Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

NEWYDD EI GYHOEDDf, AC AR WEP.Tli -Can D. JENKIN, Argraphydd y Papur Invn, ac amryw Ddosbarthwvr LlyfVaa yug Ngbymru, PRIS WITH CEINIOG, Gwaith Prydycldol Sion Llewelyn, 0 Goed-y-Cymmcr, Swydd Frcdteiniug, SEF, Difyrrwch diniwaid, I hfaiii i'w bystyriaid, l'w twnnu ar gynnydd, 1 Mewii deal! a, etirefvdd Sef Oennaw o Gatiiadmi, Ar amryw destuuau. GYDA XA If 0 lIYMNAU DUWlOL, Alt AStliYW DESTimAP, Cyniinvrys i'wcanu mev.n Addoliad cyliocddus. BEFYD, PRIS WYTJI CEINIOG, Flares Poetarum Britannicorum; err, BLODEUOG IVAI',ril y PRYDYDDION BIt y- TAN A 11)0. j O Gasghad y dhzeddar Barch. Dr. J. D.zris,(tc ereill. Y mae yn cyiinwvs hefyd o waith 5 t aaptMi W^lLLIAM MlDDf-EYONj yilgiivd EjiOI.YSffON gaii annyw Awduron, a Dijietai.t ar aiuryv, Destunau, ei- I; wyn y nsai lv", cz, i-ii s Y nh cimidiantdd, gall 1,) :1:) Uewi. AiiGKAFFIAl) NEWYDD.- Mcdihjic y Cykoeddiryd, mewn un Llyfr, I'ytk-phjgj AC AR WEETU CAN D. JENKIN, Argiaffytld v P-apur It?n; Jenkins, A berta we; Dame}, Evans, Papiii- li%vii; Caer- lyrudia; Davios, Hwlttbrdd; North, Abcrbmiddu: Vt.t-! ?"? 1 outro; Tudor, a Jlcatii, Fynwvj a Br?vn, ) Caes- ¡ uewy<u»-su-\Vjse, A LLUN 1iH AV/UVVR WEDT EI DYXU YN MARJ>1>, II A?t DKIS MO? JSKL A 'Vllnl S?-LLT, ??M??-?..? S:l;}I S\Íec];yd, I (YN YR IA ITU SAHSNE<.); NECJV Gy?rwy?dyd i>r ddan Ryw {Gwrryw a Benyw), MBVi'K AMRYWICr, ANTiWSTDERAU. ;T r.    !rlo(- %/tl h?-n a- amlyga yn ?yji??:, u? ?-n modd I¡ tiofydaf^an']^1'' y iiii)d,t i jnulrin a'r ?-???)?' ?  ? '?  ?"?? ?'?'? ???" a r umyaf c? t??")!'? ? "?' ? ?'?"" ? ?n ™ pcnait uMHduol E -tt » .J—?'-t?gonaau-! hYh'inHg 1)ilt\Anadl (.?</?? ?UtA.dnva?h.u.r?d ?inh.t..[ (/?..?,t?,,? Clct\d-rinidd (? i/:of?' ?(?f?:i?'/<??:? ??iiPLuit •iA-irfodcdirat'tk ?ctyd:t".?rnv?;jj yewygoij (?.-?) ?o'-Ai.n???,? D??y?!(?'?"?;.c.) l)lferÍlt::itl'('IOJI (Gluls) (,;It'ryd-¿U(' (t/i/pnchon- fe**5 ,JOlUM>Uddj ?/??? Anhwyldcvau cxf'f'yiicdol a I .f1l:.i¿:h i!l:)'T\d(J DiHys tranl bwvd yn y cylla I AmKsethdOr IciUMiciyd Arlioesiadan misol Clefydau g«'\vynos: ( Ncrrmts) Onauiaetii, ncu Ihy Uiyh". ch tlird ¡ Beicliioirwvdd i IVswch Gc« ynwst(Rhriimrtfism) Clt'lyd-y-breiiiu (Scrofula) Giveudidau liadaw 1 Y OktVi poclii (Scurfu) Tro ar Fywyd, | &c. 11.1/'1 ,VI' !}Cftll'ancgil" TradlUl,çd al' ? 7-'?c? 7'r??? (V?iicr "?'?''? ???7.a,.<w?, a C;<t.eM??K hadawl. Y Gan s- SOLOMON, M.D. ^irfvZ?^?cdlUad defuyddio) h« n y ?tvchr Trao<ha"d ar -?ywaidd, y Dolnriuu r,<wyn?, C!?t\d-y- I Qll, 'r '?'?"'??k-??'. Gvimneradn yir y Hyfr fnvn i I ?dyr?n ??'c?''<c!?yH; rw rhybuddio rha«; syrthio ?r ???.,?,?'?' ?'' ?' ? ??" ii?ilofl(i ii-c cvfr?.i) JJC i fodvn '• ,t !l■0n Vt' ca-dvv rbag 'l"elJ\d a'u hoi J svu- 'I l i'w c itltv u ii- tldfau rh¡¡g ??'?' c?? ?-.?-?y? ?uh?J,,B- Y fI }- tnaer P"<li'h 't: ?'MM !?-n yn ?rp.?t!! iiRfurnaw?r ¡ Hy, ???' '? ?- ?'??.u i??oidini l?>iacth i". ?t'Y?" :w "?'wh t?-tii i i?? meddysj- t\a,l't i\" !¡iVlJ 3, '?c'r M?dJy? uchod wd; c-?-?ru rliari  '?y'?' I?tdfh-iu.i p.rchcnf?ion yVg:oiiou-cyd- II t.tclCl (bõunli;lg-SC/w{;I) ncu athrofeydd fod J¡cbdÜo. y.llyfryn hwn y modd uaiongyrch i iachfm o'r ??X'? ???y" ??" y '?'? '?'?M?yrch i iachau (/ ? \?y.'=? "? Ha(!f. i SiphiiLs .sef'ydi<?:. ?t Yr '?')  Vch>  K"' Traethand ar Drythylhrch dir?c!, Imad- ¥P'lai(Mj}!Ui'"ao?rvvyfl{' ?\\i-rv?:udd? aDi?rwYdmcra )?i- ^'?hylioefl aT 1m I V.l 'K!rt'1Jn"' M iagcdd, &c.; ol-ymadrodd ar iai i 1>ystju^1,n3'stri0'- ac ancrcbiad i iticni, Ynig-ckdd- j iim arnym. a'r rbai svdd a gof;d dygiad ieueuctyd 1¡('illdllo?;tha!fd'y( cyn?ori Ytn(dc!)wyr (/??Afr? \n I ?'Uduot V ?" Cieiydau (:c? vi?g. ?' cub! ¡ J,lesion SW»riouedji.iSytwn?*waso,in1' H a»nrywiactb 0 I ?P?on ?Wtriouedd'.?y?"?'"?S" ?'J- ?'nrywiarth o'r %.?!. In y rhai Y? y ?'?' na chyhoeudwyd t-rioed o'r 1i.r Ineddvgini, ?'?'y??'un, y d?i 0 Ymdrin, I nrii' -Li ?,r eglul.i,* i-,i,li-yddi ori, (it Io N-iii(!riti, ??t, a'r ?i?ch h-??-?" y ?Y'?m'?wst, (,c- a'r I'recb Vfr»"?IS: Rll.V|,uttdil,n i ddynion ieu- ?,?.ypery?gtop-ymd?< '??yfdrini.?tb anweddus; ?r 1, ih %'I'- ari?yd(liwiI y 1'recti L t'[^ rhai 11 t ?"- ? fynycS ?? y I'-ech i-??.g a r rh? a ^Vdd-<)1 ieue^° ^Vrt'a r? w ? ?myfrh. I I:¡JI,h"¡1 108 I >oh dvn wrth ryw ran o'r Byfr hwn, vn 11; 111<\< 'lei I modd at- Yddni.'('neUt'tY(l o'r-ddau rn\ y rhai me,vn nwdd Ùf. a l?()(ttlztsaiit ili) 1* (t i Jti twilflo(b-t?s, dh'gc1,:l  ? ?'?'y? ? h*try™ e? hon '"y: 7 yc!l1 ''r c>tr> ?wrdd ? Me- ?:un,r VI!' y 1,-ll(/x)1l )v rUl ddarUcn y dull 0 ym?-h? a NN, "tll (idtrilt-ii 3, aull 0 y iiiiic..Iiatt a Ci,-ILiriir vil y Nwgvydd i i!yff gwet yr a.u) yw ?'ygiad;Ht. y llyfr gwel yr amryw ¡1t ,1) C'1/Ji'cdit N'. 1 fo(l yn Lrn?fcadnrn- õt. () (ldC'}' I I. I t \11<:llOn (!1m fod "11 hrawf cr¡rIarn- .f\)d(j, n( dIOeh.y 1I\fr ¡JWI! In'r 1\("rthia(1 diyl1Hyb I 'r J<I:\) ad (till 11,11 na i ^Il GOP1AU a wcnu- ,|%o>l M?ttomnscr. S' ? °', ??"' ? TbncVuK yn ,1/ Sun, Star, ???Ur'!?Athion/ri.nc. D?T? ?..? ?,?" ? ?"? ??-? S^S >«». £ Il I) V tf y SV>D 1 D y Dr. I arall 111 yn meddu'l' hyfryrlwch i aJí)I"'1I bfoll ar""rnU:' ti ?l-tti tin "o,dd" L N" 1) ? I)r. l??)- l trail () at Igliy(liii;irol 1) i'\V N? S 1) l? 1 y-ti11 fo(i tr,mfl- cil otii4)11,, dd^ y^ aplywsoni nisonam V' d '1 tlau 1 S() am (ld it t:lnwl. hydcl I r afi:1ch 'ij¡Y r,e;   a huddw!; ^v fr »ieddyiuPjicntri« "a 11' lmyyat derbyniol yn ??T' ?y" "? ?) ??? ? y am.-y.yi.)t anhwytdcrau \H'rUmIi? yn iX'illduo! V'ul,ln at  vtn, j ddyu- TYAVY?-'Y(Ild So]omon i 'J'1" gan bob Ii Jt-VUh^m ??. yr un..

1 -^ I Newyddton Lhmdain,…

[No title]

[No title]