Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

. ■ L LUND A IN.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

■ L LUND A IN. Dypn IAU, EBRILL 14. 1 fFtTRF-LY^t)b^'AETH NEWYDD FFRAINC, I A bigvyil o Gof-tyfraii y Senedd Gadwyol (Conservative Smule) am ddydd Merclier, y 6fed o Ebvill. YMAE j Ssnedd Gadwyol vveuj ystyr- -? ll?l ied cynllun y Ffurf-lywodraeth^ a os- odwyd o'u bfaen gan y Llywodraeth Ragddarbcdol, me?n cadyniad I Weitbred o eiddo y S?nedd/ar y?yrdaf o?r mis Jnvn; ar saith o'r Aelodau å drefn wyd yn eisteddfod neillduol ar yr achos, ydynt yii ordeimo fel y canlyn :— ERTIlYGL 1. Y mie,v Llywodraeth ffreng- jg yn Archde-yrnol, (Monarchical) ac yn eti- feddol o wrry w i wrryw, mewn trefn cynenid- -edd (Primogeniture), neu cyntaf-anedig. 2. Y rnae jjobl Ffrainc yn rhwydd yu galw i orsedd. Ffrainc Louis Stanislaus Xavier de France brawd y Breuin diweddaf, ac ar ei ol (If, Aelodau ereill Ty Bourbon, yu ol yl* hen 3. Y mae'r. hen Eendefigion i ad. g.y,)]méryd 'Cu Urddenwau (Titles). A'r rhai neicyddion i ■gadw yr eiddynt hwythau yn elifeddoh Cyn- ualir y Lieng Anrhydeddus yn ei holl frointiaw, A r Bremn a bennoda ar y dull o'i haddurno. 4. Yr awdurdod gyfiawniadoL, nett i,gyf- lawnu y gyfratth a bertiiyn 1'r Brenin. .5. Y Brer;in, y Senedd, a'r corff Doddfro- ddol a gydunant yugwneuthuriad cyfreithiau:— gellir cyuiryg c_; i>jluniau (plans) cyfreithiau, i'r Sfenedd, ac i'r corlf Deddfroddol yu cidivvahan- iaetfi end y rhai a berthynallt i godi trethi, a osodir ger bt-on y CortF-Deddfroddol yn unig. Dichon y Brenin wahodd y ddati Gorff hyn yn ddi wahariiaeth i ystyried y pynciau a fernir yn addas ganddo ef, Y mae cymmeradwyaeth y Brenin yn angenrheidiol i lbei-treitliio pob cyf- raith. 6., Y mae 150 o Seneddwyr o leiaf, a 200 o- fwyaf. Eu Urdda-s sydd ansymudadwy, ac yn etifeddol o wrryw i wrryw, yn ol trefn cynen. jdedd. Enwir hwy gan y Brenin-, Y mae y Seneddwyr presennolj oddigerth y rhai a .ym- "rthoclant â chymtRwysder DuaFyddion Ftfeng~ jg, i giel eu cynnalj ac i fod yn rhan o'r rhifoc.vi ;i<ched. Rhenir yr ardreth yn gyfartal rhyng- ddynt, ac j'w canlynedyddion ar eu hot ran fyddo Seneddwr farw yn ddihiliogaeth wrryw- uidd, ei ran ef a ddychwel i Dryscrfa y wlad- wriaeth. Ni ddichon y Seneddwyr a enwir yn pi hyn gyfranogi o'r fraint lion. 7. Y mae Tywysogion o'r gwaed Breiiinol yn aelodau o'r Senedd; ond ni ddichon un gwr gyf- iawni swydd Ssneddwr nes byddo yn 21 aill oed. 8. Y Senedd a derfyna yr achosion yn y rhai y byddo ynodiin a'r pynciau ger eu bronau yn gyhoeddus neu yn ddirgelv 9 Bydd i bob talaeth anfon yr un rhifedi o aelodau at y CorfF-Deddfroddol, ag oedd yn anfon yno gynt. Y mae'r aelodau a eisteddent yn y Corff-lMefroddol diweddaf i aros yn eu lleoedd, hyd oni osodir ereiil yn eu lie. Pawb i gael cadw eu ial- 0 hyn allan, tlewisir hwy yn digyfrwag gan y Cyrir Etholyddol, I!(m'r bobl. Yr amser i aplodaui, CQrtr-Heddfroddo i gaf- lawni eu swydd yw pnm mlynedd. Cymixer Etholiad newydd le am Elsteddlod 1816; 10. Y CortF-Deddfroddol a ymgynnull, o havvl, bob blwyddyn ar y 1 af o Hydref. Dichon y Brenin eu galw mewn niodd anarferol, eu go- iiii io, a'u gollwng ymaith; ond pan ddygwyddo'r peth olaf, rhaidi Goiif Deddfroddol rail gad ei fiurfio mewn tn mis gan y Cymdeithasau Etliolyddol. 11. Y iraC hawl gan y CorfF-Deddfroddol i ymdrin ag achosion, (y Llywodraeth). Bydd eu heisteddfod yn gyhoeddus, end pan fyddont yn dewis i fFurlio eu hunain yn eisteddfod gyff- redinol. 1-2. Y Sen odd, y Corff-Deddfroddol, a Chyn- Jiulleidfaoedd y Taleithau, a dde wisarit eu Liy- wydd o'u plith eu hunain. 13. Ni ellir dal (am ddyled, neu garchnru) un Aelod o'r Senedd, nac o'r CortF-Deddfroddol, heb awduidod y corff y perthyn iddo. Y mae chwilio neu broli Aelod o'r Senedd, neu'r Corff- Deddfroddol yu perthyn i'r Senedd yn unig. 14. Dichon y Gweinidogion (y Brenin) fod yn Aelodau o'r Senedd, lieu o'r Corff-Deddf- roddol. 15. ,1c niae ryfavtalvvch yn y trethi yn beth o Jiawl; "ac geliir gosod na derbyn un dreth heb gydsyiiind rhydd y Corif-Dsddfroddol a'r Senedd. AClli ellir sefydlu treth y tir ond dros un fJwyddyn yn unig. 16. Y gyfraitii a sefydla. y dull, a'r rliifedi i adgyflenwi'r fyddin. 17. Diogelir anymddibyniar; h yr awdurdod faruol (judicial potter). Ni ellir symud un oddiwrth ei Farnwyr naturiol. Cedwir sef- ydjiad y Rheithwyr (Juries) yn gystal a chy- hoeddusrwydd prawf. mewn acliosion camgylus crimiJlal), Y mae'r ddirwy o attafaelu medd- jannau wedi ei dileu. Y mae gan y Brenin liawl faddeu. 18, Y mae 'Ilysoedd barn barhau niegys y maent-yn aivr; ni ellir lleihau, lIac ychwanegn, at eu rhif, oud zaewn canlyniad i gyfraith, Y mae Brawdlysbedd Anarferol yn cael eu difodi, ac ni ellir eu hail sefydlu. 19. Y mae Llysoedd Dlddymiad, (Cassation) Llysoedd Brawdgyrch, (Courts of Appeal) a'r Brawdlysoedd o'r gradd Haenaf, yn cynttyg tri Ymgeisydd (Candidate) i'r Brenin, am bob swydd Barnwr a fyddo yn wag yn eu gwahanol gymdeithasau. A'r Brenin a ddewis un o'r tri. Y Bre nin a enwa Brif Lywyddion a Gwein- idogion cyhoedd y Llysoedd a'r Brawdleoedd. 20. Diogelir eu graddau a'u tal i swyddogion a'r milwyr sydd mewn gwasauaeth, yn gystal a'u tul t'r gwragedd gweddwon, a'r swyddogion, sydd yn byw ar haner tal. 21. Person y Brcnin sydd ddihalog. Arypydd- nodir holl weithredoedd y Llywodraeth gan Weinidog. Ac y mae'r Gweinidogion yn atebol am bob gvveithred a fyddo yn anghyson a'r gyf- raith, rhydd-did cyffredin a phersonol, ac iawn- d-srau dinasyddion. 22. Diogelir rhydd-did addoliad a chydwybod. Ymddygir tuag at, a diogelir holl weinidogion Crefydd, y naill fely llall. 23. Y mae Rhydd-did yr Argraff-wasc yn gyilawn, ond yn unig bydd cosp am gam-ddef- nyddio y riiydd-did hwnw. 24. Gwarcheidwir dyled y wlad. Diogelir gwerthiad tiroedd gwladwriaethol mewn modd dialVv yn ol. 25. Ni ellir dylyn uu Ffrancwr a, cliyfraith am fyuegu ei dybiau, nac am reddi ei lais gydag un pwnc. 26. Y mae hawl gan bob person i ddanfon deisyfiadau at un rhyw Awdurdod sefydledig. 27. Y mae pob Ffrancwr yn ddiwahaniaeth ,yo dderbyniadwy i bob swydd wladol a Mil. wraidd. 28. Y r hoB gyfreithiau ag ydyht yn awr mewn bod a barhant mewn grym, hyd oni ddi- leuir hwy yn gyfreithlon. Geiwir Casgliad y Cyfreithau GNviadol byii, Catgliad Cyjreithau Gisladol y Fjrancod. J 29. Gosodir y Ffurf-lywodraeth yma ger bron pobl Ffrainc i'w chymmeradwyo. Cyhoe- ddir Louis Stanislaus Xavier yn Frenin Ffrainc, cyn gyntcd ag yr slrwyddnodo ac y tyngo, ti-Nvy weithred gan fynegu, Yr zcyf yn cymmerad- tcy if Ffurf-lywodraeth, Yr zcyf yn tynga JJ cadzcafhi, apheri idtIi gael ei chadic. Ail gym- merir y llw hwn gyda difrifweh, pan dderbynio efe lw iFyddloudeb y Ffrancbd. [Yma y canlyn rhes hir o euwau y rhai a ar- wyddasàut y ffurf uchod.] Dengys y eynllun uchod y tebygoliaeth sydd rhwng Ffurf-lywodraeth Ffrainc ac eiddo y Deyrnashon; a bod y Ffrancod wedi bod yn fwy gofalus nag ierioed i ddiogelu rhydd-did gwladol a chrefyddol; ac yn Mir, peth llwyr anmhosibi yw cael y naill heb y llall. Yn oly Ffurf uchod, ni ddichoh y Llywodraeth godi arian ar y deiliaid at un achos, heb ganiatad y Corff Deddfroddol, yr hWn a ddewisir gan y bobl,yn aytfelyb ilr modd v clarifeiiir aelodau i Senedd-dy y Cyffredin yn y wlad hon. Ac am ben hyn oil, nisgallwii fyned heibio heb sylwi ar y gofal a gymmerwyd i ddiogelu rhydd-did yr Argraff-wasc, yr hyn sydd bbb amser yn brawf o "wlad rydd Did yw y riiydd-did hwn yn crel ei oddef mewn un wlad o dan y nef- oedd one America a'r wlad hon; pe edTYCIIerli ar holl de yrnäsoedd Ewrop, ni a gaufyddem nad oes gan y deiliaid rydd-did i gyhoeddi dim yn erbyn mfesurau y IJywodraeth, pa un bynag ai da ai drwg fyddont. Ac er ein bod yn flin am fod neb on glirlad%i,,yryn camddeftiyddlo'r i,bydd. did a ganiatair iddynt i gyhoeddi ed meddyliau; etto yr ydym yn llawenhau am fod y Ffurf-ly- wodraeth yn caniatau rhydd-did i'r Wasc (me- gys yr oedd Paul yn mawrygu rhydd-did Efeng- ylaidd, er tou rhai yn ei arter yn aciilysur i'r cnawd) heb hYUllis gallem gael rhydd-Uid gwycj) OUn math. Mynega y pnpurau Ffrengig, o'r rhai y oyin- mehryd y cynllun uchod, fod Ymerawdr Awstria wedi myned i Paris, a chymmeryd ei drigfa yn Elysee Bourbon yn y ddinas hotib. A bod y milwyr yn canlyn yr Awdurdodau Gwlad- ol, yn eu derbyniad o drefn pewydd pefhau gydag. awydd mawr. Danfonodd y Cadfridog- ion Oudinot, Lefebvre, Nahsouty, ac Ameil, i hysbysu eu bod yn cymmeradwyro y Ffurf-ly- wodraeth newydd a dywedant fod Berthier wedi newydd ddaufoll fod y fyddin a dywysid yn ddiweddar gan Bonaparte yn amlygu yr un cymmeradwyaeth Yr oedd Fferdinand VII, Brenin Spain, wedi cyrhaedd Gerona, ar ei daith tua Madrid, ar y 27ain o'r mis diweddaf.

[No title]

Advertising