Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

BRYNMAWR.

News
Cite
Share

BRYNMAWR. Cynaliwyd ormanfa gerddorol Methodist- iaid Oa^ ai id Tr degar, Penycae, Candl, a Bnnra^wr, dvdd Llun, Mai y 5fed, yn iMha* pel Penuel. P nyc .e, o dan arweioiad yr enwog a'r tal ntilg Jenkins, Trecastel). oat. wyd dau gyfarf ,(I" un y prydnawn ser IWI yn yr hwyr. Dechreuwyd trwy ddarllen a gwed 4io yn a>hob o-idf i. Y tonau a sanwyd oeddyut y canlvno!' Garwen,' 'PaTestina,' 'Tyr'd at L su,' 'Gorphwysfa yn ol i bobl Dduw; 'Aivx-indtv,' < gwmg,' 'Gwahoddiad,' 'I su fy '%I hi-ynwr," Liverpool," Oaerealem,' 1 \foab,' 'Glan hondda,' 'Pererin,' 'Clychiu Hawdd'y^ 'Brynt««," a 'Llanila* Dyma rai o 8ylwadau Mr. Jeukins yn ystod y dydd: Fod essieu cael yr amcan nwn o'n blaen yn wastadol, Jsef cael gwell mawl i Dduw. Ei fod yn cTedu fod y cymanfaoedd hyn yn tUHddu i wneud can ^daeth y cysegryn well, a theiml#.i yn hapua iawa ei feddwl fod dant- au wedi ou e--widal;an o Swn y Juwbili, gan tod yndd > daart.au ihtgoiol i'w dysgu. Fod eisieu mwy 0 aoury wiaeth yn ein caniadaetfa. a bod llawer iawn o feio am y cymanfaoedci hyn, ful pob peth rail, end ygellir dweyd ,m y cyfry•» uasi rhai diwaith ydynt. Beth aydd yu fwv theaynjol na rhoddi y m^liant go-ej a ellir ei R eud i'n Creawdwr. Yrun fath am offerynau fcerdd yn ein oapelau, y fath drin sydd wedi ac yn bod am hyn; ond ei fod o'r faro, os byddai mwyafrif o'r eglwya yo gweled y birmi hyny yn welliant i'r OJ- segr, wrth reswm dylai y Ileiafrifiroi ffordd, sran ym^styi i gyd,. tuffurfio 4 hwynt, fel y byddai y carm yn cael ei wneud yn fwy grymus ao effeithiol. Gwella caniadaeth y cysegr ddylai fod ein piif amcan yn wastadol, ao ev cael hyn oddiamgylch, y dylem ymes- tyn i roddi ymeddyli u gogoneddus sydd yn gorwedd yn yr hen exnytiau yma, a rhoddi gwell acenia^th; d ddyben yr arwydd- nr d^n yn ein c: fan* dd'adau i ddangos 1* re^dd r p 1 fodd i g, ileu y raeddwl yn well, a phe byddai yu cael mwy o sylw, a gwrn^do &'r glast yn fwy dyfal, na fyddai eynSBnt o'c llusgo annherfynol a glywir yn ein cynulleidfaoedd. Ei fod o'r Jarm fod y cana gwtn yn tk eiddio yn mhellash ■ft'rsiyf, ond f /d eiaieu a»wy ■"> ofal pan yn yn •van m | han y bydlis yn eanu yn aeyf. Gofaler am y gwau, ac fe ofala y HE an 4ann »i hnn. Canu 4'r ysbryd a'r deall sydd eisieu yn fwy cyffrfdinol, yr hyn a wna well i«nt <u»fawr. F d yn dda gandd* an hod wedi dewU yr anthem ragorol o wailh Mr. Thom,-a Daviea, yr hyn sydd yn dangos ein bed ya gwext",rogi 'al" 4ja #yWfd«g- aeth, <bc. C -f wyd anerchiadau rhagorol gan y Parchn. J. Morris, gweinidog yr Annihyn- wyr. J. Grffitha, gwemid^g y B idyddwy* a Mr. J. O. Mason, y rhai a d-iatganent eu t«imliadau g"rea tuag at y -cyinanfieedd hyn, a'n bod yn credn yn diiysgog y byddant yn "bltl canu eisteddlodol i ryw raddau. Darfn i Mr. J. Griffiths, blaenor yn Libauus, Bryn- mawr, wnead sylwada n pwip.«sol iawn ar yr aohlysur, ac hefyd Mr. Evans, blasnot arall o Bryumawi^- a Mr. Daniel Jarrett, Rjnnai. Cafwyd canu rhagorol. Yr oedd yr anthem Y mae go-ph ivysfa eto yn oli bobl Ddww" yn rol Tawn. Yr oedd dadganiad yr anthem lesu fy Mhrynwr ya odidog o ddt. Y? oedd hwyi rhyieadol with g>-nn Alexander,' LtV.-yrpuol, Brynteg,' a 'LUmlar,' nes oedd pawb yn teimlo yn daed- wydd. Dymat nn o'r cynaacfaoedd goreu yi ydym wwdigael yn y cymydogaefehau hyn, Y mae Mn Jenkins yn arweinydd heb ei fath, ac yn sior o ddyfod i enw. g wrdd. Y mae Mr. Thomas Williams, Hafod, blaener yn Libanns, Brynmawr, wedi bod yn IKfurua i*wn yn darparu ar gyfer y gymanfa hon. Bu yn arwain y rehearsih yn ardderchoe, ae y mae yn ddiddadi ei f d wedi cael ei Iwya foddlo ni trwy weled y fath lwyddiant ar el ymdrechi-m difliao. Darfu i lawer iawn o g-foiilion ereill wtrithio yn eg;-iol gyda y symudiad h -?n, ac y maent yn haedda cael eu cammol a.m eu lUfur. Nos Fercher, Mai 7ted, yn Libanue, Biyn- mawr, traddodwy i darlith ragorol gao Mr. Thomas Lloyd Jones, Taisarn, ar ei Daitk trwy Ftrnilic, Switz^land, ac Itali i Rnfain.' Yr oedd yn dd^rlith dd?.d ?oroi ac addysg- iadal. Canwy d amry w ddn^nau, dan arwein« ifd Mr. Williams, ^.n y cor yn ystod y ddar- lith. Llyw^ddwyd ^aa y Par.h. Mr. Powell yu ddoeth iawn. Cafwyd cyuulliad da, a't elw tuag at leihau dyled y capel. AP DIDYMVS. II. ■ t;

TREFORIS-MARWOLAETH.

... .ABERDAR—A GOLLVfYB.

BLAENLLECHAU—MARWOLAETH.

[No title]

Advertising

BWRDD Y GOLYGYDD.

j TRIO EGLWYSia TOBIABTH.

ABERTAWE.\