Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

1 MORGAN WG. TYI)D,YNOD. TW RHENTlt, Y??V ??tt.? CAEL 9MDDIAKT 0 HO?f?XT YJf tHHOEb "rn. b.11 BA? TYDDYNOD. a T1UROEDD, ?',??r BLA.E\G\VRACH? AWM, BLAEN- \ntACfI.I<HH; ? TROEDYR'nW-WRAC?F, yn cvnmv Khtvaneg n& S'?' Cant Erw o Dir Yd, Gweir- ? ?'??'ttn'rorfa, y -ewbl o fewr. eylch-argae (t'?- {Unce)' Iîc.yn g?'t'?ed't yn iu'thwmu GJ'nc.orrwg a Llan- tUt? Vft?' "?W CastcHu?dn. yn y -Iveded?ig sir. Svlr^, '^lr J sa?- a'u eymmero :F Di?deU ?ych o ?'war cant a hunncr o Ddd%ucl ac Wvn, y rh?i jjvnt ??'f yn pun ar y tir.—Gosodir y ddandydd\n C?Y'?'?r.yn?yddodd?m. Arn IiN,l m?v n?HJd'tot vmnfvncr yn Swyddfa iC:"I.s. HEn.rtlNG'1'oN a. J £'K[XS, ??.'? ?RiM?-to? a jE?H.[\-s, A b erta ?c. Sty.I) Grawnsvin (Bunch of Grapes), Castcllncdd, Mai 17, 1813. Ml^WN CYFARFOD o?r EISTEDDFOD l'c" r ,) f\ t i f£ i-jr ? ?''?'?\([ i drafei achosion DALSfJRIJ'l AID ?<f?f??? B'UT<???Fi-.?R\, a ?uha?yd y dydd i" ?-cA.y?O??.<? 7?EE.?, F.S. ?. ?? ? Gadair; ^oicb/*mriadioyd, j? i Ddiolch difinant yr Eisteddfod I' ci nuldi i Gyiii Aiiwyr ??yi!?s y dmcddar Ar?ydd It -R!fo?, am Ctt cvniiy? tra hm-!trydi?. a wnawd i'r \egrif- _?!:nv t?vy cu D /prwywyr, Messrs.' iioper a JBrou$hfe>n. IJuicnfwriuduyj^ Fod DiHich \r Eisteddfod gad <rVi- ?yuo i John Uc?yn, Yswai? am ei fwriad can-d?' o Ðan5,riH.ld rL¡dl¡¡wn dros ben ei ra.? mown amddi!i\n'iad fJ^>^(.rau cy?ivdm penhynol iddo ei hUll a'r Da!?r.t-. ?'d ereiU a r dy A n?-d? Dreftadaetii ( Estate). ?-if-?tt.;?':? ?, Fod y Lhnvr.fwriadan hvn i ael cu ? ??-pttu yn Papurau Nc?yddbn y Camb'i-ian a Scrcn AiliGUArFIAT) JSliW Vi)D. iteddyw y t-^Uocddurya, niCtca m, Lhjfr, M'yth-plyg, Ac An IVERTH GAS &IN, ArgraiFydd y Papur hwn; ?.'r'? ?7? ??! Daniel, Evans j Harris, a W!n?', Caer- II fyr,,Id. fynldUl; Jk"I{' HwWi,nld ;orth, Abcrhonddu; WH- mot, tfenfC m-' .,lw,aY"w j, -N. newydd^MVs^c "01'1 h, 1'3,n%y; a ALLUN YR Affmvil 1TEDI EI DYNU YN JIARIJJJ, f A' t Bills lion ISEi. A TIIRI BVVLf/r, Tywysifdd Solomon i lechyd, (YX Ylt 1 T T ] I SAESEG); KKVy %farwyd,flyd i'r tldau Ilyw (Gwn-yvt- a I!i:y\v), •' w'' MiiWN AMRYWIOt, AVlIW'TLOHRAU. ]'"R bw?i a amJyga yn ?\ t{awn, mewn modd ?'yr ac '?h)r, y modd h?'-dd I ymdria a'r (;1" I ,.J I l '¡ "11 <.??" can?nut, yn?hyd a', Meddyjjiniaelhau m\yyai lfelU}¡J'üt y [imiia <!t'uur o dan cu pcnau ne¡Jhluol:- b.r Ilca Esgorfa aw- Aninv>l<lerau evdfvnedol ,I l).hymmig t?ichio?rwydd ?"?'? ? ?, ?/M) Dm'y? h-aut bwyd Yn y cylla ? ?h? Arc? hwaethatt-?yd A.ni.R-?.'rtcHen?yd c, ?phad ^Ban-cnn^) Iseider Ysbry'd ?yd.?riai.id(?i7?K? ArHopgtadau misol Glesl{i (C/t?t??? Ciefyhu t'wyn) (Ncriotis) 1) ??'? I Onaniaeti'i, u? DryJ tli" vllwcii !i Dnrf i tl,Kaeft '??. cSv^'1 'v-e!1v waidd Bt'iciiiogrwydd f' &?' ?'??'' T. ^1 /«*'««) < ?''w yuwt (A'/?'.?<.<?i!) ( Ftotidence) (.'lcfy<l-y-l>renin (Scro* fula) Di?r):t???'?''( F??<?'!ce) ('icfyd-y-hrenin (;tt?-f;/??) ?.?ii?? G?.K!i;:auh.da-?i Cíf!'{ Clc, i lK)cl!) (Scurvy) Clefyd-v ( ff'/pochon- Iro ar Fvwvd, drhA & I ?'" ? ?"?"' ?"?? & gHvyni* I 4t u* ?-? H^^negir TraelHted ar y F'-c? 7?'??;? ¡)rCl'!Uí{j'('7toll, a C?fH.??!; hudtiivl. Y C?'S/SO!.QMON,M.D. t},n y cyho(' diad d^i'yy ddiol hwn Y gwelir Traeftawd ar <d'h? ? ??"y??dd, X D?unau (iewynog;, Ckf>d-y- '???"??'?a?)t. Cvnnneradwyir y JlyjTI"nl <t't?.'??''? ??''??' ?? rhybnddio rha? ?rtt-io ar fSfiiiir inrt""1 (ar yc tu,n y mae mliodd wedi en cyfqtolli), "c <?t"V ?? y ?"" y "?-?- :ni!cdd wcdi eu cvfr.'?ni), %d^au,rtn.r dtfy"tr .i W ?? ?S ?echyd, a-uhoHgyn- t "i maÇ'r f?"????"?'<? hwn yn H-w?!, nafurHawer 11 i° ?'?'. ??' ?- ??n'Y.nadau niweidiol 4??7". '"?'?"?'?'? ?wntn.tn i ?.t m<-dd?- ??' ? ? ?? ? ??' ???'?K uchod ?cd. ?y?m rhan fWv' ? ('1 fywyd. ddyku perch('noi¡)n ?i:oi""t-c?'.d- "'estC'Î{)l (bval'dillgsèl(Ouls) ncu athro?vdd f.ut'h?bdd?. "y?0<!a y !!ytryn hwn y mndd nnt?n?vrch i tachau o'r .? '?horrha?ia, neu Had-hf, i S?d.itis sct-yd!.?. A t yr )n n fe ^hwan,S1r TracLia'Ad ar Di-ythyiiwrh dh-d Ymad- «ii ii ar gwrrywaidd, a DillVwvthiier a |)i- ?r'-??n?'? pcrt.hynot ¡ wraKfd: &c.; oi-y.nadi?dd ar fai > ^dinystriol, ac anereliiad i Hie, msr.'ledd- ^rvr Divs ^wyr, a'r '?' ??'? ? K"?' ?S'? ivti) (I tVflu n yn ^Viilduol V rtivlefyd c.y,)1" « Ymolchwyr (Bathers) yn t¡UeSlOl1 1I'!on,dd()t' y rhai .-ad.vh?.d.iwyd.r?ed o- r ???n d I, y. ,rllu, ?''?'?nrarwvdd.on, y du])  r .meddIUM(tl1cll1, ? a?ry.? r.,n-d<-ithiau-r Cleft I ??? J ?K'?f '?. P?' /?''??Y??- ? <?."n?1?t, (?<- TA'YI,Ivstlv Vill itii I ?u- lIc am,y peryg-I () I!:ymdcltl;¡s ae ymd fin ¡ah an?cddu.; a'r ./Vahamaeth l'hwnr, aru yddi,)n y Freeh freug¡g a ?,;tral?ynit- YD fynvch am danynt. bY ntae chos i bob '?'" \Hth ryw ran o'r Uyfr hwn, yn ?ydd?L'??-? i- '?? r.Yw' ? mewu modd Af- ^vyddian« a r(Hldamllt H(m\l! i .?: ?',7?r?, dirgcf a alt{)d(lo g;n niweidju¡'u h?-chyd, a dystrywio eii ho!) ?Hu?id trwy hyny:bvnd i'r cytl' ??ntd a ? ?e- ???Me<?'?'?'??'?''?<?!Mcn y-t'uU M y'machana <?.lu!)n-\ e ymiachau a AL. Y1, ,y '???'??'? ditU- li'lll} L ?-'Ams?-? ???? tra rfit.' y Hyfr?wet?'r amryw ?d-ojysi?d. ??ddc?dd??'?'?" <?? Vii-14 "flf h ddetnddlOl'\y ilY?r li%vn tit it?(I 1 ll('.iVl, ?doh(?wme????? ?,IL o ?('? OFiA??wer?h- ,{l 0 honaw mewu J ych"jvfciiiig lawn o atnser. ,1\' o ?a? ? r<x M?M.? r. ?, ^ion o'r Gar a roddu<ud r7n K" "I,! S„ l!nVct,ar' t .-u- ? ?,. r/? ??-? DS?) .??."?'?? .? .? S_ un .S-, ..l-e, *l'yddion ?.<?f?t'.?!/M/'J;cy-?. f*1 Y». yn !m>d, <h; rAlUych noilygu, fod ??r?t!L ??? ? ????? ''?? ?? ? S? i)D i tECiiYD ? Dr. ??'-t'???yi"?c?.. ii t- a?i ^d<lynsicr medieael' ,n? y ?? fn S "'?y?"??'? '??y?' asi??<-<u ni son am Ito .riot, ?rtii ? ??' n filit% J. t'y?t i'r ?a<-h bydd i'r afiaeh ?'?afo?d4 al?!. ? ? ? 'o'?r a ?ch" y? yddiadau bnddiol; ttae'r ^l^a,a" Sfau a'r mwy»f derhyninl 'yn ? yn ?f?T'?'? ?''?" ?" y?' d?bynin! yn Il^iuifir vM ^w^bi ?, 44;"t g''itrredi.uol, budùwll<lV. n i dd'n" ii i da y n-, Q- *'11, GeUir c?t?i Ty":yvdd Solomon i lccliy gan bob *4?hlvr Llyi'rau trw)"E aAa .7s. yr Ua(.I i CARDIGANSHIRE. TO BE SOLD BY AUCTION, AT THE GOG ER Til A 7s- A R M S, ABER TS T W Y Til, On Monday, the 29th day of May instant, BETWEEN THE IIOoUS OF THREE AND FIVE O'CLOCK IS THE AITEftNOON, (Úr in the mean time by Private Contract), THE FOLLOWING FREEHOLD ESTATES: s= s s> H a M ? ??? 0 ? ? 3 23 S g 5 ?'' o ? ttz t r; z'w X g o 0 s* s C H >} r -i P K ?-? S S a- • 'J^ t J< ^r? ???2 T E. S = I i ill r J' I 1 S i as i r? £ ? ? E ?- I ? '■ ? p £ s » ►- ;» • R • » 8" ó' 'j. ¡ S r,-A/ W 5 = £ S' E ? ? ?jl ? ? ? x- ? ?? =.?S ? 2. II 11, J o ES %$ 3 ? ?? ?L ? 5' r ra o s- hS • cT 5" • • • 2 II g 5-t <?-v?' 3 ? 3" IT ? ° ? 5- § ? ? ?S2 ?-S??.? S, 3 ?? 0 ? 3. c IiI iif.¡ I P* f i I ? f 1 3- • ? Clt, ?? ? 0 c? m C???? o o o :lll ~2 o 00 OCR. ?' For other particulars apply to Mr. RiciiAitn Jo^fes, lilandovery ? or to Me«srs. Herrinoton and J exkjns, Solicitors, Swansea.—Application by letter to be post-paid.

--- I Ne wyddion Jjlmidain,…

[No title]