Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

F > M' ..--.- .-  . ?ar?s?'e'Netii'tldton…

News
Cite
Share

F > M'  ?ar?s?'e' Netii'tldton Llundain, §c. ac am ddau a'r gloch yn y bore tpimiasomysgyd- wad mwy netbol nar rhai blaeiiorol ac o bed.. •war rayuychwyd y sigliadiau hyd oai thorrodd y tin allan. Dydd Mawrth a wa^vriodd, ac ni sylwais o'r J)Aijd ericed, ar doccach ac hyfrytfach bare yn C^piarinos; eithr syhvais fod ,y cefiiau néf at eneu'r mynydd wedi eu gorchuddie gan niwl, ond medfciyliais mai mwg oddiwrth- rhyw dy yn y gymmydogaeth ydoedd. Am.wytbojr glQch ar y borcn angheuol hwnnw,dechreuodd y mynydd a bwrw allan, yu ddisymrowti^ giifod drom a gerrig, tywod, a lludw, y.rfiai ,-t tiAtiNvy(t gvdil'r cvfl ynidram.wyaf i barthau uchaf yr awyrgylch b. iwychwyd ni yn fawr gan yr olwg ar hyn, yn neillduol pan We-lsom fed ael y mynydd wedi caelci orchuddio ganddynt ac argyhoeddwvd ni fod afon o dan yn dyfod tiiag attorn, a'i fod yughylch ein difa. Dechreuasom. ar IFoe'digaeth fyrbwyll; ond ni roddodd y eyilymdra ag oedd y dylif dych- rynllyd hwnnw yn treiglo tuttgattom, lawer o amser i ni fyfyrio uac ymddiddan. Vr oedd- sw.n brawychus y mynydd yn peri i'r galon ddewraf gryiiu. Rhedasom oil mewn dychryn ac arswyd gan geisfo cyrhaedd ylleoedduehelaf a phetlaf, i'r diben i achufr ein hurmiurhag y perygi ag oedd nior agos. DeChreuodd y ter- fyngylch a duo, eiiv hjr^w a ddyblodd, a swn y mynydd a gyiiti-ydd-odd fwy. fwy; a'r tywyllwch a fwyhaod, a ninnau yri yiiiroddi Itoi rhag gwrthddrych mor arswydus. Otvd er buandra ein ffoedigaeth, gorddi»vy.swyd ny gan gafod o gerrig maw rion, y rhai addifeddi nnasa-nt lawer o ddynion anne<tnydd o'iv bywydau mewn munudyn. Parodd hyn i ni aros a llechu dan g sgod y tai; ond trwy. waith cerrig tanllyd a fliamiau yn ddisgyn atrnyai fe'u Jlosgwyd yn ulw mewn byr amscr. Yn y sefyllfa resynol hon galwasom ar Dduw yn y modd goreu ag y grdlasetn o waeled ein calonau trallodu?, gan yrrtbil am-drugaredd a matldeuatit. Yii awr aoth ynberffaith dywyH, nid oedd y caddug i'w gymharu a dim ond ir. ty.%tyll%vch yn yr Aipht, yn amscr MoseS- O'r tnunud hwn allan, niu. illedd an dyh yn adqabod y Hall, nac mi cyngor I yn cael ei roddi; g.adawt\if'ttrd ei blantv a'r gwr ri wraig, ac nid oedd y wraig yn cofto am ei ]ianwy! briod, a'r plant a.aiighofiasaat eu rhieni. Ni thyblai neb y gallaswit gynnorthwyo eu cymdcilhion, o hervyydd fod pawb yn credu eu bod ynghylch marw. Ond mpgis y mac dyn yn y sefyllfadcdd mwyaf peryglits yn ymdrocltu achub ei einiofs trwy bob modd, felly miiuaq a ddefnyddiasom bob uioddion a dyfais ag oedd allucdig i ni. Yr oedd y tai yn riietlnt a'n cysgodi, angenrheid oedd eu gadael gy da pliob brys rhng i Hi farw ynddynt. Ond yr oedd myned allan yn ddi- olchudd yn ein gwneutlitir yn agortd- i berygl ag ocdd yr un mor arswydus; o herwydd fod y g ag oeddynf yn èwYmp o faintioli rnawr, Ac yn syrthto mof amloa- a'r dafnau gwlau. Ymdreciodd'pob uu amddiffyn ei hun yn y modd goreii ng-y medrat; cuddjodd rhai eu hunain à. ihhvyn, ereill a byrddaw, esfyfl, cadeiriao, a uliob math o ddodrefn a allcBid gael; aeth rhai .a l lit-31 d giel; aeth f,?ai am noddfa i geybremiaUj^yrnguddiodd ereill yn y cloddiau ym nty-s" y coed, a chafodd amryu ogofarael inynyddj i'r hon yracthant. Ac nid <oes neb yn iy vv ond cyninfer o honom ac a ddi- ogeluyd yn y ifor.d(i tioit cyfrgollwyd neu clVvyfwyd agos bob- dyu ag oedd allan dan yr awyr yn ddioichudd. Cyunyddodd hhl erchJH a dycbrynllyd y mynydd tanllyd, y cawodydd ceirig, y tywod nml, ar cerrig tanllyd yn syrthio yn bavhaus, ac mown byr amser Ilo^gwjd yn ulw bentieii har- ddaf tftlaieth CamafcineS. Arwyddion cyffelyb t jawn i eWdo'r farn ddiweddaf. Auifeiliiid y mynvddoedd a rodent yn fi-a -,vy cli ij sr d y fl'- rvnoedd a'r p^ntieii,i-gpislo nawddte, a'r ani- feiliaid eartrefol yn rbedeg mown braw ac an- nhrefn, gan grocliloisro yn arswydas, Yngbylch deg o'r gloch yn y bore, peidtodd y cawodydd cerrig a disgyn, ac ymdrechodd pob un I aros yn y sefyllfa ag oedd ynddi, gan ddis- gwyl hyd oni ddarfyddai'r cawodydd tywod, neu hyd oni ddigwyddai rhyw ddamwain i der- fynu ein heittioes oil. Yn y modd hyn parhau- som hyd banner awr wedi un yn y prydnawn, pryd y dechreuodd swn y leihau a'r awyr oleuo ychydig, wrth weled hyn adfy whvyd ynom obaith b.N,%v)rd. Am.ddati o'(-. gloch yr oedd y tywyllwch wedi dlio yn Ilwyr, a gwelsofn gydag arswvd y difrod a guddiasai'r caddug riiagom, y ddaear wedi ei gorchttdtfio a chyrph roeiiwon y rhat a Vladdwyd gan y cerrig nen'r tan. Trengodd dan cant yn eglwys Budiao; a phumtheg ar hugaiti meWn un ty yo y pentref hwnnw. Llawer ,o^r 3a>vl a lawonhasant am arbediad eu bywydau,.a lanwyd;Vr galar mwyaf trwm, o herWyacI cqlif,^ cyfeillion a'u perth- ynasau. Accw y mae tad yn caelei blant yn 1 feirwon; yma, g w r ei wraig; yn neillduol ym mhentref Budiao, lie nid oes nemmawr heb golli Thai o'u perthynasan nnwylaf. Ac ereili heb farw, ond wedi eu bi-iwio a'u chryfo mewii iAil o faiiiiau.-O bapur Amcricaidd.

[No title]

[No title]

-_ ; SENEDD YMERODROL.I

-_._-..,....__;....  HANES'