Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Family Notices

FFESTINIOG.

News
Cite
Share

FFESTINIOG. Am ddau o'r gloch dydd Sadwrn diweddaf, anrhegodd Mr. Eoberts, Dolymoch, ddeiliaid Ysgol Sabbath ol—, Rhydysarn, yngydag amryw eraill, a eh^flawnder o de a bara brith. Mwynhaodd pawb y wledd ddanteithiol hon yn ol ystyr berffeithiaf y gair. Am chwech yn yr hwyr cynaliwyd cyfarfod llenyddol, o dan lywyddiaeth J. P. Jones, Ysw., Bank, Fourcrosses. Arweinydd, Ffestinfab. Agorwyd y cyfarfod trwy ganu ton gynulleidfaol; yna caftvyd anerchiadgan y Uywydd yn effeithiot ac i bwrpas, yr hyn oedd yn ddrych disglaer o'i gariad gwladgarol. MAENTWROG. Agorwyd News-room yma yr wythnos ddiweddaf, ac yr wyf yn deall fod yno lenorion galluog yn codi, ac yn dringo llethrau bryn anrhydedd. Yr wyf yn credu y byddai yn fendith fawr pe gallem ninau, pobl y Llan yma, fforddio i gael News-room. Byddai llai o draul arian yn y tafarndai, a chawsem weled yr annoeih yn derbyn doethineb, a'r ffol yn derbyn gwybodaeth ac addysg. Ond nid yn unig trwy ddarllen newyddiaduron, ond trwy ddarllen gwahanol fisolion crefyddol ein gwlftd, a thrwy ymddyddan a bod. yn nghwmni y doeth a'r dysgedig. Mae'n rhaid ei-opiai-i cyn cerdded, fro(lyr.- GOHEiiYDD. FOURCROSSES. YR YSGOL Sub SAERNEO.—Prydnawn dvdd Mawrth diweddaf, anrhegwyd deiliaid yr ysgol uchod a the a bara brith, yr hwn a rad-roddwyd gan Mr. a Mrs. Charles, Tea Mart. Gwasanaethwyd wrth y byrddau gan Mrs. Charles; Mrs. Henry Williams, Chapel View; Mrs. Edwards, Dentist; Miss Pritchard, Alanod School; a Miss Lizzie Hughes, Post Office, Ar y diwedd," anrheg- wyd y plant ag orange gan Mrs. Wheldon, a chafodd rhai plant rriawr nn hefyd. Bydd y rhodd hon o eiddo Mr. a Mrs. Charles rii sicr o effeitliio er daioni ar yr ysgol. Diolch dros y I)Iaiit.-SAIS. DAMWAIN YN Y WP.YSC.AN-Boreti dydd LImy diweddaf, tra yr oedd Mr. Roberts, Goruchwvliwr y Wrysgan,. yn myned drwy agorycld y gwaith, ymddengys iddo wneyd hyn heb y lantern, a'r cynlyniad fu, iddo syrthio i ddyfnder o bum' llath ar hugain. Anafwyd Mr. Roberts yn lied drwm, ond daeth yn llawer gwell na'r dysgwyl.. DAMWAIN YN Y EHIW.-—Prydnawn dydd Mawrth diwecldaf cyfarfyddodd Mr. William Hughes, Glynllifon St., a darn wain ofidus drwy i dwll danio arno tra yn dilyn ei alwedigaeth. Ofnid ar y cyntaf mai gobaith gwanoecld am adferiacl un o'i lygadau, ond da genyin ddeall drwy y meddygon fed hyny erbyn hyn yn hollol ddisail.

GWAWE YN Y TTwYLLWOH,

LLINOS GLAN LENISEA V. YR…

: ■ . ,i Llofruddiaeth Banner…

Llythyr oddiwrth Mr. W. 0.…