Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

F > M' ..--.- .-  . ?ar?s?'e'Netii'tldton…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

OWENE8, 10. Derbyniasom bapurau Hamburgh am y IJrg y bore hwn;. mynegant fod cyfammod wedi ei I wneuthur rhwng llysoedd Yieuna a, Palermo, trwy yr hwn y -diog-O)ii- gorsedd y tldwy Sicily i Ferdinand.. Yr oedd hanesion blaeuorol yn dy- wedyd fod mab henaf Ferdinand i gael bod yn Frenin Naplc, ac jja fydd?t SicHy a Naples, fyth gael eu cyssyltfcuyr un Brenin, eithr gwrthddywedir hynny-yft-ftwr. Dydd w Fawr* hydi Brenin y ddwy ^i^ily gfeel ei gydnabod yn ei holl urddds gylit gai ryr lio 11 Gyngreirwyr. (,i ltoll iir d ( ] ,,is It'di flr?tlifi 3r d- %Ivy g?.,(.Iiial-)o(I yti GvTnaeth Llvwodraeth Ffraingc ?yr'tn'?nc?ydd fel y lleill,bn yn aflwyddiaunus. Yr ydy?'u jsicr y bydd byddin gy nnorthwyol o Denmark i: I tmo'i"r Cytrgreirwyr yn fuan: Vr <)??? yn! i c? u yn Vienna ar y 3ydd o'r mis hwn na fy- d'da'i i'r i;hyfel ddechren cyn y ItaT o Fefiefin. .Mown p(hi-1 0' r D?i ii nbe, N?-,v s i r y dywediad canlynoi Yr oeddid yn dpX.cdpl fod n -,?rcliJdu,res Maria I*ouisa wcdt.trM ym- a?th ei h'oli .-twgorddion Ffrengig, acnad?edd nc-b ond (?frtnamald yn gwasanaethu ami; ond y mae hyn 'Vii V' IT-, gan fod agos i gant o'r  'i)l,-tenaf lcldi yn awr, megis gynt." JV.??, ?/'?'21.—Yr an?a\vd a. ddlgwydd. odd i'n byddin ni sydd hysbys ymaeryu wae?'af i'rhoiiragocheUadaua gymmerwyd (i'w ddir- gelu): y mae plaid yr hen Frenin yn d.ec)npu. dangos ei hun. o'r.newydd, acyr yflym yn dis- gwyl cyfnewidiadau tra phwysig yn fuan yn y lid hon, ag sydd wedi cael ei darostwng cyhvd i gynnifer o olxdiau. Yr oeddid yn dywedyd yn Milan aj- y^29aii|, mai mewn canlytiilid i fuddagoliaetb newydd fod encilfa Murat i Naples wedi cael ei thorri ym- aith, ac yr oeddid;yn disgwyl cadarnhad o'r nc- wydd hwn bob awr, Yn ol yr hysbysiaeth uehod ymddengys fed yr amser o darp'r ddyriiod ddychryn 11yd yn cael ei yltirio yn hviy nag oeddid yn mcddwl; ef allai fod hyn yn angenrheidiol, mewn trc/II i'r gwa- -i d(]y' fod 3 mlaeii. hallolluvedd .gae l'am -set ddyfod ymlaen, | Hysbyswyd i'r ddau Seiiedd-dy neithfwyr gan y (iweinidogion y bydd yr anirywioF gyfani- rnodau a'r Cyngrelrwyr, sylwedd y rhai sydd ei~ soes ger b'ron y cyffredin, a'r cadarnhad o hon- ynt, gael eu gosottgcr bron y Senedd dydd JJun nesa^-ynghyd a chennadwri oddiwrfh y Tyw- ysog Rhaglavy, yrhon a gymmerir i ystyriaeth dydd Mawrth. hyyv^dodd Argl. Lerpwl fod y datganiad a gyssylLtwpt gan y Llywodraeth hon wrth gyttuddeb Vienna, wedi cael ei gymmerad- wyo gan y-Cyngrelrwyr, a'u bod hwy wedi cyn- | nadleddu a Bonaparte. Neithiwyr yn Nhy y CyfiVedin, gosododd Syr Hetuy Parnel ei law lifwr'tadau ynghylch liawl- honniadau y Pabyddion gcr bron Ty, i'r diben iddynt gael eu hargrtiffa. Ainlygwyd. ychyoig i wrthwynebiad i'r doll, byn o fyned ymlaeri, o! | herwydd y. buasai yr ystyriaeth o honynt yn i difvii ymlaen y ddadl ar y pwngc yn gynt na.'r amser, yr hwa • a sefydlwyd i fod ar ddydd j .Nlawrtri -V hwn; ac felly gorfu ar Syr Henry eu galw yn ol. Yr oedd y llawn- fwriadau wedi cael eu parottoi yn Dublin, ae yn cynnwys holl hawl-honniadau'r pabyddioa. Dcngys yr hysbysiaeth olaf o Mexico, fed y gwrthryfclwyryn erbyn Llywodracth yr Ys- paen heb eu darostwng yno, ond eu bod yn dra lliosog, wedi cau amryw o'r tramwyfeydd i fy- i ntl, a'u cylchwilwyr o fewn 21 milldir i ddinas Mexico, lIe J dinystriasaut. yn ddiweddar ddy- doliad o 30ain oiilwy-r yr Yspaen. Y maa'r Acorn, o Lerpwl, wedi cyrhaedd Rio Janeiro, wedi cael o honi ei chymmeryd a'i hysbeilio gan yr herwloug Grand Turk, ac fel y tybir a adgymmerwyd gan un'o Iqngau ei pawr- hydi. Gyrwvd.allan orchyminyn o'r Moriys na by- j ddo i neb llongau h.%v.) liq i Ostend o hyn allan r heb lIawdd..L.rngc. J SAD WEN, 20. Cawsbm bapm-au Paris Pr 17eg o'r mis hw ii^. y rhai a hysbystmt, fod parottoadau yn erbyn got,; esgyniad y Cy-ngreirwyr yn ckel eu dwyn.ymlaen yn y odd niwya f egniol yn Ffraingc; y mae 20 1 o Iffngau'r gfidrCs i gael Cu diarfogi yn ddioed, yr hyn fel y disgwy-lir a rydd 1,{)00 o fangnelau i'r fyddin ac yn. y modd hyn ymddcngys fod llyngesij trefedigaethau, a jn'a.mach yji cael eu rhoddi. i fynu ar hyn o bryd, a holl rym milwr- aidd y wai yn cael ei ddefnyddio yn erbyn y I i goresgyniaid disgifyliadwyV Mynogir gan.y Monitetir dan y pen Metz, fod Murat wedi ennill mantais neillduol ar yr Av/si triaid tua thueddau Ancona, gyd?rgcUedjO? tu hwy o 8000 o wy r ac 28 o i'anfrnetau. Dy? 'e1ir fod yr hysbysiaeth hwn wedi dyfod trvv,y Switzerland eithr y mae yn dra hynod fod hy? yncaG?pi gryb?yH y waUh gjnt?f yrr) Mpt?., Ac hef'yd v mae'r bancs hwn yn lu.ilol w.rth- ?yneb ?r hoH hanesion?eroU a ddcrbyh'asoih a' y pen hwn? y riiai.a. aclios Joachim fel yn yr embydrWydd- mwyaf. Cyunwysir yn y Moniteur eirthygl swyddol o Lys argralf Madrid, yn darlunio telerau'r cyi- twideb rhwng Ferdinand VJ[..a'i dad, y Brenin [ Siafl IV- yn yr hwn yr ymrwyma Ferdinand i roddi dad ei holl ofyrutyag at ei gynnaliaeth ei hun a'i. Frenhni^l, jt-i;ganlyn«py.r, -it a fyddo yn anneddu mewn un lie a. fyddo dan reolaeth N-apoleoii iia f Ar y 13eg tpér;odfd,Nnpa,leon yn gotygu'T llueedd nesaodd bp>veUdigOs icilangc at \mer awdr, a rh odd odd .id'da> Vsgrifau Ariandy am 25,000 o francs, i'r d i be n i bei rian n u' r go «go rd d rysscn Ie .ö' newythl yn l3ourdeaux-cynnygodd; riiy'.w,,dd};n 'ieu«aiigc.r,i dqrri'r addurn oddiwrti) wisg un o swyddogion yr arnddillynfa, ;ic efe a' ddalwydyn tuar, Meddiannir arnddilFynfeydd Ffraingc yn gyl{>edin yn awtg<in y gosgorddion gwladwriaethol itra y uuie lluOedd y-gadr.es yn brysio tti, at cu broI tt),i, arfog. Dy- wedir fod y-Brpnin Murat wedi cyhocddi ct fod ti ur-,it Nvei l i I mew n cyngrairta Napo 1 eon, bod byddfu Ffraingc argyfliu Switzerland yn cynnwys 40,000 o wyr, ac y bydd gati y Brenin iJoachim ychwaneg ha 90,000 o wyr cyn diwedd Mai, hsblaw'r milwyr ag ydynt mewn antddillynfeydd. ■ Mynegir gati v Gd:4,efte .de- I ranee fod yph- waneg na (1, wedi cafel eu cyhoeddi mewii uri'w'ythnOs yn Paris, til- ',Yl Pfti rf-- 1ywodraciluue»:ydd. Hysbysir gan bapurau Brussels am y ISfcfd o'r iiiis hwn, fod taleithau Switzerland wedigwrthod cydnabod Llywodraetli Bonaparte, gan dystio en bod yn gweled yr angenrheidrwydd o drefnu mesuran rhagocholiadol er eu diogelwcli. A dy- wedir hefyd fod yr Awstriaid wedi ceisio ccnnad i fyned a. byddin o'i harfogion trwy Switzerland, Gyrrodd y Tywysog Btucher altangyhopddiad i filwyr Saxony, ynghylch y terfysg a'gymfnerocld! le yn ddiwedar ym uiysg rhai o honynt yn Liege;: saxuhwyd salth o'r troseddwyr, maddeuwyd i uiiji a c ha r cl^ar wereill, ac y maer gatroI o dal- fi!'«'.?r, beidiodd hfitdd^iau i'w swyddogioii wedi- cael ei diarfogi.. Ymddangojodd erthygl mewn amryw o IHi-i .purau Llundain, yr hwn fel y dywedir oedd ad-: ysgrif G'gyhoeddiad Dug Welington- i drigolion- I' f raitige', ),,ii yr hwn y dyweclai ei Urddasol. rwydd.fad y byddinoedd .cyfunol yn ymroddi sefydLu'i^.Bpuiboniaid ar orsedd Ffraiugcj nod. oedd.efe fel-Peneiwdod yn bwrradu rhyfela a'r trigolion, ond a Bonaparte a'i filwyr gwarthus aC anadonTy'd ac inai gwae fyddal Pr taleithau gwrUiryfelg'ar syl wyd ar y ffug gyboeddiad hwn i)(,;tiii wyr yn Nhy'i: Arglwyddt pryd y drarddel- wyd ef galArglwydd Lerpwl, ac felly ymddang- osai mai flugiol oedtf. Yr ydym yn deall nad %i,'r dreili ar ddyidon heb briodi yn cyrredd brodyr Coleg y Drindod yn Dublin, o gvyarafunir iddynt briodi, y naill gan re-oiau'r Co.leg, i'r lioill gaii e,w),,I(Ioribri eu crefydd. (rosododd llyfr werthwr cyfrifo-1, ymharth gorllewninol y ddinas, ddiwedd ar ei einioes am 12 o'r gloehddoe, trwy saethu ei hun. 1-

-_ ; SENEDD YMERODROL.I

-_._-..,....__;....  HANES'