Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

jyay, a ehael rhyw ddyn preny tu cefn iddo -v-rhyw marionet o ddyn—rhyfedd yr edmygu tfr clodfori fydd at y cyfryw berson. Bydd y pspyrau dyddiol ac wytbncsol, y cyhoedd- iadau misol, &e., yn ei bropio ef i fyny fel lace fo newydd ddiegyn o Sadwrn, a modrwy- an y Waned fel wreath em ei ben. Y pwnc ttswr gan lawer un yw, sut 1 eniil iddo ei Imn glod. Nid yw yn ceisio yr eiddo arall, aa'r eiddo Duw," ond yr eiddo ei hun, ac y mae cymdeithas i raddau wedi myned i gredu fod y fatb gymeriad yn hero, ac yn haeddu yr lawbydedd uchaf. Bydd ei groesawiad yn fwy na chroesawiad y Peace with honour Marty," yn Charing Cross Station, Llundain. M wr jt edmygu sydd a* gyaeriadau o» Ifctb. Mae yn rhaid cyhoeddi ei glod o bwi- jmdau, a gwneud ei enw yn adaabycidus. Nid yw o gymaint pwys fod yna gysondeb fn ei fjwyd ac yn ei eiriaa. Os bydd yn idipon hyf i ddweyd fel hyn heddyw, a 4w«yd fel arall y fory, neu guddio ffeithiau <)ddi« rth ddynion er mwyn cyrbaedd ei am- ean nehelgeisiol, mawr yr edmygu fydd ar fctferylitk y dyn hwnw. Oa baera fod dn yn Wvn, a gwyn yn ddu, ac mai dan a dau wna Vnmp, fife nid pedwar, mawr y clustfeimo a ar ei ymadroddion, a'r edmygu fydd ar «i daleat resymegol. Y dyn aydd a mwyaf o tbrec yn ei WJDeb. a'r lleiaf neu ddim gras yn B Ion, a chlog y thagrithiwr am dano, dyna j dyri y mae cymdeitnas y dyddiau hyn yn feanxU'w anrhydeddu. Gwell y dyn dau- 1Innsb nal't yn t a diduedd— y cynffon- *^cwr na'r gweithiwr diymhongar. Clodforir gww talent glecyddol y blaenaf, tra na welir dim in iijronestrwydd yr olaf. Y dyn tebyg i'r fVif Weinidog presenol ga tinea th o aur gan Waithwyr y wlad, am gyhoeddi rhyfeloedd, Arygu toasnach, gwastfaffu arian y cyhoedd, m ch odi y trethoedd, a gwneud gwragedd a yn weddwon ac amddifaid, ac wedi y •wbl aydd a mwy o gydymdeimlad & rhyw l)yrciaid yn ddigon pell oddiyma, na neb or jinii sydd yn dyoddef eisieu yn Mhrydain,— k sydd yn barod i ddiroaygu ac ignorio ^yfyngde* masaachol y wlad,—ac nid dyn lag^.ddorol a gwladgarol fel Mr. Gladstone, .;d& yn Hawn brwdfrydedd droe ei wlad, AC a wna Hbettfc ar gwella cylwry gweithiwr Prydein- k, AcrbydedcUr y blaenaf ft tbeitlau ac a n, ond bydd yn rltaid dinyst'io meefd- iMoatt yi*>laf, os poeibl, drwy dori ffenestri|ei W. Y dyn fear, drwy ei anwybodaeth a'i Ansils, hyrddio goreaon milwyr Prydain i Sdinystr aanyagwyliadwy, yw y dyn y mae taitulad y doabtfta vdk&f oi bliud. ac y yoaodir yr ynddnriedaefeh lwyraf ynddo.. Ai yukkb'in «id pelha&B o to yw fod y tir a hauwyd ag Wd«a heddweh gm ein cenadon yn cad ei twydo & gwaed ralonau gwroniaid Prydain, byny yn unig am fod yna un dosbarut yn «IB mysg am foddkaa ea nwydau uchelgeu- iel, trwy geiaio niQ clod iddynt en hunain. K dd^-n a fedr weled eyaondeb mown dan- ion HeiU i bagan itw efengyleiddio, a danton motetter a thoi i*w IwtdroM Pa ley mae y gwybodua a fedr resymu o derfyniad TO<dbao), mai yr an yw Cristionogaeth y Jmibi a Christit^omeai Prydain, a'i chysoni IMWB perthynas i India ac Affrica ? Ai nid iHan oleyw fod Beaeonsfield wrth lyw y Lly\*odraeth, ac aid y Gwir AnrhydedduB W. E. Gladstone t mai dyn yr aiistocrats iQdd yn dal llyw y lleatr Brydeinig, ac nid y boU. Y mae ieuo angby^san s yn Bier o derfynu joewn ehwerwder o'r fath fwyaf: felly, yr t»dd gosod y Beibl cyaegredig a'r farU yn 181., rr doeth, yn argoelu dinystr, difrod, a tbra&fthion cenedlaethoL ac y mae wedi 4ytoa am ein pen erbyn hyn. Tlodi mas- each 1 yn tbrngot ei bai yn rnbob cyfeiriad c't wlad, a rwaatraff ar bwrs y wlad yn ttyeed yn susen yn Dtmnlng Street. Ai Jt&tyw btyd bellach i ni edrych atom «ki fikunatn, a phan gdr ycyfle i wella yea*a. wBttwd I wnead hyny yn anrhydeddii&t Srawia>YDi>.

d. -UYERPOOL.1 m OOHSS-YDD…

YR ALCANWYR.

SBLKHFIELB

UNDEB Y GWNEUTHURWYR HAIARN…

Y GOSTYNGIAD CYNYGIEDIG 0…

mrra I TEXAS.

AT ME. RBES T. WILLIAMS.

Advertising