Hide Articles List

9 articles on this Page

YDAU. _j

--ANIFEILIAID.__I

Family Notices

GALARWISGOEDD.I

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

Deddfau Natur a Deddfau lechyd. CADW deddfau naturyn gywir yw y brifffordd i sicrhau iechyd da a J hir ddyddiau. Canlyniad uniongyrchol ac anocheladwy trosedd ar ddeddfau natur yw afiechyd. Pan y goddiweddir dynion a'r gosp flin hon am drospdd, y peth b ienaf a phenaf raid ei wneyd er ei symud yw, dileu yr achos a chywiro yoll ttwy arfer physigwriaethau naturiol a chyd- "Veddol a deddfau llywodraethol iechyd a chysur y corph. HYSIGWRIAETH NATUR Y W d LLYSIAU. 1 Y mae y rhai hyn wedi eu cyfaddasu gan eu irewr Mawr mown rhinweddau i gyfarfod ag v iAwvlderau afrifed dynion ao anifeiliaid. a Mor fuan ag y daeth y uatur ddynol yn llygr- t edlg, dacth hofyd yn agored i lawer iswn o 3 glefydau poenus a pheryglus i'r by wyd, y rhai t ydynt fel byddin arfog bob amser yn barod i ymoMd ar y creadur a ryfygodd i dori deddi ei Lywydd cvfiawn a daionu.i, yr hwn sydd yn per! i'r gwellt dyfu i'r anifeiliaid, a i.ysiau i W-asanaeth dvn." Gan fod llysiau v maes o Wasanaeth meddvgol arbeuig i ddyn, fa ddylai pawb eu hy.-tyriod yn (ir gar 'lau gwertli- fawr, ymdrechu meddu gwyborlaeth o'u natur, a'u defnyddio i'w gwahanol ddybenion. Uwy- bodaeth am, ac iawn gymhwysiad o rinweddnu I y rh:ù hyn yw dirgelwch mawr Physigwriaeth. Y mae hanes y gelfyddyd fuddugol yn profi fol DARPARIAETH LYSIEUOL DDA yn drysor anmlirisiadwy i bob dosbarth 0 I ddynion yn yr oes lioii. Cam canmoladwy a theilwng ogefnogaeth yw pob ymdrech o eiddo Meddvgor. a Fferyllwyr, o ddysg a phrawf, i gael allan a darparu meddyginiaeth lysieuol rinweddol a chvfaddas. Yn y cyfeiriad hwn, QUININE BITTERS GWILYM EVANS, LLANELLI, yw y PHYSIGWRIAETH LYSIEUOL RYFEDDAF YR OES HON, Y mae dyfoisydd clodfawr y Quinine Bitters trwy ei wydodaeth Ife?yllol eang, ar ol aetud- iaeth galed, wedi gorchfygu Uu oanhawsderau, a llwyddo i ddwyn allan i'r cyhoedd ddarpar- Iaeth lysieuol ag sydd mewn rhinweddau a cliyfaddasi wydd yn sefyll ar ei phen ei hunan mewn rhagoriaethau meddygol, a'i chlod yn awr yn adnabyddus trwy wledydd Ewroy, Asia, America, Awstralia, yr Aipht, a pharthau ereill o'r byd. Y mae y ddarpariaeth fyd- enwog hon yn nwylaw meddygon, fferyllwyr, a lynion lawer o ddysg a phrawf, wedi hoddi PRAWF TEG 0 HONYNT ,vedi eu cael yn hollol yr hyn y mae eu hawdwr L'U perchenog yn hawlio iddynt fod. Os yw :ystiolaetliau dynion o safle uchel o un gwerth y mae y gtvirionedd hwn wedi ei sefydlu y suhwnt ir un amheuaeth. CYFARWYDDIADAU I'W BWRCASU. Gofyner yn eglur am QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Fe ellir pwreasu y Quinine Bitters hyn yn ddi- d rafferth. Y mae ar worth gan Fferyllwyr a gwerthwyr Braint Feddyginiaeth drwy'r deyrnas, ar Gyfandir Ewrop, yn America, Atfrica, yr Aipht, Cyprus, ao Awstralia, ac mewn potelau 2s 9c, a 4s 6ch, ac mewn blych- au 12s 6c, yr un. Gellirarbedswlltwrthbrynu potel 4s.' 6oh., y mae yu cynwys dwywaith cymaint a'r botel 2s 9c. Er cael y gwir Bitters gofyner fel hyn "YmEr mel y QUININE BITTERS Gwilym Evans, a gofaler am weled- 1. Fod enw Gwilym Evans, F.C.S., M.P.S., yn ysgiifenediw ar Stamp y Llywodraeth ar wddf pob potel. 2. Y mae enw Gwilym Evans QUININE BITTERS ar boblab el. 3. Nid oes un hotel i'w chael dan 2s. 9c. yr un, 08 cynygir i chwi werth chwe' cheiniog neu Bwllt, byddwch wybyddus mai twyll a ffugiad ydynt. 4. Na chymerwch eich cynghori gan neb i gymeryd unrhyw fath o gymysg arall o dan yr hen escus ei fod yn llawn mor rinweddol ae yn rhatacn. Esgus gwael a thwyllodrus yw hwn- yna. Cofior mai pethau da yn unig yr ym- drechir eu hefelychu, ac y mae lluaw8 mawr o ofelycliiadau i feddyginiaeth ardderchog a di- hafal Quinine Bitters Gwily T, Evans. I JJ S Os teimlir anhawsder i'w PVITcasu, gellir eu cael oddi wrth yr Awdwr, yn ddidraul drwy y Parcel Post am y prisiau a nodwyd. THE BEST & CHEAPEST HOUSE INliVERPöoL YMAE CRANE A'l FEIBION yn J- talu sylw neillduol i'r Easy Payment System, hyny yw, Cyfundrefn o Daliadau Ysgafn," lie y maent wedi gwerthu miloedd o offerynnu drwy y wlad ar y telertli manteisiol hyn. Y mae y prisiau y maent hwy vn ei godi yn y modd yma yn llawer Ilai na r prisiau am arian parod a ofynir mewn Ma$Dachdai ereill am oplai-ynau salacli. Y mae Crane a'i Feibion yn prynu am ari n parod, ac felly yn cynilo Discounts, a thrwy hyny yn gallu cynyg 'i'r cyhoedd Offerynau yn rhat-ach nag y mae llawer o rai sydd yn eu gwerthu yn gorfod talu am danynt, y rhai efallai a werth ant ond un offeryn mewn wyth- nos, ac felly yn dysgwyl cymaint o elw ar yr un offeryn hwnw ag a cldysgwylia- Crane a'i Feibion ar dri" offeryn. Y mae Crane a'i Feibion yn herio y syniad yna, a thalant gludiad unrhvw barson gyda'r tren i Lerpwl os bydd hyny heb fod yn uwch na phum' punt y cant o'r arian pryniant. Y mae hwn yn gynygiad rhesymol. Dyma un o'r lluaw3 tystiohethau a anfonwyd yn wirfoddol i Meistri Crane a'i Feibion:â Caernarfon, Awst, 1883. Ponedcligion,- Nis gallaf ymatal rhag mynegi fy mod wedi fy mawr foddhau gyda'r ofteryn a anfonaioch. Y mae pereidd-dra a nei-th y beroiiaeth a gynyrchir ganddo yr hyn yr wyf wel: bol yn ei hir ddymuno.âYr eidd- och yn gywir, THOMAS EVANS. At Meistri Crane a'i Feibion. JOSIAII HUG lIES A' I FA B, FURNISHING & GENERAL IRONMONGERS, &c., BANGOR (CYDRHWNG Y FARCHNAD A'R POST OFFICE;. H 31 r A SNACHWYR yn mhob cangen o'u galwedigaeth, a gwneuthurwyr pob math NWYDDAU HAIARN, TIN, SING, PRES, COPR, a PHLWM. Dymunant daln pob gwarogaeth deilwng i'r Iaith Gymraeg, a'i harfer yn gyfrwng meddyliol oyn belled ag y bo buddiol. Ond gan eu bod yn be,-Ifait)i wybyddus o (,'yoydd yr Iaith Saesoneg, ac yn teimlo yr anhawsder o gyfleu eu meddwl yn ddealladwy trwy gyfrwng hen iaith eu tadau, pan yn desgrifio manylion eu as.ach, teimlant y byddai yn gellweirus neu wamal arnynt arfer yr hen iaith gysegredig mewn gwasanaeth mor isel. Ac os na fedr ein hen ffrindiaa ddarllen a dean ein hysgrif, gwyddom fod eu plant neu eu hwynon yn Saeson trwyadl, a bydd yn were ddefn- yddiol iddynt gyfseitha ein hysbysiad i'r lien bobl. JOSIAH HUGHES AN1) SON beg to call attention to their Special List of Bedsteads, which will be seat post free on application, being well assured that they are the best value in the trade. Palliwses, Mattresses, Flock and Feather Beds, Bolsters and Pillow? of the beot home made qualities, at very low p ices. tmraaddee qualIitiMes, PORTANT ANNOUNCEMEMT. Owing to the great stagnation in trade in the manufacturing districts, J. II. and SON have arrangements for the Spring and Summer Season, that will enable them tr sell all kinds of Furnish ing and other goods at unprecedently low prices. JOSIAH HUGHES AND SJ'S FIVE GUINEAS LOT is as follows, and defies competition: â Kitchen Fenders and Irons, Frying Pan, Grid- iron, 6 Iron S?ucepMS tinned inside. ir°lntrKi'rg:d ¡niddliGDiaed Coal Box, I Steel Coal Shovel, 3 Flat iron*. BOlxGeJt?ie;'TB:i:ia¿d:'l Iron Oval Boiler, tinne inside; 6 Iron Spoons. 1 Strong Tin F!sh K,ttle? 1 Ti- FMh Shoe, 1 Egg Slice, 1 Egg Whisk, 1 Set Meat Skewers, 1 Bread Gi-ater, 1 Tin Funnel, 1 Flour Dredger. 1 Tin Colander, 1 Spice Box, Two Dozen Patty Pans, 1 Pudding Mould. 2 Cake Tins, 1 Meat Saw, 1 Corkscrew, 1 Me. t Chpper, I Mincing Knife, 4 Steak Beater, 14 Cotfee Boiler. ] Tin Teapot, 1 Coal Hammer, I Cinder Shovel, 1 Candle Box, 1 Knife Box, 3 Iron Tea Trays. 1 Tin Hand Bowl, 1 Galvanised Iron Pail I Yard Broom, 2 Scrubbing Brushes, laíat Brushes, 1 Flue Brush. 2 Black Lead Brushes, 1 Set Shoe Brushes, 1 Sweep's Brush, 1 Salt Box, 1 Pastry Board, 1 Chopping Board. 1 Knife Board, 1 Rolling Pin, 1 Clothes Maiden, 3 Wood Spoons, 1 Hair Sieve, I Soap Box. 1 Six-tread Step', 1 Flower Tib, 1 Lemon Squeezer, 1 Plate Basket, Nails, Tacks, and Hammer. Our splendid MANGLING MAUBiNJtSSon strong massive iron tiames with 24 men rollers, at 40s each usually sold at 50s each; and our SEWIKG MACHINES, of the best makeia, at fiom 60s and upwards. Our DINING and TRAWING FENDERS, with heavy brass rail, five massive brass supports, black base, brass feet, and broad stoel bottom plate, at 19s 6d each usual price, 30s, Bedroom Fendors from Is 3d to 12s Cd each. Dining and Drawiog Room Fenders, from 12s edtcri5. Fireiions to match Fenders, from 2s lid to 42s the set Gasfittings, Baths, Travelling Trunks, Copper and Brass Cooking Utensils, Meat Safes, Brushes, White Coopeiy, Oil Lamps, Galvanized Ware, Bud Cages. u _0 DALIER SYLW. Yr ydym yn gwarantu em Mangles a'n Machines i'wytho i roddi perffaith foddlonrwydd. Rlioddwn ifs o dreial ar delerau arbenig. Talwn ell cludiad i unrhyw Railway Station ain werth 50s ar unwaith y mae JOSIAH HUGHES A'I FAB wedi sefyd.u en J;anin yn Mangor er's yn agos i again mlvnedd ac y mae cynydd eu masnach yn llawn ddigoti o dystiolaeth dros gywirdeb eu rheolau a nmteision eu gwahanol ganghenau. Deumch, Gioelwch, a Profwch. JOSIAH HUGHES A'l FAB, 3505 237, HIGH STREET, BANGOR VISITORS TO LONDON WILL FIND A COMFORTABLE HOME AT gEYTHON HOUSE, [CARTBEF I'R CYMBT] 5, HOUGHTON PLACE, AMPTHILL SQUARE. TWO JlINUTES WALK FROM EUSTON. CAB FARK from Paddington, Is. 6d. or by Underground to Gower-street, lid. BED AND BREAKFAST, 2s 6d. J. WILLIAMS, PROPRIETOR. IcilmDORIAETH PENCERDD MAELOR. Y TRI CHYMRO." Pris 6c. Triawd i feibion yn y ddau nodiant. "ER'I'R FFIGYSBREN NA FLODEUO." Deuawd i S. aB. neu T. aB. ynyddwy iaith a'r ddau nodiant, pris Cell. "Crea galon lan ynof, 0 Dduw." Sol-fa, Ie; H.N., 3c. "Pob cnawd a drenga," "Ceisiwch yr Ar- glwydd." Sol-fa, le; H.N., Se. Authemau oynulleidfaol, seiliedig ax hen alawon. Yr elw arferol i arweinyddion. Rhestr o gan- tawdau,caneuon,anthemau,&c.,i'w cael yn rnad. Cyfeirier :-H. DAVIES, A.C. (Pencerdd Maelor), Bryngwyn, Cefn, Rhiwabon. HEN WIRIONEDDII Y GWAED YW BYWYD Y CORPH. HUGHES' HEB  REB WAED WAED  PUR HEB REB FYWYD ?? IECHYD HEB Hysbys yw mai trwy y gwaed y mae clefydau yn cael mynediad i'r corph. Annhraethol bwysig ynte yw cadw y GWAED YN BUR, CRYF, a BYWIOL. Effeithia Gwaed anmhur a gwan ar yr AFU, yr YSGYFAINT, y CYLLA, yr AftENAU, y SPLEEN, y NERVES, a'r YMYSGAROEDD, yn y fath fodd nes eu hanalluogi i gyflawni eu gwaith yn briodol a rheolaidd, a'r canlyniad naturiol yw i'r corph gael ei feddiannu gan SCURVY, CLEFYD Y BRENIN (neu y Manwynion), PILES, GWYNEGON, PENDDYNOD, CORNWYDON, CLWYFAU o amryw fathau, CLEFYDAU y CROEN, TARDDIANAU ar y CNAWD, CANCER, CHWYDD yn y GLANDS, INFLAMATION y LLYGAID a'r AMRANTAU, a Chlelydau blinion eraili, megys DIFFYG TREULIAD, DYSPEPSIA, POEN PEN, POEN yn yr OCHRAU a'r CEFN neu y LUMBAGO, PLEURISY, TWYMYNON, NEURALGIA, DANNODD, FITS, ST. VITUS' DANCE, GOUT, GRAVEL, NERVOUSNESS, CLEFYD MELYN, SCIATICIA, &c., &c. Er o.goi ac inchau y clefydau blin a enwyd a llu o gyffelyb glefydau y mae yn bwysig i bawb yn ddiwahaniaeth i sicrhau y Feddygm. iaeth oreu at Bui?o, Cryfhau, a chadw y Gwaed yn ei dymheredd, ei burdeb, a'i nerth perffeith. laf. Ac y mae yn bwysig heffrd i bawb i sylwi mai yr UNIG FEDDYGINIAETH i ym ddibynu arni at T dibenion a enwyd yw y Byd. adnabyddus HUGHES'S JgLOOD pILLS. Derbynia miloedd bob blwyddyn, drwy wahanol ranau o'r hyd, leshad drwyddynt, a thystiolaethant i'w heffeithiolrwydd gwyrthiol. t GWELLHAD RHYFEDDOL. MARGARET JONES, Dressmaker, Blaenporth, bu yn d'oddef am flynyddau oddiwrth y nwyn- egau neu Rheumatics, yn yr aelodau a'r cein, yn analluog i ddilyn ei galwedigaeth gorfod ei chario o fan i fan, y poen ar amserau yn fawr, ac yn ymledu dros yr holl gorph. Cynghorwyd hi i gymeryd Hughes's Blood Pills. Gwell. hawyd hi mewn byr amser, ac y mae yn awr yn dilyn ei galwedigaeth, ac fa cerdded o fan i fan. TYSTIOLAETH HYNOD. Yr wyf fi, FANN-Y LEWIS, Taibach, Traeth- saith, ya tystio i mi ar ol dioddef gwendid mawr am flynyddau, yr holl gorph yn eithafol o oer, yn anq iluog i gerdded yn groes i rystafell, gyda poen mawr yn yr ochrau a'r frest, gymeryd Hughes's Blood Pills am ychydig amser, ac Hughes ?:d i'm cymydogioa i mi gael adferiad Tm hiechyd blaenorol.) HANES RHYFEDD. Syr,âBum yn dyoddef am flynyddau oddi- wrth doriad allan poenus dros fy holl gorph; nis gallwn orphwys nos na dydd gan Benys- gafnder. Cryndod mawradim archwaeth at fwyd. Cymera's lawer o foddion, ond dim llSs. Ar ot oymeryd box o'ch Pills nodedig chwi, sef Hughes's Blood Pills, y mae yn dda genyf allu tystio i mi gael mwy o fudd nag oddi wrth bob peth arall a gmer.?s. Yr wyf yn awr yn iach ae j?n dliole ?hg,ar i mi enoed gli?we4 am uan y m. i r wyi yn eu recommentuo I bawb. unyn. r WYI yn eu EDWARD PRICE. 46, Dean-street, Birmingham BUDDUGOLIAETH O'R DIWEDD. Auwyl Syr,-Danfon woh i mi flychiad arall o'ch Pills effeithiol, sef Hughes's Blood Pills. Yr wyf wedi eu profi hwy yn fwy llesol na'r holl foddion a gymerais, ac yr wyf yn dra diolchgar i mi glywed erioed am danynt. Gallaf yn hyderus eu recommedio i bawb; gwnewch pa ddefnydd a fynooh o'm henw. Brynbwa, THOMAS THOMAS, Eglivyswrw, R.S.O. Woollen Manufacturer. UN BOX GWERTH DEG PUNT. Syr,-Mi gefaia box o'ch Pills, sef Hughes's Blood Pills, can Mr Dillon, Chemist, ao yr wyf wtdi eu profi yn fwy gwerthfawr na holl fodd- ion yr oedd yn bosibl ei gael at y Diffyg Trau Iselder Yspryd, Tarddiant ar y cnawd, Poen Pen, Ac., &o. Yr wyf wedi bod o dan driniaeth Dr Ferner, Dr Verers, Dr Bull, Dr Davies, IIA) nid oedd yn bosibl cael dim i'm lleshau hyd nes i'm gael eich Pills chwi, y rhai sydd wedi gwneuthur mwy o leB na'r pethau ag yr wyf wedi talu DEG PUNT am danynt. Yrwyfyn awyddus i'w recommendio i'r cyhoedd. M. A. CHRISTOPHER. 61, Bath-street, Hereford GWELLHAD PWYSIG. Syr,âBum yn dyoddef am flynyddau oddi wrth doriad allan poenus dros fy holl gorph j nis gallwn orphwys nos na dydd ganBenys- zamaer, crynaoa mawr a dim Mchwaeth at fwyd. Cymerais lawer o :d¡::1: 11?s. Ar ol cymeryd box o'ch Fills nodedig chwi, sef Hughes's Blood Pills, y mae yn dda genyf allu tystio i mi gael mwy o fudd nag oddi wrth bob peth arall a gymerais. Yr wyf yn awr yn iach 110 yn ddiolchgar i mi erioed glyw. ed am danynt. Yr wyf yn eu recommendio I bawb. EDWARD PRICE. 46, Dean-street, Birmingham. ⦠RHYBUDD. Y mae Uwyddiant mawr y Pills hyn wedi achosi Ilawer i'w dynwared. Gofaler cael y Trade Mirk, sef LIun Calon ar bob box, heb hyn, twyll j dyw. Ar werth am Is qe, 2s ge, 4s 6e; gyda'r Post Is 3c, 2s lie, 4s 9c, oddi wrth y Darganfyddwr a'r PercheDog. Gyda'r Post a Wholesale oddi wrth JACOB H UGHES, CHEMICAL & MEDICAL LABORATORY, PENARTH, CARDIFF, ENGLAND (late LLANELLET,) HOME AND FOREIGN ExPoRT DEPOT. Gofyner i'r Chemist i ddanfon am danynt. SPECIAL AGENTS.â Barclay, Sutton, Edwards, Sanger, Hovenden, Newbery, Maw, Lynoh, May, Roberta, Millward, &c., London. Evans Sons, & Co., Thompson & Co., LiverpooL Southall, Birmingham. Foggitt. Thrisk, Agents also in Canada, America, Chill, Australia, New Zealand, South Africa, India, Egypt, &c., &c. THE OTTO GAS ENGINE. CONSUMPTION OF GAS 25 To 75 PER CENT LESS THAN IN ANY OTHER ENGINES c ITOSSLEY'S PATENT TWIN ENGINES. JMPULSE EVERY REVOLUTIONS. sTEADIEST RUNNING ENGINE MADE c ROSSLEY'SNEWVZRTICAL ENGINES QROSSLEY'S PATENT SELF STARTER. s AFEST, SIMPLEST, &BEST YET MADE CHEAP GAS FOR LARGE POWERS. c ROSSLEY'S BROS., LIM.,MANCHESTER' CTIAINWEITHDRA. gLACK L EAD N IXEY. B L A cR L EAD NIxEy- I BL A C K L E,A D N I X E Y LEAD LEAD LEAD LEAD LEAD T EAD LEAD JjEAD LEAD G t AN" \V E IT n IVR A. Y mae iddo ddwy flynedd ar bymtheg ar hupain 0 gyineriad byd glodus am ei ddyaglelr- deba'iloewderoibafaJ. BLACK LEAD PUR. EDIG NIXEY. Gwertliir yn mhob man me? ii3rp3rn? 2c, a 4c,_a bJ¡chau Is' RHYBUPD. Gan fod efefyefciadau di werth yn ami yn a??l ell- cynyg er niww. I ychwanegol.^yddwch aler o ofyn am Black LeadNixey,ac ediych wch eich b,,d yn e | | I X E Y NIXEY. N, XEY. Ij^-IXEY'. INIXEY. N IXEY. N I X E Y. NIXEY. N IXEY. gEACK JjE A D NIXE Y I gLACK L EAD N'xEy- W. G. N I X E Y REFINED JJLACK LEAD, gOHO SQUARE L ONDON. ro BE SOLD. Pursuant to an Order of the High Court of Jus- tice Chancery Division, made in an action "Parry v Frazer," with the approbation of Mr Justice Chittv bv AND SON, "?rES'SE?S JO&?THOMAS AND SON, the persons appointed by the said Judge, at the Crown Hotel, Pwllheli, in the county of Carnarvon, on THURSDAY, the 13th day of AUGUST, 1885, at 3 o'clock in the afternoon, in 7 Lots, the following FREEHOLD ESTATES, Namely: LOT I.-A Freehold Farm called "Tirtopyn, situate in the parish of Bryncroes, in the county of Carnarvon, containing 3a. 3r. lip., or there- abouts. LOT 2.âA freehold Farm called "Gelli," situate in the parish of Bryncroes, in the county of Carnarvon, and containing 7a. Or. 22}p. The above two Lots are in the occupation of William Roberts and Son, as yearly tenants at the rent of X20 for the whole LOT 3.âA Freehold Farm called "Llain- rythan," situate in the parish of Bryncroes, in the county of Carnarvon, containing 4a Ir. 36,1,p., or thereabouts, now in the occupation of Thomas Williams, a yearly tenant, at the an- nual rent of L7. LOT 4.-A Freehold Farm called "Bryn- ybadell," situate in the parish of Abcrdaron, in the county of Carnarvon, containing la. 3r. I5p. or thereabouts. LOT 5.-A Freehold Farm called "Rhos- nythycacwn," situate in the parish of Aber- daron, in the county of Carnarvon, containing la. Ir. 23p. LOTS 4 and 5 are both in the occupation ot Richard Owen, a yearly tenant, at a rent of L3. 10s. for the whole, m now LOT 6.âA piece of Freehold Land called "Llain" or "Rhos," situate in the parish of Llangwnadl, in the county of Carnarvon, con- taining Ia. Or. 30p., or thereabouts. ta*; t\.g"tsthre:u; is in the occupation of William Roberts and Son, as yearly tenants, at the rent of £20 for the whole. LOT 7.-Two Freehold Dwelling-Houses, Nos. 25 and 27, Penlon-street, otherwise Lleyn- street, in the town of Pwllheli, in the occupa- tion of Griffith Williams and Elizabeth Roberts, as yearly tenants, at 'the Rent of X5 10s. for each house. Particulars and conditions of Sale may be had gratis in London of the following Solicitors:- Messers Rooke and Sons, 45, Lincoln's Inn Fields, W.C.; Messers Bolton, Robbins, Busk and Co., 45, Lincoln's Inn Fields, W.C.; William Dunkerton, Esq., 23, Bedford Row, W.C.; Percy B. Gregson, Esq., 3, Copthall Buildings, E. C.; Messers Foster Hight and Co., 3, Copthall Buildings, E.C., Chartered Ac- countants; and in the country of Charles A. Jones, Esq., 5, High-street, Carnarvon; Owen Owens, Esq., of Pwllheli; Messers Picton Jones and Roberts, of Pwllheli; and of the Auctioneers, at 11, Castle. Ditch, Carnarvon, and at the place of Sale. S M 0 K Y C H I M N E Y S OUR CHIMNEY TOPS never fail to cure the most inveterate Smoky Chimney. We fix tnem everywhere 11 No cure, no pay," or send them to all parts on trial.-Belman and Com- pany, 54, Slater street, Manchester. CYLCHREDIAD NEWYDDIADURON CYMREIG. HYSBYSIAD PWYSIG. Gan fod yn bwysig i'r rhai fyddo ganddynt hpsbymadau i'w cyhoeddi toybod yn mha newyddiadur y gallant gael mwyaf o gyhoeddusrutydd i'r cyfryw, dymunir hfisbysu y ceid, pe y gwneid ymchuriliad i gylchrediad yr holl newyddiadiiron Cymrcig, fod Uedaeniad y GEYEDL GYMREIO, ar gy- fartaiedd, jfa&S&aS YN FWY 0 200,000 yn flyn yddol nag eiddo UNRHYW NEWYDDIADUR ARALL CIRCULATION OF NEWS- PAPERS IN WALES. IMP OR TANTZAD VERTISERS The attention of those having Ad- vertisements to issue, and are anxious to secure for them the greatest possible public it; is hereby respect/idly called ti the fact that circulation of The GENEDL GYMREIO would'show, if tested, AN EXCESS of 200,000 Copies per annum, on an average, o??r that of ""y°" Welsh paper puh- i h"d. DALIER SYLW. Yr wythnos nesaf cyhoeddir y benod gyn- taf o'r ffugchwedl boblogaidd 0 CHWAREU I DDIFRIF (From Jet to Earnest), gan y Parch E. P. Rowe, cyfieithiedig drwy ganiatad arbenig y cyhoeddwyr, Mri Fred- erick Warne a'i Gwmni, Bedford-street, Llundain,

AT EIN GOHEBWYR. I

Advertising

[No title]