Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

1 -^ I Newyddton Lhmdain,…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

I AU, 26. 1 Hvsbysasom eisoes fod llynges Americaidd o [ dair ffreigad wedi myned i'l' mÔr a hod Syr Geo. Collier vvedi myned i chwiUo ara danynt: lhewn) ychwanegiad at hyn, yr ydym yn deall yn awr ychwau('giad :yr y¡lym yn dea:llyo a nor fod Arglwyddi'r Morlys wedi peri i'r Chatham a'j- Bombay, o 71 mangnel yr un, i fyuedi'r m6r yn ddiattreg i chwiiio am danynt; aqvharwyd i lynges arall, yn cynnwys y Lirverpool, p ..10' mangnel, ac ereill, i lnvylip o Blymouth aryr un • uegeu. — Derbynwyd papurau ycltwanegol o Paris, Brussels, a Holland y bore hwn. !Lsh\? mewn Prthya:! o Yrun, f?yLiywod.a?t!. Vs. ?eaaidd wt'd! r?oddt itfAtr?d v ?{a<i? 'r*? wyr hynny ag ydynt yn g?ynu Wrth :<(-j:? y Cc)rtcls Cortes gynt, a bod maddeuant csii.edin am )r hoU hen hen droseddau yn cael ei ddi?g?y): p? fodd bynnag, y mae?r ncwyddion o Ahfdr? y rhai ydynt ddiweddarach ua'r erthvgl uchod, yn mynegu fod yr erledigaethau yn pn hau -?m y newyddion o'r Yspaen sydd fe! y cahh?— Madrid, Ion, 10.—Y dyddiau diweddaf, y rnac'r Brenin wedi bod yn rhodio ar lanna.u'r Mancanares, ac efe aannerch wyd yn ei rodfeydd a phrofion ychwanegol o ymlyi.'iad' trigolion Ma. drid wrth ei Fawrhvdi. Er foll ein rtiiviias ;Vn trefedigaethau mewn sefyllfa bei^gl is etto y mae adgotion o'n hen awdurdod a'n ma, redd yn dechreu adfywio. Yr ydym yn synnu pa tcùd yr ydym yn neiilduedig yn Ewrop, Y r yd) m wcdi yrnwrthocl a'r cyngrair teuluaidd, yr liwu iiis gwnaeth ond pentwr anniben o holl galltlCllall Ty Bourbon. Dywedir y bydd Naples a' Parma fyned yn ddieithriaid i ui. Nid y W ein perthYIHlS ;i Ffraingc yn gofyn gymmaint a chenuadwr Ys- paenaidd. Yrnddengys fod sain rhyf-M megis pe byddaiyn taro ein clustiau. Y maePorfugal ya Allu ag sydd ymron bod yn wrthwynebol i nij ac os yw'r son a glywsom yn wir, y mae yn bvvr- iadu gwiienthur cyngrair ymddiltynol ac Ym. osodol it lr fraingc. Prin y dichonein cennadwr yn y Gymmanfa gael dust ymwraudawiad, yfil mysg yr achosion trymiou a drinir gall y Pen. nadmiaid Gogteddof, aC y mae cin hymresvm- iadau yn rhy anheilwng o'u svlw. Y mae rhai maelierwyr ag ydynt sefvdlog ar hyd y Pyrenees wedi adnewyddu eu cyfrinach yn y gymmydog- acth honno, ond nid oes nemawr gymdeitiiasu a'r Ffrangcod o'r tu yma iddy'nt. Nid ywr gelyn- iaeth wedi llwyr ddar f o d iaeth wedi llwyr cdarfod, ac y maf"r amiygiad o hyn wedi brawychu dieithriaid. Nid y%,vli, cen- nadwr Brytanaidd yma YIl hwy. Nid yw ei w!ad yn foddlon i'r cydnabyddiaeth a wnaethom a:n y gwasanaethag y mae hi yn IIi; y mae'r Saeson yn tr»mgwyddo o herwydd on bod ni yn dangos ein bod yn credu, mai Pirt. hymdrechiadau ein hunaiu yn unig a ddygodd oddi amgylch waredigaeth yr Y spacn. Yr ydys yn parhaucarcharu ymn ond nid ocs br??s mawr yn cacl ei andygu i ddwyn y carcharorion i'r cael ei LP-l?,,ru i dd%vj,ri ?- circll--tr o;? i oii i'r Yrnddengys wrth yr ymadroddion uchod fed. pleidwyr Fferdiaand yn Iiolli yniifrcstto yu eu hatmiolchgarwch, ac mai o achos anghyttundeb rhwng y ddwy Lywodraeth yr y mad aw odd Syr II. V» elesley a Madrid; ac hefyd fod ysbryd anfwynaidd yr Y spaeniaid yn cael ei andygu tuag at ages bob gwlad arall yn gystal a thuag at y deyrnas hon. Y mae'r Brenin Murat yn dechreu crynnu ar ei orsedd; hysbysir mewn erthygl o Naples nad oes ganddo ef yr un amddiried yn nhueddiadau da'r Cyugreirvvyr ng oedd yn ilaenorol i hYII. Y mae Llys RAufain yn dechreu llefaru iaith gadarn nagarferol. Ilvd yn ddiweddar yr oedd holl vsgrifau ac ymddygiadau ei Sanctciddrwydd yn hynod o gymhedrol, eithr yn awr yn fwy awdurdodol: yr oeddid wedi cly wed yn Naples fod y Pab ynghylch gyrru allan gyhoedd ad yn erbyn Llys Murat; ac nad oedd cennadwr y Brenin hwn yn liufain yn cael.ei t styried fel y cyfryw yno. Trosglwyddwyd cyrph Brenin a Brenines di- weddar Ffraingc, gyda llawer o rwysgf;.iwredd, i St. Denis, ar yr 2lain o'r mis hwn, lie y claddwyd hwy ac y mae'r Brenin wedi gorchymyn i was- anaeth arbenig gael ei gyflawni yn holl eglwysi Ffraingc ar yr 21aiu o Ionawr o hyn allan, pryd y bydd y Llys a'r holl s'.vyddogion gwhdoi a milwraidd i ddangos mewn galar wisgo^dd, yn gofradwriaeth am yr annedwydd Louis XVi. Y r ydys wedi gyrru llythyrau at y rhan fwyaf o Aclodaur Seneddr ag ydynt bleidiol i'r Gwei- nidogion, i geisio garddynt ddyfod i'w lleoedd ar y 9fed o'r mis ncsaf, pryd y bydd Aelodau'r ddau Senedd-dy i gyfarfod. Dydd Mawrth cynnalwyd. cyfarfod lliosog gan drigolion Bwrdeisdref Maldon, pryd y cyt- tunwyd ar fod i ddeisyfiad gael ei ddanfon i'r Scneddr yn erbyn parhad y dreth ar feddiant wedi'r Cfed o Ebrill nesaf, a deisyfwyd ar yr Aelodau dros y dref honno i'w gyflwyuo i'r Ty Cyffrdin, a'i gefnogi yno. Y mae'r Mihvriad Wardle wedi adeiladu melin ydadarllawdy (brezchoitse) rhwng Tunbr^' £ a Tanbridge Wells, i'r diben i fOíldi V I\igê chwrw i'r tlodion a'r gweithwyr am -ra t dechreuol. lieb elw i neb. ed gw-erih Cadwyd cyfarfod yn ddiwe wyr swydd Norfolk, yn yr Adar gfln bre^wyl-. o areithian darluniadol q I Y ffwnawd Hawer feddiant, a chyttunwvd • -ryinder y drerh ar iiÛ dd"'r.. '1 I yn ei hei-bv,.i. «deisyfiad i'r Seneddr