Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

O-L-YSCftlFEN.I

i-! AT EIN GOIIEBWYR (CORRESPONDENTS).…

G OIIU C H W Y L W Y R.

-ADFYFYRIAD.i

[No title]

News
Cite
Share

Ar y dydd Sabbath diweddaf, fe ddatfu i'r 'I' Anihydeddus y Parch. JYlr. Grey, Person. Pi wyf Peethmore, yn swydd Bercs, (a brawd y G wir Anrhydeddus laill Grey) bregethu yn I hciHduol add as a phwysfawr yn Eglvsvs Phvyf St. leuan, yn y dref hon, ar Esay iii. 10, 11. o Haen cyriiiiilleidia o foneddigion a chyflredin oedd fwy ,nag a gynnwysai yr b .) .J Co .) Bore dydd LInn diweddaf y Cadwyd Ym- ofyniad Y Had liofruddiaeth ( C%ncl" Inquest) vii yr Hope and Anchor, Abertawe, ar gortf VVatkin \Vatkin, o Langiwg, -swydd Forganwg, Hwsmon, yr hwn a foddodd rhwng y cenbyst (piers) y 110s Wener evii hyny. Fe ymddengvs ei fod yn myned adref o'r Farchnad mewn cyllwr o feddwdod, ac iddo golli ei ffordd, a chwynip:) oddiar ei geffyl dros y mur i'r dvvfr. Cafwyd ei gorff y bore cai?yuoL Rhuthfarn ymffrostia o'r dydd y foru. (??c?-A?/?-o/ag? D??a-e??'o/—Nac Cyfarfyddodd dyn o'r emv John Rhys, chwi- banoglydd yn perthyn i Meiwyr (Militia) Mor- ganwg, å damwain ddigeHwair ddydd L!un diweddaf, yn yr oiygfa o aiiifelliald sydd yn awr yn Abertawe, mewn canlyniad i gwymp oddiar gefn yr Elephant, efe a dorodd ei glin mewn dau fan. Ar y Mercher cyntaf o Ragfyr, agorwyd ty cyfarfod newydd perthynol i'r Bedyddwyr neiliduol yu 1 al-y-bont, gerllaw Aberystwith. Dechreuwyd yr addoliad am 10 o'r gloch yn y borau; Gweddiodd Mr. Abel Jones o Lan- idloes, pregethodd Mr. David Phillips Q Blaen-y-waun, oddiar Esa. xlti, 3. a Mr. Ti- mothy Thomas, o Aberduar, oddiar Gen. xxviii, 17. Cyfarfuwyd atn ddau; gweddiodd Mr. John James, o Aberystwith, pregethodd Mr. Ehs Evans, o Ddolgellau, oddiar Eph. i, 6. a Mr. Da vid Saunders, o Aberduar, oddiar I Bren. viii, 27—30. Cyfarfuwyd drachefn am chwech; gweddiodd Mr. Jesse Jones, o Aberystwith, pregethodd Mr. Abel Jones, o Lanidioes, oddiar Luc xxiv, 29. a Mr. Grif- iita Davies, o'r Cwmllwyd, oddiar Esa. ix, 6. Y mae y ty newydd uchod yn 9 tiatli o lu d, a 7 o led, oddifewn i'r muriau. Ar ddvdd Mercher, Rhag. 8, agorwyd ty addoliad newydd yn Llandydoch, gerllnw Aberteiii, perthynol i'r Bedyddwy* r heillduol. i Dechreuwyd yr addoliad am 10 0 r gloch; II gweddiodd Mr. Benjamin Davies, o Gilfowir, J pregethodd Mr. J ohu James, o Aberystwith, oddiar Ecs. xx, ??4. -3'?fri ?'.?s, «. Langio?an, oddiar Lsa. ixvi, L 'Cytariu?Yd I drachefn am chwech; gweddioddPhi- lips, 0 BIaeu-y-wann, pregethodd Mr. William ??vaus, 0 G?m?y-feim, oddial Eph. iv, SO. a Mr. Ebenezer MojTM, o'r T? i-?-?n, oddiar Ithuf. i, • > Bydd hanesion cymiTianfa- odd, ordeiniad gweinidogion, ac agoriad tai cy farfodydd, yn dderftynio' gcii\ni bobamser. ci-farfo(lx-dd i-i bob d-1 1 Mawrth diweddaf, sef yr 38?m o'r mis hwn, v bu cyfa! fed a ehimaw gyfarchwel anrludeddus ynydref hon er co?a?r buddugoliaethau ?c- goneudus a gaiodd y galluocid cyfunolar v brrancod a gornu's-deyrn Bonaparte vn Yr Ahnaen, (Holland), a ac fit f,t lied(]- weh yn agos, a divvedd av y ihyfelodd Hlj wedi bod "dros fwy nag" ugain mlynedd vu gol1- wng en Ilifeiriaint gvvaed ar hyd wvaeb"- yrlioll lyd cilstianogoi, a fllainau dinasodd f.!}d[; livnv • yn d uchafu Lyd yrwybren; gan beri trallod, a neWIII) a galar, ac wylofain. i fy* rddi* ynau dros ben rhif ) Y gadair a gymmcrwyd vn fore yn y dydd gan Elias Jenkins, Yswam yr hsvh a'i llaiiw- s t)d(I c-.f nifer fawr o cngolion mwyaf cyfrifol y dref a'i chymmydo- t aethau. V» -edi cinio yfwyd icchyd y liruiin, < yTywysog Ercnillol, neu Dvwysog Cvmru, V > Freirincs, ar holl deulu Lrtninol: hefyd, iech-ï: yd y IVrtCiv, dawd buddugol Wellinwton, Frutaniaid glewion yn Vsbaen; yr Ymerawdf AleesmidcT, merawdr Awstria, Brenin Prw- C" I 1 r-, (" sia, a r 1 hyfelvvr enwog hwmr, Tvwysos -,0- i ronog Sweden, a'r lioil. fiacnoriaid rMdferf.» ereill a'u byddinodd mawrion, a ddodasant dnyynau y Hraucod a'u blaenor llofrudd-gamp ar y maen ?ffo, gan wa,s?L',Tu galcd amv!?: ar ( t3, n ui- b a fa en byaaed iddynt gael eu dal yn dyn hyd i OU2 ymrwyu?iit dan y cyfjyw ammodau hcdd-? ■' wch ag a rydd i tu obaith y iiii-- bqrlt!id i'r tangneiedd y. mae'r byd wedi bod yn gweidcii a' moi wyidfus am dauo dros fwy nag ugain inly- e nedd hyd oni cheir hyn dim anmiodau cedyrn ac anrhydeddus, er lies a diogehveh v !_rw)ed- ydd, y rhai sydd wedi cael dros n1y(f 0 'anjst:r r t.J '¡ megis eu boddi mewn gwaed. GNvvii ein byd f" 1 d i) },¡ pe caein .y cy ryw gadeTllll ar dangriefedd' i r adaeai, ac evvyllys da yn mhlith dynion, aè- a h; hyd O d d d baituii hyd ddiwedd y Ijyd. O ehv\ i fawrÚn a 1u chedym y dcbiar, sydd gymniauit eieh nev'yn )r: a'ch syched am waed eich cyd-ddynioiv pa bryd y dysgweh ddoethiueb! pa bryd yr i ti- geisiwch a chyii a wilder! ac y byddweh mewn]( gweithred~fel yr ydycli mewn enw yn grisiiau- 01 ()Úon 1 vn rL'hK mvvr 'rrtrroArv Un/l v O J "H.-UA. J U 'I'.}. n.t '-J6 .i.L LU\l" \ll. Y mae ffermwroSais gerllaw'r Bont-feenya cadwci auferth ei iaint a thra iiyrnig, w€< e: gadwyno wrth ddrws ei dy: y mae'r ci hWT: wedi cnoi llawer un yn alaethus iawn, yn evi- wedig un ferch ieuanc o'r gymmydoglct t ddaetlv-i yno i bryi-.ti Cifo,,Id ei chno mor ffyrnig yn ei braich hyd oni friwyd ci chnawd yn arswydus, àc nid oes gobaith arbei ei bywyd heb dori yniaitli ei braich, os gclli trwy hyny. Gwir a ddywed yr hen ddiarheb "With dn pheth yr adnabyddh ty cybv-id? Y drws bf?b smser dan gb, dr*' ?? In J 1 1 Lff" :moNVed (, 1 ar ei fw C 1, a chi mawr ffyriilu -?P''?'?. ymaith." nt „r a ae \maith. ? <tr & fee Yr *>? ?n Mlllyfr«el«^tZ ?/?r<?M??.sryo?,?a.( }{u?oC-'?. < G", M. ?y6RithwydrrGompra??n" y pare., Samuel gynt o Laugar Meirion, yn barov uui ddangos o'r wasc yn. Llundain. d(l,iii-os o"r wage 3-n l'itit Cfyusom fod Cymdeifhas y Gw?nedd!?;on y' Llundain, yn myn? i roddi Macn-cr.t? (MohS1 MCH?) hardd, yn e?-ys Ddimbych; erco?? wriaeth barauis am ydn?ddm aweuyddol Fanbd Mr. Thomas Edwards o'r Naiit, "I Y mae yn awr yn byw yn yr un ty yn mfelw 5 Llanon, swydd Gaerfyrddin, uau wr, dwy r, ,] a dwy chwaer, chwech i gyd, oedrau y rhai ywci liyd sydd 551 o ilwyddau.

-T, Ian, in e " FFEIRIAU CYMRU…

Family Notices

DYFODIAD A LLDXGAU.