Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

^AKES RHYFEDD. f%l'cbydig o wythc osau yn ol y »'r g\ ydo^eth hon, pan y k'fc ^yn yn vnullaog iweithio er'a ># gan y Dropsy, Chwydd yn y J yn euro, Diffyg ary Dwfr Anadl, Ac. Y> oedd wedi bod eNo* bercben ar fferm, ond gorfn rfr*!jthu y cwbl i dalu y d'ctoiiaid, [wedi bod gyda holl feddygwyr •^yaogaeth, pa rai a dystiact ei fod » bell i wellhad. Er y cwbl, mi a ^is am eich Pills, uef "Hughes' O'opgy Pills/' a ehymerodd dri %> j, o houynt, y ibai a effeithiodd fi%!kfath raddau nes ei alluogi i »ob dydd, ac yn fceimlo ei hun yn Jo! 8ryf, !.c yn mawr ddiolcb i chwi P» J6|LW hyfadd.—R. J. ROWLANDS Wy -^lacfaohieth National School, ^WELLHID HYNOD. Pf^wyfwedi b d yn cael fy mJino y "Dropsy Wynt" am 30 o ENiub Wedi clywed am eioh Pills P* QLfiughes' Patent Dropsy Pills," y Dwf', Ac., ad a'u cymor- S ol ac yr oedd j rbyddhad agef- v*fod,la blyehuid mor hynod, fel nad <l^.yn ddystaw rhag tystiolaethu Lftih*1' ft chynghorwn bawb yn gryf hwynt rhag y Gwynt yn y iX V. o fedd» Poen yn y Pen ac yn ^riad y Galon, Ac. Yr ydych N^^did i wnewd y defnydda, &>E —JAMBS JOMBS, Dew-street ^«at. heb ddim twyll yw'r Tyst- Z/j^^chod os angenrhaid, danfoner I uohod er prawf e'r gwir- f^LT mae PATENT t0^1^^yrch°l iachai y Dropsy yn ei ho tHi1 ^rf^?y» Diffyg ar y Dwfr, Gwynt yn ^c-» P°en yn y a r ^er> Gnt- y° y Traed, Cluniau, a'r Ymvs- y Galea. Diffyg Anadl, Asthma, Tr.ed Oer, &c. Mark—" Dropsy Wills. S n^enaa hyn wedi eu Registro ao yn 4k .^lr pob Gofaler cael ar stamp Llywodraeth. V JK( a" FAN holl Chemists y deymas am k, ?' 9c., a 4s. 6.;gyda'rpost 1«. 2c., tr y Ptotetot#0— JL "^gfceg Apothecaries' Hall A Llanelly. -Barclay & Sons, Satton, & lK .t oy. Singer, Hovendon. Bristol— ^SOUO'Vbarren & Co. Liverpool— & Co. Cardiff— Kernick. I Birmingham SouthaH. M ^0D LLENYDDOL PENY- ■>SDL GEAIO. H^^Porry8^y« i bawb y cynelir CYF- BCTO ^liKYNDDOL yn Ysgoldy Bry- yp'aig, dydd Mercher, Mehefin' *1^ y » a'r Adroddiadan, &o.: V Y BBNJAMIK, Gil'aoh Goch. i; 0 th: Ma. XHOKAS DAVIBS, LlantrisanU 1 i if ddeohreo am chweoh o'r gloch i,t chwe' cheiniog. RlV v TK8TYNA.U. »04dan 3 orif agano I'^CPAW happ land,' o'r td* o K?eus'' y chorus yn unig 2 0 *) lantl»eb fod dan 30 o V Cr ieeaw bawo a V rt.fhon!1 enKl » <roreu yn Fedd- 4^*1 fck"8 ^°8hna a Gwilym i' h ^atl Daniel a Margaret ..070 V tofi<lroddo yn oreu ddarn \SNii yddar'Job' ..050 M, » ) flT^oddiadol i'w cael yn y pro- 99fammes i'w cael gan yr Ysgrif- J. EVAKS, "Weigher, W Penygraig, Tontypridd. gwobrwyd talent.' Mw tRANCE HALL, Jbfcfc, C\Vltl'WRCB. X' v cynelir Eisteddfod yn y ^25 y Sadwrn, Gorphenaf 28ain, ^kto^rwyir yr ymgeiswyr llwydd- l't Barddoniaeth, Caniad- FT?? DDARNAU. £ B. O. S» %h0tet»«oi ^an 40 mewn nifer, ISJ S*™1" "Aiddoi- %h^S{hG^'HS' ..100 etddr»^reu* keb fod dros 100 h ..ioo Ydd. Dr. REES, Tirbaoh. fiei Re«8, Brynhenllysg. MTNTDDOA. td 4r y Programme, yr hwn a tr* staml' *'w gael trwy y Post-a r v rE na' gan yr ysgrif<-nydd, V V°?B8(GwilymWyn), 'JX. sinlwnlly8g Colliery, (fyyy888 Galley, Cwmt^rob. *r°<Pri8 2s mewn tiiff baardt, DEYRNAS CRIST i&? SN P^aB ,y diw6dd^r B«ch i&'iSSXL'* TEMPERANCE HALL, ABERDARE CYNELIR Eisteddfod Gerddorol yn y lie ucbod, dydd Lhm, Medi 17fg, 1877. PILIP DDAHNAU. rr Cor, beb fod dan 60 mewn rhif, na enillodd dros 916 o'r blae., a gano yn o ou I Datod mae Rhw) man Caethiwed,' gen J Thomas, Blaenanerch ..10 0 0 a darlun o'r arweinydd a'r cor buddngol, 1 10 0 gwerth 1 10 < I'r Cor, heb fod d<n 40 njewn rkif, na enillodd dros 116 o'r blaen, a gino ya oreu I Molwoh yr Arglwydd,' gan Joseph Parry, sef yr Anthem o fawl ar Waredigaeth glow r Tynewydd. 5 0 0 a Baton hardd i'r arweinydd gwerth 1 0 .0 I r Parti, bb fod dan 16 na thros 26 mtwn rbif, a gaiso n oren The Thames Boat Sonff,' gan Parson Price (oopiau i w cael gan Hywel Cynon) 1 6 0 Beirniad Mr. J. Evans (loan Myrddin), Dowlais, Ni chaniateir i neb arw in y eoran a fyddo wedi enill dros J615 o'r blaen. Y mae rlestr gyflawn o'r testy cauyn bar ad, ao i'w gael gan yr ysgrifenydd am geiniog; trwy y Post, ceiniog a dimni. T. 8. THOMAS, Y^g., 4, Clifton Plaoe, Aherdare. BWRDD Y GOLYGYDD. Gwersi yr Alcanwyr yn ein nesaf. Yn mhlith y llunws sydd wedi euderbyn ac i'w cyhoeddi, y mae Y Corach Noa Jones, Boss o Gwmaman, Canmotiaeth i'r Llwynog, Creulonderau Tyrcaidd, Liliputian L'erpwl, &c. W. W,, MKBYHYR.—Wedi i ni ail ystyr- ied, a chan fod un neu ddau ereill yn gofyn am yr un gymwynas. yr ydym yn credumai gwell gadaelrhwng gwyr Pentyrch a'u gilydd. Bechgyn y Seren .ydych, ac os yn methu cydweled yn awr, ofnwn mai nyni a gelai y gwaeth- 'o af pe anturiem rhyngoch. .JAMES MdRRIS.- Y mae eich sylwadau yn dda, ond credwn mai i uno gyhoedd- ladau yr enwad fyddai oreu eu han- fon • nid ydym am ddatguddio pob ffaeledd creifyddol. AELOD A'I GWRANDA WODD.-Mor ddrwg ydyw genym wrthod yr ysgrif hon o'en eiddo, ac mor dda genym fuasai cael llith oddiwrthych ar ryw bwnc heb fod mewn cysylltiad a'n cydwyth- nosolyn y Seren. Credwn yn sicr mai yn y Seren y dylai eich eiddo ym- ddangos, gan mai yn hwn yr ym- drechir codi leuan, A gawn ni gan ein gohebwyr i gadw o fewn colofn yn hyd eu gohebiaethau: pe rhoddent yehydig fwy o amser atynt, credwn y gellid yn fynych eu gwneud yn fyrach. Pob Gohebiaeth i'w chyfeirio, "Editor of the TARIAN, Aberdare, (Glam.) Pob archebien a tbaliadau i'w hanion i Mills a Lynch, TARIAN Office, Aberdar

ETHOLIAD BWRDD YSGOL BEDWELLTY.

ETHOLIAD BWRDD YSGOL BED-'…

GOLYGYDD Y SOUTH WALES DAILY…

LLANGYFELACH

LLANNLLI.

DALIER SYLW EVANS' QUININE…

[No title]

[No title]