Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

eagle INSURANCE OFFICE, TRWY ACT Y SPNEDD. LLUNDAIN. 2tanteision a geir yn y dd)n?eK:t uchod ??- sydd ?ynwyscdig yn Nha!<-d?afth y Rhcnt o on t hyw I)ai neu I)et,liau ircill )()?ir Dall, ac yn ¡c¡had 0 r ?dpgfpd rhan o'r Wobr (Premium) a deJir yn arferol i ?wydd-daierain. Gwnelr yn dda ?oUcd tnvy Leched. ??. i?o"c?M? B?.? (Lif Insuraue.e) or dilerau Hhesymol. cAnewV,ddir pob ysgrifcn Ddio?tiad (?f?e?) adderfydd .y-?aut o Fedi, o fewn pymthg dhvrnod ar 01 hyuy. G O U t: (f i wi l w y «, Mr. David Jenkin, A rraflydd y Papur hwn; Mr. Lewis Davis, Periysieuwr, Abergele. Y mae J. EVANS yn hysbysu i'w Gyd-wladwyr, fod y Moddion Meddyginiaethol canlynol, ag sydd ar wcrth ganddo ef, yn bur ac yn ddigymmysg. EVANS'S GENUINE Patent Medicine Warehouse, CARMARTHEN. JOHN EVANS, Printer, Bookseller, Stationer, arid Music Seller, GUILDHALL SQUARE, SELLS THE FOLLOWING PATENT 4 PUBLIC MEDICINES. For Coughs, Colds, Asthmas, and Consumptions. .E. s. C/. ?ODBOLD?VBGETABLEBALSAM?ls' 0 ?? Dc Veto's Vc?<-taMe Syrup 0 It 0 J>urland's expectorating PiUs 0 2 9 >«u<kll s Bai.-am oi' Honey 0 ? <) grant's Drops, 0 ? g Da.wsou'sLozp.n?cs o l ? lord's Balsam of Horchound' ?? ?? 0 1 ?yaiis?spnccofC?tbt.t 0 ? S ('oti,Ii I)i-oi)s 0 2B VW.alsh s.C,Olt's-teot Lozenges 012 Mitwd Lozenges 0 2 6 ?''?<'a?cM,D<t?,an?A'st-t)cus Disorders. \?r ?rt ,s RestoraUve Medicine 0 2 < ør. Fothcr¡:;ill's Ikstoratiyc Nervous Cordial Drops 0 4 6 ^r. Slander'sSenative Tea 0 2 B ??r.Hymcr?Nct'vousTmcture 0 4 6 Xr——— Determent Pills 036 HuxhantVi incture of Peruvian Bark 0 3 0 ?"mon'sBaImof G dead 0 11 0 ??')yBott!t-s 11?0 R?to" ??t:Drops 0 11 0 Dr. tt > ])ases :xc:?en< to .Fema?M. Dr.Iur),,tr'rii)cture 0 10 6 .?"'?'!?renm]ePiHs 02 9 A \Sinr^Fema!t: Piih •••• oI d 'V J I' r ema c S ¡; s Oitto • 0 2 9 1rü\é, Golden Pills 012 For the Rheumatism. ,Ifemacatli.irtic Tincture 040 "Whitehead's Essence of Mustard 0 2 9 ll. Mustard Pills 0 2 9 fir. Batcman's Pectoral Drops • 0 16 Essence of Jamaica Ginger Cs. 9d.and 046 Cumberland's Bituminous Fluid 0 2 9 'S For Scorbutic Complaints. )ilsbury"s Drol)s 0 60 tir. Suiamon's Ana-iinpetigines 0 11 0  For Cutaneous B<'Up<!0?. arclay's Ointnt 019 jPike s Ointment 0 1 9 ?onio?.Abster?nt?tion 0 2 9 Lotion 2i. ?)d. and 056 Dr, Ni'licatley?i- oirtment 01 9 F'ertcreal ejections. Walkcr's JT esuits Drops 028 Leake's Pills 029 Leake's Purifying Drops 0 2 9 Bilious CoMB'Qtn?. ?rc!ay'sAntibt!iousPi? 056 ■Dickson's AntibilioHS Pills 0 2 g !k Jamc?s Analeptic PUI? 046 i.Gall's Pills 0 1 2 -"r. Ntfrm's Antimonial Drops 029 Disorders of the BovseU. ??. 'cpy's True Davy's Elixir 2?. ld. and 0 2 9 Godfrey's Cordial 010 ?mcr;caa Soothing Sirup 0 2 9 ??dchn'sHUxir 01 2 Kostoek's Elixir 0 2 6 Quire's Grand Elixir 0 2 0 ~sence of Peppermint 0 14 ?:mmcdeVie 036 -?ndprson's Scots PHh 0 1 2 !J'S Carminative 0 1 9 ?'?sScotsPms 012 Mass's M- DMOrJc? ?'C/itM?H. 0 3 6 Glass's ^nes. ia 0 5 6 lienr s?Cal'InLlt China's \'vte> Lozen Is. 2d. and 0 ? 2 ?9 Se,eF 0 12 ea J JMagnesia Wenges, for Heartburn 0 J 12* :Dr. Steer'sOPO(toldW 029 Dr. jetton s?rittshOU ?? ?? 019 R tV *«» ?f!!CE?I.?y?OUS. ?, ? ? ?'cated Vt-gct?Mc Water, an Effectual ????" ytortheScrophutaorKtn?Evil. 0 6 0 ?untsAppriMtFamHyPins 0 1 2 ILI'lender Lozenges, for Lowness of Spirits 012 ??'?sAsthmaUe Candy 018 i3ath'sW'estorati,e (ir Strens-lhpn? Pn!s 0 1 6 Prin<»i» rf^^tivp, or Strengthening Pills 0 1 6 0 8 0 S'an 0i1, ^or tlie Growth of Hair 3 6 vlacassar rvi a ts 0?i9 ClieltenhamSal4 .StoneandGravd 0S ^9 -;r •••• Ch? I'urland's Family Cerate? 0 12 ?etonsGo!dcn Lye Ointment 0 2 0 I)r. Fever Powd,,r 4 029 Partington's Balsam of ufe 0 2 ? p '?'"ScrLozeu?s "? 0]? '?<'pperm!ntI)iH<' ?'? ??. 01 2 ?-?"?sHMbrot'atton,fortheHot))jin° ?C?:xh .040 D??on Drops ?. 0 5 0 ?Ditto 0 12 KcJe„^y's Corn PI' to 1 2 CDllf Y 80m alS er t:,OIIA n$s Ce h-,ilic 0 1 2 ?elvtler Y' rssue Plai,ter 0 1 o Dr. SSoiMlo,ln^n's Abstergent Ointment 0 1 0 Dr. 8,1 Oil(In,'s AI)ster?,-eiit Oilatmelit 046 D?S?s Powder :'> 026 TaYlor??'?e German Corn Planter 0 2 Men???yforDcatncss 086 \teteeSB = ill teer uric Idzen es 0  ne  0 () (¡ "<1»W •••• J I g ?Atkin's itat Pa%te 026 llama 'hir(- 0 C) nr: S Ire Wilier's Rat Powd;f 012 Ct  x? JUST PUSLlSI-IED, And may be had of CrAdock and Joy, Paternoster Row, London; David Jeniiv, Printer of this Paper; and all other Booksellers, In One Volume Octavo, WITH A MAP OF THE SEAT OF WAR, FJIUCE 5s. IN BOARDS, A VIEW of the FRENCH CAMPAIGN in RUSSIA, in the year 1812, collected from the ofiicial and other Documents of both Nations, from the time of the entrance of the French into Kowno to their retreat from Moscow; and the subsequent disasters attending their march, from the time Bonaparte fled from his army at Smorgenie; By an OFFICER. Of whom also may be had, in one vol. 12 mo. 5s. boards, A for the DIVINITY of our LORD JESUS CHRIST, in a Pastoral tetter addressed to a Congregation of Protestant Dissenters at Cambridge; by R, Robinson*.— A new edition. Q Also, in one vol. post 8t'o. 2s. stitched, A DESCRIPTION'of SWANSEA and its ENVIRONS, comprehending every thing worthy of notice .for the infor- mation of the stranger. Eopal Change Stoutanee OFFICE, (A gadarnhawyd trwy Siartl Brenhinolyn Nheyrnasiad Sior y Cyntaf), I tvnnidfijnn GOLLEDION trim, DAN i DAT, MEDD- ac of Lines). hefyd at DDIGOLLEDIAD BYWYD1U (.Insurance VE voddir liysln slnotli trwy hyn, i'r rhRi sydd JI_' a'u Gwobran Blvnyddol (Annual Premiums) ytl ddy- ledus ar y 21ain o'r mis lnvn, fod ysgrifenadau cyiaddefiad (receipts) yn barod igael eu rlioddi gan y (ioruclnvyhvyr a gaulyn; a deisyfir ar y persollau diogeledig i ymofyn am Adnewyddiad o'u Hysgrifenadau Diogeliad (Policies) ar liou cyn y Meg dydd o Hydref, o herwydd bod y Pyintlieg diwrnod arferol a ganiateir i dalu dros ben amser pob Y s- grifen Diogcliadyn divseddu y pryd hyny. SAMUEL PENNING, Yserifenvdd. Medi, 1814. Swydd Forganwg. _i\ BERTA WE, Messrs W. Grove Si Sons CAERDYOn, Mr. Joseph Davies Swydd Gaerfyrddin. Ca,erfyrddw, Mr. William North Swydd Benji-o. PENFRO, Mr. W. E. Wilmot Swydd Fynwy. Mynivy, Mr. Thomas Tudor CASIN -EIV Yi), Mr. John Tibbins Swydd Frecheiniog. ABERHONDDU, Mr. Charles Wild Sieydd Ddimbech. RVTHYN. Mr. Robert Williams Wrexham, Mr. Joseph Laiigford Swydd FJlint. TREFFYNON, Mr. William Turton Y mac y Gwobran ar Nwyfau Hwsmyn svedi cael eu IIei- hau o 2s. 6d. i 2s. y cant. D. S. Fc roddir Ysgrifenadau Diogeliad Tanyn ddidraul, pan fyddo y Wobr blynyddol yn dytod i 6s. neu ragor. (pf Mae y Gymdeithas hon wedi g-netid fviiu yn ddiys- gog Golledion trwy Dan a. ddamweinia gan Fellt.—'Gellir cacl Cynnvgiadaugan yr amrywiol Oruchwylwyr. Can fod DIOGELIADAU ar FYWYDAU (Assurances on Lives) wedi cael en sicrhau i fod yn fantcisiol i bersonau sydd a Swyddleoedd, Galwadau, Etifeddiaethau, See. tcr- fynadwy ar en bywydau eu Intnain, neu ereill, gellir cacl Tafleni o'r Arorethi ar y cyfryw Doiogeliaoau, ac am ganiatau TAL nLYXYDDOL ar Fywyoau gan y rhagddyw- ededig Ontchwylwyr. Acer bod yn fwy cytlens. i'r Cytf- redin, y mae y Gymdeithas wedi penderfvrm i hwyhait (trwy gytundeb neillduol) y Diogtliadau ar Fywydau i 75 inlvvydd oed.

HYSBYSIAD. II

Newyddion Lhmdain, lSC.