Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

MANION GAN Y GOL.

News
Cite
Share

MANION GAN Y GOL. Mantais 0 nriodi (Iwy chwaer. Pwy wiaig, unfurn-yn-tighyfaith. 0 HALEN. di etb ai- yi- ha en yn yr India yii yclty.ug d 1 os ddirlla1 y pwys. BYSEDD LLAW IECHYD. Pywed Dr. JRohai ds<>11 mai y pum bys ar law ode leebyd yw y ihai canlyiiul :—A »vr bur, dwfr pur, gul. um pur, purcdd oddiwrth ltithder, a thymberedd cyfartai. TAFARN. Ty yn cael ei gadw ar gyfer y rhai 11a fedr- aut gadw ty ei hu> ain. GWEITIIRED DDEWRW Y CII. Pan oedd Mynachdy Limoges, Ffraiuc, ar dâu, Taohwedri Wy 1838, deahwyd fod merch fechan heh ei hacbub. Y, oedd mewn y*t.if«dl bell yn yr adeilad. ae yr oeddid yu ofjii nad oedd modd ei hachub. Ceiaid h ei hachub, Jlef.ii merch ieuanc; a ihuthrodd drwy y fflainau tua'r He yr oedd y iach yn y pe' ygl mwyaf. Bnwy: am dr-, tra y bu o'r golwg, mc-vn cryndod fod y ddwy wedi cael en lloagi; iid o'r diwedd gwelwyd y foneddiges ieuanc yn dyfod allan a'r ferch fach yu ei breidiiau. Pan giybu y Brenin Louis Phd- ippe am y t o gwrol, anfonodd dlwa aur i'r foueddiges ieuanc; a darfu i gadben ieuanc edm; gu • i d^wtdergymaint y fel dewisodd ei chael yn wraig ddo. Y cadben ieuanc hwnw ydyw Arlywydd Ffrainc heddyw; ac y mae y foileddiges ieuanc erbyn hyn yn Madame Mac Mah n. DEDDFAU Y CONTAGIOUS DISEASES. Y rnae darpa iadau y deddfau drudfawr, gorthrj mns, a ilygredig hyu, yn warth i Lyw- odraeth ein gwlad. Ysbryd i noddi a chern- ogi nwydau puteingar ein milwy? an morwyr sydd wrth wraidd y fath gyfreithiau Cor- inthaidd a Sodomaidd a bydd yr oruch- wyliaeth o geisio. gweithio ailau v fath ddeddfau yn warth i gymeriad cwnatabliaid, a meddygon, a deddfwyr ein gwlad. Dylid cyd-ymroi ar unwaith er ceisio dileu am byth y fath gyfreithiau gwaradwyddus. AWDURDOD Y GORON. Y mae yr enwog Theodore Martin newydd gyhoeddi y dryderlt gyfrol o banes bywyd y Tywysog Albeit, diweddar briod ein giasusaf Frenhines. Y mae y gyfrul yn cynwys dyf- yniadau o lythyrau a nodiarlau ein brenhiues a'i pbriod ac y mae yn bur amlwg eu bod b"y ill da.n dan addysgiad, a thrwy gymliell- iad eu med syg tyne-, a'u cyfaill cyfrwys, a!ti cynijhoiwr didiellgar y Ba livvr meudwyaidd llwynog.ddd St okinar, wedi bud yn ymyryd yn yr yspiyo mwyaf penarglwyddiae.tnoi, ac yn v dullia i mwyaf anghyson ag urddas eu sefyllfa uehel, a a, ful")) g'A.elll,(Io-,iotj y llyw- odraeth, yn nyddiau gweinyddadau Lord Aberdeen, a L"rd John Russell, Lord Pal- inen-t' >n, Lord Clorendon, a rhai 0'1' PeHiaid. Yrndd-ngy" fod y frenhiroes- a'i phriod yn beirniadu yn ddidiiiwedd, gyda phob diwyd- rWJd Ii ac ysb-yd, ac egwyd !ori<»n, a gwein- yddÜldau, I ly^oedd g, ledydd T amor a hyuy Luewn yspiyd anng!iyu>ydog .1, ac mewn iaith uigog ac aufoneddigaidd, a'u bod yu fynych yn gorfodi y llywdraeth i Avneutliur yr hyn nad ewyllysient, aci heidio gwnenthnr yr hyn a fainent ddoethaf, a'u bod drwy hyny wedi bod yn achos cynhyrfiol o ryfel gwa dlyd a drudfawr y Crimea, a llawer o ddrygan alaethus p'aill. Felly, yn He yr hen athi awia'th Brydeinaidd,-fnd tri gallu mawr, sef y Goron, a'r Ar^lwyddi, a'r Cyn- rycliioLvyr, i g) d-ddt-fnyddio eu synwyr a'u rhinwedd, er ll) WOlt aethu yn y dull tecaf a goreu, nad oedd mewn gwiinnedd ond un g.dlu, 8>f y Goron, i fod with y llyw, a bod y gallu hwnw yn benarglwyddnicthol, i fynu cynllunio a threfnu pob peth yn ol ei ddym- un; ad Gallwn dystio fod ein boll galon wedi bod yn ffyddlawn diymod i'r or-odd drwy boll dymor ein bywyd, ond rhaid i ni addef fod hanes Theodul e Maitin o fywyd y Ty- wysog Cydweddawg, wedi n^wid ci-yn lawer m eia baiH m t:i gyuwtml; QU'i fod ca1 «n pin gra^iusaf Frenhines wedi CM] ei phuro oddiwrth yr ymyrgarwch peryglus ag ydoedd yn nodweddu cymer ad ei phrtod ym- mlawNbg; oblegid yr vdym yn bryderus am i'n cyd-genedl an cyd-ddediaid'oil, b'^rhau i anrhydeddn urddas ac awdurdod vr OMedd. N'd all dim fod yn fwy liiweidiol i gymer- iad a llwvddiant gwlad nag ymyrgarwch peiiarLdwyddiaetiiol, neu dra-arghvyddiaeth afr.idi.l II uchel gylch yr orsedd. Yr ydvm yn ( fni fod dylanwadan cynllwynion y Barn- wr Stock mar wedi bod o mwed mawr i'n tenln brenhinol, a'n bod felly wedi bod yn achlysnron, nid yn unig o hen ryfeloedd, ond o greulonderau barbara'dd, a d.frod ofnadwy y rhyfeloedd diweddar yn ngwledydd y Dwyrain. GWASTRAFF MEWN DILLAD. Gwnaed cwyn yn ddiweddar o flaen y Bannvr Coleridge, a rheithwyr detholedig, yn el byn gwraig oedd yn andwyo amgylchiadau 11 y ei phriod a'i thenlu drwy ei gwastraff mewn dillad. Yn mysg amryw o dystion eraill, holwyd un Mrs. Schwaebe, yr hon oedd yn farchnadyddes dillad, a gofynwyd iddi, gwerth pa faint, o ddillad, yn ol ei barn hi, ddylai boneddigea g 'el mewn blwyddyn ? Atebodd yn union, mai pris cymedrol fyddai can' punt y mis; fod rhai boneddigesau yn gallu gwnend a phum cant yflwyddyn, nad oedd hyny ond rhyw ddeugain gini y mis, ond fod mwy yn gwario mil yn y iiwyddyn, a rhai ddwy fil. Mae yn drueni na ddysgai bonedd- igesau mai gwisg syml ydyw yr harddaf, a'r esmwythaf, a'r a.n; hydeddusaf: a bod merch i gapl ei barnu, nid Y11 ol y sidanau fyddant am dani, ond yn 01 y syn wyr fydd yn ei phen, a'r rhinwedd fydd yn ei chalnn. Sylwai un foneddiges yn ddiweddar, mai un o'r prif rwystrau ar ffordd llwyddiant duwioldeb yn y fynwes, yn y teuln, ac yn y byd ydyw balchder dillad, neu hoffder y mercked o ym- drwsio mewn gwisgoedd drudfawr. Y mae rhai o foneddigesau uchaf y deyrnas yn gwisgo yn nodedig o brydferth a syml, ac y mae symledd dirodres eu moesau a'u gwisg- oedd, yn anrhydedd i'w cymeriad, ac yn siampl dda er lies merched ieuainc y deyrnas. YR EGLWYS WLADOL. Y mae yn eglur fod y Prebendary Wilson, yn teimlo ei fod ef a'i eglwys yn hwylio ar for tymestlog, ac y gallai fod creigiau enbyd o'u blaen; oblegid y mae yn rhybuddio ei frodyr yn y geirmi canlynol—" Y mae ein cynorthwyon allanol yu debyg o fethu, oblegid y mae ein llywodraethwyr, gwladol ac eg- lwy.sig, yn rhanedig eu barn a'u cyngor. Y mae y ttyfodol yn dra a^sicr. Nid oes neb a all ddweyd pa bcth a ddieb, ii ddigwydd y flwyddyn hon." Y mae Arch-esgob Canter- bll' y hefyd newydd anog ei fr< dyr, yr ott'eir- iaid, i anfon i'r nef y weddi gatilyiiol- "CaniatH, O Argiwydd, ui a arolygwn an 9 ar i symudmlau y byd gael en t efnu mor heddychol dan dy ■ ruwchreolaeth, fel y byddo i'th eglwys dy wasanaethu yn orfoled lus mewn duwi<>l dawelwch, ac fel y byddo i deyrnas dy Fab lwyddo drwy bob gwlad." Yr ydym y foddlawn iawn i ysgrifenu Amen wrth y fath. weddi fer, gryno gariadlawn oblegid yr yd) m yn cmiu y ga'l "yr eg'wys" wasanaethu Duw mewn modd taweiaoh a defnvddiolach, a TJJwy g )rf..]eudus, pe byd.'ai Wi di cael ei rhyddhau o lylfetiieiriau. y llyw- odr.ieth, Gallai 11 ng fawr yr Eglwys Wladol gael hwyliau gwtll--h wyliau cryfach, a hardd- aoh, a glanach, i'w gweitliio *pit mlaell yn esmwytb ar for afloiiydd, na lien hwyliau benfhvg y llyw draeth achaeI llyw llawer dyocrelach i'w chadw rhag cael ei dryllio yn erbyn creigiau defoda th, ac offeiriadaeth, ac antfyddiaeth, 11a hen lyw ihydlyd, craciog, a Rhufeinig, y llywodraeth. FFYDDLONDEB ICELANDER I'W GYDGYNULLIAD. Ef yr eira a'r oeider, y mae ciedinwyr Ice- laud, neu wlad y rhew, yn ifyddlawn iawn am gydgyrchu i'r odfeuon ar ddydd yr Ar- glwydd, Yt- (edd unCd-ition cryf a gwi-ol, er gallu cyriia,ed(I i'r oedfa erbyn deuddeg or gluoh y Sabbath, yn gorfod cychwyn aui ocdwar Q'I ju y boreu—yr oedd gaiiddo feliy wyth awr i gerdJed ond byddai bob amser, ar bob tymor, ac ar bob tywydd, yn ei le yu yr addoldy. V mae g,tn lawer o'r Ice- landers ddiwrnod llawn o waith toi-hio, a ) hai waitii deuddydd, er cadw eu cydgynuil- iad. Y mae lie i ofni y bydd eu ffyddlondeb rheolaidd yn condemnio rhai credinwyr Gym. Taeg, 8Y'U gadael i aael o wynt, os bydd fym- ryn yn oer, neu gawod fechan o wlaw, eu cadw ar eu odythau gartref, neu ar eu cadeiriau oddeutu y tan yn oriau yr addoliad cymdeith- asul yn y cysegr. NEltTII CYDWYBOD DYNER, Cyhoeddir fod y Parchedig Charles Tamber" lane Astley, A.C., Ficar Gillingliam, Chatham' uewydd roddi i fyny ei offeii iadaeth, a'i aelod" aeth yn yr Egl wys Wladol; a'i fod yn cefnu ar fywoliaeth gwerth X680 y flwyddyn, heb- law anedd gysurus. a phymtheg erw o dir Eglwysig, am nad allai dderbyn lhai o'i hath- rawiaethau a'i gosodiadau; yn enwedig yr adgenhedliad yn y bedyad, a'r honiadau olr. einadol o'u hawl i faddeu pechodau. CAEL YR ANWYD. Ceir yn yr "Herald of Health" y cyngho^ canlynol er ymgadw rhag yr anwyd." Rhwbier y corph yn y bore a lliain bras, mewn ystafell heb fod yn rhy oer yna, ar ol ymwisgo yn gyflym, cymerer exercise cymedrol yn yr awyr agored er cynhyrfu y gwaed, ond nid trwv gynhesrwydd gormodol-ac os ceir ychydig o gynliesrwydd yr haul goreu oil. Bydder yn ofalus ar gychwyniad anwyd rhag ei ail gael. Y mae ceisio cysgu yn hwy nag arfer yn dda mewn llawer amgylchiad o auwyd. Peth niweidiol lawn ydyw bwyta gormod ar 01 diwruod o lafur a lludded y mae hyny yn achos mynych o'r anwyd ac anhwylderau eraill, am nad oes digon o nerth- oedd yn y corph y pryd hyny at gylchrediad y gwaed. Swper ysgafu ydyw y mwyaf iach- usol. Os bydd y corph yn gryf, gall diwrnod o waith yn yr awyr agored ymlid ymaith yr anwyd; ond os byddir yn teimlo yn wan a llesg, gwell fyddai rhoddi y traed a'r coesau mewn dwfr cynes a myned i'r gwely.

CONGL YR EFRYDYDD.