Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

DIRPRWY-S?AGLAYV!AETH MEIRION

News
Cite
Share

DIRPRWY-S?AGLAYV!AETH MEIRION Yn nghyfarfod Chwarterol Cymdeithas Tir- iogaethwyr Meiiion, darllenwyd llythyr oddi wrth Cadben Algewnsn E. Jelf-JRevsley, Bron- gader, Dolgellau, yn yr hwn yr oedd a ganlyn- Dymunaf roddi ty ssdd i fyny ar Gymdeithas Tiriogaethwyr Meirion fei gwrthdvstiad yn erbyn penodiad diweddar i Is-Raglawiael«h. y Sir hon, yr hwn a wpaed, nya&ci amiwg, fltl -.gwobr am wasanaeth gwleidyddol. Y mae derbynydi yr amhydedd hwn, Dr John Jones, n^afc'n wir, yn aelod o'n Cymdeithas, alid gan nad yw aelodau eraill wnaethant lawer iswa rhagor i'r Fyddin-yn nellldvol yr Is gadeir- ydd—wedt derbyn cydnabyddiaeth gytfeiyb. y irae'n amlwg y rbaid j ni edrych am reswm psllacb am y penodiad hwn ac yr wyf yn old fod y rheswm hwnw i'w gel yn mywiogrwydd ekhriadol y boneddwr hwn yn ystod yr yrq- gyrch gwleidyddttl diweddar," Anfonrodd Svr Artbur Osmond Wiiliams, } r Arglwydd Eag aw, vr atebiad cAnlynol:G;ir., fod y maOr wedi cas! cyfeirio ato yn gyhoedd- <us, y maêyn wedaus i ininau ei ateb yn gf- hoeddus. A galael o'r neWdu nodiad ymvrgar iac anoeth y boneddwr hwn ar fy argymellion, buaswn yn galw sylw at mai u 1 o r cvrnwys derau gohnol yn bresenol i Ddirpwy-Raglaw- iaeth yw "bod wedi rdoddi gwasanaeth mewn cysyikiad a'r Gvmdeithss ffurfiwyd yn ei Sir o dan Ddeddf y Tiriogaethwyr." Y mie, fjdd bynag, ystyriaetliciu i'w cadw mewn ccf wrth argymell dynicn i'r aaarlydsdd, megis .gwasaniaeth c>hafddu5 o bob math, gwa a." aethu yn bir ac ymroddot ar Gyngorau Siioi a Pbwyligoiau Sirol pwysig, ac felly yn, y blaen, Dymunaf wrth-ddweyd sylw Cadban JeIf. Reveley fod aelodau eraill o Gymdeithas y Tiriogaethwyr weci gwneyd liawer mwy drc s y Ftddin na Df Jcnes<' Ychydig sydd weai cymeryd rhau fwy bywiog as dyddordeb dvf. nach nag a wnaeth Dr Jones. Y mae ei bres enoldeb yn y cyfarfodydd ya tystio i hya. Y tnae befyd wedi bod ya oflerynol i gael dynion i uno a'r Fyddin, a bu ei dd) hnwad personol yn y cysyliiiad hwn yn nodedig werthfawr. Rhoddodd ei wasanaeth broffeswrol mewn a;chvvi!io aelodau newyddion, &c. yn ddical, •yn ddirw-goech sc haelfrydig. Ar wahan i'w w; a uioeth i'r Tiriogaethwyr, y mae Dr Jones v e i eymeryd rhan fywiog RC amlwg am iawer o n,nyddoedd yn amgvlchiadau cyhoeddus y Sir. Er yn ddyn proffeswrol, a'i smser yn werthfawr, ymroddodd yn dta selog i amgylch- ■iadau Sirol. Am flynyddoedd meithion gwas- anaethodd gvdag am-lygrwydd acrhydeddus ar Bwyllgor Ft if f fyrdd y Cyngor Sirol, a Phwyllgorau pwysig eraill y Gyngor. Hefyd, y mac wadi bod amdymor maith ar Bwyllgor Sefydlog yr Heddlu. Yn wir, ychydig iawn sydd o ddynion yn y Sir wasanethodd yn hwy neu a wnaeth waith cyhoeddus gwell na Dr Jones. Ya awr, gan fod y mater hwn wedi ei ddwyn o flaea y cyhoecd trwy ymddygiad Cadben Jelf-Reveley, gallaf ddywedyd i sylwadau di- raddiol emillyn nghjlch y penodiad gytaedd fy ngblustiau-yn eu piitb aad yw dyn proff- 'sswrol mewn>ttef Sirol y person priodol i dderbyn anrhydedd o'r natur yma.' We3, o berthynas i hyn, y mae genyf esiampl ragorol yn ngwaith fy rhagflaenydd (y diweddar Mr W, R. M. Wynne, o Peniarth), yr hwn, yn Gorphenaf 1897, a benododd y diweddar Dr John Edward Jones, o Brynffynon, Dolgellau, yn Ddirprwy-Raglaw. Yr oddd y boneddwr hwn yn Geidwadwr ac yn ddyn proffeswrol, ond nid wyf yn gwybod iddo erioed wasanaetha ar y Cyngor Sirol nac unrhyw bwyllgor pwysig o eiddo'r Sir. Yn Meirion yr ydym yn gfrfyng- edig i ugin Dirprwy-Ragiawiaeth. Yn adeg penodiad Dr John Jcnes, o'r Wecal.lt, nid oedd oud un lie gwag. Nid oes arnaf ofn o'r hyn a fffldyiia eraill, ac ymdrechaf bob amssr gatio allan fy nyled- swyddau yn y dull ystyriaf yn iawn, ar wahan i bob syniad oddiallan, a. gobeithiaf, fel y bwr- iadaf, v bydd fy argymellion yn anmhlaidiol a theg i bawb. Gyda Haw, gallaf grybwyl! mai fy argymelliad cyetaf i'r Ddirprwy Ragiawiaeth ydosdd o Geidwadwr amlwg," Y mae yn dda genvm weled ein Arglwydd Raglaw siriol a phoblogaidd yn amddiffyn ei hun mor efteithiol yn ngwyneb yr argymelliad a wnaeth. Dichon yr el y Tiriogaethwyr yn m??n er i Cadben Jelf-Reveley roddi i fyny ei sedd ar y Gvmdeithas, Y peth sydd yn syndod i ni yw, fod boneddwy dyeithr fel hyn i'r Sir yn gaUn. ystyried ?u hua&in mor bwysig a.? i gymtryd arnynt fii nladn p n idiad dyn o safle Ur John Jones i Ddisprwy-haglawiaeth y Sit gafodd ei, wassnaeth cyhoeddus am gynifer o tlynyddoedel meithion, tra y rrae ef ei hunbron yn hollol anadnatwddus i'r Sir fel gweithiwr cyhoeddus yn ei relgau, Gallwn sicrhau Syr Osmond mai ychydig yw nifer y rhai nad ydynt d-,?t r, r j o,i n yn hollol. gymaradwyo ei waitb gyda Dr John Jones, ac nid yw o un pwys iddo ef na neb arall beth ddywed gwyr siomedig am ei waith, Hydei wn y parha 5 wneyd ei holl argymellion ar dir t iiyngdod a •gwasanaeth j'r Sir, ac nid ar gyfnf unrhyw .dyb ,Il fed g?n ddyeithtiaid i fywyd a gwaith y Sir am eu Gymwysderau hwy i gael y flaenoriaeth ar fdbian g!ew y Sir ei, hun. A

 ?O B?RTH?AO? !' ?W??H??,;

Family Notices

PENRHYNDEUDRAETH* , r

,y'VVvvvvHARLECH. v'vvvvvvvI…

Family Notices

! CRONFA QYSMCRTHWYQL I Y…

-ixmnwir,

ELAEP4AD FFESTSMIOG.

Y BRENIN.