Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

^ T ,EBBW VALE.

News
Cite
Share

T EBBW VALE. Ar ol darllen y DARIAN yr wvthnos a aeth Iheibio, a d'od ohyd i dn"edd gan un a Rvf- enwa ei hun Brabws o'r Gantre, crpdwch fi, mi ges fy nharo & aynd 'd wrth weled trioedd yn cael en hanfon o blith plant Mari hen gy- mydogaeth v Gintre. Rbyfedd, rh.fedfl. ai Pat wyt ti, Brabws ? Os Pat wyt ti, Brabws, ti yw y plentyn anwylaf a fagodd dy fam Wrioed ar lanerchau teg Cymru, canys nis gwelau dricedd, llitbiau, nac un ohebi^eth afn un o'th frodyr yn ein newyddhdnron Vymreig o'r blaen ac eto, mten rhsid fod JSrabwi yn ddarllenwr cyson o'r DARIAN, or.ide ni tuasai wedi gweled ar Fwrdd y Got- ygydd fodyn rhaid helaethu terfynau y DAR- IAN, nou droaglwyddo dau go pi o hori allan bob v rthnos. Hefyd, ni a i cawn ef yn pi drioedd yn cymhell ar bob pen teulu i dd' d yn dderbynwyr cyson o honi. Fe gymhella hefyd ar Glyn Ifor, neu rai o'r gobebwvr I- ervill, i ohebn yn wythnosol L'r DARIAN glod- ]■ wiw a chan fod Brabws y Gtoyddel mor r iaer am hanes o Ebbw Yale, mi ddechreuaf 'V *r y gorchwyL os bydd yn gymeradwy gan eir. pi'.rchus olygydd. Y peth cyntaf a gof- nodaf yw Y GYMANFA GANU CYNULLEIDFAOL.—Cy- naliwyd y Gymanfa hon eleni yn Penuel, «ap«fy Trefnyddion Cdfinaidd, dydd LIuD, i ;>. Mai y 5ed, pryd y daeth y corau o'r gwahsmol c«*a;yc" 1 yn nghyd. Cymerwyd y gadair gan Mr. E. Harris, Cendl. Arweinydd y dydd, Mr, D Jenkins, Trecynon. Yr oei y gy manf* hon yn rhagon ar y rhai a'i rhagfiaen- odd, trwy fod y tywydd mor ffafriol, a'r cinu mor ogoneddos o dda. DAR UTH.—Noa Fawrth, Mai y 6ed, tradd- odwyd tiarlith yn Penuel, gan Mr. T. Lloyd Jotu s (;'iab John Jones, Tulsam). Y teetyn owid "Taith i Rafain." Llanwyd y gadair yn ddih-uig gan Mr. D. Jarrett, Forge Man- Cafwyd darlith dda. Yr oedd yr elw fa wyned at ddileu dyled capel Ebenezer, o'tygof. .c.. BYDDIN YR IACHAWDWWA TH Bydd yn -A,i *dA g;n luaws o'r darllenwyr glywed fod ■i yuia ymdrechion diorphwys yn cael en gvn-^ad i achub pechaduriaid rhag syrthio i g- d^gaeth dragwyddol. Mae tua 650 wedi j *itio dan faner yr Immanuel, a dyna ^waith yn awr, adrodd pa foad oedd gadben, y diafol, yn ymddwyn tnag r baontyn gwasanaethu yn ei fyddin. ubell on yn adrodd ei brofiad nes y credwn fod,boll gytiirenliaid y pwll d yn dychrynn, a dyn* yw eu llef oil, o nifer y rhsi eadwed ig.Fy symun. wrth deifynn fy llith, am i'r Arglwydd l ein hanwyl MilS Thom as, yn gorff 4K ys! d, fel y byddo hi nl byddin yn offer- tn-t ddwyn canoedd eto o gadwynau y di GLYN IFOR.

CO-OPERATIVE STORES ABERAMAN…

GYFETLLTOK

GWELLIANT GLOFA TRIMSARAN.

Bartitiomaet!)*

[No title]

[No title]

LLAWENYDD HOMO DDU

Y SEREN GYNFFONOG.

Y GAREG FILLTIR.

Advertising