Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

At Argraphiadydd Seren Comer,…

News
Cite
Share

At Argraphiadydd Seren Comer, 1 NIt. GoMEH,L!yma i chow; ychydig fcennillion, os i yn sdtlas ett. li-argraphti, a gyfansoddwvd gen- j nyf pan ddaeth y nev. ydd i Lundain fod y Parch. Mr.1 GRAY, 0 sirtbcrteiti, wedi niarw. Ydwyf,&c. ligo TRI-CHlzyrl. v MARWNAD Y PARCH. THOMAS GRAV. 1 CLYWAIS newvdd trista chwerw, Mr. GRAY sydd wedi marw; Ispwydd trv,rr, a Ilawn o alar, Roi'r hen batriarch yn y ddaear; lionaf oedd o'r gweiuidcgion, Doniol, dwys, hoffeidd-lwys, .ffyddlon» Aeth i'w arch yn ci barch, Ca'dd gyfarch yn Seion, Gap ryvv doif o'i hen gydweision, Aeth o'i flacn fiynydaau hirion. Ca'dd yn fore ei rldwyn i'r w itillan, Gwcithiodd ynddi yn ddiegwan, Hyd yrhv.yr yn ddiwyr, Kes treulio "n Ihvyr allan, Cafodd wobr fry yn Nghanaan, Mwy ei gwerth nag anr nac ariaQ. Yn y swydd weinidogaetliol, Yn gyhoeddus a neillduol, Pywedai'r gwit. heb dderbyn wyneb, jF-Uo'n rhyfedd mewn tiriondeb; I't- colle(lig, lesti 'it Geidwad, Oedd ei destun ef yn wastad, Gosodai ma's nattur gras, A'i addas weithrediad, Yn gwnend sanctaidd gyfnewidiad Yn yr enaid bo'i deyrnasiad. & i ohai dynion cnawdol, beius, Ddiangc rliag ei lygad craffus, Codai i'r Ian, ymhob man, Y gwan a'r anghenus, Rhoddai ysbrydol faeth afinetlitis, Ddonian rhad i ddvnion rheiduS. Cerddodd hrybr onion rhyfedd, Yn dda d,,iwel, (I(Ildtie(iti, Kitl oedd ynddo fawro'r rhagfarn I J .Sy'n yin-o(li menvii rhai 'n gadara; | Ewyllysiai fod yn liesiol I'r eglwys: 'n gyffrcdinol, j Gwcinia wnae Mr. GRAY. • A i weinidogaeth yn wastadol, Mew;) modd ai bennig yn ddcrbyniol. 'K oedd ei wed;] yn hardd birchedig, A Fei swn y m f y:i ci icf, Gref dderchafedig, V pan taen dweud with fyd eolledig Am Iachawdwrcrocshodiedig. 'Nawr eghvvsydd y Deheudir -• ■ ■ Yn cu galar-wisgoedd gwelivj Uwyn-v-piod yn enwedig, yti>$-v-ftuj, ac Abermeung; CtpU soch hen weinidog parchus, Coll'soch fngail da gofalns, Propkuyd mawr aeth i lawr, Yn awr yn otdranus, Dynia tolled Iwyr aiarns, i gtyt a gwan trwy ran o'r yayi: iDigonvyd era dyddiaa 'n helactb, Cafodd welcd iecliydwriaetb, A liawn bed I draw i'r bedd, Ddidw vli wledd odiaetii, ei ciiaiti, lich aiiinilictiaeth, » Draw faw relw dnvy farwolaetb. licMach, Seion, trwy wir wewyr, Cwyd dy lef nwch entiycb awyr, Cais gan Ddnw, mae liviiny In angea, JSi idio syrnnd y cunhwyllbren, I Mae dy hen athrawon golan, 0 nn i un yn myii'd i'w beddan, rt Dy feibiou nnvy, b'le macut bwy, i Kai addas trwy ddorian, 1 bortbi'f-ieiiaingc ar y bronan, A Iiiit,,th yii llc,tll dadau,; Arglwvdd, cofia di dy Seion, AVedi colli ei milwyr dewrion, Bydd o'u tu gyda llu A Uieiiju'r etholion, iii 'it wrf)l, ni 'n Eydlfon, I Nes gorchtygu tin gelynion. I ENGLYN GFVOESAWTAD Y SEREN, t GAS YR V'N. i TYKED wen Seven siriol-hapusaf, I Kyi.bysydd \vytbi«c»ol, Lkn dig wyd, llainv dy gd! 'I o nwyddau awenyddol. I '¥\ i I'R IAITH GYMRAEG. I Ken laitb, tin odiaetii iawn ydoedd—Gymraeg, Heb gamrvyg ymadrodd; l'r eitha hi arcithcdd Wyth ran yn D'fnn ar g'o'dd. Iaitb doetbion niwynion.rnanawl—iaitb Brydain, Iaith brodyr synwyrawl; Iaitb byd yw, iaith wybodawl, o c dweb bor. cy'd a'ch bawl. Abergwessin. B. W. I

englynion . BEDD-AEGRAFF T.…

i At Argrofihiadydd Skrett…

I..At Argrupluadiidd Seven.…

LLG EWTD DION". I

[No title]

GORUCHWYLWYR. ?- 11-1 - -…