mae iioiigau )n\y]iau i radilau mawr out of data, ac yn tahi ond ychydig neu ddim llug, y mac agerlongau ya tain yn wellnHg eiioed. Hyd yn nod vn yr amseroedd isel ar fasnacli, yr oedd ager- longau Oaerdyddyn talu. tuag 20p. y can t yn flynyddol, fel rhe,,1. T.ilasoni i'n Shareholders yr lianer blwyddyn diweddaf, yn ([]"-0(1<111 lUngryr :j,du, 18:-02, yn ol 24p Y cant 4. liydd y llyfran yn ngored yn y swyrldCa bob amser i'r Shareholders en havchwiiio, Policy of Insurance bob araser ilw weled, or Sicilian na bydd y, Illl gelled tnvy longddiylliad. 5. ISydd y Shares yn lOOp. yr un, ac i'w talu fel y cltnlyn I'. p. c 2 0 0 wrtli anfon am Share. 48 0 0 Mai laf, 1884, 12 10 0 yn mhen chwe' mis wed'yn. 12 10 0 yn mhen mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen cliwe' mis arall. Felly, telir y Share i fyny yn mhen dwy flynedd. Ond telir enilliony llong (llwillend) ar yr oil Sharp amser cyntaf, sef Mai, 18S4. Bydd hyn yn ei gwneyd yn rhwydd i baw'o sydd ag ychydig arian ganddynt i ymuno. G. Sylwer mai y fyordd arferol mewn Firms ereill yw talu am y lloiig tra y mae yn cael ei hadeiiadu, a'r gweddill, os bydd gweddill, yn mlien chwe' mis wedi hyny, ond nid ydym ni yn gofyn i neb dalu ond yr Application Money hyd lies bydd y llong wedi ei gorplien, ac yn bavod i'r mor. 7. DeaUer nad ydym yn chargio dim commission ar adeilad- aeth y llong, yr hyn yw yr arferiad cyffredin. Yr un faint a gostia y lIong i'r Shareholders ag sydd ntid i ni daln i'r adeiladwyr, sef 35,100p Bydd hyn yn fantais fawr i'r Share- holders i ddeclireu. Y tal wedi hyn i ni fydd 2p. lOa. y cant Ion ar yr lioll enillion; holl enillion y brokerage, &c yn myned i'r Shareholders. Dymunwn alw sylw arbenig y Shareholders at y telerau liyn, a'u cymharu 9, thelerau^mis ereill. 8. Bydd i'r Hog gael ei ddosranu ar ol pob mordaith, fel y gwybyddo y Shareholders, o tis i fis, pa beth yw enillion y llong. 9 Bydd y llong ar egwyddor y Limited Liability Company, a ni ein hunain fydd y Shareholder s mwyaf ynddi, MANTEISION PELLACH. 1. Ceir pob manylion yn y Prospectus, neu trwy ysgrifenu atom ni, megys enwau yi adeiladwyr, pris y llong, lioll wneutliuviad y llong, &c &c., yr hyn ni cheir yn gyffiedin inewn Prospcctnsts o'r fath. Yr ydym am i bawb wybod yr lioll fanylion. 2. Mantais fawr arall fod y till am y management mor isel, tra nad ydym yn codi dim fel commission ar adeiladaeth y Hong. Gwyr pawb sydd yn hyddysg yn y pethau liyn y fantais fawr sydd yn y cysylltiad hwn. 3. Gan y bydd y Hong wedi ei hinsiwrio yn ei llawn werth yn erbyn llongddrylliad a pliob damweiniau, ac hefyd unrhy w ts-geulusdra o du y Cadben, nid oes raid i neb ofni colli ei arian EsgeuJusir weithiau wneyd hyn; ond fel sicrwydd i'r eytranddalwyr, dangosir y Policy bob amser yn y swyddfa. 4 Yr ydym yn brofiadol hoiiol o longwriaeth yn Hi holl gysylltiadau, ac yn adnabyddus a'r holl brif bnrtliladdoedd ac y mae amryw o'r prif farsiandwyr yn Lloegr ac ar y Cyf;u:dir wedi cymcryd rhanau yn ein llongau, ao yn anfon e jchion bob dydd aui Shares yn y Walter Thomas Y mae noesaw i bawb ymlioli am ein cymeriad yn Nghaeidydd, ticu yn y National Piovincial Bank of England, Bute Bocks, Cardiff, Bridgend, a Dolgellau. (S Os dymuna neb am Share neu Shares, ysgiifened atom ni i'r cyA/iriad iHod. Ysgnfener ynfmn er sicrhau Shares 7. Mewn canl.yniad i amryw lythyrau, dymHnWlJ ddyweyd nad oes un cysyiltiad o gwbl rliwng ein firm ni, Evas Thomas, Rawomffio Co., lifinn y Messrs. Jonks & Thomas. Y niaent yn ddwy firm hoiiol wahai.ol. EVAN THOMAS, RADCLIFFE & CO., Bute CHAMBERS, Cardiff. LLYTIIYR cymeradwyaetii. Yr wyf yn adwaen y Cadben Evas Thomas a Mr RADCLIFFE yn dda, an y mae genyf bob liyder yn eu liiedrusi wydd gonestrwydd. Nid ydynt yn bobl i addaw yr liyn nad allant gyilawni. Y mae lluaws o'm cyfeillion yn Shareholders ganddynt, ac yn cael perff.tith foddlonrwydd. Arwyddwyd, J. CYNDDYljAN JONES. 2, Richmond Crescent, Cardiff. SPECIAL NOTICE. TEA FOB CASH. BY the "New Parcel Post 4lbs and upwards will be sent per return of Post to all parts of tha United Kingdom, carriage paid. SUPERIOR BLENDS. Is 8d, 2s, 2s 3d, and 2s 6d per lb, P. O. Orders to be made payable at the Gray's Inn Road to JOSHUA THOMAS, Wholesale Tea Dealer, Lamb's Conduit Street, London, W.C. C E II I) I) 0 RIA E Til N E W Y I) D DR. JOSEPH PARRY • (PRIF ATHRAW COLEG CRRDDOROL CYMRU, AHERTAvVY.) CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN J. PARRY & SON, 9, CASTLE-ST., SWANSEA Cydganau liawdd addas i Gorau Ieuainc. 1 Ar Lan Iorddonen Ddofn. Hen Nodiant, 2*. 2 We'e yr wyf yn sefyll wrth y ddrws. Y ddau nod- iant,2g. 3 Mi a Godaf ac a if at fy Nhad. Y doau llodiant: 2g. 4 Ysbryd yw Duw. Y ddau nodiant, 2g. 5 Yr Uduorn a gan. Y ddau nodiant, 2g. 6 Hiraeth-gan y Gohebydd." Y ddau nodiant, 3c. 7 Moliant i'r Iesu, Y ddau nodiant, 3c. 8 Teilwng yw'r Oen. Y ddau nodiant, 2g. 9 Molwch yr Arglwydd. Y ddau nodiant, 4c. 10 Requiem (ar 01 lenan Gwyllt). Y ddau nodiant, 4^. 11 Bydd Drugarog. Hen nodiant, 3e. 12 Loyal Hearts. Y ddau nodiant, 3c. 13 Reapers' Chorus, (Joseph). Rhif 1, Hen nodiant, 2g. 14 Ddwy flwyddyn ol (Joseph). H. N., He, 15 Quartette-Nld myfi all esbonio (Joseph). H. N.,6c. 16 Joseph a ganfu ei Frodyr (Joseph). II. N., 2g. 17 Moloch yr Arglwydd (Joseph). Hen nodiant, 2g. 18 Wele y Breuddwydiwr (Joseph). Hen nodiant, lie, 19 Daeth Joseph i'r ty (Joseph). Hell nodiant, J Jc. 20 Myfi ydyw Joseph eich brawd. H. N., Ge. 21 Mao'r haul yn machlud, T.T. B.B., H. N., 2g.; SLIc. 22 Taenwn flodau ar y g,llon. H. N., 2g. Sol lfa, Ie, 23 Rhown fanerau ar y muriau. H. N., Ie. Sol-ffa, ic. Darnau cymedrol anhawdd. ac addas i gys- tadleuaetli Gorawl a Chyngerddau. 24 Yr lor, S.S.A.T.B. H. N., 4c. S-ffa, 2g. 25 Er plygain amser, T.T.B.B. H. N., 3e.; S-fPa, l|c. 26 Yr Engyl t'yrdd. H. N.,3c,; S-fi'u Ik:. 27 Liawenhaed y Nefoedd. H. N., 4c.; S-ffa, 2g. 28 Y Cyufab trau'wyddol. H. N., 4e. S-Sn, 2g. 29 Mor ogoneddus yw dy waith, S.A.T.B. Hen nod- iant, 4c. Sol-ffa, 2/. 30 Yn enw Harri. I-I. N., 3o. 31 Hurrah i-Weddin., Waltz. H. N., 4c.; Sol ffrt, 2g. 32 I'r gad i'r gad T.T.B.B. 11. N., 4c. Sol-ffa,2g. 33 Cbwibanu odlaa. II. N., 4c. S-ifa, 2g. 31 Ccnwch y Clychau. H. N. 3c.; lie. 35 Molianvvn y Nefoedd. Hen EOili ut, 4c.; Soi-ffa, 2c 36 Rhyfelgan Gorav/l. Y ddau nodiant, 4c. 37 Molaw d i'r Haul. Y ddau nodiant, 4c. 38 Nosgan (i leisian gvvrywod) Y ddau nodiant, 4c. 39 Hoff Dywyaog Cymru gu H. N., lo. S-lln,:1e. Yr e!w aribrol i arweinwyr CÔran. STEPHENS' Are Recommended for & STOMACH Indigestion, Pain in the Sides, Nervousness, AND eawHBBMHBBna Jaundice, Headache, Biliousness, LIVER, Impure Blood, Wind, &c. and Heartburn. PILLS! They do not cure all diseases, but those who suffer from Stomach or Liver Complaints are earnestly invited to give them a fair trial, as they are guaranteed to do good. For pains in the Head and Stomach the first dose gives relief in about fifteen minutes. Sold in boxes at Is. Itd, and 2s. 9d., and can be obtained through any Chemist, or direct by post from Mr W. L. DANIEL, 64, High-street, Mertayr Tydfil. Mr R. M. DAVIES, 10, King-street, Carmarthen. Mr T. DAVIES, Chemist, Porth. Mr A. E. EVANS, Chemist, Erynmawr. Wholesale from Messrs F. NEWBERY q. SONS 1, King Edward-street, London, E.G., or S. STEPHENS, CHEMIST, MILNS- BRIDGE, HUDDERSFIELD.