Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

DIRPRWY-S?AGLAYV!AETH MEIRION

 ?O B?RTH?AO? !' ?W??H??,;

Family Notices

PENRHYNDEUDRAETH* , r

,y'VVvvvvHARLECH. v'vvvvvvvI…

Family Notices

! CRONFA QYSMCRTHWYQL I Y…

-ixmnwir,

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ixmnwir, TREFN Y MO&DlON' SABSOTHOL, Yr Eglwvs Scf-ydledig. 3T, CRWST.—10-30 L ianaeth Cymreig. ST, MARY.—11, a 6, ieth Seisnig. ¥ Met is id, I SEION.—Pc-rch J. W >erts,-Ynyshir. HEOL SCOTLAND.—P^rch. EDA-ard Robeits, Brnnbo. Annibynxttrr. TABERNAcr.-lo,F,uch, Cynwyd Wiiliarcs 6, CwedÔo. EBENEZKI-C.—2, Ysgol Sul; 6, CyfarfodGweddi Wesleyaid. HOREB,P,rch. W. Lloyd Davies, Per.- machoo. ST. JAMES (English).—Rev. J. A. Ficdley, M.A Wrexham, Bedyddwyr ■ PENUJ?.L—Mr. Humphreys, Ffestiniog, EGLWYS BABAIDD.—11, Cymun Sanctsiad.- 6-30, Gwasanaeth Cvmreig, y Tad Treb- ael, 0. Lvl CYFARFOD YSGOLION —Dydd S-.bbofh dtweddaf, cynhaiiwyd Cyfarfod Ysgdl'sdran uchaf CyiChdaith Llanrwst, yn Capel Garmon. Treuliwyd y boreu yn Gyfarfod Gweddi. Llywyddwyd yn y prydnawn gan Mr. E Davies Jones. Dechreuwyd gan Mr. W. J. Fiti i'ng. • Yna hohvyd y plant yn %,r. l We-?i Hytforddydd gan Miss H.. Hughes. Wedi hyny anerehwyd gan Mr. Eilis Lewis, beuiritk. Mynegai ei fraiat o fod yn aslcd o'r Ysgø! SuI, ac yn gynrychiolydd am y t o cyntdB Credat y dy!ai pob aelod egiwysig lid yn aelod o'r N 1 Sul Pwysai am ffyddlondeb, prvdlondeb, ac ysbryd ymghwilgar yn ddeiliaid yr Ysgol Sul. Weai holi Dos, I. yn banes Abram gan Mrs J. 0. Jones, cafwyd gair gan Mr Samuel Roberts. Uyviedodd mai yr. Ysgol Sul yw gardd mw-yaf p-y sJ«.th y Breoin Mawr i dyfu blodau yw tr"ws blanu i'r BaradwJs fry, ac y dylai pawb roddi pob cynorthwy idd! i gyrhaedd yr amc?n goruchel. Aunogai y plant i barchu eu bath- rfAV/oa a phawb sydd yDeu hyffordci yn y gwirionedd. Moiwvd Dos II gan Mr W. P. Jones, ac yna siaradodd Mr J. Williams, Pen- maebno. Rhoddodd dipin o'i haces gycai ddosbadh gartief Arnrgai p.».wb i fod yn fyr with ddechieu yr i gytaeryd tipyn o drafferth gyda r olatit ac i ymdrechu gatiael yr Y-g6,1 Siii i'r to sydj ya codi, dipin yn well nag y cawsom hi gall yr hen dadau sydd wedi cloddef wtth ei sefvdlu., Yn yr hwyr, wedi dechreu gan Glan Macbno," holwyd yr ysgoi yn gyllretiincl gan y Parch W. 1.1. Davies, a chafwyd atteb da iawn. Treuli .vyd Sul hynod ddedwydd ac efteithiol, ond nid oedd heb ei cfid, a hynny am fod y Llywydd (Parch W, LI. Davies), gyda ni am y tra oiaf cyn ei ymadawiad o'r Gyichdaith. Dymunai Mr Davies pob llwyddiant i'r Undeb Ysgolion.— YSG. • rydd Iiun, 0 flaen Mr. O, Isgoed Jones, cyhuddwyd Rowland Howhnds. Scotland I Street, o fod yn feill,w yn y dref.—Dirwy ba:a:r coron a'r cosiau Yn yr un IJ.vs, cymerodd Mr. Francis Fcx, Alon Bank, Wimbleton. ei lw fel vrpi. Y mae Pwyllgor Cyminfa Gwyr Iuangc y Methodistisid wedi pendefynu cynal yr Wyl nesaf yn Ngoawy, Hydref 5. Llywydclir gan Mr. Wiiiiam Jones, A.S. Y mae Mr a Mrs. D J. WilHams. yn treulio eu gvvyliau yn nhy Mr. Maurice Jones, I yr Ariunydd, Caernarfon, a Mr, Jones a'r teulu yn ti-euiio eu gwylhu yp nhy Mr. Williams. I Cafodd Mo. Robert a Rogers Jones, sale lwyddiatus ar anifeiliaid ddydd LIun yn Talycafn. I Drwgegerym giywed aim waeledd Mr. Jones, Gwydyr View. Bu Mr. Robert Williams, Gwydyr He use, yn bur wael, end y mae wedi gwella yn fawr ar ot bod. am seibiant yn Harrogate. Eidduswn ir ddau llwyr adferiad. Gyda gofid dwys yr hysbyswn am farvvolaeth Mr. Cadwaladr Roberts, Plas Isa. Bu farw bcreu ddydd Mawrth, yn ei 29 mhvydq o'i oedran, gan adael gweddw ac un plentyn mewn gslar ar ei o!. Chwith meddwl am ei le yn wag. Yr oedd yn gymeriad hawddgar iawn. Cleddir dydd Sadwrn yn mynwent Seion. Newydd trist iawn i ni yw yr UTI am farwol- aeth Miss Lizzie Owen, merch y Cynghorydd David Osf/en, Maesmawr, Llanddoged. Tor- wyd hi i lawr yn una'rhugain ced o ganol alwyd gyces a c-hrefyddol. Yr oedd yn eneth ieuangc anwyl gan bawb a'i hadwaenpi, a hawdd oedd gweled ei bod yn aeddfedn i "wlad we! g:m mor amlwg ydoedd del w y wlad bono ar ei hysbryd. Aeth adref y Sabboth, a beHach ceidvv Sabboth diofidiau a diddiwedd yn mhrescnoldeb y gwr y rhoddes ei bywyd iddo'n Hwyr yn eneth, Ciaddwyd ei gweddillion yn mynwent Soar, Llanddoged, ddoa (dydd Mercher). Mae pin. cydvmdeimlad dyfnaf a'i thad yn ei ami brofedigaethau • Nid ces end ychydig oddiar y claddodd ei briod, ac wele glwyf etc with ddodi ei ferch wrth ei hochr yn yr un bedd. Cysured y nefosdd ef yn ei dris-wch.

ELAEP4AD FFESTSMIOG.

Y BRENIN.