Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

j?? BARDDONIAETH.

At A,-g..ophu.tydd (Edttor)…

PARHAD O'R TRAETHAWD AR YR…

[No title]

News
Cite
Share

Y mddj¡:cd <;? A'«!p.—Wrth edrych ymhHthpron'eswyp i crefydd, t'c a gwcinidogion yr cfcagyt !iefyd, cawn we-! led mai ychydig iawn sydd tucwn gwn'ioncdd yr< bwrw en gofai ar yr Argiwydd, ac yn ymddmcd iddo, am angpnri.cidian y bywyd hwn. Yr ydym yn tystio cin bod yn ymddiried i Dduw am cin hencidiau eithr an) cin cyrph Hi chredH'n y gofaia efam danynt.' Ni chred- wn cfymheUaeh nag yr ydym yn ei v.'clcd; hynny yw ant fydd ynein mcddianteisoes ypfthauyf?'myn?yftu' ynangenrheidio!. Ondoch! bptiiycinvaneg ydym vn wnenthm' na't' PnbUcanod a phechadtu'tai.d n y p?th !iwn ? onid ydynt hwythau yn crcdu, os y?v eu hy)nbort)) a'ttdiHadmewnUaweanddynt! os ydymynobdn ft! yr ydym yn protest! fod e!n Tad nefot yn gofi¡!t( a)i< d.tnom, oui fyddcm yn f\vy pat'od o'r hyn sydd getillyip, i gyfrannogi i'r tlodion? "Gwir, mcddunt, end rhaid gofa!u an) y tcnht, :t'r p!ant sy'n tyfn i iynn." Ni f\ n. t!wn i neb benjto Jarpat-u i'w dcuin, end gaHafdftanros iiordd mwy fhagoro! na chtoi i tyna etch trysor ncs by- i ddo ei eisian arcichtetdt), yn ddy,gl1, Pe byddai gennyt swin o m-iau i'w I-liocidi: wrt!) get']), feI y dywedHn, oni tyddech barod i roddien benthyg t ml pecaechsLcrwydd y tulwnhwynt adret goy;!a Uog bryd bynnag y byddai gatw am danynt? Yn awr gal!af ddans:os nn a ydd wet! Hog ac a fydd stcrach o dain na mi, 11 Yr ttwn sydd yn cymmeryd trusaredd ar y ttawd, sydd yn rhoddt echwyn i'r Al'glwydd, a't rodd a dal efe iddo drachefn," Diar. xix. 17. 0 bro- ffeswr! beth ydwyt yn feddw! am yr adnod hon? ai gah' Duw ydyw, ai nide? os gair Duw ydyw, a ydyw ef yn dpUwng o'i gredu nci bpidio? paid a dywedyd mai i'r oesoedd gynt yr oedd yr addewid hon yn unig. Ai tybicd yr egyr Duw ficnestri yn y ncfoedd, a gwiawio i !awr drngaieddau tyi-nliorol arnom. 0 paid a chyfyngn braich yrArghyydd: mae ganddo effwy o ffyrdd i bortht yr ::mghclJog nag a wyddost Una minnau. Oud yr ydwyfvn tystio i ti, fy nghyfaiH, mai cyilt yr <?gyr Duw ffcncstl'Ï yn y npfoedd,try efe gerrigynt'ara, '!e attal cwrs yr haui, nag y caigy rhui sydd yn ei wus- anaetbu yn ftvddlon, ac yn rboddi eu hoH ymddihed ynddo, faiw o ncwyn; os na wna, t nu gyfaddef nadwyfyndeaUdtmarfyM'M- COn.tll7u¡¡(.<f)an ddaeth Constantms, tad Constan- tinc, i'r oraedd, n chanfod fod nifcr mawr o gristianog- ion mewn swyddan yn y Hy<! brenhino!, dywedir iddo roddi gorchymmyn a!!au ar iddynt oH naiU ai gwadn y grefydd gristiacogoit, nen ymadac! a'r I!ys. Y rhan fwyaf o honyn<- a adawsaut ei iys yn .:urv¡ydd, cr mwyn cydv/ybod; ondrhai t\ wadasant eu crcfydd er mwyn cae! arcs yn en swydd. Yn awr, pan gafodd yr Ymer- <lwdr fel byn lawa bl'ntf o'u tueddiadau a'u BTyddIou- deb, efe a drodti a!Ian o'i !ya gynnifcr ag a wadasant eu crefydd er mwyn rhyngu ei fodd ef, ac a dderbyniodd yn ot i'w swydd gynnifer ag a wrthoda.sant wadtt eu crefydij, gan roddi y rhestvm !nvn am ei ymddygiad ef, ef, na byddai i neb ag oedd yn anffyddlon i Grist :m tfydrtlon iddo cf." Mae Hawer yn €tn dyddiau yj] rby SyMyb i'r rhagnthwyr uchod: pan fyddont mewn cwmpe!ni duwiol, ymddangosant hv/ythan yn grefyddoi' bcfyd, mettraat yc9 wa .Hp. eH cyB)'rj¡\u ac acbwya ap t ct. ca!o!?a<edwch, cu haH?yddlundeb, a'u rhagtit? end 6s ymhiith gclynion'crpt'yddy digwydd 'iddyiit t'od: medtant fyw yifo heb grefydd o'rgoreu; Ye,med)a!'t wtandoarenweuUuw yncaeteigabln,&'c. hebddy wedyd gait- dros eu Meistr -do.. 0 grefydd diawd na' t[11 no'i IJ:'lrddel yml)ob He! Gwc!wn yn yr hancs nchc(t nad yw y t'Lagrithiwr yn ynniit bpb amscr yn y byd iiwn, acmai yri)Kisydd yn giynu ynddisigl wrth yr Arglwdd yw y rhai tebyccaf p fod yn gytcimon j'\f cydgreadMiaid. Yii- bwn Hid ofna Dduw ni pharchlt ddyu." F cyfoetlwg tlmud-O! gynnifer sydd yn barod < v1 -W1 HKennn Wt-th yrhwnsydd yn llwyddiannus yn y .1 b'y'' it\vn, heb ystyncd pa un a ydyw yn gyfoe!h<Jg tu :.Jf: at Ddu\v," ai peidio. 0'111 rhan i y)' ydwyf yu barii" mae gwrt}n'yf'!i o dosturi 'w pob un diras, bydded c' god mor Uawu ag y byddont. Ai¡¡l\(hl yv. ppndcrfymt pa un 31 dyn dirascyfocthog amntt.twA sydd fwyaf ttuettus. Ataethus ywbod ynanncdwy'M yn y dda<t fyd; trist hefyd yw myncd o ganollhVlJldrll t'r mda! d!awd i!c nadocs ddafu o ddufr i'w gad! Ni'! yw fawf o wahaniacth pa un ai ar wciy pin nen '.vch' t:wetit uuie un sy<td dan goudctnirac!' ya çot'wcdù; Tiawd iawn ynghyfrit' Dnw yw y i'hai ydynt yn by\ hcb Bduw yu y byd." Mac yw yn cac! ci def'!yddio; map )nac yrclcwyn eig.au; tnae gan<}dyHt cnnid, oud maegra*. YIoi eisiau nme'r crcadur ganddynt, ond mae'1' CrcaW., d\vr yn cis!au. i!ro;.nau y byd tHapnt yn sugno, cwbl a CtU y thai hyt.ny ruddi. "ydynt wagedd a -oi-, tht'ymdcr ysbryd." C,wagccld yn awr ydynt ar y goi-eii, a'r pcth a {!aniy:1 (yd.t go)thtyn:dcr ysb)yd. Ofcr sioo laii o'r byd happnsiwydd syhvcddoi, y pet!! na roddodd Di:w crioed i ynddo. Wrt!: c<!)'yc!* y cig n'r sojJicir maeut yn dde. byn, nis gatfat' tai lH thryndiau wrtti f<ddw! am cu nK'i'dith, a'r cula! a an- (bnoddDuw i.'whcnaid! Beth ydyw ctT banihydedd, end fel mu! Absalom {'\v cario i !e cu d.benvddtad? Hc'h yw cu cyfoeth nnd t'el aniheg Jaci i Siser? rlHI- Hacnu cu ninrwotacth y macnt. Yn awr, pwy a gynfi* genal wrth ych mewn porfa fras yn ppagt) i'w ia(!d? nc't y drwg-wehhredwrag I'ydd yn caei niarchogacth mewn ecrllY'1 tl1 a'r crogbren? Vn o! iiiai-\volactil, I,(),, fyd.d. en y nnfuddior, a lvfli a a thaflwchi'r tywyiiwch (,itiiitf" Pwy a i't'fh' s:ynHgcnm) wrth y nyfryw dj ttchiiaid. e;' c), uod her.ldyw, fc aI/ai, yu gw¡sgo pOl'phol' a )nniM ) mai))?" Os mcdr tin dyn sobr gYllfigcnnu wrth y t ni wn i wt'th b'Ty y dytai dostut-to. Gweddtwn yn.g\B* tnfam gael mcdtitacnn teyrnas Dduw a'i gyfiawndcr cut)',s \'mac et' f 1 I .L-u-

MARCHNADO-EDD.