Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

YN NGHWMNI NATUR. I

- - --I 0 yGADAJR YNYS FADOO.…

[No title]

--------- ---- - --- --------…

News
Cite
Share

Anwybotiaeth Mam yn Rhlwias- Nos Fercher, cynhaliwyd Trengholiad yn Rhiwlas, gan Mr. J. Pentir Williams, ar gorph baban pum' wythnos oed Mrs. Grace Parry, Cefn Braich, Rhiwlas.-Mynegodd y fam fod y plentyn yn un o efeilliaid. Rhoddai con- densed milk iddo yn fwyd, Ilond liwy de i bob haner pint o ddwfr cynes.—Y Crwner: A oes cwynion wedi bod yn nghylch y modd yr ydych wedi dwyn eich plant i fyny ?-Oes, un- waith; ond yr wyf wedi gwella er hyny. Faint o blant sydd genych,—Bu genyf ddeg, ond y mae chwech ohonynt, yn cynwys yr un presenol, wedi marw.-Deallaf fod eich gwr yn ngharchar.—Ydyw.—A ydych wedi dioddef rhyw gymaint er pan y mae yno ? 0, nac ydwyf.—Dywedodd Dr. Dunn Hollby, Felin- heli, fad marwolaeth i'w briodoli i ddiffyg bwyd priodol. Ni phwysa y corph ond pum' pwys, tra y dylai bwyso o wyth i ddeg pwys.—Dy- wedodd y Crwner ei fod yn resyn na fyddai cyfraith i rwystro pobl yn y fath amgylchiadau i briodi.—Dychwelwyd rheithfarn o Farwol- aeth oddiwrth achosion nuturiol, yndilynbwyd anmhriodol a diffyg maethiad."

wvwwwwwwwwwvwww IAchos John…

IDedfryd am Warcheidwaid MileI…

IY Prif-fFyrdd a'r Moduriau.…

[No title]

O'R PEDWAR CWR.

GLANCONWY.

PENRHYNDEUDRAETH.

LSadrata oddiar Lei dr.

ILLANBEDR.

- - ............................................................…

-DOLWYDDELEN.

Bwrdd Llywodraethwyr YsgolionI…