Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYFARFOD BLYNYDDOL YR ANNIBYNWYR YN LLYNLLEIFIAD. /^IYNNEIJTR y Cyfarfod uchod, fel arferol, ar yr ?? ail Sabboth yn y mis nesaf (Gorphenhaf). Dys- gwyhr y bydd y Parchedigion canlynol yn bresenol ar yr achlysur; sef, Mr. D. Reesa Mr. T. Rees, Llanelli; Mr. John Williams, Llangadog; Mr. Ellis Hughes, Ireffyiinon; Mr. David Price, Dinbych; Mr. Roberts, "Pen-y-bont. Mr. William Griffiths, Caetgybi; Mr. William Ambrose, Porthmadoc; Mr. Davies, Traws- fynydd; Mr. Griffiths, Llanegryn; Mr. D. Roberts, Llanerchymedd. Bydd pregethu yn y Tabernacle, Great Crosshall- street; Bethel, Bedford-street; Salem, Brownlow-bill; a lOn, Birkenhead; am 6 a 10 y boreu, 2 y prydnawn, a b yn yr hwyr. CYMANFA MON. f^Y^NELIR CYMANFA FLYNYDDOL yr VY ANNIBYNWYR yn Mon eleni yn Llanerch- ymedd,ar ddyddiau lau a Gwener, Gorphenhaf 13 a 14. -J. ROBERTS. ENWOG "IfRWV'R BYDYSAWD. PELENI HOLLOWAY. YSTAD (CASE) 0 DDYFRGLWY. Rhan-lythyr oddiwrth M2-. William Gardner, Hanging Houghton, Northamptonshire, dyddiedig Medi 14, 1847. AT Y PROFESSWR HOLIOWAY. ,v?'~Hysbysais chwi o'r blaen ddarfod i'm gwraig gael ei wapto dair gwaith i'r DyfWwyf; ond gyda bendith Duw ar eich releru, a'i dyfal barhad hitLuu yn eu cymeryd, mae'r dwfr wedi cael el gadw ymaith ddeunaw mis trwy eu hofferynoldeb, yr hyn sydd drugaredd fawr. Arwyddwyd, WILLIAM GARDNER. ANHWYLDER YR AFU A'R ARENAU. Rhan-lythyr oddiwrth Mr. J. K. Heydon, 78, King-street, Sydney, New South Wales, dyddiedig Medi 23, 1847. AT Y PROFFESWR HOLLOWAY. A SYR,-Mae,genyf yr hyfrydwch o'ch hyspysu, dJarfod i Stuart A. Donaldson; Ysw., Masnachydd acAmaetnyddenwog, ac hefyd MeMynad perthynol i'r dret hon, alw gyda mi ar y 1Sfed o'r mis esenol, A J phrynu gwerth PEDAIR PUNT AR DDEG o'ch Cyfferi, w hh,ann'i w Ddefaid-orsafau yn Lloegr Newydd. Adroddodd dar[od.un o'i Warcheidwaid ddyfod i Sydney, ychydig amser l 0, am gymhorth meddygol; ei anhwyldeb ydoedd yr Afu a'r renau-ddarfod iddo osod y dyn am dri mis o dan ofal un o'r inoth. ^on goreu, heb i ddim daioni darddu oddiwrth y drin- eh i yla y dyn, mewn anobaith, a ddefnyddiodd eich Peleni a'ch Enaint, ac er mawr syndod iddo ei hun a Mr. Donaldson, a sffJiiv gwbl i'w iechyd trwy eu hofferynoldeb. Yn awr, e el lwyd yr iacnad hwn mewn o ddeutu deg diwinod. Arwyddwyd, J. K. HEYDON. ANHWYLDER Y FREST. lihan-lytkyt oddiwrth Mr. William Browne, 21, South Main-street, Bandon,Iwerddon,dyddiedig Mawrth 2,1847. AT Y PROFFESWR HOLLOWAY. ??'?°???'Bes ieuanc, yr hon oedd yn dvoddef oddiwrth anhwylder y ???' a'i Chylla mor dra thyner. fel ag yr oedd yn anarilnF ai^> "Syg mwyaf os cymerai ychydig anwyd, yr hyn a ?.M-)?-'y.gya'redfn ag agos hofol goll chwant bwyd, ynghyd vn <?-n?? ?°? eyifredmol cor?fel ag i'w gorfodi i orphwys pa vn <^rinfi "? rhes risiau; dechreuoda gymeryd eich Pelem fMM ot chwe ?'s yn 01, ac mae yn hyfrydwch genyf eich hyspysu Wdynt eihadferu iberffaif iechyd. Arwyddwyd, WILLIAM BROWNE. IARLL ALDBOROUGH WEDI EI IACHAU 0 DDOLUR YR AFU A'R CYLLA. Rhan-lythyr oddiwrth ei Arglwyddiaeth, wedi ei ddyddio Villa Messina, Leghorn, Chwefror 21, 1845. AT Y PROFFESWR HOLLOWAY. ??'"?yy?"? amgylchiadau a luddiasant y posiblrwydd i mi I aaiolch i chwi cyn y pryd hyn am eich boneddigeidarwydd yn anfon i mi eich peleni fel ag y darfu i chwi. Yr wyf yn 'ymerYlt Y CYfleUSdraresnol 1 an fon i chwi ORDER am )  ar yr un prl* chwanegu fod eich Peleni wedi effeith- f nhwy]<ler ynfy Afu a'm CyUa, yr hyn a fethodd y meddygon enwocaf gartref, a thros 011 o'r Cyfandir el eHeithio- aac hyd nod ddyfroedd Carlsbad a Marienbad. Yr ydwyf yn JfrLv,™ blychiad arall, a phot o'r Enaint, rhag ofn y daw ar rai o'm teulu anen'am danynt. Eich mwyaf rhwymedig ac ufudd was, Arwyddwyd, ALDBOROUGH. [ACHAD DIFFYG ANADL A BYR-ANADLIAD. Rhan-lythyr oddiwrth y Parch. David Williams, Gwein- idog Wesleyaidd arosawl yn Beaumaris, Ynys Mon Gogledd Cymru, dyddiedig lonawr 14, 1845. AT Y PROFFESWR HOLLOWAY. ?Y?''7-? Peleni, y rhai y dymunais arnoch eu banfon i mi, eddynt i ddyn tlawd o'r enw Hugh Davies, yr hwn, yn naenorol Iw cymeryd, oedd ?M m?m yn «/taHKo?! gerdded 0 eMMM MM<M iresenol vn Cyy,fyt!°nd ? ychydig o ddyddiau pan yr oedd yn n?danMs y' ?? "? cwM' mae ei anadliad yn trMMM)  J™ f ? na^ur^°l> ac y mae yn cynnyddu yn ddydd- o? n?ewn nerth. Arwyddwyd, DAVID WILLIAMS. anhJyld™^ ? rhyfeddo1 effMio1 Vn YT ankwylderau can(1¡nol:- Jymmalwst V Crvd 1 Diffyg Anadl Vnhwylder Geriawg Lliniorawg 6 \.nhwylderau y colyddion olyddwst 5HDWS;AUA>"«»" ychdod jyfrglwyf lefyd y gwaed HaIfa D wfr Taniddwf Twymyn, o bob math Ffitiau Troedwst Cur yn y pen Diffyg treuliad bwyd Ennynfa Clwyfmelyn Afiechyd yr afu Llwynwst Ffelonau (PILES) Dolur gwddf Clwy'r Brenin Graianwst ArwyddionAil- raddol Gwayw y pen Polorod Cramenod Llynger Gwendid o bob math &c., &c. ?tranr|W^l ri7n sefydliad y PmHeswr Holloway, 244, 3trand, ger Temple Bar Llundain, a chan y rhan fwyaf ) Ffeylwy:r a ?werthwyr Cyfferi,   holl fyd ?are.ddiedig, S? y Pnsiau canlynol:—Is. 1 Ac.; 2s. 9c.; Is- 6C.; Ils. 22s. a 33s. y biwch. Y mae enmH mawr Irwy gymeryd ,1? Y D.S.-Cyfarwyddiadau er arweiniad i'r Cleifion 0 bob ifi-hyd, gyda Phob bIychaid. LLYFHAU CYHOEDDEDKi AC All WERTH Gan ELIAS a TIIOIAS JONES, ARGRAFFWYK, L L YFR- WE RTH W YR A LL YFR-R WYM WYli, LIME-STREET, LIVERPOOL. CORPII CYNNWYSFAWRoDDtTWINYDD- \_7 IAETH, gan ALEXANDER SMITH PATERSON, A.M. Pris 3s. 6c., neu 4s. yn rhwym mewn lliain. CHARNOCKE ar y BOD 0 DDUW A'I BRI- ODOLIAETHAU. Cyf, I. Pris 5s. 6c. yn rhanau; mewn byrddau, 6s. He, ANNERCHIAD AT FAMMAU: neu Hanes Addysgiadol er Anogaeth a Chyfarwyddyd i Fammau i Feithrin eu Plant mewn Athrawiaeth ac Ymarfer- iadau Crefyddo? ?an y Parch. J. Todd. Pris 2c. iadivaIiA)- NNA BOB DYDD: yn cynnwys Arweiniad i Ddarllen yr Hen Destament unwaith, y Testament Newydd a'r Salman ddwywaith mewn blwyddyn, gan y Parch. T. PHILLIPS, o Hay. Pris 2c. YST YRIAETHAU am DYWALLTIAD CYFF- RED1NOL O'R YSBRYD GLAN, gan y Parch. J. H. STEWART, M.A., Liverpool. Pris 4c., yn rhwym 6c. TRAETHAWD ar GYFIAWNAD, gan y diw- eddar Barch. J. ELIAS. Pris Is. PREGETHAIJ SERYDDOL, gan y diweddar Barch. THOMAS CHALMERS, D.D., LL.D., Edin- burgh. Pris 2s. 6c. yn rhanau, a 3s. yn rhwym mewn lliain. Y PREGETHWR, dan olygiad y Parch. J. ROBERTS, Liverpool, yn rhanau. PREGETHAU y diweddar Barch. JOHN ELIAS, y gvfrol ail, yn rhanau, 6c. yr un. JiLIASIA, sef Sylwadau am y diweddar Barch. JOHN ELIAS. Pi-is 6c. FY CHWAER, sef Cofiant Miss M. JONES, gan ei brawd. Pris Is. 6c. CASGLIAD 0 DONAU, gan J. A. Lloyd, Liver- pool. Pris 6s. yn rhanau. ANIANYDDIAETH SEFYLLFA DDYFOD- OL, gan Thomas Dick, LL.D, Pris 3s. yn rhanau. TRAETHAWD AR Y SABBOTH, gan y di. weddar Barch. John Elias. Pris 6c. GWAITH PRYDYDDAWL y Parch. Griffith Edwards, M. A. Pris 2s. 6c. Y PREGETHWR A'R GWRANDAWR, gan y diweddar Barch. R. Williams. Pris 2s. 6c. THOMAS WILSON AND CO., PASSENGER BROKERS, AMERICAN EMIGRATION AGENTS, I AND AGENTS TO WILLIAM SNELLING PETERS, ESQ., Founder of the Texas Emigration and Land Company, 4, NEW BRIDGE-STRET, BLACKFRIARS, LONDON. OFFICES- Prince's Dock Basin, North End Prince's Dock, Waterloo-road, AND 1 b, Montague-street, near St. Jude's Church, Liverpool. Lie y gellir cael Passage, yn mhob tymor o'r flwyddyn, yn y Cabin, Ail Gabin, a'r Steerage, i'r lleoedd canlynol, ar y telerau mwyaf rhesymol:— ) NEW YORK, BOSTON, PHILADEL- PHIA, NEW ORLEANS, yn nghyd a-, i holl Borthladdoedd yr UNOL DAL- EITHIAU, ac yn achlysurol i PORT PHILLIP a SYDNEY, yn AUSTRALIA. Y mae T. W. a Co. yn Oruchwilwyr Trwyddedig i'r Liners i New York a Philadelphia, a hwyliant fel y canlyn: hyny yw, i NEW YORK ar y laf, 6fed, lleg, 16eg, 21ain, a'r 26ain o bob mis.; i PHILADELPHIA ar y 12fed a'r 26ain o bob mis. Darperir i bob Passenger mewn oed bwys o fara da a 3 chwart o ddwfr glan yn ddyddiol, tra parao y fordaith, a thelir swllt yn y dydd i bob un os cedwir hwy tros 48 oriau ar ol yr, amser appxvyntiedig i hwylio. Rhoddir pob hysbysiad yn nghylch y dyddiau i hwylio, y draul, &c., trwy gyfarwyddo i'r Swyddfa uchod, ac anfon Postage Stamp i dalu toll yr atebiad. Gall personau yn y wlad sicrhau lleoedd dewisol trwy anfon Punt yr un gyda'u henwau trwy y Llythyrfa, a thrwy hyny arbed traul a siomedigaeth o hir oediad. Summer Sailings "of the Prince of Wales j Steam Packet. THE CITY OF DUBLIN COMPANY'S Splen- did and Powerful NEW IRON STEAMER the PR-INCI3 OF WALES, (Of 400 Tons Burthen, and 200 Horse power, W. H. WARREN, R.N., Commander, (Built expressly for the. Station,) Has commenced her SUMMER SAILINGS, and will continue to leave MENAI BRIDGE on MON- DAYS, WEDNESDAYS, & FRIDAYS, at Ten o'clock in the Morning; and from PRINCE'S PIER HEAD, LIVERPOOL, on TUESDAYS, THURS- DAYS, and SATURDAYS, at Eleven o'clock in the Morning. Coaches from Holyhead, Carnarvon, and Amlwch, wait the arrival of the Prince of Wales, to convey Passengers forward, and return in the Morning in time to proceed to Liverpool. For further particulars apply to Mr. TIMOTHY, or Mr. Henry HUMPHREYS, Menai Bridge; Mr. ROBERT PRITCHARD, Post-master Bangor; Mr. T. BYRNE, Post-master, Beaumaris; Mr. J. JONES, High-street, Carnarvon or to Mr. JOHN K. ROTJNTHWAITE, at the Company's Office, 24, Water Street, Liverpool. E. RICHARDSON, TEMPERANCE HOUSES, HIGH-STREET, CONWAY. Ymae y Ty uchod o fewn taith tri mynyd i'r Railway J E Station, a cheir ynddo bob cyfleusdra i gael liun- iaeth a Hetty cysurus, am bris rhesymol. Tea, Coffee, 0:c., ar bob awr or dydd. THE ORIGINAL HOWQUA'S MIXTURE OF 40 RARE BLACK TEAS AND MOWQUA'S SMALL-LEAF GUNPOWDER. BY APPOINTMENT. MAE bri v Teau hyn wedi ei sefydln mor drwy- 1. adJ, y? awr, fel nad oes angenrheidrwydd ym- lielaethu ar eu hansoddau neillduol. Maent wedi cyraedd enwogrwydd mewn amser mor fyr, anghy- marol vn hanesion masnach. Mae BROCKSOPP, How, & Co., 233 a 234, High-street, Southwark, London, yn teimlo yn hyderus bod rhagoriaeth eu nwyddau a'u safiad yn y Farchnad De, yn ddigonol i'w gwahan- iaethu hwynt oddiwrth anturwyr ymchwyddawg y dyddiau hyn. Mae cymysgedd Howqua o 40 math anghyffredin o De Du yn awr wedi eu gostwng i Ss. 8c. y pwys Catty Package, a'r Mowqua small-leaf Gunpowder i 8s. Oc. y pwys Catty Package; gellir cael Haner a Chwarter Catties. I gyfarfod a gofyniadau Teuluoedd yn Mrydain Fawr, mae fheolwyr etif'eddiaethau Howqua a Mow- qua wedi dechreu Uorig-lwvtho AIL DYFIAD, dan yrenwau SEMI-HOWQUA a SEMI-MO VVQUA, yr hwn, pan yn cyfranogi o holl ansoddau y cyntaf, ydyw, fel yr un cynnilaf, y mwyaf cymhwys at dreul- lad cyffredm. SEMI-HOWQUA.per pound Catty Package 5s. SEMI-MOWQUA PEARL-LEAF GUN- POWDER. ditto ditto 7s. GOCHELIAD,-Mae y Teau hyn yn wreiddiol yn unig pan yn gynnwysedig mewn Sypynau Cheineaidd cyntefig, wedi eu sicrhau a seliau Howqua" a Mowqua." Mae B., H., & Co. hefyd yn parhau i werthu eu TEAU SYPYNAWL cyntefig acadnabyddus am bob pris. Y COFFEE RHATAF A GOREU. Mae BROCKSOPP & CO. yn crasu eu Coffee gyda Peirian-waith Ager galluog, ac yn ei barotoi yn ol y dull Ffrengaidd. Cynnildeb mawr a gwelliant bias ydynt y canlyniadau, trwy fod Coffee wedi ei ddarparu y modd hwn yn 30 Y CANT YN GRYFACH NA'R UN A GRESIR YN Y FFORDD GYFFREDIN. y pwys. DEMERARA Is. 4e. FINE JAMAICA. Is. 8c. FINE STRONG MOCHA. 2s. Oc. FINEST RICH OLD MOCHA. 2s. 4c. D.S.—Mewn atebiad i nifer mawr o geisiadau a dderbyniwyd oddiwrth deuluoedd, i gael eu cyflenwi a'r Te a'r Coffee uchod, mae y Cwmpeini yn eu cy- feirio yn barchus at eu Goruchwylwyr gosodedig, yr hwn yw yr unig gyfrwng trwy ba un y gellir eu prynu yn fan-werth. Gellir anfon y Coffee i Fasnachwyr yn y Grawn, mewn symiau ddim llai na chist, wedi ei grasu ar yr egwyddor neillduol a braint-lythyrol. giy Mae byiuiolaeth ragorol, os canlynir ar ei hoi yn fywiog, neu chwanegiad sylweddol at elw presenol, gydag ymdrech cymedrol, yn ddeilliedig oddiwrth werthiad y nwyddau ucfwd. Mae BROCKSOPP, HOW, & CO. yn awr yn barod i bennodi Goruchwylwyr yn mhob tref o bwys trwy y Deyrnas Gyfunol. Rhaid, gan hyny, i ber- sonau yn dymuno dyfod yn Oruchwylwvr, ymofyn yn ddioed, fel y byddo i'w henwau ymddangos yn yr hys- bysiadau. Anfonir llawn wybodaeth o'r telerau, yn nghyd a phris-restr, gyda'r post, trwy ymofyniad a BROCKSOPP, HOW, & CO., Tea Importers, 233 & 234, Borough, London. AGENTS:— Swansea. C. T. Wilson, Chemist, Castle-square. Abergavenny. W. H. Hurst, Chemist. Aberayron. Wm. Green, Pier-street. Brecon. Phillip Bright, Medical-hall. Brynmawr. D. Edwards, Stamp-Office, & John Jones, Grocer & Draper. Beaufort & Victoria) John Jones, Grocer and Tea Iron Works J Dealer. Carma..then. W. Morgan, Chemist, Lammas-st. Cardigan. Joseph Clougher, Bookseller. Crickhowell. W. Christopher, Chemist, High-st. Denbigh Henry Davies, Draper, &c., High- street. Dowlais. D. Lewis, Chemist, High-street. Eglwyswrw J. D. Evans, Draper & Tea-dealer, and R. Watkins, Draper, &c. Haverfordwest. T. Williams, Chemist, Market-st., & G. Harries, Chemist, High-st. LIandilo. Thomas James, Bookseller, and Stationer. ,I f,landovery Rees Bishop, Tea Establishment, Stone-street, & Elizabeth Lewis, Draper and Grocer. Monmouth J. Wightman, Bookseller, Agin- court-square. Milford Haven. J. D. Merritt, Chemist. Narberth. Jason Meyler, Grocer & Draper. Newcastle Emlyn Thomas & Evans, Grocers & Tea- dealers, & Samuel Jones, Grocer and Tea-dealer. Newport. J. Grout, Stationer, High-st. & J. Thomas, Chemist, Commercial-st. Pembroke Dock. W. Laen, Chemist, Meyrick.street. Tenby. Richard Mason, Bookseller. Tredegar. Isaac Edwards, Hatter and Tea- dealer.

IY DOLL AR SIWGR.

[No title]