Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Tafarnu o hyd breichiau.

News
Cite
Share

Tafarnu o hyd breichiau. HYD breicbiau ydyw'r gair a ddefnyddir yn myag amaethwyr am gydio ffdrm wrth tferm, ac nid anmhriodol y term am y darllawyr Seisnig hyny sydd yn crafangu pob tafarn a gwestty pliant gael er sicrhau gwerthiad eu stwff eu hun- am ynddo. Y mae tua haner gwesttai Cymru wedi syrthio eisoes i ddwylaw y rheibwyr hyn ac fe ga Cymru ddyoddef o'r herwydd cyn bo Mr. Achos sy'n taflu goleuni gwelw ar y drefn iaon a ddygwyd gerbron Hya yr heddgeidwaid yn Nghonwy ddydd Llun, pan y cyhuddai hedd- geidwad Penmaenmawr dafarnwr o'r un lie o wertbudiod i ddyn oedd wedi cael gormod eisoes. Swadai y tafarnwr, ei wr&ig a'i fab hyny yn bendant. ac mewn ffordd o ddanod dywedent iddynt werthu pedwar gwydriad o whisci i'r cy- huddwr yn ystod yr un bore ac efe hefyd ar y pryd yn ngwisgoedd ei swydd Modd byn- ag, yr heddgeidwad a goeliwyd gan y fainc, ac yn gwbl resymol y tro hwn. Dirwywyd Dawes y tafarn wr, ond gyda thynerwch a fydd yn gefnogaeth gobeithio i'w elrwiredd tra byddo byw, i'r swm bychan o 5p. Dywedai un fod yno dyngu anudon yn yr achos, ac y dylai'r awdurdodau chwilio am yr euog neu'r euogion Jj¡,'u cosbi. M? e'n aphawcld credu hyny, gan mai Saeson oedd y Dawesiaid, Sais oedd y plismon,a Sais oedd cadeirydd yr ynadon. Fydd y Saeson oyth yn tyngu anudon; y Cymry sydd yn dlweyd anwiredd oni chlywsochfcbwi hyn mor ddiweddar a pbrawf y boneddwr ieuanc" iiwnw Spriggs yn Nyffryn Clwyd ? Ni chefnodwyd y drwydded. Gyda fod y prawf trosodd, gofynodd y cyfreithiwr a amddiff- ynai'r tafarnwr ganiatad y faine i drosglwyddo trwydded y dafarn am dymhor i enw arall, a chydsyniwyd â'r cais

---------Syhoeddi Eisteddfod…

Ilswyn at Derfell,

Newyddion Cyrnrpig.

Advertising

Marwolaeth Cweinidog Annibynol.

Cwibnodion o Odyffryn Maelor.

Advertising

Tylodion Pum Plwy' Penllyn-