Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

MODIADAU V/YTHNOSOL

News
Cite
Share

MODIADAU V/YTHNOSOL BTH0L1AD KIP.KOAIE. Enillodd y Toriaid fuddugoliaeth yn Kirkdale, a pharodd hyny lawenydd Imawr iddynt. Ymddengys i ni, fodd bynag, fod y modd yr onillasant y fudi- ugoliaeth yn ei gwneyd yn llawer gwaeth na gorchfygiad anrhydeddus. Gan y gorchfvgwyr y mae achos i gyw- ilyddio yn hytrach na chan y gorchfyg- edig. O'r braidcl y rhoddwyd sylw o gwbl i Ywestiynlu'r d ydd, megis y ewes- tiwn Cylliclol a Chwestiwn Ty'r Ar- glwyddi. Yr hyn a wnaeth y Toriaid oedd chwythu hyd eithaf, eu gallu dan enwadae.th. o'r fath gula.f. ApeHasant at yr etholwyr i gefnogi Mr Kyflin Tay- lor, nid am ei fod yn pleidio Diffyndoll- aeth nac yn sefyll dros Dy'r Arglwyddi fel y mae, ond am ei fod yn Brotestant a ddeuai i fyny a gofynion Mr George: Wise ac a wnai ei ran i rwystro geiriau sydd yn sarhad ar Babvddiaeth rhag cael eu tynu allan o Ddeclarasiwn y Brenin. Mae Mr George Wise yn Brotestant mawr iawn a chywilyddus o gul, a .myn i bawb gredu ei fod yn. rhag- ori yn ddirfawr mewn cydwybodolrwydd Er hyny, cydweithiodd yn egniol a dar-1 llawyr a thafarnwyr i wrthwynebu pob mesur a'i ddiben i gyfyngu ar y fasnacli mewn diodydd meddwol a thrwy hyny i leihau y. difrod ofnadwy a wna yn Lerpwl (rhan o'r hon ydyw Kirkdale) ac yn y wlad drwyddi draw. Ar archiad Mr Wise y derbyniodd y Toriaid Mr Kyffin Taylcr yn ymgeisydd, a thrwy gydymdrech Mr Wise a'r darllawydd Mr Salvidge, yn benaf, yr anfonwyd ef i Dy y C Yffredini gynryohiolt Kirkdale. Am yr aelod newydd-etholedig nid oes genym ddim drwg i'w ddywedyd. Yn unig, gofidiwn fod gwr o'i safle a'i gyrl- eriad-gvvr mawr ei barch yn y ddinas wedi gadael i'w or-awvdd i fod yn aelod o Dy'r-Cyflredin, beri iddo ddaros twng ei hun trwy ymfoddloni i fyn'd yno trwy fanteisio ar yspryd cul a theimladau anuwkl a gamelwir yn deimladau crefyddol. Nid ydym yn sicr fod Mr Cameron, yr ymgeisydd af- Lwyddianu-s, wedi gwneyd eyfiawncier a'r ftchos yr ymladdai dros to, Ymddengys i ni ei fod wedi diryw-io mewn rhai pethau er mis Ionawr diweddaf. Yr Dedcl cryn lawer gormod o fyfiaeth hun- anol yn dyfod i'r golwg yn ei areithiau, 1 buasai yn ddoethach ynddo wneyd l mwy o gyfrif nag a wnaeth o deimladau a barn ac argyhoeddiadau Ehyddftyd- wyr sydd yn Ifaelu cymeradwryo rhaglsn Plaid LlPvfur yn ei cbrynswth, ond er hynyyn barod i gynorthwyo ymgeisydd a ddygir allan ganddi yn erbyn ymgeis ydd Toriaidd. Yr oedd a wnelai per- sonoliaeth" y ddau ymgeisydd ryw gym- a.int a chynydd mwyafrif y Toriaid o 223 yn mis Ionawr i 841 ddydd Mercher diweddaf.

Y DDIRPIWYAETH RYFEQO.

MESUR -Y -OECLARASIWrt

MR: OLEiEfIT EDWARDS A BWR-DEISDREF1…

"YMGYtoGHQRIAD YR WYTH."

Y BRENIN.