Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

u Oes y Byd i'r íf\ Iaith Gymraeg." Eisteddfod Gadeiriol MALDWYN, 1878. Cynolir yr EISTEDDFOD uehod eli-ni yn LLAN. DRYNJUAlH; Medi (bl, pryd y gwobrwyir yr ym- geiswyr buddugol ltuwu Barddoniaeth, Iiliydd- iai-tb, Uorddoriueth, &o. Llywyddion— SYR W. W. WYNN, BAEWKIG. SYIi JOHN CONROY, BARWNIG. DAVID HOWELL, Ysw. B'eirniaid- IJarddoniaeth-TANYMARIAN, DERWENOG, GUTYN PADARN, A NICOLA. Traethodau-NICOLA, QUELLYN, Ac S. E. Ctrddoriaeth—EOS MORLAIS A TANYMARIAN Ceir rhestr or Testynau, ond anfon lie. stamps i'r Ysgrifmyddion— JOHN EDWARDS, POST OFFICE, Llanbryninair. JOHN WILÙnIS, ERYNDERWEN, L lanbrvrmwir. at BLASTRWTR. Yn eieieu ylr ddioed, gweitliiwr da a sobr, yn gallu Toi a Phlastro. Cyflog da a g'waith parhaus. Ymofyner a MR. ROBERT HUMPHREYS, Plasterer, Bala. Pris Is. 6c., trwy'r post, Is. He., GOFYNIADAU AR EFENGYL MATTHEW, Yn rhifo dros 8 mil y n fanwl ar bob adnod I'w gael gan yr Awdwr ond anfon stamps A'r eyfairiad hwn—W. EDWARDS, Owinbach, St. Clears, S. W. O.Y. Coir ojiillan o'r Llyfr, a ibestr o'r cymeradwy- •etliua iddo (yn thiib dros SO), ond anfon dau stamp ceiniog rr an man Yn awr yn barod pris 6c., JJLODEUGLYN HAFREN, SEF TAIR PREGETII Y GWAED-CREFYDD DEULUOL-Y MEIRW YN NGHRIST. I'w gael gan yr Awdwr—Rev. J. E. Thomas, Qlaiikafren, Llanidloes. JPris Is mown AmJen, 2s memi Llian, y CRISTION RHAGOROL YN NGHYDA PHREGETH AB Y FODRWY BRXODASOL, OA-IsT W. SEGKER. CYFIEITIIIEDIG GAN Y PABOH. M. HOPKINS, WERN, ABERAFON l'w gael gan y Cyfieithydd, "Elw Bychan, a Gwerthiani Buan." „. Y MAE LEWIS J. DA VIES, 4^ DRAPER, &c, at POST OFFICE, LLANUWCHLLYN,. YN BEESENOL Yn arddangos Stoc helaeth a liollol newydct o DRAPERY 4JOODS a dderbyniodd yr wythnos ddiweddaf. Heblaw llawer o bethan eraill, cynwysa y Stoc Newydd Winceys o 2Jc, y llath. Brown Hollands o 4c. y llath. Hetiau Gwellt Gwynion a Duon, Flowers, Feath- ers, Trimmings, Shawls, &c. Defnyddiau Dresses o 5ic. y llath. Coleri Llian i Feibion 4c. yr un. Scarfs, Braces, Handkerchiefs, Crysau Gwlaneni, Drawers, &c., &c. Jjot fawr o Ddilladau Readymade. Prints o 3c. y llath. Calico Gwyn Llydaii 3c. y llath. Brethynau o 1/2 y llath. • Umbrellas o 1/- ac uchod. Umbrellas Sidan i Ferched am brisiau isel iawn. Lot o Corses da 1/- y par. Eto Campus 1/6, Gwasgodau Llian am brisiau isel. Hetiau meddal a chaled rhad iawn. Crysau brithion i feibion 1/3 yr un. GWEUTRUi YR OLL AMBBISIA V EOLLOL ItESYITOL. JOHN PARRY, Grocer and Provision Dealer, A MASNACHYDD YD A BLAWD, BALA ACHOR VVEN, Diolcha J. PARRY i'w gwsmeriaid lluosog yn Nwyrain Meirionydd am y gefnogaeth helaeth a dderbyniodd ganddynt hyd yma. Trwy lynu yn ffyddlawn wrth egwyddorion MASNACII ÐEG, liydera deilyngu parhad o'u cefnogaeth eto yn y dyfodol. Cedwir stoc helaeth o Flodiau Pys a Ffa J Elawd Ceirch Ilad Llin Grawn India Ceirch | Manion a Bran Rice, &c.5 &c._ r Yn nghyda Nwyddau Grocery a Phrovisions o bob math, y rhai a werthir am y prisiau isaf sydd bosibl. Y MAE WILLIAM R. DAVIES, REGENT HOUSE, HIGH ST., BALA, Newydd ddycliwelyd o Brif Farchnadoedd Lloegr, ac yn awr yn arddangos STOC YSBLENYDD OfAWYDDAU DRAPERY CYFADDAS AT Y TYMOR PRESENOL YN CYNWTS Fancy Dresses, Prints, Hosanau, Ties, Collars, Cuffs, Menyg,' Flowers, Ribbanau, Hetiau Felt a G-wellt i Feibion, Merched, a Pliant—oil o'r liasiynan diweddataf, ac I am y prisiau isaf sydd bosibl.