Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Gall miloedd dystiolaethu fod Yr Europa Infants' Life Presarveri Wedi arbed bywydau, tn- ol i pob medd. ^giriiaeth arall gael ei threio yn oler. N 1. chynwysant ddim opium, nac unrhyw beth arall sydd niweidiol i'r baban gwanychaf, gan hyny, dyma Tr unig fecldygiBiaeth ddroreJ i Fabacod pan ya magn danedd.IJ At achosion o dwymyn goch, y frech Soch, enyniant, pangfeydd, dolur y ?wddf, rhwymdra, a rhyddni y coluddion, a holl anhwvlderau plant, o wythnos i ddenddeg mlwydd oed, y maent yn an. mhriaiadwy. Yn yr achosion mwyaf ar. teithiol, os rhoddir dogn pob pedair %wr, rhwystrir y clefyd, a symudir ym- "ith y perygl. Gall maman, wrth eu defnyddio, af- Oed bywydan on plant, a diano rhag bil- dychrynllyd y meddygon. Mae mil- oedd o dystiolaethan wedi eu derbyn, at yn cael en derbyn yn ddyddiol, yn eof- Qodi rhiweddau rhyfeddol y feddygin. 1&eth ghon. ^an ballo moddion ereill i wella eich ^eswch, Asthma, Bronchitis, neu ryw 8nhwylder perthynol i'r frest neu'r ysgyiaint, ewch at eich fferyllydd a ^heisiwch Botelaid o George's Cough Balsam. pymerwch el yn ol y cyfarwyddiadan, a ,y8byswch am ei alln rhyfeddol wrth ^ch cyfeillion. 0 BWY8.—TJn Dogn yn rhyadhau, ac ^ydig ddogncM yn gwella. yJPystiolaethau pwysig a dyddarol o gvm- pob poteU Werth gan fferyllwyr a gwerthwyr cyff- Sr»uatnl8 ljc. p2b. 9o. y eypyn. Cyfan- Barclay and SonB; Sutton Baiss Brothers & Co. Brvste J. A. ,JgPer and Co.; Caerdydd: 8. P. Kerniok a a V perolienog, «, B* A. GEOBGE, Chemist, fc., Pentre, Pontypndi. nfoair aypyn yn rhad drwy y pc„ an 16 a 0»>. 34 llythyrnod. The title Dame Europa^ Inlanw 6 Preservers" is copyright and entered at Stationers' Hall. brents lleol—Aberdar: Evans, T. **•» J-; Williams, D. Merthyr: Smyth! White Mountainaah Abel James &pridd: Basset, Smyth Dinas: Williams ^toa^r JoneB Blaenafon Evans; Car- l, dia Kernick Swansea Davies. [s —Liberal terms offered to agent*. J^bDYGINIAETH I BAWB. or Dwr. Sefydledig er 1360. 'xect PROFFESWR ALLEN. dyg Ymarferol mewn Llysieuaeth yn ol oyo- llun y diweddar Dr Coffin. Ifcw^Jtaervch eich darbwyllo gan dystiolaethan > y eymeradwy aethau goreu i alln ym»rforol W 0j*S«»B ALLEN ydywy tystiolaetha* par- O' sydd i'w weJJiantan anghydmarol, y rhai efe hyd y nod wedi i ereill fetbu, rhestr a eilir en gweled yn ei Feddjgfa, yn 2 # Street, A berdare. 6 ei ystafell yrcgyngbori yn hollol neJll- Yr oriau er gwneud ymohwiliad ar ddwfr >Krgh0ti' 0 y boreu M 8 yn y y J^ohosion dirgelaidd, infflamation, twymyn- *m*Tech wen, ac anhwytderau y croen, 4c,, a lr ganddo mewn ych> dig ddyddian. Cy- AM^^nhwvlderau cronic wrth v mis. P°b"moddion meddygol i nnrhyw rail ii Rs ar dderbyniad Stamps neu P• O. Vj ^edi eu cyfeirio i Botanic Establishment. 2, Market Stree Aberdare. the Heolfach, Bhondda. & LLfNtLL YR ALLAN. ^^ongau LLYTHYRGODOL j BBBINIOL. HAivl ^'nell bon yn cynyg manteis- r ^u°l> a dylai ymftidwyr i un- l. 0 Canada neu yr Utiol Dal- ian °s ydynt yn awyddus am achab ?Diser, ymofyn a JONES, Swyddfa'r Aberdare I J W Times, Aberdar; 57 JONES, Dilledydd, &c., 0 W i\9*tord street, Mountainaeh; MORGAN, Siberia Villa, Llanwyno road, Pontypridd; BROTHEES and Co., James-street, Liverpool, Wf'n0 i-w gvboeddi can gynted »g j ^bar, uevn pedair neu bump V tT a yr un' ^da'r ^08t' 6i°" T GLOWR," berygion, a'r moddion goreu i'w ■"AVtt\ hy8«0i» Kan "WEKKB (Honddu,) T'ftberbert. ^a\vb a oid y nifer gofynol, er- ddif1ijar,illt dderhv n y Uytc aV.fon eu ^reorfe^ ,Z cykoeddwr~D DAVIES f c«8! t»«y' khondd*. ,<r Cyhoeddwr' Cyowy8iad drwy anfoc Y PULPUD YN Y TEULU: Set Pregethan a Ohofiant y diweddar Barcb, James Bicharda, Pontypridd, o dan olygiaeth Thos. Lewia, Bisca. Dymunir hysbysn fod y seithfed ran yn awr yn barod. Pris 6ch. An/ooir pob archebion a thaliadau at y Cyhoeddwr—Mr. B. Bichaid Draper, Pontvpridd. Yn I^gh\m8jjfa Bedyddvyr Morganwg, gycaliwyd yn Nghlydaoh, Meh. 21 a 22, pender- fyowyd-" Fod y Gynadledd yn dymuno pob llwjddiant i gylchrediad pregethau oyhoeddedig y diweddar Bairoh, James Richards, Pontypridd, so yn dymuzo ar ein heglwysi i wneud eu rhac tu ag at bynyma." [2 C. 8CHWERER WaMttiakiff, Bizwmtf- 0|i6ida&, fee., 18, OovwwroW-simi, Aberdare Q CHWEREK'S WATCHES to suit «J1 ofas»6» IO of Purchasers. CHWEREWS WATCHE8 of the bees tS English and Foreign make. S CHWEBER'S GOLD PATENT LEVBR £ from £ 10 10s. Q CHWERER'8 SILVER FATEH LEVERS at £ 4 4s., £ 6 5a. up to &7 7s. Q CBWERER'S GOLD GENEVES 4s.( S? £ 5 5s., up to £ 10 10s. CHWERERIS WATCHES are always LS ready for use, being skilfully timed and adjusted. Purohasers cannot do better that send to me for a Watch, which will bf supplied or forwarded to Mty addrese ot receipt of P.O.O. 8 CHWEBER'S EIGHT-DAY CLOCKS Ordinary Clocks, Timepieces, fto, of tfc* befit and newest design SCHWEBER'S SILVER GOODS in great variety: SCHWERER'8 ELECTRO PLATE ot th. newest and best description. SCHWERER'S great stock of Spectacles, cons C prises aU kinds in Gold, Steel, and She! Frallltl8. SCBWERBB repairs all kinds of Watchet tj Clocks, Jewellery, Plate, Ac., in the bee style. SCHwERER bep reapeotfuUy to thank th. jj Public for their put patronage, trusting continuance of the same. AS ydych am Oriadnr o'r lath oreu ewch at C. SCHWERER, 8 amwemal ttrtel, Jbentert TBK ABIBDABI ^artnonitim tt&tffionm OVOAU WOBKS. r;il o I-C o tq [NOTICE! NOTICE! NOTICE! TO MEET THE TIMES. B. H. PHILLIPS, WISHE8 to inform the public that he i- going to REDUCE the PRICES, OF HARMONIUMS, CHEFFONIERER ORGANS, PIANOS, &c., TWEJsTY PER CENT. For Twenty-eight I ay sjonly. TO Commence May 19th, 1877. All bnyeis of instruments should watch this oppoi tunity. Note the Addresa,— 6 & 1, GADLYS ROAD, ABERDARE HLNRY WILLIAMS, 16, DEAN STREET, ABERDAR* GENERAL FITTER$SMITH, Begs to announce that he is prepa- ed U execute orders in Fitting and Geiion* S mitb work, at lowest possible price* Wrought Iron Grates in large quanti- ties in stock. Timbermen and Collier* hatchets of different designs and siaos ii stock, and made to order, warrantee of beat materials. Tomb palisading and house railinge and gate* of differ ent patterns executed promptly. Qwneir pob math o teaith Qof a Utter gydo buandra ac elm y prieoedd itelaf; Applications for priuea, Ac., persoral, 01 by post, stTiotly attended to. BOOKSELLERS Before sending your parcels to be Bound, send for my PRICE LIST. Prices low -despatch guick with excel- lence of work. R. THOMAS, Bookbinder, Mcrthyr. 17 T DU A K GWYN:" C&n Newydd gan HEMAN GWENT gyda geiriau Cymraeg a Saesneg. Pw cad gan E. Ev ANS, Post Office, 1hymney, a'r Llyfrwerthwyr yn gy- fifredinol. FFEITHIAU PWYSIG 1 ÁiU',t"d&d a ao Anhw^lierae Foeass. WHITE'S PILL OF HEALTH (OAEXPYBDSIK), BREINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a thrwy dreiniant newydd v maent yn HOLLOL iiDJ-FLAS Cyrncradwyir y Pelani hyn yn gyffredinol fel meddygmif^tk rag^roi a ditfnd mewn aehoiior o Anhwylderao Gr-riajdd, Diffvg Treuliad Ym- borth, Gwynt yn "r Tpvumog, Rhwymiad y Coni, Pendrondod, Llosgia yn y Cylla, Dolur y Pen. Ddwyfron, y Cefn, neu y Lwynaa, Dolur yr AIu, G vynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colio, Pendduon, Diffyg Arr.bwat^tb, Saldra, &a. Y maent yn amnhrisiadwy mewn aohoeion r, glefyd y oroen a'r gwaed. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, mew p blyohau 7Jc. a 1b. lie yr un; neu yn rhyd drwy y pott am naw neu bucatheg o batten; ttampt oeiniog, drwy anfon at y perchnnogion WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guildhali-sqaare, Carmarthen. Gellir oaal gwaled tystiolaethau afrifed gan Perchenogion. Er arbed lie, gosodir gerbron ) dyfyciadau canlynol o lythyrau yn unig Eich Pekni Ieohyd obwi rhag anbwylderat geriaidd &'r loegfa yc y cyili yw y goreu gymerais erioed." Darfu ml gymwyd etek Pel&u'. luchyd eti,% fel y gorchymynwyd, a chefnis. waredsgaeth Uynod. (Anhwylder—difiyg treuliad a dolur yr ala.) Ateba Peleni White yn dda mewn achosion t ddolur a phendrondod yn y pen, a symudam rhwNtmiad y oorff." "Fonoodigion.-Darfu 'r Peleni a roddasocb mi lwyr wella fy nghylJa, a symudasant y dolu a deimlwn yn fj yegwyddau." Y mae* eich Peleni yn anmhrieiadwy Symudir anhwyldeb geriaidd a gwynt yn yr yetumog, gydag un dogn. Yr wyf yn hoffi eich Peleni chwi yn tW) nag unrhyw rai sreill wyf wedi eu xsymeryd rbfw anbwylderan geriaidd a dolur yn y pen Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o fiaen unrhyw bolen ereill." Y mae yn dda genyf i gymeradwyo eich Pelecr lechyd ohwi; atebast yn dda, a gweddatit i'n cyfan^oddiad yn well DØg unrhyw teleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf o honynt; y maer, t yt dyner ac yn adgyfnerthol." 12 Ar werth mewn btythau no. m yru GWELLHAD UNIONGYRCHOI. Y PAdygi-aia!;tL- Babioe a¡:.4. BLACK CURRANT SYRUP WHITE. Yw y feddyginiaetb oreu a ddarganfyddwyd erioed 6r gwella Pefcwch 80 Anwyd, Darfodedig- Rf th, Diffyg A nadl, Asthma, Brest Gyfyng Dolur Gwddf, Crygni, Colliad Llais, Influenza, &c. ¥ n y gwuaf, pan aflonyrir'ir prsonau a phet- web tyohlyd, gyda pogleieiad yn y gwddf rbydd "Black Currant JSyrup" White ee mwjthad utiiongyrchol a thifla ffwrdd bo) llvBnafedd. p8 un ai tenau, tt w, neu linorog, gat gynyrchu aDadliad rhj dd, mddifadiad o boon, a thw8g adfyvti'il Gweler y tystiolaethau amgauedig gyda phov, potel gydo golwg ar fleitfcinu gwellheol y FEDDYGINIAETB ANPFAELEDIG HON ly,twlaeth ddiwødMt.. Eglwys Cwmin, Meh. 19, 1874 Anwyl SHfI,- Y mae Black Currant Syrup at v pen web yn ddarpariaelb etiwog. Y mae w'di gwnead rbagor o dJaicui, ac Wfdl rboddi mi well gor^ihwypdra yn ) roe. nag unrhyw betb ydw, f fl vtndi g) meryd byd yn byn Yr eiddotfc yn trywi J. R. T A. Y Llot: Y rear- canoedd v 1)« -ti' la. thau wedi eu def- byn l)»i.fcjn# Ffer íi". r at y Perchenogion gan warad ya y ri < cc ut b Ifd am y Syrup ):¡'Vln Ar wertb gat y> L< II Ft< r\llwyi, rnt we potel lt». '^c. ir. 9c. yr ur. Ar werth hefyd yn K> fan werth gac holl dsi meddyginaeth ireint- iedig. Darparedig yn unig ¡c..fI WHIfK iiliOTHERa, fiuildhal! Square, Carmarthen DALIP-% h'i'Y mttt: ynyagrifenedignryr it>:int. tnnllm gar y Perchenogion—" iirotbfers;" tn: v njae "White's Cough Syrup" "i (4i urifraitu yn y gwydr; heb yr hyn nid oet. yr ui- vn gyvir 11. Commercial Place, Aberdare, April 25th, 1877. srwsummu 1877. On Tneeday Next, May let, I purpose me king A SPECIAL SHOW OF NOVELTIES In the undermentioned departments M llinery, Straw Hats and Bonnets, Mantles, Palitols, Skirts, C'ors^ts, Umbrellas, Ladies' Outfit, Baby Linen, Ribbons, F owtjis, F others, Lace, Gloves. Ties, Hosiery, Black and (\ .Ion 1('(1 S k8, Fancy Dresses, French Cashmere, Carpets, Cn to:jiif1. Muslin and Lace Curtains, Table Linen, and SJiect'nys. Solioiting the favour of an early call, I Yours respeofully. HENRY LEWIS. EVANS* PATENT COUGH PILLS. Y mae y Peleni hyn yn hynod fel m eddy gin- iaeth at Beswch, Diffyg Ajiadl, Influenza, Tyn- dra yn y Pipau Anadliol a'r Fynvrce, Bronchitis, &o. Y mae y Peleni hyn yn ddiail, a phwy bynag eydd yn dyoddet oddiwrth rai o'r anhwyl- derau uchod, nid oes achos iddynt ond gwneud prawf o un blychaid er cael eu bod y gwellhad goreu svdd wedi cael ei gynyg i'r oyhoedd at besweh* Aethmataidd a Darfodedigol, Crygni, ColJiad Llais, a phob anhwyldeb yn y fynwes a'r Lungs. Y maent yn symud ar ucwaith bob teimiad o ddiffyg a thrymdra yn yr assdliad, yr hwn eydd vn atal hun y gweithiwr blinderu Y maent yn rhoddi eamw) thad ag tlydd brou yc uniongrrchiol i'r rhai a ddyoddef^-nt oddiurth yr anhwlderan hyn, y rhai o'u heageuluso sydd yn dra phorygiUP. Bodded i unrhyw hereon sydd dyoddcf i rOOdi prawf ar BELENI PESWCH EVANS (PATENT), y bydd iddynt weithredu gyda buandra brnD yn wyrthio). Byumdir y mathau gwnethaf o ooewoh mown yohydig amser. Ar werth mewn blychau is. lie. a 2s. 9c. yr un. Trwy'r Post, 18.40., a So. EVANS' CELEBRATED GOUT AND RHEUMATIC PILLS. Cyiriflr y Peieni hyn y feddyginiaetb ddiowelaf ac offeithiolaf at y G-out, Sheumatio, Lumbago, Eheacifitaem, Bciatioa, Rheumatic Gout, a phob math 0 boeuau yn y joints a'r oymalau. Nid yw y peleni hyn yn gofyn i'r tawI a'i oymerant i g^w yn y ty, na chyf- cevid ymborth, a gall y cyfansc-cUiib-G gwanaf eQ oymwyd vn hoiloi ddibe.ygs Y cob a ddyoddefa o'r anhw^ldarau hyn taer gymhellir hwynt i roddi prawf i ur biychiad e'r pcleni hyn er pixfi cr fi&S- ithioldeb. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Rvan Evans, Patent Fuel Cottage, Ovmbact, gcr Aberdar, a ddvwed,—Bum am wyxhnoisae ) n tufcthu dilyn fy ngblwedigaetb, yn d,, oddei J n tawr oddiwrth Boenau y Rheumatic Y-D: i) ngboepau a'm oorff, gyreaint felly fel yr (¡bjd IH vn gripil perffaith, ac yr oeddwn j n gotiix* mylcd o'r ac i'r gwely ar fy nwjlaw a'm psc liniau. Darbwyllwyd fi i fynu blychaid I)'d. pilenau at y Gout a'r Rheumatic, ac y mae yn dda genyf eich hysbysu fy mod mewn Hai nag wythnos yn abl i fynrd at fy ngwaith. Ni« gK.ll- af eiarad >n rhy uchel am dsnvst. Byddwch yjststi a rhoddi i mi flychaid arall, y rhai j bwriadaf eu oadw yn y ty. Gallwch gyfeiric ar rh) w berfon litlif am wiriocedd yr hyn a ddy- wodaf, ac argyhoeddaf y wwyat anghredadwy o'u heffaith hvnod arnaf ft. Gwerthir y peleni hyn mewn blychau in. lie. a 2b. 9c. Fr uu, Trwy'r Poet, 18., 4c., a So. EV AN8' TOOTHACHE PILLS rSSLENI EVANS AT Y DDANODD M«ldygi;metb uicr i be.v-h a ddycddt*iaot oddi- -g. r(h DdtiL, Rheums, Paec yt- j Gujiiefc, ^oec yn y Gtiins, &1:. A v c- t) raewn blychau Itt. lie, a 2a. 9c Mb& y d&tp;:riadau uchod yu cael en hamddi- llyn gan ttarap ) liywodraeth, ao yu dwyn llaw- apditd y gv nt uthnrwr, heb yr hyn nid oes dim yn iawn. Gellir eu cael oil gan bob fferyllydd cyfrifolneu oruchwyliwyr apwyntiedig, neu oddi- wnb y p« rchenog ar dderbyniad eu gwerthmewa otampe. Trwy y Post Is. 4o., a 3s. yr un. Darparedig yn unig gan T. W. Btanb, M.R.RS., Chemist, 14, commemisi-at., Aberdare, Glamorganshire. PASAM Y DYODDEFWCH? TREIWCH UN BLTfCHAlD 0 EVANS'S BILIOUri & LIVER PILLS, Y ibai YÕYlJt y feadygjriiaetti oreu at Ddittjg T.euliad ac Anhwyldcb yr Ysgy faint, &c. Mewn cat lyDiad i luaws ogymbellion personol, mae y gwneuthu wro'r diwedd wedi eidaarbwyilo i wneudyL. gyhoeddus y Peieui gwertbfawr byo, gandeimio yn si r y byad i b awf mwy cyhoeddns 1 jdaenu ea cymenad a chidaz nbsu y tysticlaethau o'u gwe, tbfawredd. Y w,e y Peler.1 byn wedi eu protoi yu ofu.us o'r amrywia'-tb o iyataa, be ju gv-bith euu yn natu iol a scr br y cyf- a s judiaa oyt.ot, ao yn g) fry. 8g y gellir eu cm-oi-yd gaujuri.nyw b-^sun, of unmyw bOtg. It hyny t a vi c fl.W.Ui U!lrhJw orchwj!. Y mJieut yn ^wo tb- iedu yn iieiliciiiul v-, yr yegyt'^jnt, &c y^ cliri-. pob ymgl sgUnd ts dueduu 1 a hw) keD. Y m-.e y rh%titu mw.nol yn c tel eu rueoieiii ,)0 with eu cymeryd, i«c _■ IUUC y rbe^ieuiaif.d y c^e! eu sicrliau wotli dartud a ca«. Kitirvu y Pcieui Y rUae-r,L Y, sicr y loacygi iiattb Ot. u i weitiireci- ladau tteui.oi &iimtiarcdig, yn Lghyd. all: gwabc*uol f trieu o ^cbwylatrAU pertbynui i' t euLad a r ysgj f IlLt, y rhai acdygii t yu uiluea Selui yuycb, Dfffr Poetu yu y Hi*, Jfenssgol, Poen yn y C,.tlit, G wy tcawyuaiud. Tynerwch yu. ngajmyuuga<_th yr Ys. gyfaint, B jirwyme P. ies r ur^ve Ulefyd Me yn, C\s^jaurwyad, Cui.fti chwaeth at Ymbortu, tooa yn y r&u, (J-wynt, Iselder Ysb yd, Foouuu *1 maws y Llwynau a'r CeL. l'unbd u-iiin a- y wyneb a'r cortt, AcmLu cdj y uwueü, hum,itism, PoelJUU yn yr Ystumog a'r Ochreu, Diffyg Tieutiad, lindam-uon Cariad y Galon, &o. P j s; muda y Peient hyn gl. fychedd yr Ysbam'g, Etc l-wn riicoieudiad gwe Y,' Ys,YfL* nt a holl weitti,, d adiu y treuLibiiL. A we; th mewn bij swLt a choin- iog a diaiui, 2s. 9c., yr un ttwy Y p -Ht am li 4c, a 3s., w c..d odaiwitt, y gM netmhurwr: — Jam3? Mcris, Philip Row, C-mb'.cb, a jcy- v.ad: Yr w t weai (i •» y u ioehtt4 < ridi- wIth eich Bilious a Liv.i Fil aa^ a t;ei..il' yn Ysbyty Llund Jn. I NEWYDD PWYSIG. GILLm yn awr eael iachad uuioagyrott Ilwyr oddiwrth y clefydau mwyaf perygl us ag y maey corff dynol yn agornd lddyntf mogysy Dropsy yn ei wahanol gaug^Q«6 Mae tua saith o fathau o'r ciefya pezyglBS hwn, yr hwn sydd yn arwyddo crynodebo ddwfr a gwynt yn ngwahanol bibellani eorfl, yr hyn sydd yn gwonwyno y gwaed«V tlirwy hyny yn effeithio ar yr Yineuydd, ft Afu, yr Ysgyfaint, y Cylla, y Galon, ft Arenau, y Ferfedd, a'r Nerves, i'r law faddfeu nes achosi y clefydau mwyaf «wydus, tnegys Poenyn y Cefa, ynvr AJli; au, a'J' Perfedd, Diffyg Jjwfr, yr hwn 8J44 yn am! yn dew ae yn gymyiog, Gwynt ya y Uyila a'r Porfedd, Crump a C'iiwsg, » Phoen yn y Uiuniau, &o. Chwydd yn f Traed, Cluniau, Ymysgaroedd, a'r Cylla, &o. Cmiad y Galon,Diffyg A nanl, Feiwo^ Syched, Corfi Bbwymedd, Poen yn y PqOJ Glcesiadau, Ysgafnder yn y Pen, Gwradid Diffyg Arehwaeth, Oerfel, Asthma, Trø t Oer, Nerves egwan, &c. At yr holl M. hwylderau gofidua hyn y mae .55 .W' V.O A y s-' | 1 1 |4 3 Rhag y Gwynt, y Dwfr, a'r Gravel yn xr* ffaeledig. ac cs cymerir hwyrt mewn pryd cynyrchant tillhad uniongyrchol, pan lydd Lclefyd 0 hir aroBi«.d, ond dilyn.aniynt am ,th amser. Canoedd a allant dys^oliaethi i effaith y pelfenau hyn, rhai o honynt ddodir yma. Claf o Maes lago, Pontardswe, a ddywed, -11 Derbynibifc flychaid o'ch Pills hynod, wl 4 Hughes Patent Dropsy Pills,' dydd LInn diweddaf, ac yr wyf yn eu cymervd cddibp hy; y hyd yn awr (dydd Sadwrn), d £ y maenl yn gwneuthur lies mawr i mi mewn CJB lloied c- aii ser. Rhoddais hsner dw»a i fy uhMi, ao y mae ar yr ychydig hyny y# teimlo lies mawr. Yr oeddwn yn achwyo oddiwrth Bt>en yn y Pen ac yn y colli, GWyut yn y Cylla, ac yn ami diffyg ar f Dwft., a dim archwaeth." Yr oedd Mr. Phillips, Glamor LlaneU, wedi bod ihwug pedair a phura yn methu acberdded camo achos y Drops?, chwydd mawr iawn dros yr holl gcr#, diffyg mawr ar y Dwfr ac ar yr A nadl,«. Galon yn euro yn enbyd, ond wedi cyaeryd tua thri blychaid o Hughes' Patent Drop* Fy Pills" tuag at y Gwynt, y Dwfr, ft5* Graf el, vngalln mvned oddiamgylch ydref, v nhwydd yn llawer yn llai, yr anadl yn fwy rbwydd, ac wedi teimlo mwy 0 les oddl- wrth yr yohydig hyn na holl foddion y dootoriaid a gymerais am yr amser maitn yr wyf yn giat. Yr wyf yn gobefthicj Jail y byd wybod am danynt. Gwellhad hynod—Syr,—Y r wyf yn awydi| us eich hysbysu fy mod wedi cael llwyr iachad wrth gymeryd eich Pills rhagoro Jhwi o'r enw Hughell' Patent Droprf Pilkl Yroedoem er 78 amser mawr bell ach yn cael fy mlino gan Chwydd ynf Ciunian a'r Ymysgarodd. Diffyg dwfr, as ar yr e-nadl, Poen yn y Cefn ac yn y Pen, f Galon yn curo yn enbyd weithiau, Diffyg Tieuliad, a'r Gwynt yn fy mlino yn ami, ao er mawr syndod y maent hyd yn hyn wed symud maith Ffits neu Heintiau, y rha sydd vedi.fy mlino er ys blynyddao. Y' oeddym yn eu cael weithiau yn bur ami. Yn dra diolchgar, ydwyf—A. E. Jones William-street, Lianelly. Rogjotet ed Irade Mark 4 Dropsy Pill* Y mae'r Polerau:,hyn wedi eu Hegistro M yn Patent. Gospir pob dynwarediad. Gki/alar cael enw "JACOB HUGHES" ar stampyLiyw- odraetb. Ar werth mewn Blychau gan holl Che- mists y deyrnts am Is. lie., 2s. 9c., a 4a. 6c., ayda'i Post, h. 2c., 2p. 11e., a 4s. 9e., gM y P[Tfccntee JACOB HUGHES, Apotbeca.TIW» Hbll, Lender. Agent* Barclay & Son, bcltcsu & 0,0" HovcncOi Newbury: Tlkmc ■id: Squire and Px&ncis Bristol: Pearu'. Oo., Wa.craw & Co., Live)"pool: EvaR« Co.; Eaimee & Co., John Thompson It. JONES, I OUTFITTED, 1>EGS respectfully to c41 the attention of the y public TO HIS NEW STOCK Oi Excellent EEABY-MADE CLOTHING. Al-o 6 L^rge QuRiiiitv 1 f .MEN & BOYS' M OhKING- CAPS, Which will te sold (it tb< lowest possible priot a. Note' tbi Addrens— The Working Wen's Cheap Clothing Stores, Adjoining the ALeidaie Market/ ( GW1LYM THOMAS, BARITONE, (O'r Arnerka), \T\ ggored i dderbyn engagements ganu Y mewn Bisteddfodan a Ch; ugheridau, GVOLTM Thomajs, Portb, Nr. Pontypridd.