Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

" "'"'-'",,.: '?.T EIN GQHRB?-YR.…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

'?.T EIN GQHRB?-YR.  Cyhocdd'r SJlwadaú Boneddi--it)h Lfanrwst ar Hiny'dd* iaeth, &c. ytt y nesaf; ni dtlacthâ,lit tnewn pryd }'vv har. gi*apiiu yrWy tiltios boil. HaJjes y Gyrndcithas Genhadol, gan y Parch. D. S. y cySe cyntaf. Cai;t, Syiwld4it Arfonwr ymddangos cyn gynted ag y gallom. DacthCyfamoddtadGwHymCaHeatFUaw. GORUCHWYLWYIt. I I OOr CastcHNedd David Thomas, Siõpwr CaeqJlulI.y Parch. J.Edmonds Pcnynonrar Ogwr D. H.Jphes Uant.t'issenf T. ?:"t"r Morgan POQtfQ.e:n" TUŒ. Llewelyn, Postmaster Caerdydd — Post-Odice Mertityr-Tydfn W.M.Davies, Postmaster Aberdare ? JohnBynon, Postmaster Caertyrddht- < J:.E?a.ns,Argr<dlydd, ?c. .-?i?' ? JohHUottEfts.S.t?wr <?ab?H))ewyddynEm!yn Timothy Thomas L'andt!o FrpdpncItJb'?ns Li?nyrnddyfri — D.K.t{.pes,Su)pIsMt Litii3,inCidyfi-i 1). It. lives, Siqp Iss.1 AberHOjiddu, G. Nort!< .Cryghywcl John Price, Postmaster H Wordd ——James Thomas Trefdraeth Davtd Thomas Abergwaun Henry Evans Aruetth Parcit.Vtiha.m Thomas Abfry&twtth Parch..tohn James Aht'j'tt'i — Ca!e&LetV!s LianbcdrpontStPphet! lugh Janes, Post-tHaster Gianyweru-Ystrad- .Uaytd Richards,, Postmaster Amtwch Pa.fch.JnhnLvuns Hodcdern- OwenWÜJiams, Postmaster Caergyb: Benjamin'J ones UancTchj ':K'dd — P.van ThDmas, Postmaster W. R.obcrts Liattgcfm Parch. CHrKtmas Evans Hunger Parch. Arthur JOIiCS. PwU:ic!y -.Benjamin Jones Caci-muicn Rice Jones Trcmadoc Wi!iiam WH!iams Utmbych Ti)os.Gc.c, A ''K;atrydd,&c. 'Vre¡¡am J. Painter, Hyfrwertttwr Haurwst WiUiam Davies RHthm —' JbhnPhtHips, L!yfrwerthwr HaugoUcn John Edwards'; Baia R.i")anderson, Argra<ydd J)o]gcUau Richard J cue. A r?;mJ!jdd Nc,town Parch. John Jones MacnynDeth Richard Jones LianfyMiu Edward Puce I,i<uudtocs AbctJonps CasncwyddarWysc Evan Lewis, MyfrtYerthwr P(tntyjj0t)l Parch. Ebenczcr Jones Liuudain NewtoIl & Co. \Yarwic!¡.. Square; J. White. F!ept- stt'eet; a M. Jones, No. 5, Newgate-Street. Golenwyd y dref hon nos Lun diweddafyn y modd mwyat'ardderchog, f'pl amiygiadoortbiedd am y cyf- newidiadau trarhyfeddolagsyddyn ddiweddar wedi cynnneryd ))e yn Ewrop. Cyn gynted ag y aeth go- teuni y dydd o'r Hanwyd ei Ie gan oleum ceify- ddydaidd, mwy dysgtaer, pebyddai yn boSfb!,na'r hwn oedd wedi ymadael; yr oedd pob ty (a fcd.u nr ddeit- iaid) ac yn agos pobrhandyaphedroryn owydr, yn gwneuthur ei ran i gynno! thwyu y Mewytchiad cyitre- dil); ymdtechai y trigoHon tlotat', yn y mynedteydd mwyafanamtwg </r d:'ef, gyi'andgt yn y goi-foled-d cyii. redin, trwy osodcanwyitau yn eu tfenestn bychain; yr oedd yr heotydd wedi eu Uenwi a;an ddymou o boo gra- (idaii, fel y gaBH.8Cm dybted fodnotldngouon pumpneu chwech 0 refi niawrionwedLdyfod t.ymwetcda. ni nr yr aches, neu etn bod wedi etn symud i rai o heolydd mwyafpobiog LIundain a'' yrunwaith, ac yn ddiwybod i ni ein hunain. Bywiocawyd ygoiygfeydd gan ruHda!: niangneiau ycadlongau agoeddynt yn y porth, a chwy- ftadau Hawet'Q fati&rau, a'r cyn;Klyb. Yr oedd tiawcr o ddarluniadau achyfansoddiadautt-a chywrai)'4t r<v gwele d, i-nenvii o'r frenest'-i. Mcwn un tt'ènestr yn yr Heol Fawr, yr oedd Uun Bcnaparte, ei wraur, a B'euin bach Rimfain, yn lied bendrist yn decht'eu cychwyn tua EIW, yr oedd y.geiriatt Ilefldwelt a Hawnder' 1 wgweled yn Ued ami; ac mewnmwy nap un man, gwelsol)-Oc,h! ymerawdr tiawd Elba.' Wrth y farcltnad yt' oedd I tawr a phob Gormeswr; diogpl- wch, a rhydd-did Ct'efyddo! trwy y byd/ Sytwasom yn, nentduot ar y daduniad ag oedd nwch ben masnachdy, ynmharthut.hai'Heoly Menin, sefHun coioinmen a chainc fer o c!ewydden yn ei chiinn, yn disgyn o'r cy- mytau uwch ben, y rhat a ymddangosent yn dra thyw- yK a.bygwth¡oJ, ond 1'hegis pe buasent yn awr yn gloywi ac yn ymagor yn rhwydd, i roddt Ue i'rgolom.ehddyfod gyda y brys mwyafrr ddaear,a'rgeui<tu cantynot ary y godre, I Gi-oeso i'n calonati.' Nos Std, y 3edd o'r mis hwn, Uosgwyd mab bychan, ynghyich tan' blwydd a phum mis oed, i Dafydd Rhod- erick,o gymmydogth Margam,Swydd Forganwg, yn y fath tbdd trnenus, id y bu tarw mewn toescn mawnon, Wedi dihoeni o hono bydy dyddMawtth Caniynoh Dydd Lh'n y 4edd o'r n;is hwn, Jîwylioddy :!ong Nauttius,oddiwrth Wcithiau coprMargam, tua Chaer- odr; ond ynghylch fleg o'rgloell yn.y no!i', hi dart "Y°dd ar dywoden gerHKW y Drei'newydd.fel yr aeth lhai o'r estyU yn achubodd yrhoH v. yr eu hywydati wi-th ddringo i ben yr hwy!bren; ond Loddwyd dyiies -ictiaiie ynghytch Slain oed, o Eethnet Highcock, ynet gwe!y, -o r h-ri y peidiodd godt, .er fed nn o'r iiior(leith, r \vcdi ci chymhcniddytbdoht)Haw. Achubwyd ei Uwyt! yr hwn a ddygwyd ymaith mcwn pedi'uHcni cyn penUanw y m&r, ac ynebrwydd gwedi hyny aeth y ilestr yn (idt-yitiati. Y mae Uchedydd yn meddiant Caûpen Tåylor, o'r Hong.dan-hwyibren Chepstow, yr hon a ddaUodd efe ar gyn'iniau Scotland, yn-agesi 6 tnUtdu' oddi wrth y t.r Yr oedd ciryu yn ei hymhd yn galed, am byny dewis- odd ynhy.trach fvned i gaethiwed, gàtloléchi ai'twrdd y Uong, na bod yn wiedd i'w gwrthwynebwr asgcUog. Dihenyddwyd John Bncktey, Coeg-feddyg (QKacA: Doctor) vn Lancastc! yn dd:wedd& am Ictruddio Dorothy 'Rosthorn. Yr oedd y JJofrndd wedi bod yn Goeg-ieddyg yn Bo!ton,a.dac:-h' y ddyne's, yr Lott oedd vnf?chlog, a.toam foddion i bcri iddi erthytu, ac v,it': i ?c?io cwn?uthur h?'nv ei'eR bsrodde? mar',vc!a<;i!:t ') ? r Atebiadi Cœ,t(}3,};¡'ll":n,'YddyngfY; Pd L-ath yw ystyr Ramadegaidd y g,emau'lyn, '< I.)ymay ci a l,ldclo(la,y ddatad;'( pe tin ai y ddatad a !addodd yci, ai ynfe y ci a lad(lod.4 y ddafad a feddyhr?—Atcb y ci bid sicr sydd wedrMadd y ddatad; ac md oes acho.11 gweied ymad¡'Q.q<l m\vy egllll' i arwyddo hyriy na't- UH uchod, wedi sy!wi b honom ar y riia6.jti ymadrodd y pcrthy:] bob uno'r ggir:ï.au uchod iddynt.-Dyina, neu Welè yino, Rliagferf-y, BaBnod terfYl1Q,1 ;ci, sylweddun', aen C!)W cadarn.—((, Rhagenw pe)'ti)yi]oi (7'ela{i¡:((pl'íJ1iOIl1l) \n cyfateb i tit,it; yii Saesneg-,iadd..+Jdd, bed' wDe.uthul'ol, (,vet-b actite) neii air,yii dynodi gweithred awn:tied gan ol'uclm:i;lwl',neuddei.liady fed ;ac Dis dichon un gan' yn yr ymadrodd hwn fod yn ddeHtad a phe raid fyddai wrth egiut had, y mae'r I riiageiiw pel'hyn{;l a, yrhwn sydd wNliei osod t-hyngddynt, wfdi toddi yao yn fwrndot i ddmodi'f berthyuas nctiod—gwrtti- rych y terf nett'r weittned Uaddodtl yw y ddi¡f"ad ;,0, gail- iyniad, gaH tMai'r ct a ,tadJodd,\ rhatd yw mal'r ddafud a ltJdd1Vyd-m')' c: yn weithgat- a'r ddafad yn oddefol. Pe dy,cdasid, H Dyma'f ci a vr ystyr, Luasai'rci yn odderbl;ond efe yn uiJig syddweitj),g:ar"o ganlyniad, petlj, ,lJwyriin, mhosibt yw ei tyddhau o-' fod,yn..euog o'i- liofrud.diaeth addef&d CadNvgiin I'llat Petli b!.n cedd i'r lit)t- i-tida tRrw cyn caet ei grogi, yn Me ceisio euog famu da radddtaiwed.. LjLEWEi.YN. I ?YWVDD,' ?,, I. I r I. AR \n.R¥JJEDD SA.MM AH HUGAIN. I t loN dwy&ntdoes6't:aH, y mag'T ywfymugail, Ni. frld, Y, C<i<i'Va,d;_wdmau, Y 11 ty oes,a,rt elSlI, A Duw'n \far yn daqlüru O'i rid ddaw.neiYsbl'd dJêl I'mtYWYS¡'rfwnl ta\vel, LIeariangtoywatbn CafryddidatiewndidHon, 'l'nvy' y dydlf ef JUwn t1r da' Ereifttwia'mport'eia, Aemewn hedd go-rwedd a gá Y no&'n y He cynhcsaf; Ynfwyne'dywysf'enaid, Anertharyddim',withraKi; I 'ErmwynEn\vmawtmwyhaf Gan IÔD fy llhroi }Iígyssangàf; At"hydllw'brau palthau )h Ot\Vyudebachytiawnder. Nid OfllWU pc rhodiwH, rhwng Y gwastad dn', tie gostwng Pobdychryao'rdySryndn Rhaganganydrhygyngu, GwyitonBedda'ngYveddyngwaa Chwyn)adwythddyc!nynia.dnu CanysTi,Ion,fyddtfyth, Actnewnpryddytibnnlounut' Yn borth yu gymmot th a g3.t, Atheiiwngyw'thwtaien, Duw'n Naf, ct cerydd daa nen, Yr wlaien reota Withbobrhaidydefaidda, A'r ffonn i'w dwyn yn fwyn fyld, A'n eynnaler en cynnydd. At'lwyiwieddo'rioywaf, He'n brysnr pob cyssu! caf. A'tn geiyn dig-, eiddigedd Afed,w!-thweiedyw)e.)d; Owlyciii'in inlienn i'w gyiiiliennilp A'r0iewddaetha!'raetddu; A'mphio! ddwys wlwiwys lawn. Befwagan winyn buriawn; DrwyGattad,DrwyDiugaredd Duw 16n, daioni a hedd, Htwy'mtDywydhyfrydaant I Yn ffrwù, i'm anlyn tf'rydiant, A,I rAi -giwydd,ftwirgiol Ynpidygwynnfynnim'fod, A phreswyliaf byddaf byth, YnddeUiad'neidy'ndddyth i Yno cat i'yM 'n dra)'wydJ, AdaiH, Duwat'ydd. ?. HANES CYFARFOD CYFFREDINOL BIRL GYi-d,. MANRA Y MWN-GLAWDD A'l GOROR. r 1"'0 L(Iii)elwcii yr ilysbqsiad. J Wrthannogaeth Eisteddfod Dirprwywyr BiM Gym- deitiias Gwrecsam, ymgyfarfyddodd amryw ewy'Hys- wyr day GymdCtthas, i !nnio mesurau i'r dyben t sef- ydiu BiM Gymmanfa. Gwnawd e: fymad at R. Burton, Yswain. ifodynGadeirwr; fel cwy!!ys:wrdat'r gym mydogaetli yn neiiidnol, a'r rhywo:;aeth ddynol yh' gyiT- redinoi,cydsyntodd yn ewyllysgar â'r deisytiad. Ga!wyd Cyfarfod Cyih-edinoL Fw gynnat yn y Gegin-ddH, dydd Gwener 18ed o Chwefror, 1814. Tri o'r gtoeh bryd. nawn cymmerodd y Cadeu-wr y Gadair, ac a gyfart:!t- odd y Cyfatfod yn fyr, ieLy cattlyn :— "P,Obl dda,—Yr ydym wedi dyfbd yma ynghyd i ffnrfio Bib! Gymmanfa, fel y gat!o pob t'awd yn y Gymmydogaeth gael BiM. Yr ydwyf wedi clywed fod tigeiniau o dcutuoedd ac amryw gannoedd o bersonaH yn y Gymmydcgaeth heb yr nn B:b). Os medtwn rhyw ftordd gael digoned o Ftb!an i'r Gymmydogaeth; nis gaitwu wneud dim gwetl nag ymdrechu eu caei. Pan yn)ae teuinoeddheb yr un Bib!, nid o6s dinl r ddysgwyl end gweted y bobi yn gwag rodienna ar y SHtiau a'r plant wrth yr ugeinimi yn torri y gwrych- oed<! ac yn troseddu yn y macsydd. Fe ddyiai fod KM Bib! yn y tcutu tteiaf; at! os bydd y teulu yn fawr fe ddytai fod dau neu dri, fel y gaUo y penteotu wtth an- nog y plant i ddatUen y Btbt,neu eu cadw rhag torri y S:)f a t!lrosedùu a)' e;ddo e:! cymmydogioH. Yr ydwyf at Btbl Gymdeitbas ac er annogacth i chwithau gyKnoi-thwyo e:ch gdydd, yr ydwyf yn b'.vhadu eynnorthwyo y Gymmanfa hon Yna gwna\vd cynnyg!ad gan y Cadelrwr gyrhmerad- wyo y deuddeg Penderfyn?aduu cyntaf. Cefnogwyd gan Mr: Phniips, yr hwn a tefarodd t'r perwyt a ganiyn:-— ''Gym'ùogi.on,M?e yn dda gennyf WelGJ cynnifer gwedtymgym.uH ytighyd ar yr achospresennot; gan obeithio y bydd i bawb yn oi eu sefyttfaymdrechui gynnorthwyo y gwaitli aiige,-irlieidiol hwn ynrnlaen. Mac yn hysbys i ni i pyd'fod amgylh,iadau llawer mor p;yfyng I1a allant gaellib¡an i"w meddlant ¡ ac oddtwrth yr ymofymad a wnawd yn ddnveddar yn y gymmydog' aeth hoU) rwy'n gweicd fododdentu.M o deu)uoedd,ac ynghylch 500 o umgollon drbs pttm oed heb Fibtan; ac ymaeyn debygoj iawn tod etto rat na chafwydhy- pysrwydd o'uhangen; end ein dyben yw eu chwitio aihnynctycymmorthagawn. Gwnawd cynnygiat! gan Mr. Jones- ar oqodiad y Cad- eh'wr,yT)ysoryfid,YsghfragIaw,y Dirprwywyr, &c. yntt y Parch. John Pat! y a kfaiodd fel y caniyn :— Fy nghydwiadwyr, yr ydym wedi ymgynnnH ynghyd heddyw i'r ian hen ar achos pwysfawr a da. Er mwyn (teaU yr aehas yn well,;Ù gofw, t fyfyri.o arno rhagttaw, mi gymmeraffy rhyddid i'w ddosparthd dan dri phen, sef, 1. Yrydymwedt Yl'ngynmrUynhyd t'rdybeu o a:aifact o Fibtaa Cymraeg i'r ardal hon. 2. 't gad motldioll L'w caeta'n b-i-ii ni%ryri y ttodion. 13; Jgael irordci iymofyn yn fauwipa de'Uno.eddaphcr. sonan neiUduol sydd neb Fibi yH cu meddittnt, fei y gaUcr cael cyfleusdra t'w 9 ,,vln- r,iell ar.nynt, rwy ddangqs ei werthfawl:ognvycld, ynghyd arttordd i gae) gatae! arno. Mac yn ddiamhclwl t,oq/¡ Wn yn i th.*da.' Mae gair yr Argiwydd Ynbetnfatthdda. Mae y Btbl yn cypntvys datguddiad o tcddwl .buw 1 ddynton, A oes rhagoriaeth fhwng e:n gwlad m a'r gwledydd Pigan- aidd? Y I3ibl.,a'i g\D¡1(t?:Erfod Uyfr y greadtgaeth chans', & llvfr ,i:agl"actn fanwi, yn dangos gaUu, docttuneb, a da!MiD"wi ra<K)an mawr iawn: etto, cni buasai y Llyfr IIwn, y BI., fe fuasai ejn gwlad yn baganatdd, a ninnan yn hohol anhvsbys o'r iiordd t ddd w ddch. 'Vroa yca¡r,alinrldlad eglut 0 aordd iachaw1wfiaeth ibechaur j,i!Viddo ryddhad a gwa- rd¡ aeth dayn euog, afl:ll1, a chonùem- niot Yn y B.bt ycawn hanes genedtgaeth, bywyd mo 11 f: d" tl I G' J, marwûlaeth, aJ-gyfod"1", ac \m,o,a,e 1 lesu Gnat. Yma y ('J,wn haac:> dctITuant ani ymddyg:ad Dnw tuag ¡ 0. at I o-i,ynng li' yno esocdd ybyd. DymayHyfriiynaf, dyma y gwerthfawrocaf yn bod! Mae pob ymdfech tnag at daenh gWybO1Hh oh\yn, yn ddian yn waith da. Vmhllach; ',g\vaith Dnw.ydyw; md yw yn perthyn i:uDJii" Maid p gre* 'yddwT mwyna'n gUydd. CenadwriDnw at ddytt- ion yw y Bibt. l\11le yn ddigon amlw§ i bob nn a ew- yHysto ddeaH fod y Bibt yn eidd& pel'thyol i'l'>odian,- yn gystal ag :'r cyfofttuon.; ac n?ae' yn drwm ago, d, us meddw! fod y ttodion yn ngwia<i yr efengyi 'ys anabi caetyfath drysr i'W1:\Üln, 0 herwÿ?d i5e!de,f:ehl",m gylchiadau. Onid y, Jwcglur- fod iddynt raa yiddo? Edrychwch ifewn y Bi.bl—ystynwchaniryw b'i ysgrif- enwyr—pwy dedd oses, Dafydd, Amdg, &c. Onid bugeiIiaM-defiiLd? P,'ÿ oeddPdt, IügdJac loan? onid pysgodwyr ar tyn Qali!ca'p Pwy oedd Pant? omd gwneHt!iH)-wrp€?.<y(! Maëënhiaitii yn ddiaddurn a hit hld ei deaU t'r t?odion. Sylwchhefyd ar gy?'elyb- iaethau;yr ysgrythuran; y macnt yn¡je\,Yn mtth tiodi ion y tn-. Cyne!ybirteyt nas ras i ronyn o had rnzrsta¡,-d; duWiQhdn, i wenith; rhaghthwyri sji'au; yr aHgy!ion i jedelll-JV;diwerld y byd i gynitauuj'-Alatter fnaid vn bennat's.ydd gan y BibI, ac y mae enaid, ga,ii y tiawd t'e,ys)ae et enatd gymmaint gwerth ag iiod y cyf.. oethog. Dybe'n mawr Cymdcithas y Btbtau Y¿'yw, c¡iel y Bib! i iaw ytojion.- Wrth ei ddodi,yn eu Haw, ann(). wch hW)'l1ti',w.d dal'lle n" canys md yw Livff Duw o I ddim njwygwerthmewntynachnttpobreB oniddar. ttctiireft Hefyd, ym,ofymvdi yn faJrwl pwy syJ 11.4lb fedrn darjien,a chynhnUwch hwynt i ddyfbd i'r ysgol- ion Sabbotljol,- y j-hai a gair bron ynmho.b ardat o'n gw!ad yn y dyddia,!i! hyn. -Wi-th gytameryd y B;bl mewn Haw, conwch tnai vaírDiw ydyw, a'ifod wedi ei iefarn \vt thym m; an hefyd eL fod Tn amCiUtu ein lieq ysbrydot a, tM-agywyddot. Yr wyf*, -n.e(irveh gyda syndod at- agwedd heddyehot eL *wlad, a'r cvfartbd hwno'imewn. Bwriwch' oiwg gyda mi ar America a theyrnasoedd Eh.rop! Hawdd y gallaf ahv i got i mi ddarUen hanes fad: Ffi-mnc, Yzpaên,Pvrùg¡.I, Itali, Prwssia,Rwssia, Switzerland, Holland;Sweden, a Dn- mark, yn Aceidellia, Maes v gwaed, y naUt ac ohyi'a!! o teWlJ yr ugain miynedd'hyn! ynheddychot, a'i broydd yn Honydd oddi\rth drwst rhyiei a thyv.'aiit gwaed' pa saw! mil o arfau anlYhenol a!nniwydi'w herbyn! Ond Uadd ereUt v maent hvd heddyw, a ninnau yn dodi Biblan ynnwyfawein Eiiydd yn He cteddyfau. Hynod fel y ;11ae Cymdeithas y Bibtan yn cyiymn mewn cwlwm tangnetedd Egl%irys- wyr, YmneiUdnwyr, a Threfnyddion, o M galon ac un ysgwydd t gydymdrech yn y gwaith goreu yn bod. Ga- dewch i bawb gydnno i WNeud a allo yn y gorchwyt ac mi ddymunaf \vHh ddiweddn, am i I)dnw pob g:as i goroni ein hytndrecb a'i feadith, er Mes i IHoedd d'n cydgreaduriaid. — Parch. W. \ViHiams, w(,di cefnogi y cvnnyg:ad ar osodiad y Cadeirwr, &-c. a let'aroctd fbi v caiily-,i:- Gyrpi!!i&n,-—Y maeyn Hawen geunyf cin :bod wedi cytat fod ar yr achlysur ardderchog o gydvincgnio i roddi y trysor gwerthfawroccaffedd yddaear yn nwyiawtiodion eincymmodogaetth Lie, fel yi-ydvn) wedi c:ywgd eisioes, y l mae-cynHifer yii aiiiddithflo"r lIyfr gwerthfawr yn yr hwn yr ydymya cael yda! guddiedigaethau na cHid eH .eaeJ aiLu. tt-wv ath'-btecil se)-yddtaeth)daea!yd-!iaet!nacunrLyw glfydùyù araB. .Yina.),r ydn) yn cael am natnrcnaid a'j anfarwoidph ac, am y byd trag'wyddot, He y byddwn byw byth. Yma y cawn (tdaHuniad cywiro'rgwo' J)dttw, acb'r Sordd a drefuodd t wneutlwr peci'adur yn gytiawn ddedwydd. Yin. a y cawn g.fai-v%-yddiadiii pa fodd i ymddwyn tnagat Dduw, tuag ato;n ein hunaih) a thn ng at ein cydgr<adnriaid. Y mae'r pethau a ddad- guddir yn y Hyt'r hwn o'r pwys mwyaf i bob dvn ?ael en gwybod o.hRrwydd y mae ein trag'wyddoi dded\vydd. ) v 11 ar eingwybodaethohonynt. Fe %veii yii yiyidCd i .?i"li ii?l l lis-n, 11 Yi- li,,vn ni cliretio a gona ddywedodd Crist fl hyn, Yr itwn ni chrcdo a gon- dcmnir," (nen a eubg fern.r). Pa fcdd v credant vn vr hwn ni chlywsant.imdano, Ymddengys \Vel'thtàwJ"- ogrwydd liyfr Duw, ynmhcHach os ystyriwn y rhaimu o'r ddaear yn Africa, Asia, ac America, ag sydd yn am- ddifaido'r ysgryt'uuausanntaidd: pamor annedwydd ac annhteftius y mae'r ths:p!ion yn byw, heb ganddynt braidd ddim gwybodaethc'r cetfyddan sydd ynRngen- rheidio} i wuenthur natur yn gysurus. Y mae rhai c honynt yn ymborthiar ddynot gnavvd, rluÜ heb ddiUad guddio eu noethm, a rhai heb dai i'w cadw rhag tym- hestloedd. Os edrYI:hwn <ir y mawr ragoriaeth 6ydd yn ynys BI'dlÚl yn y célfyddydau angenrheidiol i v/neu- tinir y big-olio! ynysur{jS, Ouid t tyfr Duw y n:ae hyn t'v.'b!-iodoti? Osystynv.n pumornnddyno! agormcsot' yw cyheiUuah gwiedydd sydd heb yr .Ysgrythyrau Sanctaidd, oni rhaid cyfaddef mai i air Duw y mae i ni briodoii bbd cyft'eittuan ein gwiad mor unsawn a rha- gc'rci: os ystyrtwn foesau y thai sydd heb air Duw, ni a wchm nad ydynt yn gwybod end megis dim ani Wrth- ddi-ych addohad, €t! bod yn addcti pethau gwaelndl na hwy eu hunain, yn aberthu ptant eu hymysgaroedd i'w heilunod, amitoedd yn rhoddi eu hunaia i ddyoddef yr artetthiau mwyaf dychryniiyd. Beth oad y Uyfr gwcrth. rawr hwn sydd wedi bed yn foddion i'n dwyn ni i ragoli amynt hwy? Dyma y Hyt'r a ymiid dywyliwch, annuw- ioideb, a rhagfarn, o'n cymmmydo??cth, ac a ddwg Ymne)ildu\yyr 0 bob enw, ac Epiwyswyr, i gydtvned law yn ttawtua y ne?bedd. LIyfry Hyfiau yd\w hwn; gogoniaut liyfr-gelfau y byd: y ttysor ard?ierchocaf a ddygwyd dros y mo:oedd, y gem gwct-th'fa\vt-ocaf a fedd y ddaear, y cyn?hoiion gor?u a fedd y Sejnedd, y ttws harddafa gwerthfawioeat' yn Hysot'dd Brenin&edd, a'rdodrefnyn rhpitiafyn myth&d y tiodion. Ac cs go- lygoddDHwt'ody.nyt'i-hwN 6 gyinmaintgwerth, fel y darfu iddo ef ei anfbn i lawr o'r'drydedd nef, onid yw o werth i ninau ymegnio i'wroddi yh nNN7.)-.IaW fin cyd- wtudwyi ac GieiH. Hyn.yw dyben em Cyfm fod prescllOl. Mi a ddymnnwn Iwyddtanto'm ca!&n i'T Gymmätfa, ac i bawb ag svdd yn cydydymdri!chu.l ddwyn yh v btaen yr un dybt'n ..gogoneddlls. Er ha allwn ddim t'n t'yt'raniadau fod yn' he!aeth, ettc fe fydd cstfa ajn da' nynt, ac an] y Cyfu't'od hwn'yn nydd y cyfrif. Ac yr wyf yn hyderu?, y bydd yno rat yn bendithio Dhw am yr Ysgrythyran Sanctaidd, y rhai a gawsant c& ?osod yc en d:v;Yi,ftvv trwy ymdrechiadan y Gy' mdeituas hÓtJi ll'w bdt"lau,3 AT GYIIOBDDWR SÐREN GOJfER. i StR,Byddaf d,.Iioleligai- i cliwi am roddtHei'r ys- gi'ifengtHtJynol rytJgytitedag y byddo yngytiens yn eich Seren, os yw yit unol a'ch cynHun. Yil.wyf eiefi ewyUyshu daiddwyacichgorchwylynm!aea, H. P. YNGHYLCH YR ACHOS O'R GWYNTOEDD. Nid ydyw gwynt ddnH ond awyr mewn cyifroad; cydbwysiad o'r awyr yw yr achos o dawetwch, a phan gymmertr y cydbwysiad hyn ymaith, yr awyr a Frydia megis nif-ddyfroedd. Pan gynneuer tan m€wn ystafeli! ymddengys eHaith ditlyg y cydbwysiad yn fuan: yr awyr wedi ei dwymo gan y tat), a'i deneuhau, ac yn garilynoi ci ysgafhhau, a esgyn 1*1- mygdwit yn ebrwydd; yna y rhnthra yr awyr oer o bob rhan 0'1' ystafell i gyHawm ei le: ac i'eHy hwn hefyd, gan gaet ei deneti- han gan y tan, a es&yn eiIchwyL i'r mygdwH, ac awyr a fyddo yn oerach a thewach a leinw ei Ie yntef. Pet hyn y mae yr awyr yn <Trydio ac yn gyru y mwg i'r Ian tt'wy Y,lliygd\ll yn 'barhaus. Yn yr un duU, anghyfar. talrwydd gwres yr haul; niewn gwahanjoi ranau o'r ddaear, yw un o'r ackoston mwyafcyBredtn o'r gwynt. oedd; acfet ag y mae y rhanau hyny o'r byd ag sydd yn nesafi linyn y cyhydcdd ytl cael e.a gwres&gi yn fwy o iawer gan yr haul nag uIl l'han o'r ddaear ag sydd yn agos Lmi o'r ddnu begwn; yn ganlyHpi t'e fyddi'r awyr oer rntnro,ac yfnwasgn o'r Gob-ledd a'i' Dehau tn a Ui- nyn y cyhydedd, a ffrydiaa yr awyr a gnzfaii"v(ldant yn -0 ai Svdd yn i e?o?,rwresogi V rhanan hyny o'r ddaear ag:!ytld yn taEle,- gwresogt yn fwyaf gan yr hau'. Pe byddai y cylFrbad hwn o tfrydÜm yr awyr yn caet ei enetthloh Yn uu.;g gan yr haill; byddai i'r g\vyntoetld chwytha yn waatad o'ri Gogi.edd i'r Dehan, ac o'i' tu arall o'r Denau i'r Crog-! tedd; ond fel sg y mae troad dyddiol y ddaearo'r Oor- Uew.n i'r Dwyrain, yn rhoi iddyct gyfal-tvyddiad gwa- iianol, ae fel y maeutyn mYl1cd,rh,agdd,nt, gau agoshau tda Uinyn y cyhvdedd, y maent.yn troi yn raddoi tua'r Dwyrain, hyd'oni chyfarfyddont ar rhan hyny o'r ddaear sydd yn cael el gwresogt yn fwyaf, ac yn my- ned rhagddynt i'r dwyram yn gynawn. Oddtwrth hyn y mae t'od y gwyntoedd yn chwythn yn oestadol ar bai thau o'r Atiaotsidd a'r Mcr TaweLpg {Pacific) o r D wY;ä¡nir 16xvih trwy y! f I w. d d t N,I; t! ydig 'y i)itild, v, yr hanl yn k, nesh¡ilí, :'CR.Yll YI1l!e;¡hau od(Jiwrtl: 1111\,11 y eyh.'dedd. Y mae hatti v '\I ma-& tyuwr' a:dd (tu.uk: Al)Ùd,t¡ )ddim )'Ø' myned yn mhelk'ÍI, nea iJ è.,yRyffld yntY1\ o 30 gradil o iejcdd Y ?ilE! yn?iebyg?ipe?yddai y gii'ib dnes-Tot vn cacieioi- ;chuddià,atl d(h'fr, a'r 'wrcs::r un fatnt ynmhob rt.a:t (j't dda(,11-- P. t'ydJo yH ogyfÚt-tù-h'r Bcdanc'dd, y by;i:¡i y gwyrit y!T agos o toc yi- !)ef\d, vb ct:w<* th)t yr?un ?bf3'd yn w?tadc'?e'df?'rth y ddun 'bp?\v;i; ond fe! ag y tnae 'y cyt?adtF iu?wr yn achos o afr?o.'? lllytldaÜ Ühel, ac amrvw achusion eteti!, y.paHitambynd!ms<!n''heidfw\'dt]sYdJ yn a<'hos o annhrefn ac a-muctwydrt, y gwynt. cy(t. syd-d yn cael ei af- -lojiyddu, md yn nn)!? gxa wrcs, oàéig!ln d.irtu yn tard,Ùu à}irin o'r¡nc¡rac o'i.tiÎ'a:sg+ad Y cymyla!r, ('. ac yn neinduo!, p&n y byddd y o her. L' 1-1 yii disgyn, o li,?r wydd fod ygwiaw yd cadw JIai,t) ,tepan ybyddo yn cwympo yh djferyrià,u na phan fyddo yn noHo yn N-1, awyr m"g!s tarth, ao y mae-pob. cawod o w!aw vn al' lysur i'r awyt- fii:j'd¡6,àtfyffÙ ÿgwyatigvfftl'uí y y golled- sydd yn d'eŒÜiw,oddiwrth -deWhâd ÿtarth, -i yh cai,,Ivn awyrgymmyiog. t-- — () Et y dichon y I we ar, ucb.sd. rdd i ar ? y mater, etto nid ydynt y;y!mld pob rhwvsf! cr f.,) d tcstl}Yl! gywraintjd;ywheb dd?ryswch cdfy nedo! ag c* Ac yr ydyinm yn ad. 0 gono geiri:ui mae y gWYilt yn êhwythn"11e y .mynö;>.hi à'wi..iswn ef; cnd ni <) wyùddgt o ba tc y mae yn dy&d, naêl"ua Ie v mae yn ¡ ID)'oe.dylqan in. 8. '.Yc?edd eM Harg:w\ dd yn }'rfe'r u ras trwy ) a c:wetedd vn. <- addas i yr Y,slityd yc v-r adnedigaeth i'r gwynt, i'n dyEgti y'byd3ai yr un f\1orh:Ü+;dd i tn rwymo y gw)'nt à.'i¡:rYfài'v.:y'ù¿'o bba:lè diWýthu, a yw i ddyn .ecli ned ,gyfáhvyddo vr Ysbryd vvrth iyw< ;(:hà1Jan' y LlythŸr'n Atei$r. Hytíä's:, 0 R!'iiyn 12, tu dalen 4, cdtoi'n 3, lUneit 7, vn lie o fewn ? terfynau em tarn gwtad,' dm-Iienweh o tewn 04,1 gw!ad fa<rhai.'—hneti 33, o'r gwaetod, vn lie, mi -i wahaiiot farn/ darlienwch un o wabanoLfarn.' Gwai!au yri A,vdl y Greedigae1h. Rtufyn 14, tiine)! 59, darHcn ga'woedd. yn He g<t!w. ',I odd U. tU9, da:-Htm iwydd arM-yddion, yn i)& ynL ( arwyddion; U. H5, darUen .yn av.r yn i!e vnL :) fawrion. Rliif. l-), 11. eo- :&o\1"l!en 11efodd, yn He nef:' (; oedd; H. M, darHea twys lun, yn lie hvys iaa; U. 9J f dm-IIeM dymmmedd, yn :!e dymunodd.

Family Notices

:

! -MARCHNADOEnu CARTitBÍ<"OL.