Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

'•IIE SUN LIFE ASSUlUNCR SOCIETY, having established Offices in Cornhitl, and CnugVcoart, baring-Cross, London, for granting Annuities, effecting tsri-ivances. on Lives and SuYvivorsbtps, and the Endow- ment-of Children, Tables of Rules, and other particulars, ay he had at the above Oliiecs, or of any of the Agents for ,tne I). R. REES, SlOP ISSA\ LL JNYMDDFFRI, QYDD yn dei"yf cenad i dalu diolch i'w Gyr- eilJigm a'r Wlarhi riaeth yn gyflredinol am en hanogaefch, «r yn cymmeryd y cylle pres?nno! i fyn?gu iddynt eifod 'n ddi?ednar wedi derbyn adref lawer o N wyfaÜ; spf, Brdn- yuan, R'hhau, Hefny'dd Gwascodau, Liiain, Cottwn, Llaw- f.ainan, Ymodinau ( ?'M), A:entg, Hosanan; palu, Rhof- iau, Ffwrnan Haiarn, Crochanan, Meginau; Rice; Llrw CIAs; Tea, Coffee, Sugr, ac amryw bethaaercHI rhy ami eu herrwi yma. Almar. acan newydd a nhob Llyfrau Cymraog a Saesne*. louawr 1. 1814. it] A E lN AlVJtt YN Y IVJ.SG, CAN t JOHN EVANS, YN NGHAERFYRDDIN, Ail Argrajfuid 0 ^RLYFRCYMRAEGaSAESNEG, gan y divyf ddar Barch. TITUS LEWIS: yr hwn sydd yn cyn- mvys y't ;!t]yich Deiigain Mil o Eiriau Cymraeg, a; Rhan- .tfiro;l I i bob nn o honyrit, ac amrywiol o Eirian Saesneir prio'lol i ferbyn a hwynt: hefyd, Arwyddocaad Oeiriau anghy h.u n yn yr Y'sgrythyr Lan; a pha Ran o hom y mIÎt II ac amrywiol o rai ereill, i'w cael. Y mae Iiffyd yi rhoddi Hanes gryno o Dcvrnasopdd, GHledydd D¡naot'Ú d, Trefydd\ &c. inN?7yif yu ainrywiol barlfi- an y live AMMODAU. I. Rod i r Rhagdalwyr dalu pump swilt am dano mewn a a hydd yn costi srath sv, lit i eralll, fel o'r blaen. H. Bydl dan lyfr yn cael eu rhoddi ar bob dwsin i'r Rhasc- ^envy pa rai sydd i dalu banner yr arian ^vdf^u henw- an, a c manner arai! ar dderbyniad y llyfr yn gyfan, j yn y (iwaip vyn nesaf. III. By ad cofrestr o enwau y Rhagdalwvr yn cael eu har- graiUt ar ddcchreu y Gwaith. Telir liefyd am eu cario. lY. Bst Ii i ddosparthwyr y Bibl Teuluaidd Newydd, a *I)osn» rthwyr Ksposiiad Dr. frill ar y Testament N ewydd, yh Atatt-bai-tb a Gogledd Cymril gad eu Imwdurdhdi i dderb; n enwau arhagdaliadau at y Gwauh. -Pwyt ynngafyddo yn chwennychpwrcasu y Llyfr hwn GOf.ledd, byddcd iddynt ymofyn am dano trvvy law y i'ayfh. £ oseph Richards, o DdoJgeliey, yn Sir Feirionydd; Vr hyn a ttel) yr un dybeu a lthe baent yn ymofyn a'r Ar- jp-alfydf ei hun. Dyiai nir ar bawb atafon eu henwau erbyn decliren mis (!w;ef" ? nesaf, omdc md ymrwymir iddynt gael eu har ^Titjthu ar ol hynny. ir ol h?llitly. ± it Weinidogion yr Efengyl ac aeill. A. VWYL FRODYR, YN gymmaint a darfod i'r Arglwydd i weled C tdyn dda. i symud y diweddar Bilreti. W. Thomas, o'r Baja, ) fyd yr cyn gorphen argraphu Gwaith DK,,G» use ar y Testament Newydd, gellii, yii hy ddvwedyd, fnai 0 ftaen drygfyd y cymmeryd y cyliawn ymaith;" ac l' >'d'V 111 ;le yn ofld i feddwl i fod Vynnnaint o dranl wedi cyiiiii-itint o dritil' ii-edi myue," ar gjvnnoedd, i gynirneryd cynnifer o rhanan allan, ac m/* lleied p Etfgoei, dros gynnifer o flynyddan, i'r Gwaith gaci ♦ i orp ieji; a thnvy liynny, mendyliau dynion yn Y r ydwyfyu ostyngedig fiyi,n, -iiiai'i- peth mwyaf ei verth, er pan yea yd Bibl Cymraeg, i-r Cymry, yw cael r..slxi:i !ad ar bot) aanod o'r Testament Ncwydd, a'rrhurn morgywrainac mor efangylaidd; yngh* yd a'radfyfyrdodau, pa rai sydd etto ya rhagori. Dy|! wyddodd yn ddiweddar i'r hen Ragluniaeth, yn ol ei bai.ci j )i arM, ti-wy ryii, di-oiarp dyrus, i drefnyd i tod hyu i uedi doed i m rhan i, sef bod cyunii-er oil ag sydd o'r rhanau i heb eu dosbarthu, ynghyd a'r 'sgTifenlaw (Mann- script) vn eiddoi mi a fy irjod yn bwriadu, os caniata'r Aefovtld i mi eunoes a chynnnortl), i orphen y iiiar inan ag y geilir. Ilysbyswyd i mi gan Mr. Eiiezer Thomas, fod amryw heb gubl daluam y rhanau a ddaeth allan: yr vvyi Vil clyintitio ar y cyfryw i dalu i mi. Ond yn neiliduol, i ddjinton gyd a r brys mwyaf ag a ellir, enwau pawb ag oedd yaeymmervd y Gwaith, ag sydd yn ewyllysio ei -,ael wed< er<>rplien, oble^id dytna r e.ynygiad, neu'r siawns (I( t- weddat <XWR,SBD BYTH). Mae genym yn agoos i b\1m taut o exivviiu. s bydd neb yn chwennych cael y Llyfr diweddaf sef o ^dwbreu-r Rbatcmiaid, gelbrei gaelos danfonir yr arian a'r eltwan. Mr. W. W illiams, Argraphydd, Alertli'yr-Tydtil. Deliwell svilw, y mae 1000 o'r rhanau wediu hanTanhu .^rystalin; pwy bvnnagsydd a bylchau yn y Cwalth, geUir eu ilainv, trwy chlanfoa yn neiJIduol pa rai sy'n eisiau. Os bydd neb yn chwennych cael y Cyfrol cyntaf a'r ail (first -wi(IsQeoiid ¥oUi;n"s) y mae amryw ohonynt i'tv cael. (f::$' :Fe roddir un Llyfr ar bob if ivsiii. v EBEN EZEB. JONES. Pontypool, Hydref 2J, 1813. Dolgelleu, Rhagfyr 22, 1813. yn YR ARGRAFF-WASC, ?f?M<S L?M? j3/?crMK? 2%CMKrM?; SEF, (?ch'h?' Cymme?a Saesne?; ?Ncynn?ys?t Miloedd o Einau CymrMg nad ydynt )'M cael m??n iiii C?eii-lyfr yi Kiigrnflau o \raith hen A wduron, Beirdd, IFanesyddion &c YIII ddilynol LI.YSIEUI.YPR OMRAEG A SAESJCEGJ- a Cliasel- iad liclaeth o DOIAREBIOIV CYMRAEG. sit yr hyn y chwanegwycl, GItADA EC! (;^ MRAEG,cryno achynnwvsfawr; 3 yr "? y "?'' E?wyddor sylfanol y Tafofjiaitsi Cym- t,iex yn cad (?i hegUiro, trwy reolau Sae.nM hyr a haudd, f( r ywfyngar, gyda rhwyddineb mawr, gyrraedd ?ybodaettt o ii,,itur "a ct?ymeddfa? g?idog hen ?yrraedd ? irodonon l uys rryduin. Dalier sylw, y bydd i'r cyhoeddiad presennol o'r gwaith cfodjkicr a gorcAestol hwn fod yn llawer mwy cyflawn a .pherthiitii nag un arall a gyhoeddwyd 0 honaw, ac hefyd nh"r argrathad arall o'r gwaith ag sydd yn myned ymlaen yn awr yn Agwynedd;, hyiiy o herwydd yr hyn a anly: Iroedd yr Awdwr dysgedig wedi bwnadn cyhoeddl ar- g..r,ItTiatt newydd o r Gwaith cyn ei farw; ac i'r dyben hynv wedi ei adgyvseirio drwyddo oil, gan chwanegu atto gaa- iioedd o eiruiu nad oeAiynt yn yr argrafJiadau cYDtaf; a nodi llawer 4) iviLILLit ag oedd wedi diangc- yn ddi-syhv; ond ni cnatodu ei ei nines- ei hestyn i gyHawni y bwriad a^ oedd yn ei fawr ddymuno: ond trwy ryw fodd rtiagluniaethol daetli y llaw-.ysgrifea (Mum script) o'r (xivalth hwn i feddiant cy loeddwr yrargraifiad ) t hyny y mac yn gallitsicrhau yr hyn a ddywedwvd uchod, sy'dft'llawenvdd 0 herwydd mac (jwaith III AWDWR EI HUN-ydyw! Iran mai ar 01 ar^raii'u y rhan gi/ntafy daeth y chwaneiad, &C.I <ldwyJaw y cyhoeddwr, bydd i'r hyn ag oedd I fod ynddtgaet pt argraffii mcgis 61-ysgrif yu niwcddy gwaith. AMMODAU. ydd ) r r Gwaith ?aei ei a!-?raHu yn hardd a chywir, ydft Uythyrenau ?)ur ar hapur da. I gael ei Jhoeddi yn rhanau, pris un svvlU yr m), a'r cyfan i'w cymiw?s mewn y?hy? dê R'mn. i wnead un Uyfr w-ythpl? Sdwy? ))oh ^Hhid-n n t ??j t?? ?,? ?, ?,.? ei derbyn. Y sawl a ei;tvech ? rannan a g,un' Y ?A/M yn wohr ac yn nol f hyny pa nfeJI by.? a dd?rb?nier. Fob un a roddo ei cinv yn rhag-hrynwr, neu a dderhynio un Rhan. a fydd yn p. rwy.no e. ?.n h??u holl Rannau v Llyfr. Mae yr ;?il Ranyu awr yn v?asg,-hyd<l i'r Gwaith fyncd ymlaen I)ert)t'i orl)herl ni6l- ftt?ll ag y byddo mo; d; a'i anfon 1 r t?rbynwyr yn rh?o .?dd ac yn ddi-draul. D y?unir a? Kiwi a ewyi.ysia dderrni yjiwaith roddi eu lien wan -mor f"-m a?y byddo modd ,ï Ddosparthwr y Rhan gyntaf,—i ?.'ospart.hwr ?!-)r Lytr Saesoneg a Chvrara? y Rarch Mr. ?ALTEiM,* neu eu hautbn i Argfaffdy'Dolgclleu. -?7 ??ith hwn mor adnabyddus M nad vdyw ond f¿æ y Gwaith hwn mol' ar!nahvrldlls fel nad vrlvw ond afreid IOI dy wed yd dim am ei wertiifawrowsrwydd J mae y lJ1mthegfed Ran yn y 'tV—y cwbl i'w cvnhwys mewn Pump-ar-h?a!)) o Ranan, dau swUt yr W!. Bydd pris y -1i i? yn??,o !ctaf, i'r saw I na roddant eu henwau meg's rnag-brynwyr o hono cyn id Jo gael ci orprten. Dijllumir ar fr Ddarlir.mvr (Nal m'tnte-l sylto 1/1' hmpmiad pcllOd, o hermydi na fydd ildo gad ei argruffu yn Scran (lomq gtidy tro hvn yn unig. ."?: "P=+' }, I D'AVID'JENKIN, Jrgrqffj/dd, Grzertbr Papur, Lliffrmi, Sfc. HEOL-Y-CASTjLL, ABERTAWE, SYDD JTn evmmerydfY cyfle presennol i dalu diolch i'w Garedigion Ir "VIall yn gvffreJin, am eu hannogaeth, ac yn ostyngRio- hyshvsu iddynt-ei fod yn ddi- weddar wedi derbyn amrjviol' o LYTIl\ REN Ail A R- ( < A J-1 ti N L WV f) (! i(i,, addas i argrait'u )>ob math o Copian yn yr leithoedd a Saesueg. Pwy bynag J a fyddo mor garedig a dytil fi LIyfr, nrn Lvfrau, iddo ef j'IV arratru, efe a g;iiff waiij teg a hardd, ainbris rhesvinol, yn Argrafi-dy Sercn (iome, D. S. mae. ?nn D. Jar werth pob math o Lyfrau < yinrac? a Saesueg. BIBL TEULUIDD SAESNEG,1 Yrz Ddau Ij.fr Pedzsar-phjg, nghyd a NODI ADA IJ .gluraol ac Ymarferol; ac Ar- weiniadaii i mewn, Iati|iati, a Mynegai; ac liefyd.Ar- -graft-lcni (Maps), a djuryd at y Gwaith hYfl, gan Tll; a ( hyjimliau (Plans) a Chorfiailau i Argralllafn, gan y (.weilw vr cywreiiiaf: y er, bl WEDl FI DSEtc o 1),4LN N'ODMAO T Gymdeithas at daeji Gwjbodaeth Grisfnogol, 1 Ac wedi ei gyflwyno, trw^aniataad, i'r Parchusaf ARCfl- ESGOB C-ABRGIITT (Canterbury), Gan y Parch. GEO. D'OYfe', B.D. a'r Paich. RICHARD lHANT, Capclvvr Te'iluairid ei Ras. JJYFFORDDIR y C^FFREDIN ynbarchns, mai o achos oediadau Uocheladwy ac amrysgwyliadol yn y Wasc, rhaid OEDI 'yhopdtHad' y G!aith hWI1 h?d y ??'? F?Wi-th, 1314: a?r hwn ddiwrnod fe ymdrleni:ys y ithifyn Cyn tat, a'r Rhan;yntaf, i'w harhau meWn I? ?,i- ynau wytlmosoJ prisChwe"heinío, a: nwwn Rhanau, yn cynnwys Wyth o Rifym'u?ob yn :ui Fis, pris Pedwar ?Iliit; neu,ar Bapur inawr,-a the, &? an" n-aHiadau cyn- naraf o'r A r,,rrtir-la?ltiati, pri4Vyth ARGREFFIR dn.s Y ?MDEIT??S AT 1) ENU GWY130DA CIZIST'i'o(,OL. vn NGWASO CL\- RENDON, RHYDYCHE :an BE\SLEY, COOKE a COLLINGWOOD, Arp-,rq,,?,),r i,, i'R I acaWERTHIR gan F. C.ij.-R?lNGTO?, 62, Mon- went St. Paul, LLI-fNI3A11" a chan bob Llyfr-werthwr araB yn yr Unol Dpyrna?. f? Hydd i Giawr pob R!?yna Rhan ?vnnwys enwau y Cyhoeddwyr a'r A?rafi't?, ?n yr un modd ag yn yr l' hysbysiadbJaenoro!; yn?hyd, ileill,Iii)l (-i-eill vr I hyn a wahamafthahwn yn a)}? oddiwrth Gyhoeddizll,Lu ereil cytrelyb iddo.

O-L-YSCftlFEN.I

i-! AT EIN GOIIEBWYR (CORRESPONDENTS).…

G OIIU C H W Y L W Y R.

-ADFYFYRIAD.i

[No title]

-T, Ian, in e " FFEIRIAU CYMRU…

Family Notices

DYFODIAD A LLDXGAU.