Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Golofn Dirwest

Cosod Sylfeini AJdoldy Wesleyaidd…

-0--Y Senedd ac En-van Lleoedd…

Gohebiaethau,

RHYFEL Y PALMANT.

News
Cite
Share

RHYFEL Y PALMANT. SVR,-OS teg ydi i Gynghor Sir edrych ar ol ffordd fawr i fyddigions a maelwyr sy'n wych eu byd i feddiaau trol a chefifyl, pa.m na chofir weith- j au am 'smwythyd y fforddolion deudroed o rfyddir roi. eu Haw yn eu poced i dalu'r dreth am gadw'r j ffyrdd ? a phaham hefyd y rhaid i ni'r meidrolioa redeg o'r ffordd i'w hochr pan ddel ryw Jehu heibio ? Y palmant yw ein hamddiffynfa yn y trefi a'r pentrefi, a da yn fynych wrthynt er eu salwder. Yn sir Feirionydd mae tipyn bach o ddeffro wedi bod yn ddiweddar ar wella'r pelmynt. A'r Ba a fawr ei breintiau sydd wedi ca.dw'r blaen gvda hyn. Drwy ole'r Seven sydd yco, yn gystal a'm llygid fy hun, gwelaf fod Cynghor y Dre wedi gwneud Stryt Fawr y Bala yn siampal o ran clydwoh i strydoedd Oymru—mae hi wedi ei gwas- tatu a'i ch'ledu yn gampus, ac o bobtu iddi, o'r naill ben i'r Hal!, mae palmint llyfo, llydan, union a, thlws wedi ei wneud er cysur a dyogelwch vr Atheniaid ac ymwelwyr. Ac cs gwelwch chi'n dda mae'r bi! am yr wyth cant punau gostiodd y job wedi ei yru i Gynghor y Sir i'w dalu a dyma hi yn 1-hyfcl 1 Na thalwn ni," inedde'r byddigions hyny, nid ni sy i dalu am y palmant." 0," I ebe gwyr Athen, ni sy i edrych ar ol ffordd fawr y Bala fel y leiciwn ni, a'r Cynghor Sir sy i dalu yn ol Deddf 1886." "Howld on," medde pobl 'Stiniog, sydd yn doeth-gloch(lar ar y Cynghor, roi ddaru ni yn *Sti.»iog orfodi y meddianwyr i dalu rban o gost pob palmant wnaetbom." Y diwedd erbyn hyn ydi fod ryw Solomon i ddod i'r Bala oddiwrth Fwrdd y Llywodraeth Leol i setlo faint raid i'r Cynghor Sir dalu am y palmant. Vr wsros dweutha 'roedd Cynghor Tre 'Stmiog yn cael cwyn fod eisio palniant ya Diphwys Terrace, a tbreiodd rhai oedi gorfodi y meddianwyr lleo1 i dalu rhan o'r gost nes setlid rhyfel palmant y Bala "ond na, rown ni mo'n trosd yni rwan," medde'r 'Stiniogiaid "by dd ddigon buan i ni gael ein herlid a'n lladd ar ol i'r Bala enill eu harmagedon." Fu 'riotsiwn beth a hyn fod raid i bobol bia tai dalu am wneud palmant o flaen eu drws i b%wb gerdded hyd ddynt, a sut na bae Solovnoniaid 'Stiniog wedi gwel'd y peth cyn hyn? PEN Y FIGNEINT. -0-

Brawdlysoedd Chwarterol y…

--0--IY MOR-GWISGOEDD Y MOR.

[No title]

Person Nantglyn a'r Bwrdd…

Advertising