Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EAGLE INSURANCE OFFICE, IKWY ACT Y SENEDD. LLUNDAIN. Manteision a geir yn y ddiogelfa uchod T" sydd gynwysedig yn Ahaledigaeth y Rhent o nn rhyw 1),iineL, I)eC,iau ereill a losgir gan Dan, ac yn leihad o'r ttdegfed riian o'r Wobr (Premium) a delir yn arfcrol i 8wydd-dai craiB. Gwncir yn dda go I led trwy Leched. •DigoUediad Bywyd (Life Insurance) ar dilerau Ithnsymol. Adnewyddir pob ysgrifen Ddiogeliad (Polley) a ddcrfydd y 9zl4 ai.n o Fedi, o fewlI pymtheg diwruod ar ol hyny. GOttCCHWILWYR, Mr. David Jenkin, Argrall'ydd y Papurhwil; Mr. Lewis Davis, Pcrlysicuwr, Abergele. BALM 0 GILEAD SOLOMON. YMae yn amlwg fod amryw anhwylderau'r N- coifT dynol yn cael eu inagu gan afrHnollrwydd yn •Unser ieuenctyd, a throseddiad gwarthus t)'r riieol,iti ag y mae callineb yn eu nodi allan er diogehveh iechyd, ac er gosod syli'aen einiofshira dedwydd, gydag ansawdd gvef a cliadarn. ISid yw bendithion iechyd yucael eu colli yn Kynt nag y rnae profiadau poenus yn dangos eu gwerth; a I' "yoddctydd annedwydd yn edrycli o'iamgylch, yn rliyaitil, I)ch,fil yn ofer am foddion adweiliant. iki"le,r Dr. Solomon, o Liverpool, vn cymmeradwyo ci GORD 1.1 L HALM of 01 LEAD i bawb o'r rhai ag y mae ansawdd eu eyrir wedi adfeilio 0 Rthos angliallineb mewn jeuenctyd, aV holl rai sydd å'u gewynion yn Uin o aehos Hawcr o fyfyrio, neu vii-illi-fei- goi-iiioda it gw'irawd (spirits) cryfion, tea, neu gojfee,, yn gystal ag i'r rhai sydd wedi gvanau trwy liir breswylio mewn ardaloedd twymion ac attach; yn inhob un o'r cyfryw amgylchiadaw fe dry allan ,rn feddyginiacth Inwyaf enèithiol, gan dynau y gewynion ilg oeddynt wedi llacslI, a chryfau a bywioeau ansawdd y torw. Yr amrywiol anliwylderau pcrthynol i'r rhyw deg (fair 82x) a ddeuant yn ddigyfrwng dan awdurdod yr adferydd llwn; tc. y mae llawer o bendefigesau cyfrifol wedi proli ei tud yr yciiwanegiad meddygol gorau i'r hwrdd ymdrwsio a £ Wrddasant erioed ag ef; i gylnerthu'r ysbrydoedd adfeil- ledig, chwalu doim- y pen, hurtrwydd, a llesgedd ac wi th greu bywiogrwydd hyrryd, ac vmlid ymaith drymfrydedd, y mae yn rhoddi cysur a north i'r holl gortt". Y llu o glcfydaa trytntrydol ag sydd yn cystuddio'r corir dynol, dan yr enw Aninvylderau Gewynol, yw'r achosion penat o resynoldeb dyuioll ag sydd vn nmdditaid o iechyd. Y mat- i auhwylderau hyn yn iicilliaw o'r fath amrywiacth aHhncgoi a chyd-blethol ? achosion M y byddai yn an- Mhos)h', pe byddai hyny yn wastad yn an?enr))cidi'yn i'w cnwiiio allan i'r achns cywir o honynt. Pa fodd bynag, fe adweinir ac fc dcimlir eu helleithiau yn rhy dda, yn lnhlith all fawr o ddynolryw; ac ar gyfer yr efteitliiau hyn, gellir liacru heb fyneii y tu draw i'r gwir, na chafwyd un feddyg- miaeth erioed yn rliagori ar, neu yn twy ciodtfm r am ei ^ffeithioldcb na CORDIAL BALM if GILEAD y Dr. SOLOMON. TL mae llawer o'rgwelliadau agyminerasant Ie trwyddo wedi cm ha1"gralru yn 1111101) newyddion yn y deyrnas, er annogaeti t i'r cystuddiedig i ynmrfer, a pharau yn yr arfer o feddyginiaetii, yr hwn sydd mor odidog yn ,gwcini iachad tnvyadl inewn poll aclios o nychdod. mac tyb n llvnu fod aiihwylderau gewynawl yn fwy cyffredin yn yn awr nag y huont ar un ainscr as all, a ljuriodolir hyn yn uenaf i'r gormodd hunan fwynaad sydd yn |Vtt.yn J"r amscroedd gloddestgar hyn. Y mae yn wirion- ud sicr, {fta- pa bcllaf yr ymadmYom oddiwrth'sym'.edd a 'ymhedraider yn ein lluniaeth, a pha fwyaf a abcrtiiom o J^rferiadau iachus i'r anweiiiigarwch ag sydd yn cydfyned adifyrvvch teiHuaidd, nwyaf gyd fydd eliaith j>ob cyfeilior- nad meddygol, yn gwanau cglll'r col-it. Y mae aiihwyl- derau r ge-vvtlau yn ddygwydtiiadol i'rddauryw (gM rryw a anJw) iyda'r gwuhaniaeth hyn yn unig, eu bod yn y rhyw tc/to¿¡Wo;é('(j}d o herwydd tynenvch ansawdd eu cy) it a'u tlull 43-iici-ach t) fy Yn fwy ami a ftyrnig nag yn y rhyw arall. Achfy??n.r gwendid yn yr ansa?dd ewynawl, och n! yn rhy iyMych I-ai? afrcolusrwjdd yn y naiH )yw, a gonnoddau ?'ythyil yn y M!. r arwydd mwyaf cyu'rcdiii o'r an- nwylder hwn yw ofn angau yn baraus, yr hwn 'ydd yn cerddfd trwy'r hoU ansawdd wyna\1 a?i dlèithian iiiiiv? t I- mt, gan n,dd-drei?r gilt)ii 1,- anfynegol, ac yn eynhyrtu 3,11 crln\'yll,a.dall n?y? ar.swydus o'ddychryn ac auohaith 1 r my\¡rYdd 11 y rnac fniJoedd wedi syrtiiio yn abertliau yn .fYl'iJ,lgr\ydd d Ipsmair, yr hyn sydd yn gwneuthur y y hnnedwydcl sydd dan ei lywodraeth yn anynad, yn •anwaaj il, ac yn anamyneddgar, Yn dueddol i redeg odùiwrth nil meddyg at y Hall; a hyn yw'r rlteswm pa ham y maent mor an/ynych yn cael bndd oddiwrth «n feddyginiaeth, am na leddant hvyrfrydigi wydd digonol i lynu wrtli un nes cafro jimser i ddwyn ei eiiitith priodol. Y Cordial Balm of Gilead anghydmarol hwn yw'r feddyg- niaeth lwyaf ccindlws ac clleithiol a gafwyd erioed at an- awdd waii a chwilt'riw'r ('ortr, gwcndid gol wg, fieti wendid cOf, iseld °r ysbryd, cryndod a meddwl, Wtndid fstlenaidd (sexual), a pliob auhwylder arall ag sy'n cyfod i oddiar laesiad F ansawdd ewynawl, y rhai yn -uml ydynt yn e;inlyn anghymhcdroldcr, drwg fiichedd, a IIlyg 1 am angonrheuiiuii iechyd, gloddest, bywyd llo- lIyde, cisteiidol, a myfyrgar, y mac'r Cordial Balm hwn wcdt sefydiu, yn gylfredinol ei eliaith adferiadol, a gellir yn Syf-^f yiimhlUh y jicnaf o'r call'aeliadau a gafodd olr? "einiad m e?ddygol allan erioed, fel bendithion i ddynol- ryw, a gwrt iiweithydd i resynoldcb dynol. Y mae miloedd yrawr hon yn byw yn y tair tevrnas, i fendithio'r dydd y <techreuasar?t gymmeryd y meddygmi-tcth rhyfcddot hwn, yn mwymtu bcnd)th:on iechyd, y rhal mcwn modd amgen ? aUasent f od wedi syrthio i'r bedd yn anamsero!, yn aberth- ?"ghn JUneb bore ieuenctyd.  '? Y mae hanesion o'r Iwerddon, yr India Ddwyreiniol °A 'nc> Germany, Hamburgh, Bedin, Iloland, Ja- inol, Norway, litinl)tii-gh, Berlin, li.olz;iid, J.1- ?'?'??< Norway, Sw cden, a Denmark, y rhai oil a i'r gwled' ?chafodd un meddy?iniacthprioMiaddy??'yd i7r ilyny y ???' ?'<th'ad ehrwydd ac anarierol.— l,'(? (ideni"'yds d Totfeydd (Custom-houses) yn Liundaiii f,m^y °'rmcddyginiaetli hwn yii cael ei yru dros v m?,. "'? ?'' ?" feddygsaiacdmu crciH a'u rlioddi ynghyd. tfTlr CO.-dial Balm of GilC(l(l yn awr fel y canadiad m%v^ifa gafwy d 'ill'" f? '"?""???'y'? y mae y"?''?' yn ddiniwaitf acv 1 1,1, ??? buanac ychwancgo! aroddir i'w ?-Ni'dura'i i'w awdur a'i d?)'???"?'' ??' Sol?on.o Liverpool), yw yr .un?? i??n? n? ? ?' ?''?'n?'<? meddv?iniacth, yr hwn .\dwf ?'?' i'r graddau nchelaf a'r isch? o'r bobl, ??d. t f.1th hvyd?.ant ded?ydd a pharaus.—Y mae ?wcrt).- '1: r; ml'ddyi¡¡ ;at!J Inv:1, y' ?y"? lawer lliosocach irr IIIcthll Y1l fynydl a'í ????.?? .?*" '??"? y" "K'n yn fynvch a-i ?nd??y??'?y ?y'??'- ??? ? da?. ae y ,nae ?oscyM?"? ? ?streiaa y.) cael <??werthuyn a,rrc) s  nted  y IANV- ,gall eu bod wed. c'n rhao'- c?chi eyn?????.y ? ? I?< S?' eu bod wedi eu rhag- A,i- ivei-tli g-"n l)- Jl-"N-KIN, A,-raffv(ld y Pa pur hwn, ,ac 'L'vms: Cacrfndlnd' .at' ]"dmond, A hertHwe; ilef)-d b-?ranicalins ?'??'? ?''crt?wf; "11"'1' ,.Ic. Eyins, CaerfY"ddiii. > 'h,<>'ld<l"; 1.Puiltc^' ?Vi-exli.im; a I)IIoi) yd(i ddygin.aet^ aral11l pris it Is, y gostrclaid, neu beda r t,n c()strel dt'uhwi(ld a™ ? wr h yr hyn ? arbSr n'? ? ?;??'? '? l,iverpooll 11 yii l- *l» geir.rait feaml. •Solomon, jr:7 111aí.c ar .yra,P»'(stamp ). r I)r. ""Ioino"? 11 i)zkij )rir ?t?'y  ?' ,1, ?. ?"?ian'Y,fd (&???-?? am un •bttnt J 1^ !y!T' ur)! ?'KV?'-wyddo fcl hy. Mouey fitter T* r' bo/onion, tf, ileuu House, near lAverp^ol.—1'nid ???'" — Cuf ?'ey???M t??-?:HO< i ?/??:sr? ? Ct?-?M? B?? of GilecuL. ?"?h? ?chos ag y ?'emir yfyrdM Ba?: ? G??t', (oddi eithv LPan y ?orchymmynu i'r ?'?.'thwynch gan y Tyw tqddi *echyd"), eynuiiercr 0los).tid !;wy dG i lonaid Ilvvv b'rd\l ?<<!&? ,fatt?bot i ot?it ac an- sawddcorffv »?P^efy<W» banner esc cyn bore-fwyd (br ?/?- fast), vn»hvl 1,n*ar-ddcg <?i glnch, jnnnp yn y pr?d!Mwn/ uc vn;hylp ea Itil-ar-d(icg o?i, -locti, yi, y R'dgWin-w??''?'? vF-til() el iwti, nfn m?wit 1'on- ?HMtKcett???? oddwh-, gHUt gwyn, Made%a, | JUST PUBLISHED, And may be had of CHADOCK and Joy, Paternoster Row, Loudon; DAVID JENIV, Printer of this Paper; and all other Booksellers, In One Volume Octavo, WITH A MAP QF THE SEAT OF WAR, PRICE 5s. IN BOARDS, A VIEW of the FRENCH CAMPAIGN in RUSS r A, in the year 1812, collected from the official and other Documents of both Nations, from the time of the entrance of the French into Kowno to their retreat from Moscow; and the subsequent disasters attending their march, from the time Bonaparte tied from his army at Smorgenie; By an OFFICER. Of whom also may be had, in one vol. 12mo. 5s. boards, A PLEA for the DIVINITY of our LORD JESUS CHRIST, in a Pastoral Letter addressed to a Congregation of Protestant Dissenters at Cambridge by R. ROBINSON.— A new edition. Also, in one vol. post St-o. 2s. stitchctl, A DESCRIPTION of SWANSEA and its ENVIRONS, comprehending every thing worthy of notice for the infor- mation of the stranger.

HYSBYSIAD.

-IT- Newyddion Llundain,…