Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

I- - -0 EN..

Advertising

..I-I - * AT EIN COHE-liM'YR.

IIAT BDARLtEKWYR SEREN GOMER,

DIGW?DDIADAU JIY?OTTAF Y FLWYDDYN…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

DIGW?DDIADAU JIY?OTTAF Y FLWYDDYN I  1811. GOIIPIIENIIAP. I 1. YmttUan?osodd Dug Wchngtnn yn ?h? yC\n'! redin, i dalu dioleli i'r aelodau amdtefnu Eisteddfod y'!t'" plith eu hunain i'w annerch ef mewn modd ?-11 ell C'li lillt),kill i'%v (?f lllt%vll illocl(.1? ddihangol. aclios, ei tt4ycliNveiiitd iidref yn, 2. Cylbvynwvd annerchiadau cydlawenychol y chlali SellNhi-dy i'r Tywysog Rhaglaw, ar ei orsedd, yn achos adferiad Hedd wch.  Cy?redin 1,1-o?vy(i Arg. Cochrane alian o'r T0, Cyffredin gan noo Icisiau yn erbyn 4?l y?hai ueddynt dros ei arosiad. • 'ddait 7, Acth y Tywysog Rha?aw ae Ke!odan v ddan Scnedd-dy iEghvysGudom?St. pm,? i roddi diolch am adto-iad heddwch. Cynnahvyd gwledd hedd weh )' yn Rhydychen, a chiniawodd pllm miji ac uchod o ddynion alian ar fyrddau amserol. 9. Rhoddwyd ciniaw ardderchog i Ddug Welincton gan Fvvrdeisiaid dinas Llnndain, yn achos dychweliad ei Arglw.yddiaeth i'w wlad. I It. Ail ddewiswyd Arg, Cochrane i fod yn aclod o-r Seneddr Kati. cli-igotioll Westminster. Rhoddwyd gwledd ardderchog gan Gymdoithas vr India Ddtvy- reiniol i Ddug Welington. :ii. ew:cdda?rfo!cddmawt- yn N)? Carlton, yn achos dychweliad Arglwydd Welington, .A'WST. I i. Gwledd fawr Jnbili yn achos hcddweh a thevr ) (iAA-le4ld fa-?vi- Jiibili yn yr y,,yS hopdros gn! uasiad tetilu BruiisNvick vli 3-1- y'llys llcp 11?o,$ g' ni!  m lynedd. GweithiSu tan ym tnhsxk St. James, See. darluniad o iii- N-i- afon Serpentine. Flair, yr hon a barhaodd 1'2 niwrnod yn Hyde Park; a Mr. Sadler yn csgvn i'r awyr, ar amser y wledd. 0. Terfysg yn yr Yspaen, ac amryw o aelodau y Cortes yn cael eu carehai ii ar OrdlymVn Fferdinand. 7. Gyrrodvi y Pah lythyr ailau i adsefydlu urdd y Jestiitiaid. 8. Cyfarfod cyntaf rhwng Cvnnadieddwyr Prydain a'r Amerie i gylafaveddu am heddweh yn Ghent. 9. Hwyliodd Tvwysoges Cymnv o Worthing, yn y Ffreigad Jason, tua v Cyfandir. 12, Ar?. Cochhuie yn cael eidtlifnddio yn ffuiliol o ¡ tlrdd y Bath. feddhmivu amVvw leoedd ccdyru yn Norway r}¡oddodd y Tywysog Christian ei h-awl i'r goron i fynu, Noi-xviN, Sweden. Cyttnndeb xiyngreiriol Taleithiau Switzer- land wedi ei derfynu a'i gymmeradwyo. i 18. Torredd ctyd poeth dyclnyullyd alian yn Gibralter. 20. Cylioeddwyit teddweh ym Mndrid rlnvng Ffrainge a'r Yspa'Cirl .24. lHaeddwyil by-ddin yr Amcric yn IlladeRsbn'fffh; j cyminerwyd dinas Washington any Erytaniaid; lUnystrtwyd yr adeiladau cyhoedd; dan dywysactli v Cadfridog-Ross. N1 choilodd y Iir> taniaid ond 26 mcwn UaJd, a 155 mewn chvyfo. Dug Welington yn ymddahgos ger bron Louis XVIII. fel cennadwr- Prydain. "1 25. ArWvduwyd cyttnndeb heddweh yn Berlin rhyvng l'hvssia a Dcriinarki 27. Cyllawnwyd y i Dug- Cumberland a ThyWyroges y-ahn, yn Strditz Newydd. 29. Gwledd faWr yft Paris Vn achos adferiad" Brenin. MEBI, 1. Y Anterit-nidd yh Castine, yn y Penobsrott, ac amryw leoedd ereill wedi cael en cyinuieryd- • a'r Ffrcigad Ainerieaidd". Admu5, wedi cae! ei dinystrio gan ruthr-tintai dan dyVVysaedi Syr J. C. Sherbrcok, a'r Ol-lyngeSydd Griffith.—Vr hudoles adnubyddus Joanna Southcott, wedi gwneutlmr ei bun yn ddigon cyhoedd trwy H'tigio-beichiogrwvdd "wyrtli- iol, a symndodd ynghylch yr amser hwn o'i Hetty yn I Battle bridge i Manchester Square, lie y gwnaeth I, barotoadau erbyn amstr ei tliymp. Cyhocddodd Dr. Reecc a rhyw feddygon erciit'eu tybiau i gadarulmu V son am ci beichiogiad. 8. Bu tarw Breiiiiiiies Sicily yn ddisymmwth • viv Vienna. it Maeddwyd y Hyngesan Frytanaidd ar Ivn ¡ Clianiplaiii, vr honadytvyswyd gan y Cadpcn Dowtuc., gan y Hyngesan Americaidd dan dyWysaeth v Cadpen M'Donongh, Ciliodd byddin Syr George Prevost yn ol wedi ymosod ar y sefyllfa Americaidd yu Pittsburgh, t o achos dymchweliad y liyngesan. 1 12i Maeddwyd Jlaoedd yr Americ o flaen Baltimore; ¡ eithr lladdwyd y Cadfridog Ross yn y frwydr. Coil- odd Ilawer o wladgarWyr Yspacnaidd eu bvwydau yn Cadiz, H'wv :mdnrdod v Llywodraeth'. ??. Cynny?wyd cyMUon gyfraith yn Seneddr r Ffrainge i ad fern yr holl feddiaIltag ocdd heb ei ¡ wertlin, i'r mudwyr (emigrants) yr h\vn a enmliwyd o'r I j-liwedd. J 21. (hvisgtvyd Ymeravvdir AtVstria ftg arWvddion Urdd y gardas Xtir yn Vienna, gan Arg. CasUereagh r, ac ereill. 12(it Waeth Yinefawdr Rwssia a'r PCnnaduriaid i 1 Yienna i ffurlio cynimanfa. ii v mi i. Cynnnhvyd cynnadledd ragbafotoawl pan weiti- 1 logion y (iallnoedd mawrion, Awstria, Rwssia, Prws- sia, Prydain, Ffrainge, a'r Yspaen. 5. Cyttnnwyd ar lawnfwriadan trail Dalaeth Alassa- ehnsetts, yn yr Americ, i ddanfon 1) arlbd ag eidddy Taleithau ereill yn Lloegr Newydd, i gynnygdiwygiad yn FfurHywodraetlfyr tlnol Daleithan. 12. -Cyflwyuodd y Count Miinster ysgrif yii Vienna i eglirro y rhesymau a dueddodd Rhaglaw Prydain i rödtli yr em\> tcyrnas iHalJOYer 17. Torcodd dtvy gertvyn o faintioli dirfawr yn; harllawdy (breithmtse) Henry Meaux, yn ddi^yininwth,' thyllwyd muriau tai gan y dylif ewrw, a chcllwyd amryw lyWydain 2<k Mynegvvyd ymhapurau Dublin, fod "rargarct Collins, gwraig gweitliiwr, Wetli esgor ar ierch, yn"g- hylch yr amser hwn, yn y 59ain mhvydd o'i hoedran. TACHWEDl). 1. Gtvahoddwvd yr lioif weinidogiot rperfliVnbl i'r Galluoedd ag oedd a fynnelita'r gynnadledd yn Yienna, i ddyfod a'i- ysgrifau ag oeddynt yn dangos en bod wedi en hawdnrdodi i gyhnadleddu, t'r swyddta a bennodwyd yn y ddiuas t)Chod. 4. Cyhoeddtvyd Brenin Sweden yn Frenin Norway, yn Chritiaua, an Seneddr Norway-, S. Agortvyd eisteddfod y Seneddr an y 'Tywysog Rhaglaw, ag araeth oddi at* yr orsedd. j 26. Attaliwyd Arg. Rhydychen gan y Swyddogion Ffrengig, gerllatv Fontaineblieu; rfyinmerwyd ei bapurau oddi arno, ac wedi hynny goddefwyd iddo fyned rhagdJo., UlIAGV-VRi 10. Rhoddwyd pnmthcg mil o btmnau gatl y rheitb- wyr yn Llys y Sirydd, i larll Roscbetly, yn iawn am gyfrinach rlnweddUs Jhwng gwraig yr achwyiiydd a Syr Henry MildmaVi 15. Heddyw yr agorwyd cyfarfod cyntaf dirprwywyr Taleithau Teyrnas newydd Hanover, can ei Udíder j Brenhinol Dti'g Cambridge, yr hWtl a awdiirdodwyd gan Dvwysog Rbaglaw Prydain. 20. Rhyterthwy nerthol, yr lvWn a Wnaeth* lawcr o niwed arian y mor. I I zt. YsgriiiiodtVyd y Cy-ttimdeb heddweh rhwng Prydain a'r Americ y Dirprwywyr Uerthvnol yn Ghent; yr hwn a gadamhawyd o dn Prydain gan y Tywysog Rhaglaw. 1 27. IVbre heddyw7, am bed war o'r gloch, Ini farw yr hudoles- Joanna SOHtheottt, er mawr siomedigacth i'w ehanlynwyr lliosog a hurt, ttClt ddiegwyddor, Cadwyd ei ciioi-tf yn Wresog, yn ol ei gorchymyn crhun dros bed war diwrnod a phed.iir nos, gan artvyddo y denai hi yn fyw yn hyvmy o amser clrachefn; ond yu He hynny llygru a drewi a wnaeth. > > -v: • r

FFEIRIAU CYMRU YM MIS CHWF.FROR.…

Family Notices

II.-IMAltCIINADOKDJX

/ Y DYN CALL.