Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

BAKDDONIAETH I

News
Cite
Share

BAKDDONIAETH I 1 AWDL, I AR Y PEDWAR MESUR AR HUGAIN, 6AN DDYMUNO LLWYDDIANT l'it RHAI:R.YDD MEWK CYNGRAIR AM HhDDWCH (TRWY DDUW) t'Gy-,U- 39BRYD t.LE AR FYRDER RHWKG TEYRNASOEUD PELLENIG A CHYMMYDOGAETHOL, AC I ANGEL TAKGNEfEDD, DRWY EHEOEG, RODI)L GOSTEC i R BYD, RHAG TYWAH.T GWAED. 1. t/HOdt MMMM. Yat€rawdwyr,barnwyrbyd.add€lo, I ddityn heddyth-fryd, I'r un fam gattarn i gyd, A ctiaton ddtddychweiyd. 2. Prost eyfneuidieg. Dan dangnefedd duedd deg, I'r cytryw ein Duw a'n dwg Dros foroedd at daloedd dig, 'R un gred dda nodded ddmag. 3< Prost cudwynodl. Bendith da diiyth, Duw dod, I'w meithrm a't ttn in wrth raid, Cyone5otMiud<toHad, Citst.'nogrwydd uott Iwvdd o'i „ .UIU. Brutaniaith 1:wca. A -J dinon, .R11r'hawl at wain hon hoU enwog ityaaoth..sobrwydd, Degarwydddygoroc. 5. U-nodl gyreh. Dod heddwch, Duw dad hyddysg, Tor y rhal'n o'u taera thwysg; Rhyfd.O! arddeioerddtg, A piiiyg fwy medig i'n mysg. 6. Cytpydd daM air fyrio?o. Glùd\n gwtedydd Draw tiurt dt wy ifydd. 7. Cywydd JaM air AMMH. Dysgwyt'rwyf,disigtryw, €aei cytareb rhaa o'r cytryw. 8. Cywydd Zlosgyrnog, a <&o<Mtqd wnghyt. Gan wyr tonedd gwn ertyniaf, Hen awduron bin hyderat, Coruchat at yr adios j A'tt)negiad&'n fwy agos imiv GaliafhiraethHUawerhtrwytbaos. 9. AwJl gyicyd4. Pan welwyf pa mor waeledd Acooeddadn,ariad, Rhyietoedd aberoedd byd A hwyhvyd er diaiedd. 10. Cyhydedd naw 6«K. LIwyddiant dano a itawn adenydd, A hed o cludwch hyd y gwiedydd, Gwet ei ttewyrch, gatw bob Mywydd, Maith o'i gwarchae, ymaith a'i gorchudd. 11. GwaWdodyn hit-. Dod yn radoi, didwyH anrhydedd, Da tynegiad dyiu fwyn agwedd, Dawu arbenig dyro i'r bonedd, Dan wir rhaniad dyuoi da rinwedd, Dewr bwys i gymiwys digoiiedd lieddwch, Dwg ni o'r d'ryswch, dygn drosedd. 12. Gwawdodyn &yr. Mbr yw'r gofid mawr sy ar gyfer Mrlan gwledydd mawr ei gtewder, Maith yw'r yntdatth a thrymder.thyfe!, Myoych afael mewn awcb oter. 13. Byr a th4ddaid. Dymuniad ein gwlad yn g!au.yw hectdwch JHeddyw, mewa rhesymaii, A'r gt iytnon, 'r un gaionaH, Trwy urddodiad traddodtadau, Da daenoriaid dmiu eiriau, T)-a rhwymedig tt wy ammodau Heddweh tylwythoedd tateithiau.Ymcrawdwyr, SeNeddwyr iy nyddiau. 14. Hi,. a tltOddttÍt1. Dyddiaudiaddawydoeddddiweddar, Drostynt o duedd dhstwch i'n daear, Dan ruyw atael..aeth dyn:on rhyfeigar, Duw ya hywcddgai!, dwg hwy'n twy hawddgar, ( Dan nod ufudd-dcd ditar.am heddwch, Dyth ddirgeiweh dtoia na galar. 15. IlVynt byr. Dewch a deddfau ? Difeddalwcb Dateddyiiau ) ?.t. ?D?ed,d,a!, wch,, tJniawh enw Didor hddyw } ) Do er h. ed, d.wcb.. 16. I1YP!J'TIt hir. Drwy rhagiuniaet)), ? Hv!wydd haeHaeth ?0!ea alwad, Wtwtan eitwaith ? Boedhawddgarwch '? DrctgH heddwch ? fr da fwriad. Erdityrwch :J 17. Cyhydedd fer.. Boed i'r ethot bur benaethied, Bid yn oleu bawb t wpted, Bod y cwiwrn bywyd caied, Brau oer s'wynion, briw i'r gwe!n!ed< 13. Cyhydedd kir. Bydoedd arbedwch Dey) aasodd nes'wch 1-1,.vyliweh gynnaliad, Heddyw am heddwch Senedd ddwys union, ') Liwgaro!ygon, 'Diddanymddygtad. Diddig fbneddigion, J 19. Clogyrnach. Bydded nndeb buddiol iawndaith Danfeddy!:andifedda!waith, Manot dymttnat hedd bonedd benaf, A charafeugwych araith. 20. CyrcA a chwta. Gwrot eirwir gatarwch, A mawr fwriad myfyriwch, Diiai raddau er heddweb, Chwi yw'r bonedd, det byniwch, A Haw addas, 0 ilwyddwch Gwieddoedd gw!edydd gtew gludwch, Dmaswyr, seneddwyr addas, Cor y deyraas cadarnwch 21. Go,-chest y fJeirdd. Duw dad dod di l Dy rad dirhi j I dy fro, Dirrad datr; Dod law di!yd ') DiftTtw da fryd ? Dygn dro. Dwg draw dig dryd IDygn d-ro. 22. CaduVn fer. GIan yw gwe!ed gwiedydd golen. Gwiwdeg gaerau gwedi gyrn Gwawr o gariad, gyda'r goreu Gaed t gamra<t gwaed hen Gymry. 23. TawddtYrch ca&tywg. Bbed ei ado! bur warpdiad, Trwy gerddediad tra gwretddadwy, A cheisiado! iachusedig, Gw!ad darddedig glud draiddadwy. 24. qifochr cyrch cad. Gwir dyfbdot, gair dofedig, Gywiredig, geirwir radoi, Gtew hynodot, g!an hocnedig. Gorchwyledig, goruclt-wladoi, Gwych nodedig fo btanedig, Gynnesedig, gynnwysiado!, Ganmotedig, derchafedig, Gain hedded'c, eynneddSado!. Gem.luit EurilÇÙÙ4. WM. HASHES, I

.¿JrGYHOEDD"WR SEREN 'G01W1l.…

-TAFLEN RHIFYDDIAETH.

IMARCHNADOEDJX