Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EISTEDDFOD GADEIRIOL MON, AMLWCH. GWYL Y SULGWYN, 1909 (LLUN a MAWRTH, MAI 31ain, a MEHEFIN laf). MAE Rhestr Gyflawn o'r TESTYNAU yn awr yn barod, ac i'w cael pris 2c drwy'r Llythyrdy 2c. gan yr Ysgrifenydd, ROBERT JONES, 11, Parys Lodge Square, Amlwch. EISTEDDFOD GADEIRIOL Meirion. DOLGELLAU, CALAN, 1909. RHAI O'R TESTYNAU. 1. Traethawd ar Weithiau ac Athrylith Myn- yddog. Gwobr £ 5 5s. golion a Hen Ysgol- 2. Traethawd Hen Ysgolion a Hen Ysgol- feistriaid Sir Feirionydd hyd 1870." Rhesrr ohonynt, ynghyda Nodion byr arnynt. Gwobr £ 3 3s. 3. Testyn y Gadair-Awdl, "Gwlad Feir- ion." Gwobr £ 5 5s, a Chidair Dderw Gerf- edig, igwerth f 4 4s. 4. Cystadleuaeth Gorawl-Cydgan For unto us a Child is born s (Messiah—Handel). Gwobr laf, £ 30; ail, £ 10. 5. Cystadleuaeth Gorawt-Antbem "Deffro, Deffro, Gwisg Dy Nerth (J. Ambrose Lloyd). Gwobr £ 10 10s. 6. Corau Meibion-Rhangan, "Ar Lan lor- ddonen DdoCn" (Robert Bryan). Gwobr ilo 10s. 7. Brass Band-" When winds breathe soft" (S. Webbe). Gwobr laf, £ 10; 2il, £ 3 3ydd, £2. 8. Corau Plant-Cydgan "Cydlawenhawn." Rhif 1 allan o Hosanau'r Plant (P. H. Lewis). Gwobr, 67. Rhestr y testynau yn barod, lic. 0. 0. ROBERTS. > y"?°- EDW. WILLIAMS, sgn. GIPSY SMITH." Traddodir DARLITH ar y testyn uchod Ya NfifiAPEL Y WESLEYAID, MAENTWROG, Nos Sadwrn, Medi 12fed, 1908, gan y Parch. PETER JONES-ROBERTS, Bethesda. Tocynan, 1.a -/6. Yr elw at yr Achos yn y Ile. :0. MILOEDD 0 DYSTIOLAETHAU yn cymeradwyo EASINE at WELLA Cur yn y Pen, Tic, NiwraSgia, a'r Ddanodd. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Dywed Mr. R. Chas. Jones, Pentrefelin. Llangedwyn, OswestryMae yn bleser genvf gvmeradwyo EASINE i bawb sydd v i dioddef odcu *ru! yn y Pen a'r Neuralgia." Y Parch. R. Peris Williams, a ddywed:— Y feddygiaiaeth fwyaf effeithiol gefais erioed at wella Cur mewn Pen ydyw EASINE." Dywed Mr. Parry Edwards, Ty'r Capel, Llanfechell: Cymeradwyaf EASINE bob amser at y Neuralgia." Dywed Mr. John Smith, Ash Street, South- port :—" EASINE is a capital remedy for Neur- algia." Dywed Mrs. S. A. Francis, Draintewion, Llandinam EASINE ydyw y Feddyginiaeth sicraf at wella Cur yn y Pen." Mae EASINE yn ddiogel i'w gymeryd. Mynwch gael EASINE. EASINE POWDER NBU EASINE KAPS. Paratoir gan HUGH JONES, Chemist, MEDICAL HALL, BLAENAU FESTINIOG. Anfonir paced drwy y post i unrhyw gyfeiriad am 1/ Agents :—Evans Sons, Lescher & Webb, Ltd,, and David Jones & Co., Liverpool. ?"? A T W°?  ?"?f   V? Y? SALE ¡ SALE Clirio allan Stoc yr Haf. YN SHOP Richard Owen & Co., (LATE JONATHAN) Blaenau Ffestiniog a Llundain, I DDECHREU YN Paris flouse, dydd Sadwrn nesaf. BYDD GOSTYNGIAD GWIRBONEDDOL yn cael ei wneyd ar yr holl Stoc, yn mhlith llawer o bethau eraill y mae a ganlyn :=-= Stoc rhagorol o Prints, yr oil yn fast colours, am 2-12 c, 3c, 3ic, a 4c y llath. White Fancy Muslins at Blouses a Dresses, &c., am 2c, 2Jc, 3c, a 4c y Hath. Mercerised Lawns yn y lliwiau canlynol—White, Cream, Pink, Pale Blue a Biscuit, am 4c y llath. Zephyr Checks mewn Pink & White, Pale Blue & White, Red & White, o 3c y Ilath i fyny. Cashmerettes, dau led, mewn Cream, Pink, Pale Blue, Cardinal a Navy, am 5c y Hath. French Serge, dau led, Gwlan i gyd mewn Du, Navy, a Royal, am Ilic y llath. Kashmera Costume Cloth, 48 inches wide, guaranteed not to spot nor cockle, mown Du, Navy, Royal Helio a Wine, am Is 9c y llath. Russcot Costume Cloth, 40 inches.wide, mewn Black, Navy, a Wine, am Iû!c diguro. Nuns Veilings, Gwlan i gyd, yn y lliwiau mwyaf newydd, am Is y Hath. Black Cashmere llydan, am 1Iic y llath. 12 Doz. Double Steel Corsets, mewn Black a Dove, with or without Suspenders, am Is 3c, gwerth dwbl. Sizes 0 to 6. Corsets Llwydion, cryfion, pob size, am 10e a Is 3c. 27 Pairs o'r Paris Double Steel Corset, mewn du a llwyd, am Is lIe y par. Y Corset goretf s- rhataf yn y wlad. Ladies Blouses, assorted styles, mewn Cambrics a Delanettes am Is, o dan brisiau y gwneuthurwyr. Stoc ysblenydd o Ladies Blouses mewn all wool Nuns Cloth, assorted Colours and Style. Hefyd mewn Cambrics a Delanettes, am Is lie. 3 Doz. White Jap Silk Blouses, trimmed Lace, 6s 6c am 3s lie. Lot o Coloured Leather Belts Covered Buckles, am 4!c yr un. Stoc fawr hollol newydd o Ladies Coloured Underskirts, am Is 3c, a Is lIe rhagorol, yr oil yn fast colors. 6 Doz. Dress Skirts mewn Black, Navy, a Grey, am Is lie Eto 3 Doz. Dress Skirt in Greenish Grey Tweed am 3s 6e, gwen h 6s lie. Lovely range o Black Dress Skirts, Women's ac O. S., o 3s lIe i fyny. Hosanau Duon i Ferched a Phlant, o 2e y par. 12 Doz. Bratiau Babanod (Babies Pinafores) trimmed Embroidery. Tri o batrymau gwahanol am 4c yr un, na welwyd erioed eu bath am eu pris. Babies pique Coats a Pelesses am 3s 6c. Splendid Value. Apron Cloth (Irish Dowles) yn dechreu o 4c y llath. Llieiniau Byrddau wrth y llath (Tablings) dau led am 6c, Sid, ac ll|c y llath. Roller Towellings yn dechreu o 2c y llath. 6 Doz. Umbrellas Cryfion i Blant am Is. yr un. 12 Doz. Ladies Umbrellas am laic yr un. Eto 6 Doz. Ladies Umbrellas assorted, Fancy Handles, am Is Go, Is 11c, a 2s lie, gwerth llawer yn ychwaneg. Amrywiaeth mawr o Ladies a Children's Underclothing, am brisiau a bar syndod. Men's White Tennis Shirt with Collar am Is. 12 Doz. Natural Merino Singlets a Drawers am Is yr un. Umbrellas Cryfion i Ddynion am Is 6c ac uchod. Manufacture Stock o Trowsusau Brethyn i Ddynion, pob size, am Is lie, 2s lie, a 3s lle, dan brisiau y gwneuthurwyr. Eto Men's Fancy Vest, assorted patterns, i'w clirio am 2s 6c yr un, gwerth mwy na dwbl, 24 Cycle Capes, guaranteed Waterproof, Dark Fawn, Gwerth 6s 6c am 2s lie. I ot o Mackintoshes i Ddynion mewn Dark Fawns a Greys, guaranteed Water- proof, am 12s 6c a 14s 6c. Digonedd o Ties, Collars, Braces, Crysau a Drawers, yn neillduol o rad. Bydd yr holl Ladies a'r Infants Millinery, yn cael eu Clirio Allan am haner eu pris. Cofiwch y Cyfeiriad. PARIS HOUSE, FOURCROSSES, Blaenau Ffestiniog:, a 1010, 1012, 1014, 1016, HARROW ROAD, London, N.W. Y mae genym Stock Ardderchog newydd ddod i mewn o I PICTURE POST CARPS (LOCAL VIEWS and WELSH COSTUMES), na welwyd eu cyffelyb genym o'r blaen. Gan fod galw mawr arnynt, dymunwn eich gwahodd ar unwaith. Shop y 'Rhedegydd,' Bl. ffestinio.. Study your own and your family's health, by having your Sanitary Work executed by practical men. EVANS AND Coqo 41 and 42, Church Street, are the Only Practical Plumbers and Hot Water Engineers in Blaenau Festiniog and District. Many people do not realise the grave risks they run to their Health through employing unexperienced men who call themselves Plumbers to attend to their sanitary and plumbing work. Pay a fair price and get your work done by practical men. We employ Plumbers, Tinsmiths, Gas Fitters, and Sanitary Engineers. We also hold the Largest Stock in the District of NEW & SECOND=HAND CYCLES, PRICES TO SUIT ALL. Also Tyres, Bells, Pumps, Outfits, and all accessories appertaining to the Cycle Trade at a fair and reasonable Price. We are Agents for all the Highest Grade CYCLES, too numerous to mention. Call for Lists free. Our Motto-BEST QUALITY, REASONABLE PRICE. We do not Stock any cheap Goods, all are the best quality. Astudiwch eich iechyd eich hunain a'ch teulu trwy gael dynion ymarferol i wneyd eich trefniadau Iechydol. EVANS AND 00. 41 and 42, Church Street, ydynt yr Unig Plumbers, a Hot Water Engineers yn Blaenau Ffestiniog a'r Dosbarth. Nid yw llawer yn sylweddoli y perygl mawr i'w hiechyd a redent trwy gymeryd dynion anmhrofiadol fel Plumbers i wneyd eu trefniadau iechydol a gwaith plumio. Talwch bris teg, a mynwch gael gwneyd eich gwaith gan ddynion profiadol. Yr ydym yn cadw Plumbers, Tinsmiths, Gasfitters a Sanitary Engineers. Y mae genym hefyd yr ystor^a fwyaf yn y dosbarth 0 0LWYNFEIRCH NEWYDDION AC AIL LAW. PRISIAU I GYF&RFOD PAWB. Hefyd Tyres, Bells, Pumps, Outfits, a phobpeth perthynol i Fasnach Olwynfeirch am brisiau teg a rhesymol. Yt ydym yn Oruchwylwyr i nifer rby luosog itw henwi o'r Firms rhagoraf. Galwcb am restr o'r prisiau yn rhad. EiD harwyddair yw, yr EIDDO GOREU a PHRIS RHESYMOL. Nid ydym yn ystorio Nwyddau aii-raddol. Mae'r oil o'r lath,or Sylwer ar ein hunig gyfeiriad :— EVANS & CO., 41 & 42, Church Street, 81. Festiniog. Vate of Conway Agricuitisrar Society; THE 38TH ANNUAL SHOW. OPEN TO THE WHOLE OF NORTH WALES OF Horses, Turnouts, Qattle, Sheep, Pigs, Dogs, Poultry, Pigeons, Cage Birds, Rabbits, Butter & Honey, WILL BE HELD AT GWypyR PftRK, LLANRWST, On Thursday, August 20,1908. ALL STOCK TO BE ON THE GROUND BY 10 O'CLOCK A.M. PRESIDENT L. O. R. ASHLEY, ESQ., PLAS CAE'RGROES. LLANRWST. VTCE-PRESIDF.NT :-JOHN ROBERTS, Esg., CAE'RMELWR, LLANRWST. GRAND JUMPING COMPETITION OPEN TO ALL COMERS. First Prize, £ 15 Second Prize, C6; Third Prize, £ Z, TROTTING MATCHES. The SHOW OF DOGS will be held in a Tent under the Kennel Club's Licence, and Old Calabar will Bench and Feed Exhibits. ENTRIES POSITIVELY CLOSE on TUESDAY, August 11th, except for the Jumping and Trotting, for which Entries will be received up to 12 o'clock on the SHOW-DAY. The Famous Royal, Oakeley Silver Prize Band will be in attendance. LUNCHEONS & REFRESHMENTS will be provided On the Ground at moderate charges. Cheap Trains (for particulars see Railway Company's Announcements). Admission 1/ GATES open 10 o'clock a.m. v Schedules of Prizes, Entry Forms, &c., can be obtained from H. J. W. WATLING, Secretary, Llanrwst. (I Money Lent Privately, AC3 to X1000. Loan £ 3 repay [3 7s. 6d. I „ £ 5 repay £ 5 )2s. 6d. j. „ JlO repay £ 11 5s. Od. > „ ?20 repay ?22 10s. Od. „ ?30 repay ?33 15s. Od. „ £ 50 repay £56 5s. Od. Full particulars given on application. W. JACKSON, "Mona View" 1, Rowland St., St. David's Road, Carnarvon. Established 20 years. I I Y mae POST CARDS o'r Royal Oakeley Silver Band i'w cael am Geiniog yr un yn Shop Y GLOCH. Anfonir haner dwsin i un- rhyw ran o'r Deymas Gyfunol am 7c. j Dish Papers & Collars, Shelf Papers, Tissue & Crinkled Paper, best assortment at Rhedegydd Office. Argrafiwyd a chyhoeddwyd gan Davies & Co.. Swyddfa'r "RHEDEGYOD,' Bldensa Ffestiniog.