Hide Articles List

11 articles on this Page

-_U_h_U-_UUh_:h -.I

- - ?- -- -I- 11 - ---I YSTYEIEE…

YSGOL FRYTANAIDD DWYRAN, MON.I

BUDD GYMDEITHAS LLANGEINWEN.I

Y "SAINT" A'R AMSERAU.

IEUAN GWYNEDD AT ETA DELTA.

GOFYNION.

GUANO.

7"AMDDIFFYNIAD Y SAINT."

AT OLYGWYE YH AMSEEAU.

! CYNNADLEDD BLYNYDDOL Y CYNGRAIR…

News
Cite
Share

igynnadledd flynyddol adroddiad o'u gweithred-I iadau am y flwyddyn a basiodd, a gydnabyddent, gyda diolchgarwch i'r HollalluogDduw, arweiniad a feendith ei Ysbryd Glan, yn dwyn i hanfodiad, snewri amser ag y mae holl drefri cymdeithas yn Ewrop yn cael ei gynhyrfu a'i ddirdynu, y modd- on a gyflwyna y cyfansoddiad hwn iddynt i am- aefchu brawdgarwch Cristionogol, a'r hwn a'u gaUuogodd i amlygu i frodyr mewn gwledydd ereill, y rbai a alwyd i ddyoddef dros y gwirionedd, eu cydymdeimlad dwys a hwy. Wedi hysbysu ¡Qwy-s ddymuniad ar fod i raddau belaetb o ysbryd jgweddi gael ei dywallt ar y brodyr cynnulledig, rhoddai yr adroddiad banes gweithrediadau y cyngratt o'r amser y cynnaliwyd y gynnadledd yn Lkmdain, yn Awst, 1846. Yna nodid sefydliad swyddogion y cyfausoddiad, a sefyllfa neillcluol y gwahanol adraniadau o'r gymdeithas yn y Deyrnas Gyfunol. Wedi hyny, deuai gohebiaethau tranior y cyngnlir -dan sylw. Ffrainc.—Llythyr Mr. Keller, o Paris, a hysbysai am yr effeithiau daion- tas a gawsai y cyfarfodydd defosiynol, agynnaliwyd yn y ddinas bono, er tueddu llawer o Gristionog- aon i ymuno a'r Cyngrair Efimgylaidd. Er bod y cynhyrfiadau gwladyddol wedi effeithio yn fawr ar yr holl gyfarfodydd crefyddol, a gvnnaliwvd yn Yvitialiw y d yyi Paris yn mis Mai, teimlai cyfarfod y cyngrair lai oddiwrthynt nag un arall. Y maegwrthwynebiad wniongyrchol i'r cyngrair wedi dartbd ac o'r holl daieithia-u yr oedd yr hanes yn destrm llawenydd a diolchgarwch. Belgium.—Sefydlwyd cangen Belgium yn y mis Medi diweddaf, mewn cysylltiad if. dosparth Ffrainc. Dvwedir mewn liythyr oddi- yno, bod cynnydd yr achos, yr hwn ar y cyntaf a ymddangosai yn dra goheithiol, wedi cael i fesur ei iesteirio gan amgylchiadau yn y lie; a thaer oerfynir gweddiau y brodyr yn Brydain drostynt. Yr hanesion o Itali oeddynt, ar y cyfan, yn dra a rlio(idet)t sail i hyderu fod yr Arglwydd ye agor drws belaeth i'r efengyl yn y wlad dywel] ihono, yr hwn ni's gallai Ehufain ei gan. Y mae traethodau efengyl iachus wedi eu cyhoeddi a'u Jledaenu yn belaetb, nid yn unig yn Florence, Genoa, Pisa, a Leghorn, ond hyd yn nod yn Bhyfain ei bun. Y mae )r efengyl eisoes wedi ei cbyboeddi yn rhydd, yn yr iaith italaidd, gan ,offeii,iad dychweledig; ac nid yw yn annhehyg na iiydd y Testament Newydd, yn yr iaith gyffredin, yn caei ei ledaenn yn fnan drwy holl Itali. Der- byniwyd hanesion dyddorol hefyd o Germani, Switzerland, yr Unol Daleithiau, Canada, ac India. Dangosai y cenadon perthynol i'r gwahanol enw- adau Protestanaidd, yr awyddfryd mwyaf gwresog am feitbrin ysbryd Cristionogol y Cyngrair Efeng- ylaidd, er mwyn helaethu terfynau teyrnas y Gwaredwr. Torfvna yr adroddiad trwy osod allan y manteision deilliedig o ymuno mewn ysbryd Cristionogol; pe gwnai gweinidogion ac eglwysi Prydaiu hyn, ni fyddai un anturiaeth yn rby an hawdd iddynt ei gymeryd mewn Haw, nac un ifuddugoliaeth yn riiy ogoneddus iddynt ei henilp. eu hundeb mewn ymdrecb ac mewn gweddi, fyddai eu nei-tli-Y prawf ynddynt o weitbrediad nerthol Ysbryd Dnw. Boreu ddydd Mercher, yr oedd yr esgynlawr yn Uawn o weinidogion, pertbvnol i'r holl enwadau, a thua mil o aelodau ar lawr yr ystafell. Y Parch. T. R. Brooke, Periglor Avenin, Swydcl Gloucester, a gymerai y gadair. Y Peircb. T. C. Galloway, Baptist Noel, R Newstead, &c., &c a gy merent i-ai-i vn ngwaith y cyfarfod. Ond, rhag gormod meithder, rhaid i ni foddloni ar ddyweyd fod yn y cyfarfodydd bob dydd, Mawrtb, Mercher, Iau, a Gwener, brawf amlwg o gymeradwyaeth yr Ar- glwydd o bonynt, trwy yr arwyddion eglur a roddai o'i bresenoldeb, a dylanwad grasol a hyfryd ei Ysbryd Glan a deimlid mor helaeth. Yr oedd y cyfarfod cyhoeddus mawr a gynnaliwyd nos Wener yn dra lluosog, a thraddodwyd areithiau grymus gan y cadeirydd, T. R. Wheatley, Ysw., y Parch. J. Macleon, Syr Culling Eardley, yr An- rhyd. a'r Parch. Baptist Noel, &c. Buasai yn dda genym allu rhoddi areithiau rhai o honynt, yn enwedig yr olaf a enwyd, ond ni's gallwn ar hyn o bryd. Pa beth sydd yn lluddias i'r Cymry weith- redu yn yr achos gwir Gristionogol hwn? e.ll8lW.tuw-- DIUIA.